Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bootstrap dit Technology Roadmap

   Sådan kommer du i gang med at lave
  roadmaps til koordinering af teknologi,
  ...
•Målgruppen
    •Et roadmaps anatomi
Intro  •Et roadmaps forløb
LEDELSE &
MARKETING
            ARKITEKT
                       PROJEKTLEDER &
    ...
Marked
                   Scenarie #2


 Forretning
  Produkt
  Teknologi


        S...
Marked
                                                Scenarie #2


 Forr...
Marked
                Scenarie #2


 Forretning
  Produkt
  Teknologi


        Scenar...
Marked
                                     Scenarie #2      Roadmap rapport - hu...
Marked
Forretning
Produkt
                %                 %
          ...
Forbered dig godt
  Opsøg ledelsesmæssig forankring
1
  Udpeg en ansvarlig

  Udpeg de væsentligste interessente...
Design din proces
2
  Lav det overordnede design for
  processen

  Timebox roadmap-processen

  Bestem genren...
Fase ! " planl#gning                                        Fase 2 " review

 Fokus...
Fyld værktøjskassen
3
  Vælg en metode

  Skærp din teknik til at afholde
  workshops

  Lav spilleregler

  ...
Marked
               Scenarie #2


 Forretning
  Produkt
  Teknologi


        Scenarie ...
Erfaringer der
                Bestillere !SDSD "                             ...
Kick-off
4
  Hvem skal med?

  Få forklaret missionen…

  Lav en informationspakke som du
  sender til deltager...
Driv og vedligehold
  momentum
5
  Hold processen kompakt
  Udpeg hvor i processen I er
  Gør det iterative ti...
Fase 2 TRM Workshops og dokumentation                     Option: Fase 3 -
              ...
Validér produkterne
  igennem reviews
6
  Inddrag reviewere

  Review kildematerialet fra fact-
  findingen
Lav dokumentations-
  pakken og gør den flot
7
  Udvælg hvad der skal med i
  dokumentationspakken

  Lav dokum...
Find en ”forældre-proces” for
  roadmappet
8
  Om nødvendigt en selvstændig
  roadmapping proces

  Ellers en ...
Slides til Technology Roadmap Bootstrap
Slides til Technology Roadmap Bootstrap
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slides til Technology Roadmap Bootstrap

798 views

Published on

Slides der i 8 trin går igennem pocessen med at etablere og drive en roadmapping proces.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Slides til Technology Roadmap Bootstrap

