Bengt Falkes presentation på programberedningen 9 oktober 2013

1,178 views

Published on

Inledande bakgrund av den digitala agendan och varför det är viktigt att ta fram en regional agenda.

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
766
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bengt Falkes presentation på programberedningen 9 oktober 2013

 1. 1. Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet i Kalmar Län
 2. 2. Först en kort tillbakablick...  1993 släpptes den första webb-läsaren, Mosaic  December 1994, nämns webben i Aktuellt  HemPc-reformen 1998-2006, (2 miljoner Pc)  Bredbandsutbyggnaden initierades år 2000  Forskning och kunskapsuppbyggnad  Strukturomvandling, konstruktion, produktion  Förutsättning - drivkraft bakom globaliseringen   ”Houston i fickan”, Iphone juni 2007 och iPad april 2010 Vad kommer nästa år, 2014? ”Internet of things”?
 3. 3. IT – inte bara informationsteknik • • • • • • • • • Samhällsförändring de senaste 15 åren Globalisering – strukturomvandling – beteende Tjänster mot medborgare, företag - transparens Ansvarskommitténs slutsatser Danmark 30.000 SKL 40.000 Slutsats 1: ingen kommunreform -> Samverkan Slutsats 2: Regioner med mer än 500.000 inv. IT är möjliggörare, men måste gå först....
 4. 4. Sverige ligger bra till....
 5. 5. Government online service index.....
 6. 6. Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället
 7. 7. Vem gör vad?
 8. 8. Mediankommunen 2010 > 200 system x 12 + 2 Befolkningsregister Bygglov Diarium Äldreomsorg 2010 Biblioteksssystem GIS Lönesystem Lokalbokning Fakturering Kontorsstöd Webb Reningsverk Ekonomisystem Barnomsorgskö Gymnasieintagning e-post 1995 Mobiltelefoner, webb, bredband? 2025 ?
 9. 9. Computer Sweden 17 januari 2013
 10. 10. Värmland!
 11. 11. En Digital Agenda, varför då? 1995 - 2010: 40 % av tillväxten i Europa relateras till IT  2011 passerade internetsektorn byggsektorn i Sverige  EU: digitala ekonomin förväntas växa sju gånger snabbare än resten av ekonomin de närmaste åren  EU värderar marknaden till 2 000 miljarder euro  Vinnova 2013: IT-sektorn Sveriges 3:e största bransch!  Feb 2012: Sverige är EU:s mest innovativa land  Svårt omsätta innovationer till tjänster och produkter  Var 10:e innevånare använder inte internet själva (upp mot 33% i EU som helhet)  Kalmar län - åldrande befolkning i glesbygd 
 12. 12. Digitala klyftor: mellan människor och mellan kommuner
 13. 13. Vinnova 2013: IKT-sektorn per län
 14. 14. Europa2020 EU:s långtidsstrategi för tillväxt Sju huvudinitiativ för 8:e ramprogrammet (2014-2020) Digital kompetens - en av åtta nyckelkompetenser 2010 EU:s Digitala agenda 2011 IT i människans tjänst. En digital agenda för Sverige 2012 Regionala digitala agendor påbörjas eHälsa: ett nyckelområde
 15. 15. IT i människan tjänst -en digital agenda för Sverige 4 strategiska huvudområden • • • • Lätt och säkert att använda Tjänster som skapar nytta Det behövs infrastruktur IT:s roll för samhällsutvecklingen
 16. 16. 4 strategiska huvudområden 1. Lätt och säkert att använda • • • • Digital kompetens, anställningsbarhet Tillgängliga och användbara e-tjänster Öppnare och smartare förvaltning Säkerhetsmedvetande och tillit
 17. 17. 4 strategiska huvudområden 2. Tjänster som skapar nytta • • • • • • Enklare vardag för företag och privatpersoner Effektivare offentlig förvaltning eHälsa inriktas mot konkreta förbättringar för individen, personalen och beslutsfattare Elever ska ha tillgång till moderna lärverktyg IT som stöd för medborgardialog, insyn & inflytande Digitalt bevarande och åtkomst av kultur och arkiv
