Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Refereren

7,172 views

Published on

In deze presentatie leer je waarom het belangrijk is te refereren en hoe je dat kan doen. Bij deze presentatie hoort een wiki. Zie: http://sadan.wikidot.com/het-maken-van-referenties.

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Refereren

 1. 1. S ociaal A gogische D igitale & A naloge N aslag Benedict Wydooghe REFEREREN In dit hoofdstuk leer je verwijzen naar je bronnenmateriaal en waarom het belangrijk is om verwijzingen te maken.
 2. 2. Referenties maken… <ul><li>WAAROM? </li></ul><ul><ul><li>Plagiaat vermijden ( eerlijkheid tav. de auteur ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Anderen op juiste spoor zetten (eerlijkheid tav. lezer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf je bronnen terugvinden (eerlijkheid tav. jezelf) </li></ul></ul><ul><li>WAT? </li></ul><ul><ul><li>Referenties verwijzen naar de gebruikte bronnen </li></ul></ul><ul><li>HOE? </li></ul><ul><ul><li>Enerzijds: in tekst dmv. haakjes, voet- of eindnoten </li></ul></ul><ul><ul><li>Anderzijds: achter tekst dmv. bibliografie </li></ul></ul>
 3. 3. DAVID VAN REYBROUCK. De plaag. Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika . Meulenhof, Amsterdam, 2001. <ul><li>Schitterend boek waarbij archeoloog en cultuurhistoricus Van Reybrouck een zoektocht onderneemt naar het plagiaat van de Belgische nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck. </li></ul><ul><li>De zoektocht voert hem naar verre oorden, zowel in tijd als in ruimte: Zuid-Afrika, naar de wetenschapsgeschiedenis van de 17 de eeuw, het Europese Fin de siècle, de eerste wereldoorlog. </li></ul>
 4. 4. Maw. een soort etiquette
 5. 5. Hoe referenties maken? <ul><li>IN DE TEKST: Kies één systeem </li></ul><ul><ul><li>Voetnoten en eindnoten: functie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Externe (citeren) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interne (verwijzen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zelfstandige functie (extra uitleg) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Soms zie je dat men in de tekst haakjes gebruikt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leesbaarheid  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen interne en zelfstandige functie </li></ul></ul></ul><ul><li>ACHTER DE TEKST: Bibliografie </li></ul><ul><li>WAAROM 2 KEER? </li></ul><ul><ul><li>In tekst: bondig met paginanummer </li></ul></ul><ul><ul><li>In bibliografie: uitgebreid + andere functie (zoeken) </li></ul></ul>
 6. 7. Citaten versus bibliografie <ul><li>Onvolledige info: </li></ul><ul><ul><li>Auteur titel </li></ul></ul><ul><ul><li>Paginanummer! </li></ul></ul><ul><li>Vinden citaat mogelijk </li></ul><ul><li>Tekstchronologisch gesorteerd </li></ul><ul><li>Volledige info </li></ul><ul><ul><li>Auteur, titel, uitgever, plaats, jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen paginanummer </li></ul></ul><ul><li>Vinden boek mogelijk </li></ul><ul><li>Overzicht literatuur </li></ul><ul><li>Alfabetisch gesorteerd </li></ul>Soms schuift men beide in elkaar door bv. in een eindnotensysteem de volledige info te geven. Wij doen dit niet.
 7. 8. Zie deel II, hoofdstuk 5, pag. 321. 3. Intern of verwijzend Verwijst in document Umberto Eco werd geboren in Turijn in 1947. 2. Zelfstandig of inhoudelijk Geeft extra uitleg Zie: ECO U. De naam van de roos , p. 666. 1. Extern of bibliografisch Verwijst naar literatuur … en hun voorbeelden Drie soorten voetnoten…
 8. 9. 9 is een voorbeeld van een externe noot. De noot verwijst naar een werk buiten dit boek. 8 is een voorbeeld van een zelfstandige noot. De noot geeft informatie die ‘op zichzelf’ staat.
 9. 10. Doe het zelf… <ul><li>Een onbewerkt citaat van U. Eco </li></ul><ul><li>Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander. </li></ul><ul><li>Door ons gebruikt </li></ul><ul><li>“ Dus schreef ik, terwijl ik de teksten door elkaar om me heen had liggen; ik keek nu eens naar de ene en dan weer naar de andere, schreef er een stuk van over en verbond het onmiddellijk met een ander .” 1 </li></ul><ul><li>1 ECO U. De naam van de roos , p. 546. </li></ul>