 1. 1. Bootstrap dit Technology Roadmap Sådan kommer du i gang med at lave roadmaps til koordinering af teknologi, marked og forretning
 2. 2. •Målgruppen •Et roadmaps anatomi Intro •Et roadmaps forløb
 3. 3. LEDELSE & MARKETING ARKITEKT PROJEKTLEDER & TEKNOLOGI!MANAGER TID TO!BE GAPS AS!IS Produkt Organisation Kompetence Marked Teknologi Forretning UNDERST$TTER" MULIGG$R DRIVERE" KR#VER
 4. 4. Marked Scenarie #2 Forretning Produkt Teknologi Scenarie #1 Kompetence Organisation Marked Forretning TID Marked Produkt Forretning Teknologi Marked Produkt Kompetence Forretning Roadmap rapport - hundeklipning de næste 100 år Teknologi Organisation Marked Produkt Kompetence Marked TID Forretning Teknologi Forretning Organisation Produkt Produkt Kompetence TID Teknologi Teknologi Organisation Kompetence Kompetence TID Organisation Organisation TID !"#$%&'(&)#*$#*+#,-./&0-.*$-+1#&2#'*+#+/,3$*+'*#.-"/&"-%+# TID .*"#-#2%$4%0'#"-0#*+#$355*#/',-50-+1*$#-+'#-#*+#+3$#%1#0-'"# 67*$+*$*#2$*("-'8#9%&'(&).#5&+#/'.)3+'*#.-1#%,*$#2:#:$#"-0# 60*$*#:$"-*$8#;*"#)$-(3$*#2%$(:0#(*'#*"#$%&'(&)#*$#-55*#&"# 2%$/'.-1*#4,&'#'*$#)$3<-.#5%((*$#"-0#&"#.5*#-#*+#+3$#*00*$# 67*$+#2$*("-'8# =%$(:0*"#*$#.+&$*$*#&"#&2."*((*#*+#$355*#"*+'*+.*$#%1# 3500 7,3% /',-50-+1*$#-#*"#2300*.#,*$'*+.>-00*'*?#.:#(&+#.%(# 3000 %$1&+-.&"-%+#*00*$#1$/))*#2:$#*+#.@+5$%+#%)2&""*0.*#&2#2A# 2500 "*5+%0%1-*$.#(%'*+4*'?#."$&"*1-.5#$*"+-+1#%1#)$%'/5"*$B 2000 5,6% Milliarder kr. .*$,-<*.#0-,."-'.<@50/.8#;*$(*'#.":$#(&+#0&+1"#."3$5*$*?#+:$# 1500 '*"#/,*+"*'*#-+'"$322*$#C#2%$#'*"#1D$#'*"#&0"-'E#F@*# "*5+%0%1-*$#>0-,*$#-+"$%'/<*$*"?#(&$5*'*$#2&0'*$#>%$"#*00*$# 1000 $*1/0&"-,*$#5%((*$#"-0#):#>&11$/+'#&2#"-+1#'*$#.5*$#-#'*+# 500 ,-$5*0-1*#,*$'*+G#"*$$%$#*00*$#&.5*.5@*$#0&((*$#0/2""$&6-55*+# 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 5. 5. Marked Scenarie #2 Forretning Marked Produkt Forretning Marked Produkt Forretning Teknologi Marked Produkt Kompetence Teknologi Forretning Roadmap rapport - hundeklipning de næste 100 år Teknologi Organisation Marked Produkt Kompetence Marked TID Organisation Teknologi Scenarie #1 Forretning Forretning Produkt Kompetence Produkt Kompetence TID Teknologi Teknologi Organisation Kompetence Kompetence TID Organisation Organisation TID Organisation !"#$%&'(&)#*$#*+#,-./&0-.*$-+1#&2#'*+#+/,3$*+'*#.-"/&"-%+# TID .*"#-#2%$4%0'#"-0#*+#$355*#/',-50-+1*$#-+'#-#*+#+3$#%1#0-'"# 67*$+*$*#2$*("-'8#9%&'(&).#5&+#/'.)3+'*#.-1#%,*$#2:#:$#"-0# 60*$*#:$"-*$8#;*"#)$-(3$*#2%$(:0#(*'#*"#$%&'(&)#*$#-55*#&"# 2%$/'.-1*#4,&'#'*$#)$3<-.#5%((*$#"-0#&"#.5*#-#*+#+3$#*00*$# 67*$+#2$*("-'8# =%$(:0*"#*$#.+&$*$*#&"#&2."*((*#*+#$355*#"*+'*+.*$#%1# 3500 7,3% /',-50-+1*$#-#*"#2300*.#,*$'*+.>-00*'*?#.:#(&+#.%(# 3000 TID %$1&+-.&"-%+#*00*$#1$/))*#2:$#*+#.@+5$%+#%)2&""*0.*#&2#2A# 2500 "*5+%0%1-*$.#(%'*+4*'?#."$&"*1-.5#$*"+-+1#%1#)$%'/5"*$B 2000 5,6% Milliarder kr. .*$,-<*.#0-,."-'.<@50/.8#;*$(*'#.":$#(&+#0&+1"#."3$5*$*?#+:$# 1500 '*"#/,*+"*'*#-+'"$322*$#C#2%$#'*"#1D$#'*"#&0"-'E#F@*# "*5+%0%1-*$#>0-,*$#-+"$%'/<*$*"?