Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

benitomorodavid_sli

172 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

benitomorodavid_sli

  1. 1. David Benito
  2. 2.  El format AVI va ser definit por Microsoft per a la seva tecnologia Vídeo per a Windows el 1992.
  3. 3.  làudio i el vídeo continguts en lAVI poden estar en qualsevol format (mp3/divx, o Ogg/xvid, por exemple). Per això sel considera un contenidor
  4. 4. És el reproductor multimèdia qui decideix quin daquests fluxos ha de ser reproduït, segons les preferències de lusuari. Els fitxers AVI es divideixen en fragments ben diferenciats denominats chunks.
  5. 5.  Cada chunk té associat un identificador denominat etiqueta FourCC.
  6. 6.  El primer fragment es denomina capçalera i el seu paper és descriure meta-informació respecte a larxiu, per exemple, les dimensions de la imatge i la velocitat en fotogrames per segon. El segon chunk conté els fluxos entrellaçats dàudio i vídeo.

×