Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Street names is Israel

453 views

Published on

שמות רחובות בישראל

Published in: Education
 • Login to see the comments

Street names is Israel

 1. 1. שמות רחובות בארץ ועוד עדי בן נון 11-2014 "לכל רחוב יש שם פרטי אשר מעיד על טיב יושביו " מילים: שמעון ספיר קצת חישובים על רחובות בארץ ההתייחסות היא רק לרחובות בעלי שם בתוך יישוב
 2. 2. רחוב "רחוב הוא חלק ציבורי של מקום יישוב שלצדו ישנם בניינים ובו מתאפשר מעבר של הולכי רגל ולרוב של כלי רכב. בדרך כלל הרחוב סלול בחלק שנועד לכלי רכב )הוא מהווה כביש(, ויש בו מדרכה מרוצפת להולכי רגל, אך לעתים אלה הן דרכי עפר. המילה רחוב נגזרת מהשורש ר.ח.ב., כלומר קשורה למרחב, מקום ציבורי המיועד למפגש בין הדיירים. במקור משמעות המילה רחוב וכיכר היו הפוכות: רחוב = מקום רחב; כיכר = מקום מוארך וצר." ויקיפדיה שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 2
 3. 3. רקע קצר.. באירופה בימי הביניים ועד תחילת העידן המודרני, שמות רחובות נקראו לרוב בהקשרים מעשים. כך יכולת למצוא את רחוב ה"קצבים" או "כיכר העיריה". בחלק השני של המאה ה 19 כאשר הערים החלו להתרחב במהירות, התנתק בהדרגה הקשר בן השם לשימוש. שמות שעברו בע"פ הפכו רשמיים )אלא אם כן השם היה מביך(. הסמכות למתן השם עברה לידי רשויות המקומיות או לערים מהשלטון המרכזי. שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 3
 4. 4. הרחוב בעל שם בתוך יישוב שהוא כנראה הכי ארוך בארץ... שדרות ההסתדרות בחיפה, כ 18 ק"מ. מי עוד מוביל ברשימה: שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 4
 5. 5. ואם נסתכל על סה"כ האורך הארצי של רחובות בעלי אותו שם אזי: • הערה: ללא הבחנה אם יש תוספת של "שדרות" , "דרך" וכדומה לפני השם... • עוד נחזור לעניין בעליי התוספות האלה בהמשך.. שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 5
 6. 6. אם נסתכל איזה שם רחוב נפוץ ביותר: ויקימילון שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 6
 7. 7. שמות רחובות בעלי התייחסות לסוג הדרך ויקימילון שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 7
 8. 8. באיזה אות כנראה מתחיל שם הרחוב... שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 8
 9. 9. אפיון השמות של הרחובות לפי סוגים הערה: נדגמו רק שמות שהופיעו לפחות 3 פעמים שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 9
 10. 10. עולם הצומח לפי מדד הרחובות בארצנו שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 10 בשיר השירים מוזכרת שושנת העמקים "אני חבצלת השרון שושנת העמקים" )שיר השירים, ב', א'( ישנם חוקרים מזהים אותה עם הנרקיס המצוי.
 11. 11. עולם החי לפי מדד הרחובות בארצנו תהילים פד 4 : "גַּם צִפּוֹר מָצְאָה בַּיִת, וּדְרוֹר קֵן לָ הּ" שם עברי: דרור הבית שם באנגלית: House Sparrow שם מדעי: Passer domesticus שם נרדף במקורות: אנקור שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 11
 12. 12. עולם האדם לפי מדד הרחובות בארצנו שמות רחובות בארץ ועוד . עדי בן נון 12

×