#(&$5*'*$#2&0'*$#>%$"#*00*$# 1000 $*1/0&"-,*$#5%((*$#"-0#):#>&11$/+'#&2#"-+1#'*$#.5*$#-#'*+# 500 ,-$5*0-1*#,*$'*+G#"*$$%$#*00*$#&.5*.5@*$#0&((*$#0/2""$&6-55*+# 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 6. 6. Marked Scenarie #2 Forretning Produkt Teknologi Scenarie #1 Kompetence Marked Organisation Forretning TID Marked Produkt Forretning Teknologi Marked Produkt Kompetence Forretning Teknologi Roadmap rapport - hundeklipning de næste 100 år Organisation Marked Produkt Marked Kompetence Forretning TID Forretning Produkt Teknologi Organisation Teknologi Kompetence Produkt Kompetence Organisation TID TID !"#$%&'(&)#*$#*+#,-./&0-.*$-+1#&2#'*+#+/,3$*+'*#.-"/&"-%+# Teknologi .*"#-#2%$4%0'#"-0#*+#$355*#/',-50-+1*$#-+'#-#*+#+3$#%1#0-'"# Organisation 67*$+*$*#2$*("-'8#9%&'(&).#5&+#/'.)3+'*#.-1#%,*$#2:#:$#"-0# 60*$*#:$"-*$8#;*"#)$-(3$*#2%$(:0#(*'#*"#$%&'(&)#*$#-55*#&"# 2%$/'.-1*#4,&'#'*$#)$3<-.#5%((*$#"-0#&"#.5*#-#*+#+3$#*00*$# Kompetence 67*$+#2$*("-'8# TID =%$(:0*"#*$#.+&$*$*#&"#&2."*((*#*+#$355*#"*+'*+.*$#%1# 3500 7,3% /',-50-+1*$#-#*"#2300*.#,*$'*+.>-00*'*?#.:#(&+#.%(# 3000 %$1&+-.&"-%+#*00*$#1$/))*#2:$#*+#.@+5$%+#%)2&""*0.*#&2#2A# 2500 Organisation "*5+%0%1-*$.#(%'*+4*'?#."$&"*1-.5#$*"+-+1#%1#)$%'/5"*$B 2000 5,6% Milliarder kr. .*$,-<*.#0-,."-'.<@50/.8#;*$(*'#.":$#(&+#0&+1"#."3$5*$*?#+:$# 1500 '*"#/,*+"*'*#-+'"$322*$#C#2%$#'*"#1D$#'*"#&0"-'E#F@*# "*5+%0%1-*$#>0-,*$#-+"$%'/<*$*"?#(&$5*'*$#2&0'*$#>%$"#*00*$# 1000 $*1/0&"-,*$#5%((*$#"-0#):#>&11$/+'#&2#"-+1#'*$#.5*$#-#'*+# 500 TID ,-$5*0-1*#,*$'*+G#"*$$%$#*00*$#&.5*.5@*$#0&((*$#0/2""$&6-55*+# 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 7. 7. Marked Scenarie #2 Roadmap rapport - hundeklipning de næste 100 år Forretning Marked Produkt Forretning Teknologi Scenarie #1 Produkt Kompetence Teknologi Organisation Kompetence TID Organisation TID Marked !"#$%&'(&)#*$#*+#,-./&0-.*$-+1#&2#'*+#+/,3$*+'*#.-"/&"-%+# Forretning .*"#-#2%$4%0'#"-0#*+#$355*#/',-50-+1*$#-+'#-#*+#+3$#%1#0-'"# Produkt Marked 67*$+*$*#2$*("-'8#9%&'(&).#5&+#/'.)3+'*#.-1#%,*$#2:#:$#"-0# Teknologi Forretning 60*$*#:$"-*$8#;*"#)$-(3$*#2%$(:0#(*'#*"#$%&'(&)#*$#-55*#&"# Produkt Marked 2%$/'.-1*#4,&'#'*$#)$3<-.#5%((*$#"-0#&"#.5*#-#*+#+3$#*00*$# 67*$+#2$*("-'8# Kompetence Forretning =%$(:0*"#*$#.+&$*$*#&"#&2."*((*#*+#$355*#"*+'*+.*$#%1# Teknologi 3500 7,3% Organisation Marked Kompetence Produkt TID /',-50-+1*$#-#*"#2300*.#,*$'*+.>-00*'*?#.:#(&+#.%(# 3000 Organisation Teknologi Forretning %$1&+-.&"-%+#*00*$#1$/))*#2:$#*+#.@+5$%+#%)2&""*0.*#&2#2A# 2500 Kompetence Produkt "*5+%0%1-*$.#(%'*+4*'?#."$&"*1-.5#$*"+-+1#%1#)$%'/5"*$B 2000 5,6% Milliarder kr. .*$,-<*.#0-,."-'.<@50/.8#;*$(*'#.":$#(&+#0&+1"#."3$5*$*?#+:$# TID Teknologi 1500 Organisation '*"#/,*+"*'*#-+'"$322*$#C#2%$#'*"#1D$#'*"#&0"-'E#F@*# "*5+%0%1-*$#>0-,*$#-+"$%'/<*$*"?#(&$5*'*$#2&0'*$#>%$"#*00*$# Kompetence 1000 TID Organisation $*1/0&"-,*$#5%((*$#"-0#):#>&11$/+'#&2#"-+1#'*$#.5*$#-#'*+# 500 TID ,-$5*0-1*#,*$'*+G#"*$$%$#*00*$#&.5*.5@*$#0&((*$#0/2""$&6-55*+# 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 8. 8. Marked Forretning Produkt % % ' workshop workshops workshops & ' dag Delt! f"lles roadmap & ' dag & ' dag Teknologi Kompetence Organisation Forberedelse af core#team Ca$ % ugers bearbejdning samt Ca$ % ugers bearbejdning # is"r inddragelse af review# og justering! kvalitetssikring og ressource#team indhentning af data
