Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hooglede2012

454 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hooglede2012

 1. 1. Flaneren in cyberspace Benedict Wydooghe IPSOC – KATHO: 22/11/2011
 2. 2. WETENSCHAP, INFORMATIE & GEZOND VERSTAND O ‘De’ media • DIALOOG N • SCHRIFT • DRUKWERK T‘De’ 3° plek Hun wereldbeeld • KRANT • BOEK S mening & identiteit • FOTO • FILM P‘Het’ gezin • RADIO A Sociaal, economisch, politiek, cultureel • TV • GAMES N‘Het’ onderwijs en ‘het’ werk • INTERNET N I N GBEDROG, PROPAGANDA, IDEOLOGIE, RECLAME
 3. 3. “Met niets in de werkelijkheid hebben wedirect contact: het onbekende wordt altijdgekend via wat al bekend is. Kennen is nietsanders dan het inruilen van oude metaforenvoor nieuwe.” Nietzsche
 4. 4. EEN INTERNEST Het Transgalactisch Liftershandboek HOMESurfen of slenteren vensters DeWEB ADRESBALKCyberodyssee VIRUS Matrixruimte De vijfde “It does not matter dimensieDO NOT ENTER what the matrix is, butUnder Construction what do you want it to be.domeinen It exists in you.” ROOMS ROBINSONLIJSTTrage MAIL KRAKERverbindingen SITES De digitale stad Server = toeganspoort De melkweg van het internetThe Great Firewall Gullivers reizen
 5. 5. ENIGE METAFOOR?BOEKDRUKKUNST, BIBLIOTHEKEN EN BREIN
 6. 6. 5.0…Web 0.0 4.0ICT-VAARDIG INFORMATIE-VAARDIG / 2000 SOCIAAL VAARDIG / 2005 MEDIAVAARDIG
 7. 7. Informatievaardig VOLUME TAAK BELANGBG Weinig Leren Weten0 Veel Vinden ToegangAG Overvloed Selecteren Waarderen
 8. 8. Informatievaardig?
 9. 9. WILFAcroniemenstress?
 10. 10. DS. 21 september 2007:Bedrieger bedrogenSana (27) en Adnan (32) uit Sarajevo flaneren opinternet en lopen elkaar tegen het lijf in een chatroom.Sana noemt zich Slatkica (schatje) en Adnan is er PrincRadosti (Prins van het Geluk). Ze vertellen elkaar allesover hun beslommeringen en hun slechte huwelijk.Plots was ik fantastisch verliefd. Ik dacht dat ik iemandvond die me begreep, aldus Sana. Als ze besluitenelkaar te ontmoeten is de verbazing groot. Ik vind hetmoeilijk te geloven dat Slatkica, die me lieve woordjesfluisterde en me begreep, de vrouw is met wie ikgetrouwd ben en die me al die jaren nooit dergelijkedingen vertelde, zei Adnan. Beiden beschuldigen elkaarvan overspel en beslissen te scheiden.
 11. 11. 1. Vertel enkel wat je tegen collegas zou zeggen.2. Beken geen misdrijf voor de grap. De politie is uw vriend zonder humor.3. Wees zuinig met gegevens zoals je gsm of je adres.4. Google jezelf en corrigeer fouten.5. Hou rekening met anderen als je iets schrijft.6. Chat niet met iedereen even vertrouwelijk.
 12. 12. Morele paniekImitatie in RL!
 13. 13. Van wieg tot graf
 14. 14. “Sommige kinderen zijn al voor hun geboorte online.”
