Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aparell Circulatori

7,540 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

Aparell Circulatori

 1. 1. Tema 3. Els aparells circulatori, respiratori i excretor ANATOMIA HUMANA 3r ESO Biologia i Geologia
 2. 2. Index del tema <ul><li>1. L’aparell circulatori i la sang </li></ul><ul><li>2. El cor i la circulació sanguínia </li></ul><ul><li>3. Malalties de l’aparell circulatori </li></ul><ul><li>4. L’aparell respiratori </li></ul><ul><li>5. La respiració </li></ul><ul><li>6. Malalties de l’aparell respiratori </li></ul><ul><li>7. L’aparell excretor </li></ul><ul><li>8. L’excreció </li></ul><ul><li>9. Malalties aparell urinari (ronyons) </li></ul>
 3. 4. <ul><li>L’ APARELL CIRCULATORI I LA SANG 1.0 L’ Aparell Circulatori </li></ul><ul><li>Definició </li></ul><ul><li>Funció </li></ul><ul><li>Composició : 1. SANG </li></ul><ul><ul><li>2. COR </li></ul></ul><ul><ul><li>3. CONDUCTES </li></ul></ul><ul><ul><li> - Vasos Sanguinis (artèries, venes i capil·lars) </li></ul></ul><ul><ul><li> - Vasos limfàtics </li></ul></ul>
 4. 5. 1. L’ APARELL CIRCULATORI I LA SANG 1.1. Composició de la Sang <ul><li>Definició </li></ul><ul><li>Funció </li></ul><ul><li>Composició: </li></ul><ul><li>- Plasma (líq. Groguenc) </li></ul><ul><li>- Cèl·lules Sanguínies </li></ul><ul><li>Formades a la Medul·la òssia </li></ul>
 5. 7. Cèl·lules sanguínies <ul><li>Glòbuls vermells, hematies o eritròcits </li></ul><ul><li>cèl·lules sense nucli i plenes d'hemoglobina, </li></ul><ul><li>que és una proteïna capaç de captar i alliberar </li></ul><ul><li> oxigen. </li></ul><ul><li>Glòbuls blancs o leucòcits. </li></ul><ul><li>Diferents tipus i funcions: </li></ul><ul><li>- funció fagocítica: neutròfils , eosinòfils i </li></ul><ul><li> monòcits </li></ul><ul><li>-generadora d'anticossos: limfòcits </li></ul><ul><li>-productora de vasodilatadors: basòfils </li></ul><ul><li>Plaquetes </li></ul><ul><li>fragments de citoplasma que </li></ul><ul><li>contenen una substància que inicia </li></ul><ul><li>la coagulació de la sang . </li></ul>
 6. 9. <ul><li>L’ aparell circulatori està constituït per un líquid (la sang), que circula per un sistema de conductes (els vasos sanguinis), impulsat per una bomba (el cor ). </li></ul>
 7. 10. FUNCIONS DE L’APARELL CIRCULATORI
 8. 11. animacions <ul><li>http://iessuel.org/ccnn/flash/sangre[1].swf </li></ul><ul><li>http ://iessuel.org/ccnn/flash/corazon[1].swf </li></ul><ul><li>http://iessuel.org/ccnn/flash/circulatorio.swf </li></ul><ul><li>http ://iessuel.org/ccnn/flash/infarto[1].swf </li></ul><ul><li>http://iessuel.org/ccnn/flash/insuficiencia[1].swf </li></ul><ul><li>http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2002/11/27/140016.php </li></ul><ul><li>http://www.victoriacollege.edu/dept/bio/Animations/iworx/blood_clotting.html </li></ul><ul><li>http://www.victoriacollege.edu/dept/bio/Animations/iworx/human_heart.html </li></ul>
 9. 12. Vasos sanguinis <ul><li>La circulació sanguínia en els humans es tancada, ja que la sang sempre circula per l’ interior d’un extens sistema de conductes: els vasos sanguinis. </li></ul><ul><li>Tipus de vasos sanguinis: </li></ul><ul><li>Artèries, venes i capil·lars. </li></ul>
