Successfully reported this slideshow.
..... pentru c..... pentru c ăă existexist ăă îîn trecutul lor on trecutul lor o
comoarcomoar ăă de adevde adevăăr, frumus...
.......... îîn discun discu ţţii, pentru cii, pentru c ăă au nevoie sau nevoie s ăă
se simtse simt ăă siguri pe ei insigur...
.... vechii lor prieteni,.... vechii lor prieteni,
pentru cpentru c ăă alal ăături de eituri de ei
se simt retrse simt ret...
.... pove.... pove șștile lor repetate,tile lor repetate,
pentru cpentru c ăă sunt fericisunt ferici ţţi si săă fiefie
asc...
........ îîntre lucrurile pe care le iubesc, pentruntre lucrurile pe care le iubesc, pentru
ccăă simt o mare suferinsimt o...
.... c.... c âând cred cnd cred c ăă gregre șșee tiștiș , pentru c, pentru c ăă bbăătrtrâânii,nii,
caca șși copiii, au dre...
. ... .. îîn man mașșininăă, c, c âândnd îîi ducei duceţţi cu voii cu voi îînn
concediu, pentru caconcediu, pentru ca îîn ...
... . cu aceea... . cu aceea șși dragoste ri dragoste r ăăbdbdăătoare cutoare cu
carecare îţîţi crei cre șști copiii, pent...
... a... a șșa cuma cum șștiu ei; cum le place, pentru ctiu ei; cum le place, pentru c ăă
bbăătrtrâânii descopernii descop...
Ernesto Cortázar: A Valtz to theErnesto Cortázar: A Valtz to the
EternityEternity
.......... îîn bran bra ţţe pline de cre...
În mod constant, persoanele în
vârstă sunt criticate pentru că nu
se adaptează lumii moderne.
Fără reţinere, noi ne asumăm...
Totuși, după o profundă analiză, ne-ar
plăcea să amintim că,
deși am purtat părul lung, deși am
realizat o revoluţie sexua...
NU AM FOST NOI CEI CARE AU ELIMINAT:
-melodia din muzică,
-talentul și spiritul din creaţiile artistice,
-vocea de valoare...
N-AM FOST NOI, CEI CARE AU ELIMINAT:
-spiritul Crăciunului în școli și orașe,
-comportamentul intelectual,
-rafinamentul l...
DE FAPT, EU SUNT O PERSOANĂ
MATURĂ!
Totuși, încă pot însufleţi o petrecere ...
inclusiv să rezist până la 2 a.m.
încă pot ...
De fapt, sunt o persoană matură!
Totuși, încă pot să fac haz de necaz...
chiar dacă uneori nu prea aud ce mi se
spune.
Înc...
Pur și simplu, am vârsta potrivită să spun
când ceva nu-mi place …
Nu-mi place aglomeraţia în trafic,
nici mulţimea,
nici ...
Şi încă mă mai bucur de viaţă ascultându-i
pe
Beatles și Rolling Stones!.
dar nu-mi amintesc, cine naiba mi-a trimis
aceas...
Acum am un dubiu...
ţi-am mai trimis aceasta prezentare?
Oricum, știu că nu te superi s-o primești a
doua oară, e doar un ...