 15. 15. App noot muis invoegen
 16. 16. Jonge kinderen zijngefascineerd door knoppen & beelden, zehebben voorkeuren en houden van herhaling, daar is niets mis mee.Van nature beschikken ze niet over de fijne muismotoriek enverkiezen daarom aanraakschermen. Schermen ‘vangen’ aandacht,touchscreens doen nog meer. Een doseeradvieszegt 5 a 10 minuten per dag voor een vierjarige, 15 tot 20 minuten voor eenzesjarige. Zorg voor afwisseling in hun ontspanning,opdringen van games of internet is onnodig. Voorlezen bij peuters en kleutersblijft van onschatbare waarde voor de taalontwikkeling, een pc kan ditniet vervangen. Maak je huiswerk:onderzoek en bouw je favorieten uit.Kinderen maken geen onderscheid tussen feiten, verhalen enreclame. Betrouwbare spellen bevatten geen reclame en zetten nietaan tot kopen.
 17. 17. Met peuters maak je geen afspraken waar ze zich aan houden. Je hulpis vereist. Leer hen klikken en symboolfuncties (huisje, kruisje…).Visualiseer de speeltijd als ze bedelen om meer E-tijd. Eenvoudige regelsen games kunnen vanaf vier of vijf jaar. Vanaf zes komen dekinderzoekmachines zoals WWW.KOEKELTJES.NL. Peuters en kleuterslopen vast omdat ze niet kunnen lezen en omdat ze willekeurig klikkenkomen ze waar ze niet thuishoren: niet zo snel op erotiek, maar opdownloadsites, betaalsites... Tips : F11, speel samen of blijf in debuurt, dat hebben ze het liefst. Laat het spel aansluiten bij hun niveau,voorkeur, concentratieboog en computerervaring. E-vaardighedenontwikkelen zich immers door ERVARING (dus door te doen) inplaats van spontaan. Koppel dit aan de lees-, schrijf- en typvaardigheden.Hoe ouder de kinderen hoe meer tijd ze op internet doorbrengenen hoe zelfstandiger ze dat doen. Let ook op de houding als zij langerbezig zijn.
 18. 18. WAT WILLEN DE KINDEREN? www.appnootmuis.nl
 19. 19. WAKKEREHOUDING•Weerbaar•Alert•Kritisch
 20. 20. “Flaneren is demiddenweg tussen hetongekende en hetgekende.De plek is gekend, maarde invulling ervanverrast.”“Het is als Parijzenaarin Parijs ronddolenen verrast wordendoor een charmantebuurt of een ongewonesituatie.”
 21. 21. Web 2.0is not atechnologicalrevolution,it’s asocialrevolution.Web 2.0is an attitude. Master thesis “Blogs : A
 22. 22. “Een feilloosgevoel voor timing:op het juistemoment op dejuiste plaats.”“Een duik in deanonimiteit van demenigte, en danweer een terugvalin geborgenheid.” Geert Mak
 23. 23. http://www.visiblebody.com/TutorialMovie
 24. 24. “Als ik mijn gsm verlies,ben ik een deel van mijn geheugen kwijt. Als men mijn smartphone steelt, ben ik hersendood…”
 25. 25. “De meeste tieners hoef je niets te vertellen over netrisico’s.” “Ze zijn digitaalgepokt en gemazeld.” “De zwakste groep zijn de 12 tot 14 jarigen.”
 26. 26. “Haar ogen waren net zo blauw als op internet.”
 27. 27. 10-18 99% chat Ouders 50% heeftjarigen regelmatig onderschatten TV op de internettijd kamer 57% meisjes van hun Corrigerende kreeg seksuele kinderen. boodschappen uit de onmiddellijke verzoeken (47% cam) 1/4 jongens omgeving bepalen of men overgaat tot en 1/5 imitatiegedrag 96% is 7/10 praten over hun meisjes had “De seksualisering vanonline met afgelopen de maatschappij Internet- is een fabel.”piek op 15 half jaar “De toegankelijkheids- gedrag met drempel verlaagde.” jaar hun ouders seks “Wat je in elk geval niet moet doen is schrikken van de40% van de jongens kreeg via opgewonden media. Bange ouders hebben aantoonbaar meer opvoedkundige moeiteeen seksueel verzoek (11% cam) internet dan zij die het hoofd koel houden.”Virtueel uitgaan is leuker dan een avondje uit.