 10. 14. 1.2 Els vasos sanguinis <ul><li>Artèries </li></ul><ul><li>Cor als òrgans </li></ul><ul><li>Paret elàstica </li></ul><ul><li>Manté pressió sang </li></ul><ul><li>Venes </li></ul><ul><li>Òrgans al cor </li></ul><ul><li>Paret menys resistent </li></ul><ul><li>Pressió més baixa </li></ul><ul><li>Tenen vàlvules </li></ul><ul><li>Capil·lars </li></ul><ul><li>Intercanvi cèl·lules </li></ul><ul><li>Només capa endoteli </li></ul>
 11. 15. Artèries i Venes
 12. 16. 1.3 L’ INTERCANVI DE SUBSTÀNCIES
 13. 17. Vasos sanguinis
 14. 18. Vasos sanguinis <ul><li>Arteries. Direcció de la sang del cor als teixits </li></ul><ul><li>Venes. Direcció de la sang dels teixits al </li></ul><ul><li>cor </li></ul><ul><li>Capil·lars. Uneixen les artèries amb les venes </li></ul>
 15. 20. Estructura dels vasos sanguinis
 16. 21. Artèries <ul><li>Les artèries duen la sang que surt del cor fins les diferents parts del cos </li></ul><ul><li>Las artèries, quan se allunyen del cor, es van ramificant en altres més fines i quan arriben als òrgans ja són capil·lars. </li></ul>
 17. 22. Artèries <ul><li>Presenten una paret elàstica i resistent, que els permet suportar la pressió amb la que la sang surt del cor. </li></ul>
 18. 23. PRESSIÓ ARTERIAL
 19. 24. Venes <ul><li>En el seu interior presenten unes vàlvules, vàlvules venoses o semilunars que impedeixen el retrocés de la sang. </li></ul>
 20. 26. Capil·lars <ul><li>  Els capil·lars son vasos de grossor extremadament fi </li></ul><ul><li>Paret formada per una sola capa de cèl·lules (endoteli), que permet la filtració dels components de la sang cap a les cèl·lules i de les substàncies de rebuig d’aquestes cap a la la sang. </li></ul><ul><li>Tots els òrgans presenten un sistema de capil·lars </li></ul>
 21. 28. Cor Antiguament es creia que en el cor residien les emocions i els sentiments
 22. 29. Cor <ul><li>El cor actua com una bomba per impulsar la sang per tota la xarxa de vasos sanguinis </li></ul>
 23. 30. Cor <ul><li>El cor es un múscul amb 4 cavitats: dos aurícules i dos ventricles </li></ul><ul><li>Les parets del cor estan formades per un teixit muscular , el miocardi. </li></ul><ul><li>Les parets de las aurícules són més primes que les dels ventricles </li></ul>
 24. 31. Cor <ul><li>El cor presenta vàlvules que impedeixen que la sang pugui retrocedir. </li></ul>
 25. 40. <ul><li>Les cèl·lules que formen la paret del cor, com totes, necessiten nutrients i produeixen rebuigs. Les artèries i venes coronàries són les encarregades de irrigar el cor </li></ul>
 26. 44. Funcionament del cor <ul><li>SÍSTOLE (CONTRACCIÓ) DIÀSTOLE (RELAXACIÓ) </li></ul><ul><li>LA PART DRETA DEL COR ENVIA LA SANG ALS PULMONS I LA PART ESQUERRA A TOT EL COS. </li></ul>
 27. 46. CICLE CARDÍAC <ul><li>La sang arriba al cor per venes. En l’aurícula dreta desemboquen les venes caves i en l’esquerra les venes pulmonars. </li></ul><ul><li>Diàstole general . La sang va omplint les aurícules </li></ul><ul><li>Sístole auricular . Una vegada plenes, les aurícules es contrauen a la vegada i la sang passa als ventricles a través de les respectives vàlvules. </li></ul>
