Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Trenger vi en strategi for multimediatjenesten ? UiO – høsten 2008 Innspill til en prosess ved Bent Kure  Versjon: 29. ...
Innledning <ul><li>Med utgangspunkt i erfaring og kunnskap om strategiprosesser så har jeg satt sammen et notat som sier...
Hva skal vi med en strategi? <ul><li>Kort sagt: Strategi er en plan for å nå et mål </li></ul><ul><li>En strategi innebæ...
Strategi - hvis verden stod stille: Visjon og mål Forhistorie DML og Studio Nå-situasjon Multimedia- tjenesten Analyse B...
Visjon <ul><li>En visjon representerer et fremtidsbilde om hvordan man ønsker at bedriften skal utvikle seg </li></ul><ul...
Forretningside /Formål <ul><li>Forretningside sier mer konkret hva som er gruppens hovedoppgave eller formål </li></ul><ul...
Mål <ul><li>Mål sier noe konkret om hva en skal oppnå  </li></ul><ul><li>Vi skiller ofte mellom effektmål og resultatmå...
Moderne strategis hovedspørsmål:  ”Hvorfor lykkes visse bedrifter eller grupper bedre enn andre?” <ul><li>Svaret kan søk...
Konkurranseperspektivet <ul><li>Dette perspektivet ser på forhold rundt oss som avgjørende. </li></ul><ul><li>Om vi lykkes...
Ressursperspektivet <ul><li>Forklarer forskjellen i suksess ved å se på organisasjonens interne potensial (fysiske og menn...
Dynamisk strategi på grunnlag av systematisk feedback. Dvs vi må hele tiden følge med, og hele tiden være klar til å revid...
Forretningside Mål Visjon Strategiske vurderinger og valg SOFT analyse (Oppsummering) Handlingsplan Gjennomføring og oppfø...
Trinn i strategiprosessen <ul><li>1. Formulere gruppens visjon og forretningside. Så avklare overordnete mål </li></ul><ul...
Trinn 1  Visjon – forretningside – mål Finn gruppens ståsted enten den er gammel eller skal etableres: Hvem er vi? Hva ...
Trinn 2  Analyse av eksterne og interne faktorer/forhold <ul><li>Ekstern analyse: danne seg et bilde av konkurrenter, ma...
Bedriftens makroomgiveleser PESTEL analyse <ul><li>Political </li></ul><ul><li>Economical </li></ul><ul><li>Social </li></...
PESTEL-analyse <ul><li>Gir opplysninger om viktige makro forhold </li></ul><ul><li>Hvordan vil disse påvirke oss? </li></u...
Konkurranseanalyse: Porters 5 krefter: DML-gruppen m.fl. DML-gruppen, Studio Multimedia- tjenestegruppe Leverandører Fo...
Interessentanalyse <ul><li>Omfatter både MAKRO og MIKRO nivå </li></ul><ul><li>Interessenter er enhver gruppe eller indivi...
Trinn 2  Analyse av eksterne og interne faktorer/forhold <ul><li>Intern analyse: Kartlegge gruppens sterke og svake side...
Interne faktorer som kan være med i en intern analyse <ul><li>Produkter </li></ul><ul><li>Tjenester </li></ul><ul><li>Har ...
SWOT En SWOT analyse er en oversiktlig metode for å oppsummere interne og eksterne faktorer/forhold, som har fremkommet gj...
Trinn 3 Utvikling av strategiske alternativ <ul><li>Ekstern og intern analyse er ikke nok for å få frem alle mulige strate...
Trinn 4 Vurdering og prioritering av strategiske alternativ <ul><li>Når nye strategiske alternativ foreligger, må disse ev...
Trinn 5 Beslutning <ul><li>Prosessen frem til nå - med all tilgjengelig informasjon og dokumentasjon, danner grunnlag for ...
Trinn 6 Iverksettelse og kontroll <ul><li>Den nye strategien sier noe om overordnet mål for gruppen som helhet. </li></ul...
Og i mellomtiden <ul><li>Har ting endret seg: Nye retningslinjer fra ledelsen, ny omtale i aviser, nytt budsjett, to medar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Multimedia Strategi 290908bk

2,534 views

Published on

En kort presentasjon av hvordan vi i multimediagruppen kan jobbe strategisk.