 28. 28. ‘Kinderlokkers’ liegen niet over hun leeftijd en hun seksinteresse.13 tot 15-jarigen die op de uitnodiging ingaan, seksen meermaals. De helft van de slachtoffers voelt verliefd- of verbondenheid met de dader. Weinig plegers gebruiken geweld. Jongerendie eenzaam, depressief, twijfelen aan hun geaardheid of een moeilijke ouderrelatie hebben, zijn kwetsbaar.
 29. 29.
 30. 30. En dan komt de kern van het probleem:als we met jongeren willen communiceren, moeten we weten welke eisen, regels en voorwaarden ze stellen. Hoe zien zij de door ons gemaakte werkelijkheid? Stellen we deze vraag niet, gaat het beruchte deurtje potdicht en belandt de sleutel in de slotgracht. Uit: generatie Einstein BEKLIK ME AUB Gelooft u dit?
 31. 31. Jongeren in Vlaanderen?- Wie zijn ze online?- Wat doen ze online?- Waar zijn ze online?- Wanneer zijn ze online?- Waarom zijn ze online?
 32. 32. Ze flaneren in cyberspace – Verbonden zijn via gsm & internet, tv is passé – Controleren hun mediagebruik – Beïnvloeden gezinsaankopen – Delen hun verkenningen en bevindingenSamenleven en -komen – Kidults in hotel Mama of à la Friends – Via festival, rave, jeugdbeweging… – Wat je naast school doet is belangrijkRolmodel? – Glokale helden: van familie tot Hitchcock – Wij versus zij, maar geen barricaderebellie
 33. 33. De WIFI-generatie…1. Heeft privacy en leeft buiten het blikveld van de opvoeder,2. Is Inline: overal en altijd online3. Is autonoom in het interpreteren van mediaberichten4. Is in technische vaardigheden versneld, in kritische reflectie vertraagd5. Is traceerbaar in plaats, tijd en activiteit (waar ben je vraag je niet)6. Registreert zonder toestemming: iedereen is paparazzo7. Downloadt niets (‘hebben’ is achterhaald), uploadt alles8. 50% verkiest de fysieke peergroup
 34. 34. SOCIAAL REALISME “Ik heb in online games waardevolle contacten.”SIMULATIE REALISME KEUZEVRIJHEID(Labo, Training, Sims, SL) (Kiezen, beslissen, inspelen) Geobserveerd realisme AUTHENTICITEIT BETROKKENHEID (Geloofwaardigheid, (Subjectieve inleving) onderzoek aan basis) ZINTUIGELIJK REALISME (Kleur, grafisch detail, geluid)
 35. 35. “Ik maak mij en mijn vriend zo echt mogelijk na, om te zien hoe ons kind er zou uitzien.”
 36. 36. Spellen we ze de les of spelen we in de les?
 37. 37. EEN SPEL…1. … is een vrije handeling2. … neemt de speler geheel in beslag3. … levert geen materieel gewin op4. … is niet het ‘echte’ leven5. … begrenst zich in tijd en ruimte6. … is onderworpen aan regels7. … roept gemeenschappen in het leven “die zich met geheim en vermommingen omringen” Johan Huizinga, 1938
 38. 38. VERSLAVING 1. “Moet” 2. Overmatig ≠ verslaving (reactie op…) 3. Ernstig (media overdrijven)HERKENNEN 1. Als alle vrije tijd gamen is. Maaltijden missen, geen sociale activiteit, sport of hobby meer. Uitbreiden vrije tijd: vroeg opstaan en laat gamen. 2. Als gamen de ‘niet vrije tijd’ doorkruist: slechte punten, slapen in les, obsessief praten, prikkelbaar. Inkrimpen ‘niet vrije tijd’: te laat, afspraak missen. 3. Liegen, stiekem spelen, afspraken niet nakomen.