 10. 11. Technisch <ul><li>Citaat cursief tussen “…” </li></ul><ul><li>Op einde van zin, na punt. </li></ul><ul><li>Niet in titel! </li></ul><ul><li>In Word: </li></ul><ul><ul><li>Invoegen/Verwijzing/Voetnoot </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonummering </li></ul></ul>
 11. 12. Kenmerken citaat <ul><li>Een citaat = letterlijke weergave origineel </li></ul><ul><li>Twee uitzonderingen </li></ul><ul><ul><li>Ellips: weg lating dmv (…) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ballast wegwerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Interpolatie: toevoeging dmv […] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Correcties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op fout wijzen [sic] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zin doen kloppen </li></ul></ul></ul>
 12. 13. Ellips, interpolatie en eigen tekst <ul><li>Onbewerkt citaat </li></ul><ul><li>De volledige verantwoordelijkheid voor de bibliotheek had bij Demetrios berust. </li></ul><ul><li>Bewerkt met ellips en interpolatie </li></ul><ul><li>Volgens Luciane Canfora “[lag] de volledige verantwoordelijkheid voor de bibliotheek (…) bij Demetrios .” 2 </li></ul>INTERPOLATIE Het woord ‘lag’ werd toegevoegd en dit wordt getoond met hoekige haakjes ELLIPS Het woord ‘had’ werd uit het origineel verwijderd. Dit zie je aan de ronde haakjes Beter is eigen tekst Volgens Canfora was Demetrios de bibliotheekverantwoordelijke. 2
 13. 14. 2. Hoe bibliografie maken? <ul><li>Definitie </li></ul><ul><li>Strikt genomen: boekenlijst </li></ul><ul><li>Niet enige mogelijke lijst </li></ul><ul><ul><li>Filmografie, videografie, discografie </li></ul></ul><ul><ul><li>Lijst van geraadpleegde sites … </li></ul></ul><ul><li>Ruimer </li></ul><ul><li> B ronnenlijst (ook niet gepubliceerde werken) </li></ul><ul><li>Wat wordt opgenomen? </li></ul><ul><ul><li>Alle bronnen waarvan sprake in noten </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventueel bronnen in relatie tot onderwerp </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mits duidelijk aangeven welke je verwerkte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bv. door * </li></ul></ul></ul>
 14. 15. Bibliografische referentie <ul><li>Alle media (boek, site, tijdschrift…) </li></ul><ul><ul><li>AUTEUR X. </li></ul></ul><ul><ul><li>Titel. Ondertitel, </li></ul></ul><ul><li>Boeken of websites </li></ul><ul><ul><li>Uitgever of organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Plaats van uitgave of url </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaartal of datum update of raadplegen </li></ul></ul><ul><li>Periodieke uitgaven </li></ul><ul><ul><li>Krant : In: Naam krant + exacte datum </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdschrift : In: Naam tijdschrift , jg. + nr. </li></ul></ul><ul><li>AUTEUR X. Titel. Ondertitel, Uitgever, Plaats van Uitgave, 2005. </li></ul>
 15. 16. Onderdelen <ul><li>AUTEUR X. </li></ul><ul><ul><li>Steeds hoofdletters, beginnend met familienaam (alfabetisch). </li></ul></ul><ul><ul><li>Initiaal eindigt op punt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indien meerdere tot drie. Dan Ea. </li></ul></ul><ul><li>Titel. Ondertitel, </li></ul><ul><ul><li>Beginnend met hoofdletter en cursief (onderlijnen indien handschrift) </li></ul></ul><ul><ul><li>Na titel punt. Na ondertitel komma, </li></ul></ul><ul><li>Uitgever, </li></ul><ul><li>Plaats van uitgave, </li></ul><ul><ul><li>Eén plaats is voldoende, meest nabije. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cyberspace is ook een plaats </li></ul></ul><ul><li>Datum </li></ul><ul><ul><li>Voor boeken volstaat een jaartal </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij websites is dit de datum van laatste update of van raadplegen </li></ul></ul><ul><li>AUTEUR X. Titel. Ondertitel, Uitgever, Plaats van Uitgave, 2005. </li></ul>