 9. 9. Forbered dig godt Opsøg ledelsesmæssig forankring 1 Udpeg en ansvarlig Udpeg de væsentligste interessenter Sæt holdet Sæt en overordnet tidsramme Lav en proces-plan Beskriv det færdige produkt
 10. 10. Design din proces 2 Lav det overordnede design for processen Timebox roadmap-processen Bestem genren for roadmappet Beskriv opgaver for core-team og ressource-team Invitér til workshops
 11. 11. Fase ! " planl#gning Fase 2 " review Fokus$ scope$ m%l kvalitetssikring og Roadmap arkitektur eksternalisering Deltagere Logistik Dokumentation Workshops Fase & " WS&: det Fase + " WS+: Gaps Fase 0 " WS0: Fase 1 " WS1: strategiske landskab Barrierer og kritiske Teknologier og niveauer enablere Etablere det Identi,kation af Identi,kation af " Mapning af drivere overordnede gap-s is#r tekniske' og identi,kation af roadmap'landskab Prim#rt fokus p% teknologiske tekniske enablere for og ikke mindst forretnings'dom#ne barrierer og drivere tilst(dende projekt" siden .den (verste identi,kation af Fokus: afstemning dom#ner del fra T"Plan kristiske niveauer med teknologi" og Fokus: forretning modellen/ .den nederste del fra projektportef(lje )pull* Fokus: Linking T"Plan modellen/ matrix Fokus: Kvali,cering af Roadmap med drivere og niveauer Divergens Konvergens Kondensering
 12. 12. Fyld værktøjskassen 3 Vælg en metode Skærp din teknik til at afholde workshops Lav spilleregler Arbejdpakker og facilitators-log Vælg informationsarkitekturer Brug it-værktøjer
 13. 13. Marked Scenarie #2 Forretning Produkt Teknologi Scenarie #1 Kompetence Organisation TID
 14. 14. Erfaringer der Bestillere !SDSD " umiddelbart kan Regioner etc#$ generaliseres og LMS " FMK Governance videreformidles Leverand!r" struktur central l(sning styring Kompensations model Erfaringer h&stet omkring SLA FMK!piloten Udviklings" Release" st!tte procedurer "Org$ implementering% Support organisation Projekt Kliniker" Erfaringer i selve FMK! organisering Samarbejde gruppe med udviklingen "Tekniske dri+spartner Versionering af Skal(rbarhed webservices forhold# arkitektur etc$% Tekniker" Koordination gruppe imellem %ere autonome Test af parter performance Integration) replikering af Validering hos Pilottest receptserveren Overv*gning sundhedsfaglige dri+smilj! klinikere Teknisk Generel OIOXML Test og UseCase og infrastruktur evaluering af arbejdsgangs Fuld"skala Afh#nigheder af bruger%ader analyse pilot SOSI OCES !OCES' Netv%rk' EPJ" Integration stabilitet' beslutningsproces med DGWS Afholdelse g*"hjem" nationale NSP svartider###$ m!der services STS Afd#kning SOSI dom#net kompo" Sikkerhed Arkitektur omkring nenter &OCES' &web" Klient medicinering services' kontekst Arbejdsgange Afd#kning af Tilbage" anamnese arbejdssgange substitution Udrulning Anbefalinger til LPS"systemer$ der skal Afd#kning af benytte FMK Validering af arbejdssgange arbejdsgange Integration med EPJ Test og evaluering Klinisk egnethed i af Levere lokale prim%r sektor !LPS$ l!sninger der er bruger%ader en del af Konsekvenser for nationale arbejdsgange Implememntations" services med FMK strategi p* sygehuse Sektor" overgange V#rdi ved &n!dvendig' f#lles l!sning Klinisk egnethed i sekund%r&sektor !EPJ$