 39. 39. EVALUERENDE PARTICIPATIE 0. Stel je oordeel uit! LEGENDE O = OUDERS & OPVOEDERS L = LEERKRACHT D = DERDE MILIEU 1. Praat (OLD) 2. Stel vragen (LOD) 3. Toon interesse (DOL) 4. Speel een spel mee (D) 5. Help hen kritisch kijken (L) 6. Maak haalbare afspraken (O)7. Geef voldoende alternatieven (ODL)
 40. 40. OUDERS VAN NU Tieners & grenzenBegrenzen mag/moet.- WIE? Privacy? Wie ontmoet je?- WAT? Wat doe je aan je pc?- WAAR? Computer op kamer?- WANNEER? Tijdsafbakening? Help hen…- WAAROM? Opstandigheid hoort erbij…- HOE? Tja :-/Wel, verleiden mag/moet ook… bijvoorbeeld
 41. 41. Enfin
 42. 42. EEN LAATSTE METAFOOR …OVER AFRIKA… eropaf
 43. 43. Deze presentatie op http://www.slideshare.net/benedictwydooghe Verder lezen…In volgorde van belang:• LINC & SPK. (2009). Aanbevelingen inzake digitale kloof voor de Vlaamse regering.• Frissen V., Cultuur als confrontatie. De mythe van de digitale kloof. http://sadan.wdfiles.com/local-- files/2-digitale-kloof/Mythe_digitale_kloof.pdf• Vermeulen, A. & Van den Braembussche, A. (2008). Baudelaire in cyberspace. http://www.angelovermeulen.net/data/vault/VandenBraembussche&Vermeulen_BiC_Dialoog5.pdf: VUB- Press. Verder werken de volgende websites de metafoor verder uit: http://www.sociology.mmu.ac.uk/vms/vccc/s1/s1_2/printer.php, http://www.ceramicstoday.com/articles/050498.htm, http://www.groene.nl/2001/0145/sp_spektakel.html en http://www.raynbird.com/essays/Passage_Flaneur.html.• Laermans, R. (1999). De stad als sociaal kunstwerk: een sociologische visie. In: Raymaekers, B. e.a. (Red.). De mens en zijn wereld morgen. Leuven: Universitaire Pers Leuven.• Loeckx, A. (1999). De architectuur van de eenentwintigste-eeuwse stad. Plaatsen voor plaatsloosheid. In: Raymaekers, B. e.a. (Red.). De mens en zijn wereld morgen. Leuven: Universitaire Pers Leuven.• Zie ook: http://sadan.wikidot.com/2-digitale-kloof
 44. 44. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Benedict_Wydooghe/23 _dingen
 45. 45. Bloghttp://gameovergames.skynetblogs.beLiteratuur• WYDOOGHE B. Game on! We krijgen er niet genoeg van. viWITA Dossier 14, Vlaams Parlement, Brussel, 2008. Online op: http://www.viwta.be/files/DOSS14_GAME %20ON_def%20versie.pdf .• WYDOOGHE B. & PLEYSIER S. (Eds.) Game over. Over game- en filmgeweld, over angst en onzekerheid. Garant, Antwerpen, 2007.• PLEYSIER S., DE PAUW E. & VAN LOOY J. (Ea.). Jongeren en gaming. Over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen. Acco, Leuven, 2008.• LEMMENS J. Gameverslaving. Probleemgebruik herkennen, begrijpen en overwinnen. SWP, Amsterdam, 2007.• VERMEULEN A. & VAN DEN BRAEMBUSSCHE A. Baudelaire in cyberspace. http://www.angelovermeulen.net/data/vault/VandenBraembussche&Vermeulen_BiC_Dia loog5.pdf, VUB-Press, Brussel, 2008.PowerPointhttp://www.slideshare.net/benedictwydooghe

×