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Multimedia Strategi 290908bk

 1. 1. Trenger vi en strategi for multimediatjenesten ? UiO – høsten 2008 Innspill til en prosess ved Bent Kure Versjon: 29. september 2008
 2. 2. Innledning <ul><li>Med utgangspunkt i erfaring og kunnskap om strategiprosesser så har jeg satt sammen et notat som sier noe om en prosess som vi på USIT kanskje bør gjennomføre: En strategiprosess </li></ul><ul><li>Notatet er tilpasset tjenestegruppen for multimedia, men kan sikkert anvendes på andre områder også. Notatet inneholder noe generell teori, en del knyttet til UiO og mye om selve multimediatjenesten </li></ul><ul><li>I første omgang skal notat danne grunnlag for neste møte i tjenestegruppen for multimedia tirsdag 7. oktober </li></ul><ul><li>Det brukes en del ord og uttrykk som kanskje er noe uvant, som for eksempel ”Kunde”, ”Konkurrenter” m.m. Jeg tror det er viktig at vi noen ganger også må se på oss og våre omgivelser i en slik setting også. Vi lever ikke i et tomrom og enten vi liker det eller ikke, så har vi mange konkurrenter…….  </li></ul>
 3. 3. Hva skal vi med en strategi? <ul><li>Kort sagt: Strategi er en plan for å nå et mål </li></ul><ul><li>En strategi innebærer en rekke planlagte tiltak som er fastsatt på forhånd, og som blir vedtatt for å oppnå et bestemt mål (Roos, Krogh, Roos) </li></ul><ul><li>En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnete mål, politikk og hendelsesforløp. En velformulert strategi hjelper til med å rettelede og allokere en bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert på bedriftens interne kompetanse, antatte, endringer i omgivelsene og konkurrentenes bevegelser (James B. Quinn) </li></ul><ul><li>Derfor trenger vi en strategi for multimediatjenesten </li></ul>
 4. 4. Strategi - hvis verden stod stille: Visjon og mål Forhistorie DML og Studio Nå-situasjon Multimedia- tjenesten Analyse Beslutninger Vurderinger Plan Gjennomføring Kontroll Gevinstrealisering UiO, utdanningssektoren, samfunnet og særlig Internett er i stadig bevegelse, er dynamisk og da kreves det noe mer enn en enkel lineær modell. Derfor må strategien være dynamisk MÅL
 5. 5. Visjon <ul><li>En visjon representerer et fremtidsbilde om hvordan man ønsker at bedriften skal utvikle seg </li></ul><ul><li>Er svaret på hvorfor vi går på arbeid – en kort energigivende setning som forteller oss hvorfor vi finnes, og hvor vi skal reise sammen (Ingebrigt Steen Jensen i Ona fyr) </li></ul><ul><li>Et fyrtårn som leder vei </li></ul><ul><li>Multimediatjenesten: ?????????????????? </li></ul>
 6. 6. Forretningside /Formål <ul><li>Forretningside sier mer konkret hva som er gruppens hovedoppgave eller formål </li></ul><ul><li>Forretningside skal si noe om hva gruppen skal gjøre – hvilke verdiskapende aktiviteter og tjenester den skal konsentrere seg om Den må si noe om hva gruppen skal levere, til hvem, hvorfor og hvordan </li></ul><ul><li>Hva er vår forretningside/formål?? </li></ul>
 7. 7. Mål <ul><li>Mål sier noe konkret om hva en skal oppnå </li></ul><ul><li>Vi skiller ofte mellom effektmål og resultatmål </li></ul><ul><li>Resultatmålet, må være konkret og målbart . Man skal kunne vite om målet er nådd </li></ul><ul><li>MULTIMEDIATJENESTEN: </li></ul><ul><li>Effektmål (flere)……………………………………. </li></ul><ul><li>Resultatmål (flere):………………………………... </li></ul>
 8. 8. Moderne strategis hovedspørsmål: ”Hvorfor lykkes visse bedrifter eller grupper bedre enn andre?” <ul><li>Svaret kan søkes ut i fra tre perspektiv: </li></ul><ul><li>Konkurranseperspektivet </li></ul><ul><li>Det ressursbaserte perspektiv </li></ul><ul><li>Hva vil det si for multimediatjenesten? </li></ul><ul><li>(se neste to foiler) </li></ul>
