Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Marcel Reynaert (belga f. művész)

 1. MarcelMarcel ReynaertReynaert vízfestményeivízfestményei Roger Willams - TillRoger Willams - Till AutomatikusAutomatikus bölcs mondásokkalbölcs mondásokkal
 2. Az öregedés az egyetlen módja annak,Az öregedés az egyetlen módja annak, hogy hosszú életűek legyünkhogy hosszú életűek legyünk ..
 3. AzAz éérettsrettséég kora az a kor, amikor azg kora az a kor, amikor az ember member m éég fiatal, de sokkalg fiatal, de sokkal
 4. A fiatalságom bolondságaiból nem az általamA fiatalságom bolondságaiból nem az általam elkövetett őrültségek gyötörnek engem a legjobban,elkövetett őrültségek gyötörnek engem a legjobban, hanem az a tény,hanem az a tény,
 5. Az öregedés azt jelenti,Az öregedés azt jelenti, hogy a szenvedélybőlhogy a szenvedélyből átmegyünk a részvét felé.átmegyünk a részvét felé.
 6. Sok ember sohasem lesz 80 éves, mert arra vesztegetikSok ember sohasem lesz 80 éves, mert arra vesztegetik az idejüket, hogy megpróbálnak örökre 40 évesekaz idejüket, hogy megpróbálnak örökre 40 évesek
 7. 20 éves korban szabályokra vágyunk,20 éves korban szabályokra vágyunk, 30 évesen vitatjuk a szabályokat és30 évesen vitatjuk a szabályokat és 40 éves korban itt az ideje a józan észnek és40 éves korban itt az ideje a józan észnek és
 8. Aki nem szép 20 évesen, nem erős 30 évesen,Aki nem szép 20 évesen, nem erős 30 évesen, nem gazdag 40 évesen és nem bölcs 50nem gazdag 40 évesen és nem bölcs 50 évesen, sohasem lesz szép, sem erős, semévesen, sohasem lesz szép, sem erős, sem
 9. Ha elmúlunk 60 évesek,Ha elmúlunk 60 évesek, kevesebb dologról gondoljuk, hogykevesebb dologról gondoljuk, hogy
 10. A fiatal emberek azt gondolják, hogy az öregekA fiatal emberek azt gondolják, hogy az öregek nevetségesek.nevetségesek.
 11. Az érett személyiség visszamegy, hogyAz érett személyiség visszamegy, hogy megtalálja azt a békességet, amit egykormegtalálja azt a békességet, amit egykor
 12. Semmi sem múlik olyan gyorsan, mint az évek.Semmi sem múlik olyan gyorsan, mint az évek.
 13. Amikor fiatal voltam, aztAmikor fiatal voltam, azt mondták, majd meglátod,mondták, majd meglátod, ha 50 éves leszel.ha 50 éves leszel. Elmúltam 50, de nem látokElmúltam 50, de nem látok semmit.semmit.
 14. A fiatalok szemében tűz ég.A fiatalok szemében tűz ég. Az öregek szemében fényességAz öregek szemében fényesség
 15. A fiatalok kezdeményezőképessége ésA fiatalok kezdeményezőképessége és az idősebbek tapasztalata azonosaz idősebbek tapasztalata azonos
 16. Mindannyiunkban lakozikMindannyiunkban lakozik egy kisgyermek.egy kisgyermek.
 17. Minden kornak megvan a maga megfelelőMinden kornak megvan a maga megfelelő
 18. A fiatalemberekA fiatalemberek csoportosan utaznak,csoportosan utaznak, a felnőttek párosával,a felnőttek párosával, az öreg emberekaz öreg emberek egyedül sétálnak.egyedül sétálnak.
 19. Boldog az, aki fiatal korában ifjú volt,Boldog az, aki fiatal korában ifjú volt, és boldog az, aki öreg korában bölcs.és boldog az, aki öreg korában bölcs.
 20. Mindannyian megMindannyian meg akarunk öregedni, ésakarunk öregedni, és mindannyianmindannyian le akarjuk tagadni,le akarjuk tagadni,
 21. Mindannyiunknak tudni kell, hogyan éljük azMindannyiunknak tudni kell, hogyan éljük az életet,életet,
 22. VÉGEVÉGE
Advertisement