Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U3 Treball Energia I Calor

3,017 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

U3 Treball Energia I Calor

 1. 1. Unitat 3 <ul><li>“ TREBALL, ENERGIA I CALOR” </li></ul>
 2. 2. <ul><li>3.1. Què entenem per Treball? </li></ul><ul><li>3.2. Què és l’energia? </li></ul><ul><li>3.3. Conservació de l’energia mecànica. </li></ul><ul><li>3.4. Què és el calor? </li></ul><ul><li>3.5. Formes de transmissió de calor. </li></ul><ul><li>3.6. Efectes del calor. </li></ul><ul><li>3.7. Què és la temperatura? </li></ul>Unitat 3
 3. 3. Observa i respon: Aquesta gent està fent qualque esforç? Estan aplicant qualque tipus de força? Estan realitzant qualque treball (física)? “ Les forces que no poden canviar l’estat dels objectes no treballen”
 4. 4. S’està realitzant qualque treball (física)? S’està aplicant qualque tipus de força? “ Si després dels canvis es torna a la posició inicial, tampoc hi ha treball”
 5. 5. S’està realitzant qualque treball (física)? “ Es fa un treball mecànic al canviar la posició o moviment dels cossos”
 6. 6. Com es calcula el treball mecànic?
 7. 7. L’energia es transforma i es transfereix. Quines transferències/ transformacions d’energia veus?
 8. 8. ENERGIA CINÈTICA m/s Velocitat v Kg Massa M J Energia cinètica Ec
 9. 9. <ul><li>La fórmula utilitzada per calcular l’energia potencial d’un cos situat prop de la superfície terrestre és: </li></ul><ul><li>Ep = 9,8 m · h </li></ul><ul><li>La massa (m) s’expressa en Kg. </li></ul><ul><li>L’altura (h) en m. </li></ul><ul><li>9,8 m/s 2 és la gravetat terrestre. </li></ul><ul><li>Ep : energia potencial mesurada en Joules (J). </li></ul>ENERGIA POTENCIAL
 10. 10. <ul><li>Així doncs l’ energia mecànica (Em) serà la suma de les energies cinètica i potencial. </li></ul><ul><li>Em = Ec + Ep = CONSTANT. </li></ul><ul><li>PRINCIPI DE CONSERVACIÓ DE L’ENERGIA MECÀNICA </li></ul><ul><li>El valor de l’energia mecànica és sempre el mateix per cada situació , el que serà diferent seran els valors d’Ec i d’Ep </li></ul>
 11. 11. Ep Ec 1 4 3 2 5
 12. 12. Massa: 2Kg 100 100 0 5 5 100 73,5 26,5 3,75 4 100 39,2 60,8 2 3 100 19,6 80,4 1 2 100 0 100 0 1 Em (J) Ep (J) Ec (J) h (m) Instant
 13. 13. <ul><li>Observa i respon. </li></ul><ul><li>Que arribarà a passar en la situació de la imatge? </li></ul><ul><li>Per què? </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Què passa quan dos cossos a diferent temperatura es posen en contacte? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Es dóna una transferència d’energia . </li></ul><ul><li>Un cos cedeix calor : T </li></ul><ul><li>L’altre absorbeix calor: T </li></ul>
 16. 16. <ul><li>La calor es propaga per mitjà de tres mecanismes diferents. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>1. Conducció . La propagació de la calor per conducció té lloc en els sòlids. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Els sòlids que transmeten bé la calor són materials conductors . </li></ul>406-418 Plata 372-385 Coure 116-186 Bronze 209 Alumini 47-58 Acer λ (W/m 2 ·K) Material
 19. 19. <ul><li>Els sòlids que transmeten malament la calor s’anomenen aïllants. </li></ul>0.69 Goma 2.1 Plàstics 0.04 Suro 0.13 Fusta 0.02 Aire λ (W/m 2 ·K) Material
 20. 20. <ul><li>Quin és el </li></ul><ul><li>material conductor?I l'aïllant? </li></ul>
 21. 21. Pots explicar aquest fenomen?
 22. 22. <ul><li>2. Convecció </li></ul><ul><li>Un líquid o gas augmenta de volum quan puja de temperatura, llavors la seva densitat disminueix i ascendeix. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Així, es formen els corrents de convecció </li></ul>
 24. 24. <ul><li>3.Radiació. </li></ul><ul><li>T é lloc quan l’energia es transmet en forma d’ones. </li></ul><ul><li>Pot donar- se sense que hi hagi matèria entre la font de calor i el receptor. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Per exemple, entre el Sol i la Terra </li></ul>Radiación infrarroja
 26. 26. <ul><li>És el mateix calor i temperatura? </li></ul>
 27. 27. <ul><li>El calor és una forma d’energia. </li></ul><ul><li>Pot experimentar diferents transformacions. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>La temperatura és una magnitud física relacionada amb la quantitat de calor que pot cedir o absorbir un cos. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Els termòmetres es basen en algun dels canvis que la calor produeix en els cossos </li></ul><ul><li>Quins són aquests canvis? </li></ul>
 30. 30. La percepció de la calor: la pell.
 31. 31. La percepció de la calor: la pell. <ul><li>Corpuscles de Krause : estan en la superfície de la dermis i son sensibles a las baixes temperatures. </li></ul><ul><li>Corpuscles de Ruffini: Estan situats a major profunditat i son sensibles a los augments de temperatura. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>La temperatura es mesura habitualment en graus centígrads (ºC), però la unitat del SI és el kelvin (K) </li></ul><ul><li>K = T (ºC) + 273 </li></ul>
 33. 33. <ul><li>A més també existeix un altre escala de mesura (Fahrenheit, ºF) usada als països anglosaxons.       </li></ul>
 34. 34. 2. Mesura de la temperatura.
 35. 35. 2. Mesura de la temperatura. <ul><li>Completa el quadre. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Activitats quadern Tema 3 </li></ul>

×