 15. 15. Kick-off 4 Hvem skal med? Få forklaret missionen… Lav en informationspakke som du sender til deltagerne mindst en uge før kick-off Lav et initielt roadmap Afstem akserne i roadmappet
 16. 16. Driv og vedligehold momentum 5 Hold processen kompakt Udpeg hvor i processen I er Gør det iterative til en dyd Lav synlige produkter – brug ikt- værktøjskassen Inddrag ressource-teamet Få en review og kommunikations- iteration op at stå Følg op, følg op og følg op
 17. 17. Fase 2 TRM Workshops og dokumentation Option: Fase 3 - Fokus Fase 1 Fase 4 Review og Workshop #2 Workshop #3 Forberedelse Workshop #1 Identifikation af Prioritering og Workshop #4 Workshop #5 afrapportering Etablering strategisk Kritiske niveauer, åbne Virksomheds-specifikke muligheder og identifikation af TRM ramme felter og GAP's TRM innovation nøgleteknologier Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter Formål: Den Formål: Fokus på Formål: Mapping og Formål: Mapping og Formål: Review hos relevante Workshopplan overordnede TRM markedsafdækning: parter (branche org., identifikation af identifikation af kritiske Kontekstualisering af ramme, tidsperspektiv, overordnede markeder nuværende, niveauer og GAP's der det generelle roadmap leverandører, abstraktionslag, og applikationsområder eksisterende produkter/ skal lukkes før ind imod den enkelte forskningsmiljøer) Baggrundsleksikon identifikation af samt hovedsegmenter services og fremtidige realisering er mulig virksomhedsspecifikke (relevante analyser, generelle mega-trends og kundegrupper behov etc.) Dokumenation og afrapportering til virksomheder, Initielt roadmap for Identifikations af Kritiske veje og styregruppe og Mapning af primære relevante standarder, Kunde - motivation/ kritiske niveauer for kontekst for den omverden First-cut på roadmap og sekundære politiske tiltag etc driver - enabler policy, markeder, enkelte virksomhed teknologier (Policy & Society) teknologier udpeges Fokus-plan for hver Markedssignalement Opstilling af Centrale kritiske enkelt virksomhed: med væsentligste teknologier i business niveauer for den hvad er deres fokus, applikationsområder case matrix: enkelte virksomhed motivation og værdi? beskrevet omstilling/drift identificeres Kommunikationsplan
 18. 18. Validér produkterne igennem reviews 6 Inddrag reviewere Review kildematerialet fra fact- findingen
 19. 19. Lav dokumentations- pakken og gør den flot 7 Udvælg hvad der skal med i dokumentationspakken Lav dokumentationspakken Gør roadmappet og dokumentationspakken ”lækker”
 20. 20. Find en ”forældre-proces” for roadmappet 8 Om nødvendigt en selvstændig roadmapping proces Ellers en passende proces innovations / projekt / program / forretningsudvikling

×