Imatge Fixa Digital

1,724 views

Published on

 • Be the first to comment

Imatge Fixa Digital

 1. 1. La imatge digital
 2. 2. CONTINGUT: Introducció a la imatge digital La càmera digital La Composició i l’enquadrament Els plans La Llum
 3. 3. INTRODUCCIÓ A LA IMATGE DIGITAL
 4. 4. INTRODUCCIÓ A LA IMATGE DIGITAL El píxel ( picture element , "element de la imatge") És la menor unitat en que que es descompon una imatge digital. Si apliquem el zoom a una imatge digital podrem observar els píxels que composen una imatge. Els píxels apareixen com a petits quadres.
 5. 5. Quan es captura una imatge digital, s’ha de tenir present la quantitat de píxels, a major quantitat de píxels, millor és la imatge. Un magapixels és un milió de píxels. La quantitat de pixels d’una imatge ha d’estar supeditada al destí que volem donar a la imatge: enviar-la per correu electrònic, penjar-la a un àlbum web, imprimir-la, etc... INTRODUCCIÓ A LA IMATGE DIGITAL
 6. 6. La compressió de les imatges, és el factor que determina la qualitat de les imatges digitals. La compressió intervé tant en la grandària de l’arxiu com en la qualitat de la imatge. El format més utilitzat per comprimir imatges és el JPEG. El format TIFF , és utilitzat per la impressió de fotografies. Algunes càmeres utilitzen el format RAW . INTRODUCCIÓ A LA IMATGE DIGITAL
 7. 7. La resolució d'una imatge es correspon amb la quantitat de píxels que la descriuen. Sol mesurar-se en píxels per polzada (ppp o ppi) i de la resolució depèn tant la qualitat de la representació de la imatge en pantalla o per impressora, com el pes del fitxer o la quantitat de memòria que necessita el fitxer d'imatge. El pes d'una imatge és proporcional a les seves dimensions: augmentant les dimensions d'una imatge, augmenta proporcionalment el pes, i disminuint-les, el pes de la imatge disminueix proporcionalment. • En general, doncs, el pes d'una imatge depèn de les seves dimensions, de la resolució, de la profunditat de color i del format de la imatge. Cal trobar l'equilibri entre el resultat que voleu obtenir i el pes de la imatge resultant evitant resolucions excessives, imatges massa grans, formats inadequats o profunditats de color innecessàries, sobretot si les imatges que treballeu han de formar part de documents que compartireu més endavant (a través d'una pàgina web, d'un correu electrònic...). INTRODUCCIÓ A LA IMATGE DIGITAL
 8. 8. LA CÀMERA DIGITAL Una càmera digital, en contraposició a una càmera de pel·lícula o analògica, utilitza un sensor electrònic CCD per transformar les imatges en dates numèrics electrònics (bytes). La capacitat de resolució o detall de la imatge depèn del número de cèl·lules fotoelèctriques del CCD. Aquest número s'expressa en píxels. A més píxels, major resolució.
 9. 9. LA CÁMARA DIGITAL Resolució Mida màxima d'impressió 1 megapíxel 12,7 x 17,8 cm 2 megapíxels 20,3 x 25,4 cm 3 megapíxels 28 x 35,5 cm 4 megapíxels 50,8 x 76,2 cm Tarjes d’enmagatzament de les fotografies digitals
 10. 10. LA COMPOSICIÓ i L’ENQUADRAMENT Malgrat que a l'hora de mirar una foto hi ha molts elements subjectius, cal establir uns criteris generals que permetin apreciar uns elements bàsics que facin que la foto mereixi el títol de "ben feta". Alguns d’aquests elements són: L'enquadrament, és a dir, la porció de la realitat que s’ha decidit retallar i enregistrar. La composició , és a dir, la manera com estan disposats els subjectes en la fotografia.. El punt de vista. Hi ha més elements, com ara la llum, els colors i l'originalitat , que fan que la fotografia millori en qualitat.