 9. 9. Konkurranseperspektivet <ul><li>Dette perspektivet ser på forhold rundt oss som avgjørende. </li></ul><ul><li>Om vi lykkes bestemmes av: - Leverandørenes makt/posisjon: Eks. Blir vi styrt av Fronter? - Kundens makt/posisjon: Lar vi dem styre oss? - Trussel fra substituttvarer: Èks.: Eksterne blogger - Trussel fra nye aktører: Vil det dukke opp noen som gjør jobben vår? - Rivalisering mellom eksisterende konkurrenter: Hvem er våre nåværende konkurrenter? </li></ul><ul><li>Litt søkt for oss, men vi kan også ha nytte av å tenke litt slikt </li></ul>
 10. 10. Ressursperspektivet <ul><li>Forklarer forskjellen i suksess ved å se på organisasjonens interne potensial (fysiske og menneskelige ressurser): </li></ul><ul><li>- IT-løsninger - infrastruktur - varemerke (er DML og Studio kjente varemerker?) - beliggenhet (Er vi langt fra våre kunder?) - nettverk - kompetanse - omdømme/goodwill - økonomi - endringskompetanse </li></ul>
 11. 11. Dynamisk strategi på grunnlag av systematisk feedback. Dvs vi må hele tiden følge med, og hele tiden være klar til å revidere planer og tenkte nytt. <ul><li>Gruppen må systematisk samle inn informasjon internt og eksternt og ha et system for å bearbeide, analysere, vurdere og beslutte. </li></ul>Strategi Konkurrentene Politiske endringer Resten av UiO Nye muligheter på Internett Juridiske forhold Interne endringer Nye mål, omplassering av ressurser, nye planer, nye produkter Ledelsen ved UiO
 12. 12. Forretningside Mål Visjon Strategiske vurderinger og valg SOFT analyse (Oppsummering) Handlingsplan Gjennomføring og oppfølging Strategiprosessen For multimediatjenesten PESTEL (Makro) Eksterne analyser Porter (Mikro) Interne analyser Endringskomp Ressurs Kompetanse økonomi LMS strategi Web strategi Kompetanse strategi Tjeneste strategi Markedsførings strategi
 13. 13. Trinn i strategiprosessen <ul><li>1. Formulere gruppens visjon og forretningside. Så avklare overordnete mål </li></ul><ul><li>2. Analyse av interne og eksterne forhold </li></ul><ul><li>3. Utvikling av strategier – alternative løsninger </li></ul><ul><li>4. Vurdering og prioritering + plan for videre arbeid </li></ul><ul><li>5. Beslutning om iverksettelse </li></ul><ul><li>6. Iverksettelse av strategien </li></ul>
 14. 14. Trinn 1 Visjon – forretningside – mål Finn gruppens ståsted enten den er gammel eller skal etableres: Hvem er vi? Hva skal vi gjøre? Hvorfor er vi til? Hvordan skal vi jobbe? Hvem er våre kunder? Hvem er våre konkurrenter? Hvorledes skal vi nå våre mål?
 15. 15. Trinn 2 Analyse av eksterne og interne faktorer/forhold <ul><li>Ekstern analyse: danne seg et bilde av konkurrenter, marked, og trender, samt teknologiske, kulturelle og politiske forhold m.m. </li></ul><ul><li>Eksterne analyseresultat sammen med kreative prosesser brukes for å finne frem til bedriftens muligheter, men også trusler </li></ul>
 16. 16. Bedriftens makroomgiveleser PESTEL analyse <ul><li>Political </li></ul><ul><li>Economical </li></ul><ul><li>Social </li></ul><ul><li>Technological </li></ul><ul><li>Environmental </li></ul><ul><li>Legal </li></ul><ul><li>Man ser på hvordan disse forholdene virker inn. </li></ul><ul><li>Ser på: Muligheter og Trusler </li></ul>
 17. 17. PESTEL-analyse <ul><li>Gir opplysninger om viktige makro forhold </li></ul><ul><li>Hvordan vil disse påvirke oss? </li></ul><ul><li>Bidrar til å finne og sette fokus på de mest kritiske faktorene i dag og i fremtiden </li></ul><ul><li>Se både på tidligere, nåværende og fremtidige forhold </li></ul><ul><li>Kan få følger for vår strategi…. </li></ul>
 18. 18. Konkurranseanalyse: Porters 5 krefter: DML-gruppen m.fl. DML-gruppen, Studio Multimedia- tjenestegruppe Leverandører For eksempel UNINETT og Fronter. Hvordan påvirker de oss? Nye aktører Hvem vil lærerne gå til om vi ikke er gode nok? Substitutter Blogger, Youtube og ikke Lillestrøm Konkurrenter Forlag, media, andre utdannings- institusjoner Forelesere og lærere Er de lojale og hva synes de om oss
