Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vergelijking eenmanszaak.pdf

339 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vergelijking eenmanszaak.pdf

  1. 1. Introduction of your training company 1 7 Vergelijking eenmanszaak – vennootschap 7.1 Kenmerken 7.1.1 Vennoten Bvba Voorhaen Er moet minimum 1 vennoot zijn. Hier zijn er 3 venoten aanwezig: de heer Jourie Voorhaen, de heer Wilfried Voorhaen en mevrouw Francine De Jaegher. Ebvba Colour & Decoration Er moet minimum 1 vennoot zijn. Hier is het de heer Jourie Voorhaen. Eenmanszaak Minimum 1 oprichter zijn. 7.1.2 Kapitaal en inbreng Bvba Voorhaen Het kapitaal hier is € 18 592.01 De inbreng moet geld of goederen zijn. Ebvba Colour & Decoration Het kapitaal hier is € 18 600.00 De inbreng moet geld of goederen zijn. Eenmanszaak Geen minimum kapitaal of inbreng. 7.1.3 Financieel plan Bvba Voorhaen Wel verplicht. Ebvba Colour & Decoration Wel verplicht. Eenmanszaak Niet verplicht 7.1.4 Akte Bvba Voorhaen Notariële akte. Ebvba Colour & Decoration Notariële akte. Eenmanszaak Geen akte. 7.1.5 Overdracht van aandelen Bvba Voorhaen Alleen met toestemming van de vennoten. Hier zijn er 3 aandeelhouders, de verdeling is 1/3. Ebvba Colour & Decoration 1 aandeelhouder. Eenmanszaak Niet verplicht om aandeelhouders te hebben.
  2. 2. Introduction of your training company 2 7.1.6 Bestuur Bvba Voorhaen 1 of meerdere zaakvoerders. Hier zijn er 3 zaakvoerders dus 3 leden in het bestuur. Ebvba Colour & Decoration 1 of meerdere zaakvoerders. In dit geval is er maar 1 zaakvoerder De heer Jourie Voorhaen Eenmanszaak De zaakvoerder zelf. 7.1.7 Algemene vergadering der aandeelhouders Bvba Voorhaen Ja, jaarlijkse vergadering over de balans. Ebvba Colour & Decoration Ja. Eenmanszaak Niet van toepassing. 7.1.8 Bedrijfsrevisor Bvba Voorhaen Vroeger hadden ze een bedrijfsrevisor bij de oprichting nu niet meer. Ebvba Colour & Decoration Vroeger hadden ze een bedrijfsrevisor bij de oprichting nu niet meer. Eenmanszaak Geen bedrijfsrevisor. 7.2 Vergelijkingen eenmanszaak en vennootschap 7.2.1 Vennootschap 7.2.1.1 Voordelen 7.2.1.1.1 Aansprakelijkheid Als baas blijf je altijd in een onderneming aansprakelijk voor de inbreng. Een groot voordeel van een vennootschap is dat alles wat tot je persoonlijk bezit behoort, blijft ook van jou. Daar kunnen ze niks van nemen. 7.2.1.1.2 Fiscaal regime In het bedrijf is er ook sprake van een fiscaal regime. Ze moeten de BTW-aangifte per kwartaal indienen en ook vennootschapsbelasting. 7.2.1.2 Nadelen 7.2.1.2.1 Minimum kapitaal Om een bedrijf te kunnen opstarten moet je kunnen aan tonen dat je over het mogelijke kapitaal kan beschikken. 7.2.1.2.2 Oprichtingskosten Je moet een groot bedrag van € 18 550,00 kunnen in je bedrijf steken voor wanneer je een bedrijf kan oprichten.
  3. 3. Introduction of your training company 3 7.2.1.2.3 boekhoudkundige verplichtingen Nu moet men alles echt gaan aangeven of aantonen. Door de veelvuldigheid van de boekhoudkundige verplichtingen, zullen de erelonen van de boekhouder een stuk hoger liggen dan in de eenmanszaak 7.3 Eenmanszaak 7.3.1 Voordelen 7.3.1.1 Kosten en formaliteiten inzake oprichting en boekhouding Een vereenvoudigde boekhouding volstaat, en die is veel eenvoudiger en goedkoper te voeren dan de dubbele boekhouding. Voor een vereenvoudigde boekhouding moet de omzet kleiner zijn dan € 500.000 7.3.2 Nadelen 7.3.2.1 Aansprakelijkheid De ondernemer is onbeperkt aansprakelijk. Hij staat met zijn volledige persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de onderneming. 7.3.2.2 Fiscaal regime Ze vallen onder het forfaitair stelsel of personenbelasting. Ze kunnen per kwartaal hun BTW stelsel indienen

×