Advertisement

Advent 4 gyertyája

CLEAR MANAGER at Mélyrelátó optikai ZRt
Nov. 27, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Advent 4 gyertyája

 1. NÉGY GYERTYANÉGY GYERTYA
 2. Négy gyertya égett azNégy gyertya égett az adventi koszorún.adventi koszorún.
 3. Olyan csend volt, hogy hallaniOlyan csend volt, hogy hallani lehetett amit a gyertyáklehetett amit a gyertyák beszéltek.beszéltek.
 4. A lángja pislákolni kezdett, mígA lángja pislákolni kezdett, míg végül kialudt…végül kialudt… Az első gyertya megpislant ésAz első gyertya megpislant és elkezdteelkezdte - a nevema nevem BÉKEBÉKE AZ ÉN LÁNGOM VILÁGÍT, DE AZAZ ÉN LÁNGOM VILÁGÍT, DE AZ EMBEREK NEM TARTJÁK BE AEMBEREK NEM TARTJÁK BE A BÉKÉTBÉKÉT
 5. A második gyertya is rákezdte:A második gyertya is rákezdte: a nevema nevem HITHIT DE AZ EMBEREK NEMDE AZ EMBEREK NEM AKARNAK TUDOMÁSTAKARNAK TUDOMÁST SZEREZNI SEMMIRŐL,SZEREZNI SEMMIRŐL, ÚGYHOGY HIÁBAÚGYHOGY HIÁBA VILÁGÍTOK ÉN ISVILÁGÍTOK ÉN IS Huzat támadt és a gyertya lángjaHuzat támadt és a gyertya lángja kialudt…kialudt…
 6. A harmadik gyerta szomorúan ésA harmadik gyerta szomorúan és csendesen rákezdte:az én nevemcsendesen rákezdte:az én nevem SZERETETSZERETET MÁR NINCS ÉRTELME, HOGYMÁR NINCS ÉRTELME, HOGY VILÁGÍTSAK,VILÁGÍTSAK, AZ EMBEREK FÉLRETOLTAKAZ EMBEREK FÉLRETOLTAK ÉS ELFELEJTETTEKÉS ELFELEJTETTEK És a lángja sisteregve kialudt…
 7. egy kisfiú lépett a szobába ránézettegy kisfiú lépett a szobába ránézett a gyertyákra és így kiáltott:a gyertyákra és így kiáltott: „NEKTEK ÉGNI„NEKTEK ÉGNI KELL!“KELL!“ És majdnem sírva fakadt…És majdnem sírva fakadt…
 8. és ebben a pillanatbanés ebben a pillanatban megszólalt a negyedikmegszólalt a negyedik gyertya is:gyertya is: NEFÉLJ!NEFÉLJ! ameddig én égek, addigameddig én égek, addig mindig van reménymindig van remény a nevem:a nevem: REMÉNYREMÉNY
 9. ÉS A KISFIÚ MEGGYÚJTOTTAÉS A KISFIÚ MEGGYÚJTOTTA RÓLA A HÁROM KIALUDTRÓLA A HÁROM KIALUDT GYERTYÁT.GYERTYÁT.
 10. AA REMÉNYREMÉNY lángjának sohalángjának soha nem szabadnem szabad kialudnia…kialudnia…
 11. ...és így a négy lángot: Békéét, Hitét, Szeretetét és Reményét őrizni kell mindörökre.
 12. Kellemes adventi ünnepeket!Kellemes adventi ünnepeket! BékeBéke HitHit ReményReménySzeretetSzeretet
 13. Légy aLégy a BÉKEBÉKE, a, a HITHIT, a, a SZERETETSZERETET nagykövete!nagykövete!
Advertisement