Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24.11.2011 Læring flytter ud. Johnny Ryser Virtuel læring på IBC - ipads og webinarer

1,308 views

Published on

Johnny Ryser fra IBC præsenterer, hvordan IBC arbejder med virtuel læring ved hjælp af Ipads og Webinarer, ved VidenDanmarks seminar den 24.11.2011 med titlen: Læring flytter ud.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

24.11.2011 Læring flytter ud. Johnny Ryser Virtuel læring på IBC - ipads og webinarer

 1. 1. Virtuel Læring på IBC Ipads og Webinarer
 2. 2. Dimensiones in interactions Synchronous AsynchronousSame place Face to face Continuously Sensitive processes, celebrations Knowledge building Interaction matrixDifferent places Distributed Continuously Meetings, decisions, chat, Knowledge building, Phonecalls, second life Coordination, knowledge Sharing, leadership, discussions Semisynchronously Microblogging, stream of conscoiusness, coffe machine chat
 3. 3. Dimensiones in interactions Synchronous AsynchronousSame place Face to face Continuously Sensitive processes, celebrations Knowledge building Interaction matrixDifferent places Distributed Continuously Meetings, decisions, chat, Knowledge building, Phonecalls, second life Coordination, knowledge Sharing, leadership, discussions Semisynchronously Microblogging, stream of conscoiusness, coffe machine chat
 4. 4. Webinarer iundervisningen
 5. 5. Webinarer er IKKE et nyt klasseværelse
 6. 6. Webinarer er IKKE et nyt klasseværelseSom med så meget andet innovation har udgangspunktetværet en evolutionær udvikling – MEN du misser potentialethvis du kun bruger det som et klasseværelse
 7. 7. Webinarer er IKKE et nyt klasseværelseSom med så meget andet innovation har udgangspunktetværet en evolutionær udvikling – MEN du misser potentialethvis du kun bruger det som et klasseværelse
 8. 8. Webinarer er IKKE et nyt klasseværelseSom med så meget andet innovation har udgangspunktetværet en evolutionær udvikling – MEN du misser potentialethvis du kun bruger det som et klasseværelsenVirtuelt istedet for fremmøde => sparet tid til transport betyder at kortere sessioner kan betale sig
 9. 9. Webinarer er IKKE et nyt klasseværelseSom med så meget andet innovation har udgangspunktetværet en evolutionær udvikling – MEN du misser potentialethvis du kun bruger det som et klasseværelsenVirtueltistedet for fremmøde => sparet tid til transport betyder at kortere sessioner kan betale signGør det muligt at strække læringsprocessen uden at fordyre et forløb
 10. 10. Webinarer er IKKE et nyt klasseværelseSom med så meget andet innovation har udgangspunktetværet en evolutionær udvikling – MEN du misser potentialethvis du kun bruger det som et klasseværelsenVirtuelt istedet for fremmøde => sparet tid til transport betyder at kortere sessioner kan betale signGør det muligt at strække læringsprocessen uden at fordyre et forløbnInviter til interaktion – OGSÅ mens du taler
 11. 11. Webinarer er IKKE et nyt klasseværelseSom med så meget andet innovation har udgangspunktetværet en evolutionær udvikling – MEN du misser potentialethvis du kun bruger det som et klasseværelsenVirtuelt istedet for fremmøde => sparet tid til transport betyder at kortere sessioner kan betale signGør det muligt at strække læringsprocessen uden at fordyre et forløbnInviter til interaktion – OGSÅ mens du talernTænk I læringsstile
 12. 12. En rejse I Webinarplatformen Hvis I vil chatte med så gå med på: http://ibckurser.adobeconnect.com/systematic
 13. 13. Virtuel Læring på IBC Ipads
 14. 14. Baggrund • Intet i en IPAD der ikke også er i en PC • Appelerende • Katalysator • Håndterer flere læringsstile end traditionelle bøger
 15. 15. Undervisningsmæssige/pædagogiske overvejelser • Ingen bøger eller udleveringskopier. Heller ikke til øvelser. De studerende arbejder med øvelser/opgaver på deres Ipads. Til fremlæggelse kobles deres egne Ipads til lokalets • Mulighed for at tage billeder og video giver andre/nye pædagogiske muligheder og læring på flere niveauer • Brugervenlig • (ulempe) undervisningsmaterialer lavet på PC kan være svære at overføre til I- padden (tekst eller tegninger kan mangle)
 16. 16. De studerendes tilbagemeldinger• Dejligt at slippe for bøger/papir• Spændende/udfordrende at prøve noget nyt• God at læse på• Det tekniske fylder meget i starten, men bliver hurtigt en lille del• Ikke god at skrive meget/hurtigt på (ældre studerende foretrækker at skrive/tegne i hånden).• Besværligt at overføre dokumenter fra Ipad til PC
 17. 17. De studerende har (bortset fraIannotate) kun benyttet gratis Apps i undervisningen• Dropbox• iBooks• Evernote• Moodle• Yammer• Iannotate (betalings app.)
 18. 18. Som underviser kan andreprogrammer også anbefales• Penultimate• Keynote• Pages• Docas
 19. 19. Moodle • Fungerer godt på Ipad, men bedst fra Safari • Fra Moodle kan de studerende lægge pdf. filer over i Iannotate og arbejde videre med dem der. • Artikler fra Moodle kan også lægges ind i iBooks, hvor de kan læses og oprettes i biblioteker
 20. 20. Iannotate • Programmet giver mulighed for at arbejde med pdf. filer. • Man kan arbejde med øvelser - indsætte tekst, tegninger og farver • Man kan læse og arbejde med artikler. Over- og understrege, indsætte noter og tilføje tekst. Efterfølgende kan man i programmet søge på fx. noter eller overstregninger
 21. 21. Evernote • Noteprogram, der kan synkroniseres med PC og mobil telefon, så de studerende kan arbejde med det samme dokument flere steder
 22. 22. Dropbox • Godt program til dokumentdeling, hvor også de studerende har mulighed for at dele dokumenter og filer. • Kan synkroniseres med PC
 23. 23. iBooks • Giver mulighed for at downloade bøger • Gør pdf. filer mere læsevenlige • I iBooks har man mulighed for at arrangere sine bøger/ artikler i sit eget system af fag- eller emnebiblioteker
 24. 24. Yammer • Fungerer rigtig godt som videndeling mellem de studerende og underviseren og de studerende imellem. Både til praktiske ting, småbeskeder og til spørgsmål om fx. Projektskrivning
 25. 25. Penultimate • Tegneprogram • Erstatter til en vis grad flipoveren. Men er dog nemmest at bruge, hvis man har en pen at tegne med.
 26. 26. Docas• Hvis man åbner et dokument (fx. en model) i Docas, så har man mulighed for at tegne i den mens den vises på "tavlen"
 27. 27. Andre applikationer• TED Talks• Youtube• iTunes U• Nye typer bøger
 28. 28. Keynote og Pages• Til oprettelse af præsentationer og tekstdokumenter• Word og powerpoint dokumenter kan importeres her.
 29. 29. Opsummering• Vi tager kun de første spadestik lige nu• Ipads er ikke bare at sætte strøm til den eksisterende pædagogik• Den intuitive brugerflade gør det simpelt for deltagerne at lære Ipad ´en

×