mLearningpresentation på Medborgarexpo i Kista 10:e april 2010

752 views

Published on

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

mLearningpresentation på Medborgarexpo i Kista 10:e april 2010

 1. 1. Mobilt lärande (för ökad tillgänglighet och för digital inklusion) Medborgarexpo Kista 10 april 2010 Bengt Nykvist, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet
 2. 2. Varför mobilt lärande? <ul><li>Mindre beroende av tid och plats, “ Learning on the move ”: </li></ul><ul><li>Lärande ute i verkligheten, &quot;authenticity“ </li></ul><ul><li>Bra stöd för ” just-in-time ”-lärande </li></ul><ul><li>Förstärkta möjligheter till interaktion och kommunikation, med andra studenter och med lärare och handledare. </li></ul>
 3. 3. Vad menar vi med ”Mobilt lärande”? <ul><li>Definition 1: Nästan ”allt” är mobilt lärande? (Använda bärbara datorer, läsa en bok på tunnelbanan etc. etc.) </li></ul><ul><li>Definition 2, en smalare definition: ” Mobile learning should be restricted to learning on devices which a lady can carry in her handbag or a gentleman can carry in his pocket ” </li></ul><ul><ul><li>Elektroniska prylar som alltid är ”on”, som t ex mobiltelefoner. </li></ul></ul>
 4. 4. Några speciella anledningar att intressera sig just för mobiltelefoner och lärande <ul><li>Det finns fler mobiltelefoner i världen än datorer eller tandborstar (?) </li></ul><ul><li>Mer än 95% av alla svenskar 15-79 år har en mobiltelefon </li></ul><ul><li>Mobiltelefonerna utvecklingsdrivande i tex Afrika, skapar ekonomisk tillväxt </li></ul><ul><li>Apple, Google, Microsoft, Adobe, de stora spelarna satsar på mobila applikationer! </li></ul>
 5. 5. Varför mobilt lärande i skolan? <ul><li>Möt ”messgenerationen” på deras egen planhalva </li></ul><ul><li>Använd mobiltelefoner för att få in omvärlden i skolan </li></ul>
 6. 6. Kategorier: <ul><li>Bara telefonsamtal och SMS </li></ul><ul><li>Enkla mobiler </li></ul><ul><li>2. ”Musik-mobiler”, ”Kamera-mobiler” : </li></ul><ul><ul><li>Mediamobiler </li></ul></ul><ul><li>3. Smartphones, ” Internet, email, GPS </li></ul><ul><li>Smarta mobiler </li></ul>H. Hansson, B. Nykvist, K.Tollmar
 7. 7. Utbildningstillämpningar: Enkla mobiler <ul><li>Når alla mobiler, billigt och enkelt </li></ul><ul><li>Gruppinformation till elever och föräldrar, uppdateringar och Fråge/svar system </li></ul><ul><li>Som ”bak-kanal” när man tittar på utbildningsprogram på TV </li></ul><ul><li>SMS till Twitter </li></ul>H. Hansson, B. Nykvist, K.Tollmar
 8. 8. Utbildningstillämpningar : Media mobiler <ul><li>Presentera media: video och röst </li></ul><ul><li>Dokumentera studiebesök med kamera och inspelningsfunktion </li></ul><ul><li>Quizzar </li></ul>H. Hansson, B. Nykvist, K.Tollmar
 9. 9. OBS: Om du skall köra PPT på liten mobiltelefonsbildskärm, t ex 2 tum <ul><li>Använd stor text !! </li></ul><ul><li>Förslagsvis teckenstorlek 44, då ser det ut så här… </li></ul><ul><li>Man får inte plats med så många rader. Får byta bild oftare istället! </li></ul>
 10. 10. Mobiltelefon för dokumentation; fota och filma och överför till datorn, ladda upp på nätet <ul><li>Mobiltelefoner innehåller ofta kameror, låt studenterna/eleverna fota/filma för sina redovisningar! </li></ul><ul><li>Instruera studenterna att redigera filmerna/bilderna med tillgängliga program och lägga upp på videoserver/extern webbplats, t ex YouTube eller Flickr </li></ul>
 11. 11. Alternativt, överför direkt till nätet ifrån mobiltelefonen <ul><li>Bild och text: Skicka MMS till Blogger (Googles blog). Har du en Ericsson-mobil finns det ett program Blogger Go att ladda ner som gör detta. Läs mer på http://www.blogger.com/mobile-start.g </li></ul><ul><li>Film: Streama direkt till webben (med t ex Bambuser) www.bambuser.com </li></ul>
