Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Refereren2012 2013

441 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Refereren2012 2013

 1. 1. REFEREREN Benedict WydoogheLeer verwijzen naar je bronnen en waarom het belangrijk is om verwijzingen te maken.
 2. 2. Een soort etiquette
 3. 3. Refereren• WANNEER (NIET)? – Bij citaten – Bij parafrases – Bij syntheses• WAAROM? – Plagiaat vermijden (eerlijkheid tav. de auteur) – Anderen op juiste spoor zetten (eerlijkheid tav. lezer) – Zelf je bronnen terugvinden (eerlijkheid tav. jezelf)• WAT? – Referenties verwijzen naar de gebruikte bronnen• HOE? – Enerzijds: in tekst dmv. haakjes (APA) of voet- of eindnoten – Anderzijds: achter tekst dmv. bibliografie
 4. 4. PLAAGIAAT
 5. 5. VAN REYBROUCK D. (2001)De plaag. Het stille knagenvan schrijvers, termieten enZuid-Afrika. Amsterdam:Meulenhof. Schitterend boek waarbij archeoloog en cultuurhistoricus Van Reybrouck een zoektocht onderneemt naar het plagiaat van de Belgische nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck. De zoektocht voert hem naar Zuid-Afrika, naar de wetenschaps-geschiedenis van de 17de eeuw, het Europese Fin de siècle, de eerste wereldoorlog…
 6. 6. Plagiaatscanners EPHORUS of TURNITIN
 7. 7. Hoe?• IN TEKST: Kies één systeem – Voetnoten en eindnoten: functie • Externe (citeren) • Interne (verwijzen) • Zelfstandige functie (extra uitleg) – APA gebruikt in de tekst haakjes: • Leesbaarheid ↓ • Geen interne en zelfstandige functie• NA TEKST: Bibliografie• WAAROM 2 KEER? – In tekst: bondig met paginanummer – In bibliografie: uitgebreid + andere functie (zoeken)
 8. 8. IN TEKST
 9. 9. Citaten versus bibliografie• Onvolledige info: • Volledige info – Auteur – Auteur, titel, uitgever, titel plaats, jaar – Paginanummer! – Geen paginanummer• Vinden citaat mogelijk • Vinden boek mogelijk • Overzicht literatuur• Tekstchronologisch • Alfabetisch gesorteerd gesorteerd Soms schuift men beide in elkaar door bv. in eeneindnotensysteem de volledige info te geven. Wij doen dit niet.
 10. 10. Drie soorten …en hun voetnoten… voorbeelden 1. Extern of bibliografisch Zie: ECO U. De naam van Verwijst naar literatuur de roos, p. 666.2. Zelfstandig of inhoudelijk Umberto Eco werd geboren Geeft extra uitleg in Turijn in 1947. 3. Intern of verwijzend Zie deel II, hoofdstuk 5, Verwijst in document pag. 321.
 11. 11. Doe het zelf…• Een onbewerkt citaat van U. Eco Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander.• Met voetnoten “Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander.”11 ECO U. De naam van de roos, p. 546.
 12. 12. Doe het zelf…• Onbewerkt Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander.• APA CITAAT: “Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander.” (ECO p. 546)• APA PARAFRASE: Umberto Eco schreef zijn tekst door gebruik te maken van andere teksten en ze met elkaar te verbinden (ECO, p. 546).
 13. 13. Technisch• Citaat cursief tussen “…”• VOETNOOT komt op einde van zin, na punt.• APA haakjes na citaat op einde van zin, na de punt.• APA haakjes na parafrase op einde van zin, voor de punt,• Nooit in titel!
 14. 14. Kenmerken citaat• Een citaat = letterlijke weergave origineel• Twee uitzonderingen – Ellips: weglating dmv (…) • Ballast wegwerken – Interpolatie: toevoeging dmv […] • Correcties • Op fout wijzen [sic] • Zin doen kloppen
 15. 15. Ellips, interpolatie en eigen tekst INTERPOLATIE Het woord ‘lag’ werd toegevoegdOnbewerkt citaat en dit wordt getoond met De volledige verantwoordelijkheid voor de hoekige haakjes bibliotheek had bij Demetrios berust.Bewerkt met ellips en interpolatie Volgens Luciane Canfora “[lag] de volledige verantwoordelijkheid voor de bibliotheek (…) bij Demetrios.” ELLIPS Het woord ‘had’ werd uit hetBeter is eigen tekst origineel verwijderd. Volgens Canfora was Demetrios de Dit zie je aan de bibliotheekverantwoordelijke. ronde haakjes
 16. 16. NA TEKST
 17. 17. Hoe bibliografie maken?• Definitie Strikt genomen: boekenlijst• Niet enige mogelijke lijst – Filmografie, videografie, discografie – Lijst van geraadpleegde sites…• Ruimer Bronnenlijst (ook niet gepubliceerde werken)• Wat wordt opgenomen? – Alle bronnen waarvan sprake in noten – Eventueel bronnen in relatie tot onderwerp • Mits duidelijk aangeven welke je verwerkte • Bv. door *