 16. 17. Vormvereisten <ul><li>Monografie of boek over één onderwerp </li></ul><ul><li>WYDOOGHE B. Informatiebronnen en naslagwerken voor het sociaal agogisch werk. Garant, Antwerpen, 2003. </li></ul><ul><li>Bijdrage in boek </li></ul><ul><li>BREYNE P. Een volwassen kijk op jongeren . In: WYDOOGHE B. Nieuwe tijden, nieuwe noden, nieuwe oplossingen. Een halve eeuw opleiding tot welzijnswerker aan de katholieke sociale hogeschool Ipsoc in Kortrijk, Lannoo, Tielt, 2000. </li></ul><ul><li>Eindwerk of thesis </li></ul><ul><li>WYDOOGHE B. De bal. Een scenariowedstrijd als middel tot audiovisuele vorming? Ipsoc, onuitgegeven eindwerk, Kortrijk, 1994. </li></ul><ul><li>Tijdschriftartikel </li></ul><ul><li>WYDOOGHE B. Heemkunde in cyberspace. ‘Lines of light ranged in the non space of the mind .’ In: Ons Heem , jg. 57, nr. 1, 2004. </li></ul><ul><li>Krantenartikel </li></ul><ul><li>WYDOOGHE B. Jeugdhuis opent deuren voor Andere Geslacht . In: Het Volk , 15 februari 1995. </li></ul>
 17. 18. FAQ! Wat met teksten op sites? <ul><li>Ik tikt Google op 18.09.2006 de trefwoorden “ informatievaardigheden eco umberto.” Na wat doorklikken vind ik een interessante tekst op: http://www.nvbonline.nl/images/Beljaars%20NVB%202005%20015%20%20%5B5%5D.doc?PHPSESSID=66c72af1f2f12f72c4b8c0acfd1bc1e0 </li></ul><ul><li>Hoe verwijs ik naar een site is een foute vraag. Hoe verwijs ik naar de tekst van een site of hoe moet ik citeren uit de tekst op een site zijn goede vragen! </li></ul><ul><li>Regel 0: een website is het vermelden pas waard als je… </li></ul><ul><ul><li>De auteur kent </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventueel een uitgever, of een organisatie die de tekst bekend maakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Een datum draagt (van bijwerken), indien niet zet je laatst geraadpleegd. </li></ul></ul>
 18. 19. <ul><li>Deze pagina laat veel (wetenschappelijkheid) afleiden : </li></ul><ul><li>Titel </li></ul><ul><li>Structuur </li></ul><ul><li>Citaten duiden op teksten van anderen </li></ul><ul><li>Voetnoten wijzen op wetenschappelijkheid. Ze zijn voetnoten volgens een coherent systeem opgesteld. </li></ul><ul><li>Uitgever of organisatie mits wat zoekwerk </li></ul><ul><li>Datum </li></ul><ul><li>Paginanummering </li></ul><ul><li>Auteur </li></ul>
 19. 20. Zes regels <ul><li>Regel 1. Wees niet tevreden met de url: zoek auteur, titel, uitgever en datum! </li></ul><ul><li>Bijvoorbeeld: Ik scrol door de tekst: ik leer de auteur en datum kennen (onderaan), via een tussenstap leer ik kennen wie de uitgever of organisatie is… </li></ul><ul><li>Regel 2. Vergelijk een website met een plaats van uitgave. </li></ul><ul><li>Regel 3. Vergelijk een organisatie met een uitgever. </li></ul><ul><li>Regel 4. Kun je de datum van publicatie of de laatste bijwerking niet achterhalen, plaats dan de datum van raadplegen. In het eerste geval schrijf je gewoon de datum volgens een uniform systeem, in het tweede geval schrijf je ‘geraadpleegd op 06.06.06.’ </li></ul><ul><li>Regel 5. Je hebt alle gegevens en je probeert de regels van de invuloefening te maken. Je kan uitgebreid of bondig citeren, de keuze is aan jou. </li></ul><ul><li>Regel 6. Bewaar de tekst op je pc en hou je referenties bij, zodat er later geen discussie kan zijn! </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Strikt: </li></ul><ul><li>BELJAARS F.L. Is juridisch kennismanagement in een professionele organisatie: ‘core business’? NVB, www.nvbonline.nl, 2005. </li></ul><ul><li>Uitgebreid (volledige url, datum en paginanummering): </li></ul><ul><li>BELJAARS F.L. Is juridisch kennismanagement in een professionele organisatie: ‘core business’? Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector . http://www.nvbonline.nl/images/Beljaars%20NVB%202005%20015%20%20%5B5%5D.doc?PHPSESSID=66c72af1f2f12f72c4b8c0acfd1bc1e0, geraadpleegd op 24.11.2005, 12 p. </li></ul>

×