 28. 47. CICLE CARDÍAC <ul><li>Sístole ventricular .A continuació es contrauen els ventricles. La sang no pot tornar a la aurícula, perquè ho impedeixen les vàlvules i ha de sortir per les artèries. Del ventricle dret cap la artèria pulmonar i del esquer cap a la artèria aorta. </li></ul><ul><li>Diàstole general .A continuació tot el cor es relaxa i torna a començar el cicle </li></ul>
 29. 48. CICLE CARDÍAC
 30. 50. <ul><li>Les parets de les aurícules són més primes que les dels ventricles(només han d’empènyer la sang fins els ventricles). </li></ul><ul><li>Els ventricles han d’impulsar la sang més lluny :el dret fins els pulmons, l’esquerre fins tot el cos.( Per això la paret del ventricle dret és lleugerament més prima que la paret del ventricle esquerre.) </li></ul>
 31. 53. Circulació <ul><li>LA CIRCULACIÓ ES TANCADA, DOBLE I COMPLETA. </li></ul><ul><li>CIRCUIT MAJOR QUE CORRESPON A TOT EL COS Ventricle esquerre/Artèria aorta/ arteries/ Capil·lars/venes/ venes caves/ aurícula dreta. </li></ul><ul><li>CIRCUIT MENOR, QUE CORRESPON ALS PULMONS Ventricle dret/artèria/pulmonar/ </li></ul><ul><li>capil.lars pulmonars/ venes pulmonars/aurícula esquerra </li></ul>
 32. 58. SISTEMA LIMFÀTIC i LIMFA <ul><li>Se encarrega de recollir l’ excés de líquid que circula entre les cèl·lules (líquid intersticial) per a retornar-lo a la sang. També recull a l’ intestí els productes resultants de la digestió dels greixos. </li></ul>
 33. 59. <ul><li>El sistema limfàtic </li></ul><ul><li>està constituït per ganglis limfàtics i vasos limfàtics pels que circula un líquid anomenat limfa . </li></ul><ul><li>Els capil·lars limfàtics se uneixen formant conductes cada vegada de major diàmetre anomenat s venes limfàtiques que desemboquen en les venes subclàvies. En els ganglis limfàtics es formen limfòcits </li></ul>
 34. 60. Malalties cardiovasculars <ul><li>Són la principal causa de mort en la nostra societat </li></ul>
 35. 61. <ul><li>Hipertensió arterial. Consisteix en un augment de la pressió que exerceix la sang sobre la paret de les artèries. </li></ul><ul><li>Varices. Són venes inflamades, a causa de la fallada de les vàlvules venoses dels membres inferiors. </li></ul><ul><li>Apoplexia. Es produeix per una interrupció de l’aportament de sang a una part del cervell. </li></ul><ul><li>Embòlia pulmonar. És l’obturació d’una branca de l’artèria pulmonar. </li></ul><ul><li>Aneurisme. És una dilatació localitzada en una paret arterial. </li></ul><ul><li>Infart de miocardi. Es dóna per l’obstrucció de les artèries coronàries. </li></ul><ul><li>Trastorns de la coagulació. </li></ul>
 36. 62. HIPERTENSIÓ <ul><li>La hipertensió arterial (HTA ) es defineix com l'elevació de les xifres de pressió arterial sistòlica </li></ul><ul><li>(PAS) ≥ 140 mmHg i/o pressió arterial diastòlica </li></ul><ul><li>(PAD) = 90 mmHg . </li></ul><ul><li>  Estadi 1  140-159  i/o 90-99  Confirmar abans de dos mesos.**    </li></ul><ul><li>Estadi 2  160 - 179  i/o 100-109  Confirmar i avaluar abans d'un mes.  </li></ul><ul><li>  Estadi 3  ≥ 180  i/o ≥ 110  Confirmar i avaluar immediatament o abans d'una setmana (depenent de la clínica).  </li></ul>
 37. 64. Infart Miocardi
 38. 67. Marcapassos
 39. 68. Trasplantament de cor

×