 18. 18. Bibliografische referentie• Alle media (boek, site, tijdschrift…) – AUTEUR X. – Titel. Ondertitel,• Boeken of E-bronnen – Uitgever of organisatie – Plaats van uitgave of url – Jaartal of datum update of raadplegen• Periodieke uitgaven – Krant: Naam krant + exacte datum – Tijdschrift: Naam tijdschrift, jg. + nr.AUTEUR X (2012). Titel. Ondertitel, Plaats van uitgave: Uitgever.
 19. 19. Onderdelen• AUTEUR X. – Steeds hoofdletters, beginnend met familienaam (alfabetisch). – Initiaal eindigt op punt. – Indien meerdere tot drie. Dan Ea.• (Datum) – Voor boeken volstaat een jaartal – Bij websites is dit de datum van laatste update of van raadplegen• Titel. Ondertitel, – Beginnend met hoofdletter en cursief (onderlijnen indien handschrift) – Na titel punt. Na ondertitel komma,• Uitgever of naam tijdschrift met volume of jg.,• Plaats van uitgave, (niet bij tijdschriften) – Eén plaats is voldoende, meest nabije. – Cyberspace is ook een plaatsAUTEUR X. Titel. Ondertitel, Uitgever, Plaats van uitgave, 2005.
 20. 20. Vormvereisten• Monografie of boek over één onderwerp WYDOOGHE B. (2003). Informatiebronnen en naslagwerken voor het sociaal agogisch werk. Antwerpen: Garant.• Bijdrage in boek BREYNE P. (2000). Een volwassen kijk op jongeren. In: WYDOOGHE B. Nieuwe tijden, nieuwe noden, nieuwe oplossingen. Een halve eeuw opleiding tot welzijnswerker aan de katholieke sociale hogeschool Ipsoc in Kortrijk, Tielt: Lannoo.• Eindwerk of thesis WYDOOGHE B. (1994). De bal. Een scenariowedstrijd als middel tot audiovisuele vorming? Kortrijk: Ipsoc, onuitgegeven eindwerk.• Tijdschriftartikel WYDOOGHE B. (2004). Heemkunde in cyberspace. ‘Lines of light ranged in the non space of the mind.’ Ons Heem, jg. 57, nr. 1.• Krantenartikel WYDOOGHE B. (1995,15 februari). Jeugdhuis opent deuren voor Andere Geslacht. Het Volk.
 21. 21. FAQ! Wat met teksten op sites?Ik tikt Google op 18.09.2006 de trefwoorden “informatievaardigheden eco umberto.” Na wat doorklikken vind ik een interessante tekst op: http://www.nvbonline.nl/images/Beljaars%20NVB %202005%20015%20%20%5B5%5D.doc? PHPSESSID=66c72af1f2f12f72c4b8c0acfd1bc1e0Hoe verwijs ik naar een site is een foute vraag. Hoe verwijs ik naar de tekst van een site of hoe moet ik citeren uit de tekst op een site zijn goede vragen!Regel 0: een website is het vermelden pas waard als je… – De auteur kent – Eventueel een uitgever, of een organisatie die de tekst bekend maakt – Een datum draagt (van bijwerken), indien niet zet je laatst geraadpleegd.
 22. 22. Zes regelsRegel 1. Wees niet tevreden met de url: zoek auteur, titel, uitgever en datum!Regel 2. Vergelijk een website met een plaats van uitgave.Regel 3. Vergelijk een organisatie met een uitgever.Regel 4. Kun je de datum van publicatie of de laatste bijwerking niet achterhalen, plaats dan de datum van raadplegen. In het eerste geval schrijf je gewoon de datum volgens een uniform systeem, in het tweede geval schrijf je ‘geraadpleegd op 06.06.06.’Regel 5. Hou je referenties bij, zodat er later geen discussie kan zijn!Regel 6. Je hebt alle gegevens en je probeert de regels van de invuloefening te maken. Je kan uitgebreid of bondig citeren, de keuze is aan jou.
 23. 23. Strikt:BELJAARS F.L. (2005). Is juridisch kennismanagement in een professionele organisatie: ‘core business’? www.nvbonline.nl: NVB.Uitgebreid (volledige url, datum en paginanummering):BELJAARS F.L. (Geraadpleegd op 24.11.2005). Is juridisch kennismanagement in een professionele organisatie: ‘core business’? http://www.nvbonline.nl/images/Beljaars%20NVB %202005%20015%20%20%5B5%5D.doc? PHPSESSID=66c72af1f2f12f72c4b8c0acfd1bc1e 0: Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector, 12 p.
 24. 24. Wetenschappelijk?
 25. 25. Deze pagina laat veel (wetenschappelijkheid) afleiden:1. Titel2. Structuur3. Citaten duiden op teksten van anderen4. Voetnoten wijzen op wetenschappelijkheid. Ze zijn voetnoten volgens een coherent systeem opgesteld.5. Uitgever of organisatie mits wat zoekwerk6. Datum7. Paginanummering8. Auteur
 26. 26. Betrouwbaarheid?Deze pagina laat (wetenschappelijkheid) afleiden: Titel, Structuur, Citaten metvoetnoten, de organisatie, datum, auteurs, foto, hyperlinks… Hoe verwijzen naarWikipedia? Niet!
 27. 27. Enfinwww.slideshare.net/benedictwydooghe

×