 18. 18. 4 strategiska huvudområden 3. Det behövs infrastruktur • • • • • • • Tillgängligt, öppet och robust internet Säkra privata och offentliga informationssystem Personlig integritet och demokrati Mjuk infrastruktur för fullt utnyttjande Geografiska informationssystem Robust elektronisk kommunikation Bredband i världsklass. Alla hushåll och företag!
 19. 19. 4 strategiska huvudområden 4. IT:s roll för samhällsutvecklingen • • • • • • Digitala information/verktyg i forskning och innovationsprocesser Bidra till ett miljöanpassat samhälle Jämställdheten ska öka kraftigt inom IT-området Stärka friheten på nätet Digital upphovsrätt Bidra till fattigdomsminskning, demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna
 20. 20. IT i människan tjänst -en digital agenda för Sverige Rundabordssamtal i sex regioner • • • • • • 12/1 Örebro – Digital delaktighet och smarta etjänster 22/2 Skåne – Öppna data 19/3 Kalmar – eHälsa 2/4 Västra Götaland – Innovationer och IT 2/5 Västerbotten – Miljö och IT 12/6 Östergötland – Demokrati och innanförskap + Gotland under Almedalsveckan
 21. 21. Rundabordssamtal om eHälsa med Anna-Karin Hatt i Kalmar 19:e mars 2012: Signering av den digitala agendan
 22. 22. Workshop hösten 2012 gav 17 st. nyckelord IT-infrastruktur, (mjuk & hård) eHälsa Säkerhetsmedvetande – tillit Digital delaktighet IT och lärande Öppna data och innovation Samverkan Näringslivsutveckling Klimatsmart Affärsutveckling och innovationsfrågor eHandel Mobilitet och rörlighet Kompetensförsörjning Grön IT Framtidstänkande Upphandling Individperspektivet Medverkande: Regionförbundet, Landstinget, kommuner, Linnéuniversitetet, IEC, Kalmar Science Park, eHälsoinstitutet
 23. 23. En digital agenda för Kalmar län För att på bästa sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter! Genom fyra tematiska arbetsgrupper (utan e och i): • Infrastruktur, Helena Ervenius, Regionförbundet • Hälsa – vård och omsorg, Gunnel Göransson, i3h • • eHälsoinstitutet Kompetens, Alastair Creelman, Linnéuniversitetet Näringsliv, Lousie Östlund, Kalmar Science Park
 24. 24. Hur tar vi fram en digital agenda för Kalmar län? Uppgifter för temagrupperna: • Gruppledarna är sammankallande och bemannar upp • • • • • respektive grupp Analysera nuläge och beskriva pågående aktiviteter Formulera mål, ta fram scenario beskrivningar och hotbilder Föreslå nya aktiviteter Belysa perspektiven Ta fram en handlingsplan Utöver detta tas ett kortfattad gemensam inledning
 25. 25. Hotbilder? • Oklarheter kring uppdrag och beställare • Resurser och befogenheter? • Många intressenter och huvudmän • Vem är mottagare? • En i raden av ”hyllvärmare” • ”I slutändan händer ändå inget” • ”Var är kommunerna”?
 26. 26. Programberedning för den regionala Digitala Agendan i Kalmar län • Sammansättning: • • • • • – Regionförbundet – Landstinget – Länsstyrelsen – kommunerna Diskussioner kring mål och visioner Beställare till tema-grupperna Forum för diskussioner kring frågeställningar och förslag Mottagare av en regional digital agenda för Kalmar län Framtida beredning av frågorna?
 27. 27. Något saknas?
 28. 28. Något saknas?
 29. 29. eUtveckling?
 30. 30. En femte temagrupp? Vem ska annars göra det? e-utveckling • • • • • • Delar av LänsITgruppen Utvecklingsstrateger Planeringschefer Kommunchefer Verksamhetsledare Identifiera och initiera samverkansområden

×