Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Landslaget for lokalaviser

862 views

Published on

Foredrag hold på landsmøtet for lokalaviser

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Landslaget for lokalaviser

 1. 1. Sosiale medier og lokaljournalistikk<br />Bente Kalsnes<br />Kommunikasjonsrådgiver<br />@benteka<br />bente@bengler.no<br />http://blogg.origo.no/<br />http://www.flickr.com/photos/timo/10689184/<br />
 2. 2.
 3. 3. Vår filosofi: <br />Bruk nettet på en smart måte for å styrke papiravisen <br />(majoriteten av inntektene er fremdeles på print)<br />
 4. 4. Underskog (sosial kalender)<br />
 5. 5. 2581 kommentarer<br />
 6. 6. Hvordan lage en <br />”journalistisk Hawk Sandwich”, altså et digital miljø hvorleserne dine ønsker å bidra og dele med lokalsamfunnet og redaksjonen?<br />
 7. 7. Tradisjonellnettavis<br />1997 - 2007<br />Lesernessider<br />2005 - 2009<br />Tradisjonellpapiravis<br />1757 - 1997<br />
 8. 8. Leserneblirfortellere<br />.. og de snakkeromdet de bryrsegom<br />
 9. 9. Web 1.0 – Lese<br />Web 2.0 Lese / Skrive<br />1999 blogging (blogger.com)<br />Alle kan være kommentator, redaktør og forlegger<br />1999 Google<br />2005-2008 - den sosial web’en<br />Sosiale nettverk (Facebook, MySpace,Twitter)<br />Digitalt innhold (YouTube, Hulu, Last.fm, Flickr)<br />Mashups (GoogleMaps, offentlige databaser)<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Internett-tilgangNorge 1996 – 2009<br />Percent<br />Source: Consumer & Media. http://www.tns-gallup.no/default.aspx?aid=9080712<br />12<br />
 13. 13. Kilde: Halogen, feb2010<br />
 14. 14. Undersøkelsen er gjennomført av Synovate med 1030 respondenter, og er representativ for nettbrukere i alderen 15+. <br />
 15. 15. Brukerskaptnettinnhold2009<br />Underskog 20.000<br />Twitter 50.000<br />Origo 135.000<br />Facebook 1.900.000<br />Origo-brukere: <br />ca 35.000 bilder, innlegg, kommentarer, oppføringeriuken<br />Origo-brukerne lager allerede 7 ganger <br />merinnholdenn A-pressensjournalister.<br />Redaksjonene<br />100 nettaviser<br />A-prsnettaviserpubliserer<br />5.000 saker pr uke<br />Nettavisvsleserskaptinnhold<br />Brukerskaptnettinnhold 2006<br />Twitter 10 <br />Underskog 10.000<br />Origo -<br />Facebook -<br />Blink/Nettby<br />Profesjoneltnettinnhold<br />ca 100 nettaviser<br />A-presses nettaviser:<br />ca 5.000 artikler, bilder,<br />kommentareriuken<br />
 16. 16.
 17. 17. Hva skal vi velge? Må vi velge?<br />Illustrasjon: Matt Hamm, Flickr, CC<br />
 18. 18.
 19. 19. ”Facebook er for venner du allerede har, Twitter er for vennene du ønsker å få.”<br />(hørt på Twitter) <br />
 20. 20. Facebook er ekstremt populært i Norge, 34 prosent av alle nordmenn (over 15) er innom hverdag (TNS Gallup)<br />Fantastisk for å spre info, nå et stort publikum<br />
 21. 21. MEN…<br />Men hvordanskille det private/personlig vs. det profesjonelle/jobbrelaterte?<br />Dersom dere flytter alt innholdet til Facebook, vil ikkeannonsørene gå etter også?<br />Det skal lite til før en avis blir ”spammete” på Facebook<br />Facebookbrukerbetingelser er stadig i endring<br />
 22. 22. Verden sett fra en gren <br />
 23. 23.
 24. 24. Politikere, journalister, meningsdannere, markedsføringsfolk er veldig begeistret for Twitter<br />
 25. 25. Twitter er: <br />Microblogging - max 140 tegn<br />
 26. 26. Twitter er: <br />Noen svarer på ”Hva gjør du på?<br />
 27. 27. Twitter er: <br />Andre svarer på ”Hva tenker du på?”<br />
 28. 28. Twitter er: <br />”Lifecasting” vs ”Mindcasting” <br />
 29. 29. Twitter er: <br />Fremfor å fortelle hva du hadde til frokost, bruk Twitter til å samle kunnskap, utvikle ideer, bygge nettverk, drive trafikk<br />
 30. 30. Origo lagerdigitale verktøy for overgangen fra…<br />
 31. 31. MONOLOG<br />
 32. 32. DIALOG<br />
 33. 33. Verktøy for samarbeid<br /> Med blogg, bildedeling,<br /> kalender og fildeling.<br />Gruppeblogging er et<br /> særtrekk ved Origo<br /> Enkel krysspublisering<br /> til Twitter og Facebook<br />
 34. 34. De unike med Origo:<br />Knyttet opp mot lokalsamfunn i hele Norge (via A-pressens 53 lokal-og regionaviser)<br />Distribusjonkanal (aviser, Facebook, Twitter)<br />Rollegodkjennelse<br />Åpne og lukkede grupper<br />
