Advertisement

Michelangelo utolsó ítélet (ismertetésekkel)

CLEAR MANAGER at Mélyrelátó optikai ZRt
Dec. 11, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Michelangelo utolsó ítélet (ismertetésekkel)

 1. VII. Kelemen pápa, majd halála után III. Pál pápa megrendelésére festette a művész 1535-től 1541-ig.
 2. Az oltárfal 17 m magas és 13,5 m széles. A 230 m2 területen 391 figura található. A freskó felső részén a lünettákban a bal oldalon erős ifjakat látunk a kereszttel, a jobb oldalon a kínzóoszlopot, a passió eszközeivel.
 3. A központi alak Krisztus. Felemelt jobb kézzel ítélkezik. Balra vannak az Elkárhozottak Jobbra vannak az Üdvözültek Mellette a Madonna, aki az igazi szépség és jóság megtestesítője, kapocs  Krisztus és az emberek között. A Madonna tekintetét az elkárhozottakra veti.
 4. Krisztus bal lábánál van szent Bertalan (akit elevenen megnyúztak) kezében kés és bőr, a bőrön Michelangelo képmása. A képmással egy szintben vannak a szentek, akiket attribútumaikról lehet felismerni: - szent SebestyénSebestyén a nyílcsomóval, - szent KatalinKatalin a kerékkel, - szent BalázsBalázs a gerebennel, - szent AndrásAndrás a kereszttel és - szent SimonSimon a fűrésszel.
 5. Krisztus jobb lábánál szent Lőrinc látható rostéllyal (megégették) Szent Lőrinc feje fölött egy kis fej van, ő Vittoria Colonna, Michelangelo szerelme, akihez szonetteket is írt.
 6. Krisztus közelében van két hatalmas figura, Ádám és az apostolok között Péter, aki két kezében tartja a kulcsot és az Ítéletosztó felé nyújtja.
 7. Alul középen hét angyalhét angyal erősen fújja a trombitákat, ezzel ébresztgetik a halottakat. Alul középen hét angyalhét angyal erősen fújja a trombitákat, ezzel ébresztgetik a halottakat. A holtak feltámadása bal oldalon történik, jobb oldalon KháronKháron az alvilág révésze és MinoszMinosz az alvilág bírája várja őket.Az angyalok csoportja az ítélet könyveivel: - a jócselekedeteket a kisebb könyv,a jócselekedeteket a kisebb könyv, míg - a gonosztetteket a nagyobb könyva gonosztetteket a nagyobb könyv tartalmazza.
 8. Alul az elkárhozottak felfelé törekvő mozgást végeznek, amit angyalok, démonok, ördögök akadályoznak meg, mindenki arcán a rémület tükröződik.
 9. 1540 körül III.Pál pápa és szertartásmestere Biagio da Cesena meglátogatta Michelangelót a Sixtus-kápolnában, hogy megnézzék a készülő művet. Az elragadtatástól az oltárnál térdre borult a pápa és úgy imádkozott.
 10. III.Pál pápa rendre intette, majd távoztak. Biagio da Cesena (a szertartásmester) azonban gyalázatosnak, botrányosnak, szemérmetlennek nevezte a freskót a sok-sok mezítelen test miatt és fürdőbe valónak titulálta.
 11. Michelangelo csak erre várt, távozásuk után a szertartásmestert a freskó jobb alsó sarkába Minosz-ként felfestette. A fején szamárfül, és mivel a meztelenséget kifogásolta, az altestén egy kígyóval. Mindenki ráismert jellegzetes arcáról, hegyes orráról és lófogáról.
 12. Kérte a pápát, hogy festesse át Michelangeloval a freskórészletet, de a pápa humorosan így válaszolt: "Ha a purgatóriumba festett volna, segíthetnék, de a pokolból nincs megváltás."
 13. Sajnos másnap Michelangelo leesett az állványról, sokáig betegeskedett. Amikor felépült, első dolga az volt, hogy meggyötört arcát Szent Bertalan lenyúzott bőrére ráfesse. Így aztán Biagio is megnyugodott.

Editor's Notes

 1. Picture 2 Méret = 5,36 * 3,39 187% Elhelyezkedés: V = 10,26cm F = 6,35cm
Advertisement