 12. 12. E-lärande i utvecklingsländer begränsas bl a av: <ul><li>Accessibility problems </li></ul><ul><ul><li>Power problems </li></ul></ul><ul><ul><li>Band width / Internet infrastructure problems </li></ul></ul><ul><ul><li>Affordability problems </li></ul></ul><ul><li>Low availability of PC’s </li></ul><ul><li>Limited knowledge how to operate PC’s and computer networks </li></ul>
 13. 13. … en del av dessa problem kan hanteras genom användning av mobiltelefoner <ul><li>Mobile phone networks have high coverage in e.g. Africa </li></ul><ul><li>Cheaper equipment </li></ul><ul><li>Equipment that can operate without daily access to electricity </li></ul><ul><li>Equipment familiar to student and teachers </li></ul>
 14. 14. Exempel: ”I CT-Based In-Service Teacher Education for Secondary School Teacher in Tanzania” (ICT-BITES) Ett projekt sponsrat av SIDA/SPIDER. Drivs av Tanzanias utbildningsministerium i samarbete med Open University of Tanzania och Mittuniversitetet
 15. 15. Support of learning, access to learning material <ul><li>On the memory cards in the mobile phones: </li></ul><ul><ul><li>overviews, slideshows for each learning module </li></ul></ul><ul><ul><li>study guide in text </li></ul></ul><ul><ul><li>study guide interpreted as voice </li></ul></ul><ul><ul><li>additional materials such as films </li></ul></ul><ul><ul><li>diagnostic quizzes </li></ul></ul><ul><li>Access to Internet (3G or GPRS) for additional learning material </li></ul>
 16. 16. Learning activities and communication with fellow students and teachers / tutors <ul><li>Students do quizzes on their mobile phones </li></ul><ul><li>Students report development of their assignments (in short form) via SMS </li></ul><ul><li>Teachers respond using mobile phones or PC’s sending SMS through the Moodle system </li></ul>
 17. 17. Utibildningtillämpningar: Smarta mobiler <ul><li>” Tresure Hunt” </li></ul><ul><li>Location-based services to inspire the students to seek information outside the classroom. </li></ul>H. Hansson, B. Nykvist, K.Tollmar
 18. 18. Savannah (Benford 2005): New worlds <ul><li>Savannah is a strategy-based adventure game where a virtual space is mapped directly onto a real space. </li></ul><ul><li>Engaging learning experiences don't actually need lots of fancy graphics or hardware like virtual reality headsets. Advanced mobile devices can transport people to a virtual world outside their normal experience. </li></ul>H. Hansson B. Nykvist, K. Tollmar
 19. 19. Skattjakten (Spikol and Milrad 2007) <ul><li>Treasure Hunt is a mobile game designed to encourage young people to get physical by solving a mystery surrounding a castle built on the university’s campus. </li></ul><ul><li>Bridge the gap between learning in informal and formal settings. </li></ul><ul><li>Learn new mobile services </li></ul>H. Hansson B. Nykvist, K. Tollmar
 20. 20. Smartphones? <ul><li>Normal phones will soon become “smart” </li></ul><ul><ul><li>Kids explore and develop knowledge (Roger/Price 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>Engaging and novel approaches and tools </li></ul></ul><ul><li>Activities integrated over time and space </li></ul><ul><ul><li>Physical games </li></ul></ul><ul><ul><li>Participatory simulations </li></ul></ul><ul><ul><li>Field trips and visits </li></ul></ul><ul><ul><li>Content creation </li></ul></ul><ul><li>Emergent Technologies: </li></ul><ul><ul><li>Cameras </li></ul></ul><ul><ul><li>Video </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensors </li></ul></ul><ul><ul><li>GPS </li></ul></ul><ul><ul><li>Online / Web services </li></ul></ul>H. Hansson B. Nykvist, K. Tollmar
 21. 21. Risker <ul><li>Nya källor till distraktion </li></ul><ul><li>Nya vägar till mobbing </li></ul>H. Hansson, B. Nykvist, K.Tollmar
 22. 22. H. Hansson, B. Nykvist, K.Tollmar
 23. 23. H. Hansson, B. Nykvist, K.Tollmar Blogg om mobilen i skolan http:// lika.blogs.dsv.su.se
 24. 24. H. Hansson, B. Nykvist, K.Tollmar M-learning teacher community Discussions - Networking
 25. 25. Frågor?

×