 35. 35. Vi har også laget: <br />Sosialt nettverk for Arbeiderpartiet<br />
 36. 36. Vi har også laget: <br />Lukket sosialt nettverk om trafikksikkerhet for unge jenter<br />
 37. 37. Vi har også laget: <br />Diskusjonssted for fornyingsdepartementet om internett-relaterte tema<br />
 38. 38. Vi har også laget: <br />Kulturkalender for kommuner<br />
 39. 39. Verktøy for avisene<br />Avisenebruker Origo tilåsamle innbrukerskaptinnhold. <br />Hveravis hargeografiskeinnsamlingsområder. (lokalsoner)<br />ImportererfralokalsonerpåOrigotilpapirognettavis<br />
 40. 40. Per Christian, Helen,Trym, Oddmar,Trondog Per Olaf har en ting felles. De eropptattavnoeogvilgjernedele det med andre. <br />
 41. 41. Det som gjør Origo spsielt og verdifult<br />Firdas Origo-sone<br />Fjordaglimt<br />Papir-Firda<br />Firda.no<br />Jølster<br />Nettionen<br />Nationen Origo sone<br />Helen registererf.eks<br />Fest iNoregsbondelagpåJølster 4. juliiJølster-sonen. <br />Nationen.no<br />Papir-<br />Nationen<br />
 42. 42.
 43. 43. Bergensavisen<br />RomerikesBlad<br />AvisaNordland<br />Nordlys<br />Firda<br />SarpsborgArbeiderblad<br />Telemarksavisa<br />StjørdalensBlad<br />Lofotposten<br />Rogalands Avis<br />Siste.no<br />TidensKrav<br />Glåmdalen<br />OpplandArbeiderblad<br />Østlands-Posten<br />HelgelandArbeiderblad<br />RanaBlad<br />RingerikesBlad<br />FinnmarkDagblad<br />HardangerFolkeblad<br />Fremover<br />Firdaposten<br />Smaalenenes Avis<br />Lofot-Tidende<br />ArbeidetsRett<br />Kvinnheringen<br />Moss Dagblad<br />Hadeland<br />Namdalsavisa<br />AkershusAmtstidende<br />Opdalingen<br />Demokraten<br />HaldenArbeiderblad<br />Aura Avis<br />Finnmarken<br />Bygdeposten<br />AvisaNordhordland<br />AustAgderBlad<br />Rakkestad Avis<br />Eikerbladet<br />Glåmdalen<br />Østlands-Posten<br />Enebakk Avis<br />Bergensavisen<br />Malvik-Bladet<br />Jarlsberg<br />Øyene<br />Vestby Avis<br />Tvedestrandsposten<br />IndreAkershusBlad<br />PorsgrunnsDagblad<br />Ås Avis<br />Lokalsoner<br />Innsamlingsområder for <br />bilder, meningerog<br />arrangementer.<br />
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47. 47<br />Brukesavfestivaler<br />Origo-verktøyeteregnet for festivaler. Store festivalersom Oslo Kulturnatt, SlottfjellogMusikkfestharløsningfra Origo.<br />
 48. 48. Leserne kan bruke Origo for å bidra til papirutgaven<br />For eksempel kan arrangementsguiden automatisk eksporteres i et format som lett lar seg putte inn i papiravisa.<br />
 49. 49. Web to print<br />
 50. 50. Rånesak i Firda<br />.<br />Foto:Aslakr, Flickr, CC<br />
 51. 51. Første nettsak<br />
 52. 52. Oppfølging: Sak på kommentarene<br />
 53. 53. Debatten tok av<br />
 54. 54. Jan Herstad er <br />tidligere<br />ordfører (Sp)<br />
 55. 55. Papir-avisen<br />
 56. 56.
 57. 57. Nettdebatten<br />fortsetter i<br />avisspaltene<br />
 58. 58. Lørdagsavisa<br />
 59. 59. Flereeksempler…<br />
 60. 60. Redaksjonell bruk av debatt<br />Førstekommentaren<br />
 61. 61. 1. Begyntesominnlegg<br />3. Merdebatt<br />5. Merdebatt<br />2. Løftaframpåsa.no<br />4. God papirsak<br />
 62. 62. Vi spør et enkeltspørsmål<br />Vi får en hobbymeterolog med egenværstasjon<br />
 63. 63. Lokalpatriotisketilbakemeldinger<br />Lokalpatriotisksak<br />
 64. 64.
 65. 65.
 66. 66. Origo:<br />Mobil-verifiseringsiden 2007<br />
 67. 67. Ulike nivå for brukerregistrering<br />Leserne kan kommentere med gjestepass Facebook, Twitter, Gmail<br />For å skrive blogginnleg, må ha Origo-konto<br />Høyeste nivå av brukerregistrering; bekrefte navnet mot Folkeregisteret<br />
 68. 68. Manualtverifiserte roller<br />
 69. 69. Modererte nettdebatten<br /><ul><li>Klargjorderegler, varmertilstede
 70. 70. Slonedpåpersonangrepogavsporinger
 71. 71. Stengteutepersonerogsonersomødelalokalsonen
 72. 72. Rostebidragsyteregjennomsamtaleog bra!
 73. 73. Fikk folk tilåleggetilprofilbildeogskriveomsegselv
 74. 74. Framhevetandresonerenn bare egendebattsone</li></li></ul><li>
 75. 75. Takk for meg!<br />Bente Kalsnes<br />CommunicationAdvisor, Origo<br />@benteka<br />bente@bengler.no<br />http://blogg.origo.no/<br />http://www.flickr.com/photos/timo/10689184/<br />

×