 11. 11. Composició simètrica. És aquella on es pot dividir la fotografia en dues parts simètriques, bé horitzontalment i/o verticalment. LA COMPOSICIÓ Composició en diagonal És aquella on el fotògraf decideix deliberadament fer un enquadrament horitzontal i/o vertical on una sèrie d’element creen una forma diagonal que travessa la imatge. Es generen dos triangles oposats. Tipus de composició La composició és la tècnica que permet ordenar els elements individuals de la imatge per aconseguir l’efecte desitjats, per donar èmfasi o crear una impressió particular.
 12. 12. Composició simètrica LA COMPOSICIÓ
 13. 13. Composició en diagonal LA COMPOSICIÓ Composició en diagonal
 14. 14. Si es retrata un paisatge, el més normal és dividir la imatge en dos terços de terra i un terç de cel i viceversa, depenent del que es vulgui destacar. LA COMPOSICIÓ
 15. 15. LA COMPOSICIÓ La llei dels dos terços
 16. 16. ELS PLANS
 17. 17. ELS PLANS Una fotografia pot tenir infinitat de possibilitats a l’hora de plantejar una situació. Podem incloure-hi des d’un paisatge fins a un detall. El que varia és l’escala de representació. En aquesta escala es pot definir tres grans grups: els descriptius, els narratius i els expressius. Els plans descriptius són: gran pla general, pla general, pla de conjunt. Els plans narratius són: pla sencer, pla tres quarts o americà, pla mitjà. Els plans expressius són: primer pla, primeríssim primer pla, pla de detall.
 18. 18. Gran Pla General ELS PLANS Plans descriptius
 19. 19. Pla General ELS PLANS Plans descriptius
 20. 20. Pla de conjunt Plans descriptius ELS PLANS
 21. 21. Pla sencer Plans narratius ELS PLANS
 22. 22. Pla americà Plans narratius ELS PLANS
 23. 23. Pla mitjà Plans narratius ELS PLANS
 24. 24. Pla mitjà curt Plans expressius ELS PLANS
 25. 25. Primer pla Plans expressius ELS PLANS
 26. 26. Pla de detall Plans expressius ELS PLANS
 27. 27. Primer íssim primer P l an Plans expressius ELS PLANS
 28. 28. EL PUNT DE VISTA Presentación del docente: C.S. Luís Fernando Muñoz Roldan, Pontificia Universidad Javeriana Cali. Des del moment en què es canvia el punt de vista de la fotografia que es va a fer, se n’altera la composició. Atenent a les regles de la composició, es canvia el punt de vista en el moment en què l’objecte o escena es mira des d’una posició diferent. Si el canvi és per sobre els ulls, el punt de vista és picat ; si és per sota, és un contrapicat , sempre des del punt de vista de la persona que fa la fotografia.
 29. 29. Plan Picat EL PUNT DE VISTA
 30. 30. Plan Contrapicat EL PUNT DE VISTA
 31. 31. LA LLUM Presentación del docente: C.S. Luís Fernando Muñoz Roldan, Pontificia Universidad Javeriana Cali. <ul><li>La il·luminació </li></ul><ul><li>L’aspecte, la textura i el volum d’un objecte vénen determinats per l’altura, la quantitat i la direcció de la llum que hi incideixen. </li></ul><ul><li>Alguns aspectes: </li></ul><ul><li>Llum forta : llum solar d’un dia clar. Llums i ombres molt contrastades. </li></ul><ul><li>Llum suau : llum difusa. Ombres poc definides. Poc contrast. </li></ul><ul><li>- Contrallum : l’objecte rep la llum del costat oposat de qui el mira. Es perden els colors de l’objecte alhora que es perfila i separa la silueta del fons. </li></ul>
 32. 32. LA LLUM
 33. 33. LA LLUM Llum artificial
 34. 34. LA LLUM Contrallum
 35. 35. EDICIÓ DE FOTOGRAFIA DIGITAL ON LINE
 36. 36. PRESENTACIONS DE FOTOGRAFIA DIGITAL ON LINE
 37. 37. Tutorials a Internet per aprendre edició d’imatge digital Sols Photoshop : http :// www . solophotoshop .com/ tutoriales . html Aula clic : Manual sobre PhotoDraw http :// www . aulaclic .es/ photodraw /f_ photodraw . htm Cursos de formació a la xtec: Tallers de competència comunicativa audiovisual: http :// www . xtec . cat / formaciotic / dvdformacio /materials/dv00/ index . htm Benito Mendoza bmendoza@xtec.cat MATERIALS DE FORMACIÓ FOTOGRAFIA DIGITAL

×