Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

It's the information, stupid

2,220 views

Published on

Foredrag holdt på NONAs årskonferansen (organisasjonen for netthoder i Norge).

It's the information, stupid

 1. 1. NONA - MOBIL 12/6:IT’S THE INFORMATION, STUPID!BENTE KALSNES@benteka Foto: Christi Nielsen, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0
 2. 2. Dette bør ikke bli dagens mingleprat: HVA ER DIN MOBILE STRATEGI? (selv om 57% av den norske internettbefolkningen har smarttelefon)
 3. 3. GLEMSMARTTELEFONER - HVA ERKJØLESKAPSTRATEGIEN DIN? Foto: Andrea Marutti, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0
 4. 4. DET HANDLERIKKE OM DINGSEN: IT’STHEINFORMATION, STUPID!Foto: Scribbletaylor, Flickr, CC BY-NC 2.0
 5. 5. MENNESKER NETTVERK - SAMFUNNETSTEDER GLOBAL MOBILPENETRASJON ER 82%, 3,9 MRD MNSK. DINGSER KILDE: ERICSSON
 6. 6. KILDE: ”TRAFFIC AND MARKET DATA REPORT”, ERICSSON (2011)
 7. 7. ”CREATE ONCE, USE MANY TIMES”
 8. 8. TRE TENDENSER I MOBILBRUK JEG SER NÅ:Foto: tranchis, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0
 9. 9. 1. KONSUM:SMARTTELEFON =SLUTTEN PÅ KJEDSOMHET?
 10. 10. Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold44% av mennene bruker mobilt 60 år + 7medieinnhold minst ukentlig, mens36% av kvinnene er brukere minstukentlig. 40 - 59 år 34Tallene viser at bruken av mobilt 20 - 39 år 63medieinnhold er klart høyest i deyngre aldersgrupper. 12 - 19 år 64Mens 64% av aldersgruppen 12-19 årog 63% av aldersgruppen 20-39 Kvinne 36bruker mobilt medieinnhold, er detkun 7 % av de over 60 år somukentlig bruker mobilt medieinnhold Mann 44 Total 40 % 0 10 20 30 40 50 60 70 Kilde: Forbruker & Media. Q1 2012. www.tns-gallup.no/medier 14 © 2012 TNS Gallup
 11. 11. 2. FIKSING”DER OG DA”-TJENESTER Foto: el_ramon, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0
 12. 12. Ved hjelp av smartelefon de siste 30 dagene:• 41% har arrangert et treff• 35% har løst et uventet problem• 30% har valgt en restaurant• 27% har søkt info for å avklare en uenighet• 23% har sjekket sportsresultat• 20% har sjekke trafikkmeldinger• 19% har fått hjelp i en krisesituasjon
 13. 13. 3. DOKUMENTEREOG PRODUSEREDIGITALE FOTSPOR Foto: Shutterruner, Flickr, CC BY-NC 2.0
 14. 14. KILDE: MARY MEEKER, KPCB
 15. 15. ”Mobile devices is a potentialsavior for theindustry, as theymay be "leading to a deeperexperiencewithnewsthanonthe desktop/laptop computer.” State ofthe News Media Report, Pew Research CenterFoto: arild_storaas, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0
 16. 16. TAKK FOR MEG! @bentekaFoto: madiator, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

×