Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SOSIALE MEDIER OG WEB 2.0 - VEIER TIL DEP. 2.0

1,132 views

Published on

Foredrag holdt for kommunal- og regionaldepartementet

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

SOSIALE MEDIER OG WEB 2.0 - VEIER TIL DEP. 2.0

 1. 1. SOSIALE MEDIER OG WEB 2.0 - VEIER TIL DEP. 2.0<br />Bente Kalsnes – Kommunikasjonsrådgiver,<br />Origo.no<br />bente@bengler.no<br />Twitter: @benteka<br />
 2. 2.
 3. 3. DEFINISJON:SOSIALE MEDIER OG WEB 2.0 <br />Web 2.0 er nettbaserte og mobile verktøy som gjør det mulig å dele, kommentere og samhandle. <br />Sosial medier er betegnelsen for diverse kommunikasjons- og nettverksplatformene som har vokst frem de siste årene. <br />
 4. 4. Personlige nettsider <br />(diskusjonssider, chat)<br />Blogger, podcast, wiki<br />1979 <br />1984 <br />1988 <br />1998-2004<br />1971 <br />1991 <br />1995 <br />E-post <br />Usenet <br />Listservs<br />IRC <br />1. sosiale nettverkt <br />(Clasmates.com)<br />
 5. 5. Tilgjengelighet<br />Lytte<br />Dele<br />DIALOG<br />Kommunisere<br />Delta<br />
 6. 6. My Space<br />Digg<br />Twitter<br />YouTube<br />Linkedin<br />Origo<br />BlogGER1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2007<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Ning<br />Second Life<br />Spotify<br />Skype<br />Facebook<br />Wikipedia<br />
 7. 7. WEB 1.0: Publisering<br />WEB 2.0: Deltakelse og samhandling<br />WEB 3.0: Tagging og interoperabilitet (den semantiske weben)<br />
 8. 8. http://www.flickr.com/photos/tifotter/80099532/sizes/o/<br />
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. ET INTERESSANT FORSØK, MEN VISER OGSÅ HVILKE BEGRENSNINGER STATEN HAR I FORHOLD TIL SOSIALE MEDIER (pga. gjeldende lover) <br />
 14. 14. IKKE BARE FOKUSERE PÅ SOSIALE MEDIER (KOMMUNIKASJONSPLATTFORMER), <br />TENK VIDERE, TENK WEB 2.0<br />
 15. 15. SINTEF-FORSKER PETTER BAE BRANDTZÆG:<br />
 16. 16. OMSKREVET BLIR DET… <br />
 17. 17. SLIK KAN DEPARTEMENTENE BRUKE WEB 2.0:<br />INNOVASJON <br />TILBAKEMELDINGER<br />ABC FOR DEP. 2.0<br />KOMMUNIKASJON<br />HJELPERE<br />
 18. 18. SKANDINAVIA – STORT POTENSIALE FOR ”TEKNOPOLITIKK”:<br />Høy bredbåndpenetrasjon og teknologisk oppegående befolkning<br />Åpne politisk system<br />Gode og relevante lover er på plass<br />Høy grad av sosial tillit<br />Høy valgdeltakelse<br />
 19. 19. SCANDINAVIAN TECHPOLITICS – MY EVALUATION:<br />GOOD: ePolitics, eCampaigns<br />MUST IMPROVE: eGov and Buildtwith open data<br />
 20. 20. CHALLENGES:<br />Small environmentoftechgeeks<br />Trust thegovernmenttoomuch to fixthings?<br />Mainly public funding, few independent foundations<br />
 21. 21. NOE AV DET FØRSTE DERE KAN GJØRE: <br /> REDEFINISJON AV ORDET ”OFFENTLIG DOKUMENT”:<br />”TILGJENGELIG FOR ALLE, SØKBART, MASKINLESBART”<br />
 22. 22.
 23. 23. NOE AV DET FØRSTE DERE KAN GJØRE: <br />Skaff dere enhusnerd(eller flere)! <br />http://www.flickr.com/photos/santacrewsgirl/3433948153/<br />
 24. 24. SLIK KAN DEPARTEMENTENE BRUKE WEB 2.0:<br />INNOVASJON <br />TILBAKEMELDINGER<br />ABC FOR DEP. 2.0<br />KOMMUNIKASJON<br />HJELPERE<br />
 25. 25. HVORFOR ER DETTE VIKTIG?<br />”Governmentshould be participatory.<br /> Public engagementenhancestheGovernment'seffectivenessand improvesthequalityofitsdecisions. Knowledge is widelydispersed in society, and public officialsbenefit from havingaccess to thatdispersedknowledge. Executivedepartments and agenciesshould offer Americans increasedopportunities to participatein policymaking and to providetheirGovernmentwiththebenefitsoftheircollectiveexpertise and information. Executivedepartments and agenciesshouldalsosolicitpublic input onhowwecanincrease and improveopportunities for publicparticipationin Government.”<br />
 26. 26. INNOVASJON<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Inspirert av lignendekonkurranser i USA, UK, Nederland, Danmark, Spania, etc.<br />(NO)<br />(DK)<br />
 30. 30. (DK) <br />
 31. 31. (NO)<br />
 32. 32. TILBAKEMELDINGER<br />
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37. HJELPERE<br />
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43. Lokalsamfunn på nett<br />
 44. 44. KOMMUNIKASJON<br />
 45. 45. HVORDAN HÅNDTERE KRISEKOMMUNIKASJON I SOSIALE MEDIER, EKS. I FORHOLD TIL: <br />EU<br />Kommunesammenslåing<br />eValg 2011<br />
 46. 46. Skaff dere enhusnerd(eller flere)! <br />http://www.flickr.com/photos/santacrewsgirl/3433948153/<br />
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50. ET SISTE INNSPILL:<br />Jeg vil gjerne vite hvalokalpolitikerne i min kommune stemmer i enkeltsaker (i XML-format, ikke PDF). <br />
 51. 51. Takk for meg! <br />Bente Kalsnes<br />Kommunikasjonsrådgiver<br />bente@bengler.noTwitter: @bentaka<br />

×