 19. 19. Interessentanalyse <ul><li>Omfatter både MAKRO og MIKRO nivå </li></ul><ul><li>Interessenter er enhver gruppe eller individ som kan påvirke eller er påvirket av bedrifts virksomhet og ytelse (R.E.Freeman 1984) </li></ul><ul><li>Kartlegge interessenter som kan påvirke og blir påvirket av strategien </li></ul><ul><li>Forstå relasjonen mellom bedrift og interessenter og hvordan bedriften kan bli påvirket, og hvordan bedriften påvirker </li></ul><ul><li>Hvem er alle våre interessenter? Studenter, lærere, andre på USIT, STA, Biblioteket, Universitas, departementene, media, Uninett, …. m.fl. </li></ul>
 20. 20. Trinn 2 Analyse av eksterne og interne faktorer/forhold <ul><li>Intern analyse: Kartlegge gruppens sterke og svake sider når det gjelder forhold som: </li></ul><ul><li>Hva er vi dyktige til, hvor har vi et fortrinn, hva er vi mest kjent for, smarte løsninger, spesiell beliggenhet, distribusjon, merkevare, produksjonsfasiliteter, unik kompetanse, økonomi, teknologi m.m. </li></ul>
 21. 21. Interne faktorer som kan være med i en intern analyse <ul><li>Produkter </li></ul><ul><li>Tjenester </li></ul><ul><li>Har gruppen tillitt og gode relasjoner? </li></ul><ul><li>Kompetanse (mer neste slide) </li></ul><ul><li>Effektiv organisasjon </li></ul><ul><li>Fysiske ressurser </li></ul><ul><li>Har vi noe varemerke? </li></ul><ul><li>Markedsføring </li></ul><ul><li>Teknologi </li></ul><ul><li>Bedriftskultur </li></ul><ul><li>Arbeidsmiljø </li></ul><ul><li>Beliggenhet </li></ul><ul><li>Bygninger </li></ul><ul><li>Økonomi-finans </li></ul><ul><li>Støy fra gravemaskiner </li></ul>
 22. 22. SWOT En SWOT analyse er en oversiktlig metode for å oppsummere interne og eksterne faktorer/forhold, som har fremkommet gjennom andre analyser som for eksempel PESTEL, interessentanalyse, Porters 5 krefter, ressursanalyse, finansanalyse m.m. Altså en oppsummering: ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
 23. 23. Trinn 3 Utvikling av strategiske alternativ <ul><li>Ekstern og intern analyse er ikke nok for å få frem alle mulige strategiske alternativ. </li></ul><ul><li>Prosessen med analyser må kombineres eller etterfølges av bl.a. kreative prosesser, for å finne frem til og identifisere nye (og om mulig) unike strategiske alternativ </li></ul><ul><li>Det kan bli spennende for multimediagruppen… </li></ul>
 24. 24. Trinn 4 Vurdering og prioritering av strategiske alternativ <ul><li>Når nye strategiske alternativ foreligger, må disse evalueres </li></ul><ul><li>Spørsmål i denne prosessen kan være: </li></ul><ul><ul><li>- støtter forslaget opp om visjon og mål? </li></ul></ul><ul><ul><li>- hvilken gevinst kan vi vente, langsiktig og kortsiktig? </li></ul></ul><ul><ul><li>- hva er utfordringene og hva kan gå galt? </li></ul></ul><ul><ul><li>- har vi ressurser nok? </li></ul></ul><ul><ul><li>- er vi dristige nok? </li></ul></ul><ul><ul><li>- hva sier fornuften og hva sier magefølelsen? </li></ul></ul>
 25. 25. Trinn 5 Beslutning <ul><li>Prosessen frem til nå - med all tilgjengelig informasjon og dokumentasjon, danner grunnlag for beslutning om iverksettelse av ny strategi eller andre tiltak </li></ul><ul><li>Beslutning blir tatt av ledergruppen på USIT </li></ul>
 26. 26. Trinn 6 Iverksettelse og kontroll <ul><li>Den nye strategien sier noe om overordnet mål for gruppen som helhet. </li></ul><ul><li>Nå begynner prosessen med å sette strategien ut i livet </li></ul><ul><li>Ansvar fordeles i linjen eller det opprettes egne prosjekt, fordeles oppgaver m.m. </li></ul><ul><li>Hva medfører strategien for den enkelte? </li></ul><ul><li>Hvordan spre budskapet internt og eksternt? </li></ul>
 27. 27. Og i mellomtiden <ul><li>Har ting endret seg: Nye retningslinjer fra ledelsen, ny omtale i aviser, nytt budsjett, to medarbeidere har sluttet, nye muligheter i web 3.0, Fronter er kjøpt opp av Blackbord … og mye mer </li></ul><ul><li>Og da er det bare å begynne på nytt </li></ul><ul><li>Det er dette som er dynamisk strategitekning </li></ul>

×