Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Masella 2015

Viatge a la neu IES BENDINAT 2015

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Masella 2015

  1. 1. DATES SORTIDA: 21 DE FEBRERSORTIDA: 21 DE FEBRER Presentació al moll a les 21:45 (Estació MarítimaPresentació al moll a les 21:45 (Estació Marítima de Porto-Pí).de Porto-Pí). ARRIBADA: 28 DE FEBRER (07:00 hores)ARRIBADA: 28 DE FEBRER (07:00 hores)
  2. 2. DOCUMENTACIÓ i ALTRES DNI o PASSAPORT original i en vigor.DNI o PASSAPORT original i en vigor. 15 EUROS per la15 EUROS per la fiança de l’hotel ( es retornaran elfiança de l’hotel ( es retornaran el darrer dia i serviran pel sopar) i doblers per berenar idarrer dia i serviran pel sopar) i doblers per berenar i dinar el diumenge.dinar el diumenge. DUES TIRES DE VELCRO BLANC MARCADES AMB EL NOM.DUES TIRES DE VELCRO BLANC MARCADES AMB EL NOM. UN CALCETÍ PER EMPROVAR-SE LES BOTESUN CALCETÍ PER EMPROVAR-SE LES BOTES ..
  3. 3. DADES D’INTERÈS HOTEL ALPHOTEL ALP ( Avenida Josep Maria Bosch i Aymerich s/n,( Avenida Josep Maria Bosch i Aymerich s/n, 17538 Alp, Girona)17538 Alp, Girona) TelèfonTelèfon 972 144 201972 144 201 Pàgina web:Pàgina web: https://www.alphotelmasella.com/https://www.alphotelmasella.com/ Telèfon emergències profes:Telèfon emergències profes: 615365087615365087
  4. 4. MASELLA TELEFON ESTACIÓ: 972 144 000TELEFON ESTACIÓ: 972 144 000 www.masella.comwww.masella.com
  5. 5. COM ÉS UN DIA 07:00 : Aixercar-se, vestir-se i preparar les coses.07:00 : Aixercar-se, vestir-se i preparar les coses. 07:45: Berenar07:45: Berenar 9:30 a 11:30 : Classe amb els monitors. Agrupaments segons nivell.9:30 a 11:30 : Classe amb els monitors. Agrupaments segons nivell. 12:30 : Dinar12:30 : Dinar Fins a les 16:30: Esquí lliure. Control a càrrec dels professors.Fins a les 16:30: Esquí lliure. Control a càrrec dels professors. Després d’esquiar: Activitats d’esbarjo fins a les 21:00 (hora de sopar)Després d’esquiar: Activitats d’esbarjo fins a les 21:00 (hora de sopar) A les 23:00 : Toca dormirA les 23:00 : Toca dormir
  6. 6. VISITEU: http://bendinatneu.blogspot.com.es/http://bendinatneu.blogspot.com.es/ També s’hi arriba mitjançant:També s’hi arriba mitjançant: hhttp: www.iesbendinat.net Blogs Blog de lattp: www.iesbendinat.net Blogs Blog de la NeuNeu TROBAREU INFORMACIÓ, NORMES I FOTOS.TROBAREU INFORMACIÓ, NORMES I FOTOS.

×