Cum sa ne iubim batranii
Cum sa ne iubim batranii
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cum sa ne iubim batranii

951 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cum sa ne iubim batranii

 1. 1. ..... pentru c..... pentru c ăă existexist ăă îîn trecutul lor on trecutul lor o comoarcomoar ăă de adevde adevăăr, frumuser, frumuse ţţee șșii lucruri bune.lucruri bune. LASLASĂĂ-I S-I SĂĂ VORBEASCVORBEASCĂĂ
 2. 2. .......... îîn discun discu ţţii, pentru cii, pentru c ăă au nevoie sau nevoie s ăă se simtse simt ăă siguri pe ei insiguri pe ei in șșiișși .i . LASLASĂĂ-I S-I SĂĂ ÎÎNVINGNVINGĂĂ
 3. 3. .... vechii lor prieteni,.... vechii lor prieteni, pentru cpentru c ăă alal ăături de eituri de ei se simt retrse simt retr ăăind ...ind ... LasLasăă-i s-i s ăă vizitezeviziteze
 4. 4. .... pove.... pove șștile lor repetate,tile lor repetate, pentru cpentru c ăă sunt fericisunt ferici ţţi si săă fiefie ascultaasculta ţţi .i . LasLasăă-i s-i s ăă povesteascpovesteasc ăă
 5. 5. ........ îîntre lucrurile pe care le iubesc, pentruntre lucrurile pe care le iubesc, pentru ccăă simt o mare suferinsimt o mare suferin ţăţă ccâând viand via ţţa lor sea lor se ruperupe îîn bucn buc ăţăţi.i. LASLASĂĂ-I S-I SĂĂ TTĂĂIASCIASCĂĂ
 6. 6. .... c.... c âând cred cnd cred c ăă gregre șșee tiștiș , pentru c, pentru c ăă bbăătrtrâânii,nii, caca șși copiii, au dreptul si copiii, au dreptul s ăă fiefie asculta iţasculta iţ .. LasLasăă-i s-i săă strigestrige
 7. 7. . ... .. îîn man mașșininăă, c, c âândnd îîi ducei duceţţi cu voii cu voi îînn concediu, pentru caconcediu, pentru ca îîn anul urmn anul urm ăător stor săă nunu ai mustrai mustr ăări de conri de con șștiintiinţăţă, dac, dacăă nu mainu mai sunt printre noi...sunt printre noi... LasLasăă-i s-i s ăă--șși spuni spunăă ppăărerearerea
 8. 8. ... . cu aceea... . cu aceea șși dragoste ri dragoste r ăăbdbdăătoare cutoare cu carecare îţîţi crei cre șști copiii, pentru cti copiii, pentru c ăă tot ce setot ce se îîntntââmplmplăă, face parte din via, face parte din via ţăţă.. LasLasăă-i s-i s ăă îîmbmb ăătrtrââneascneasc ăă
 9. 9. ... a... a șșa cuma cum șștiu ei; cum le place, pentru ctiu ei; cum le place, pentru c ăă bbăătrtrâânii descopernii descoper ăă umbraumbra DOMNULUIDOMNULUI îîn drumul pe care le esten drumul pe care le este dor sdor săă-l str-l str ăăbatbatăă.. LasLasăă-i s-i s ăă se roagese roage
 10. 10. Ernesto Cortázar: A Valtz to theErnesto Cortázar: A Valtz to the EternityEternity .......... îîn bran bra ţţe pline de credine pline de credin ţăţă, pentru c, pentru c ăă iubirea fraiubirea fra ţţilor aici,ilor aici, îîi face si face s ăă presimtpresimt ăă torentul infinit al dragostei divine .torentul infinit al dragostei divine . LASLASĂĂ-I S-I SĂĂ MOARMOARĂĂ
 11. 11. În mod constant, persoanele în vârstă sunt criticate pentru că nu se adaptează lumii moderne. Fără reţinere, noi ne asumăm răspunderea pentru tot ce am făcut și nu învinuim pe nimeni pentru aceasta.
 12. 12. Totuși, după o profundă analiză, ne-ar plăcea să amintim că, deși am purtat părul lung, deși am realizat o revoluţie sexuală, am protestat împotriva așa-ziselor valori tradiţionale și am dansat cu Beatles și Rolling Stones, de fapt, suntem persoane mature…………… ….și totuși……
 13. 13. NU AM FOST NOI CEI CARE AU ELIMINAT: -melodia din muzică, -talentul și spiritul din creaţiile artistice, -vocea de valoare în cântece, -orgoliul pentru aspectul exterior, -politeţea în trafic, -romantismul din relaţiile amoroase, -fidelitatea în cuplu, -responsabilitatea paternităţii, -uniunea familiei, -aprecierea și plăcerea pentru cultură, -sentimentul de patriotism, -respingerea vulgarităţii,
 14. 14. N-AM FOST NOI, CEI CARE AU ELIMINAT: -spiritul Crăciunului în școli și orașe, -comportamentul intelectual, -rafinamentul limbajului, -dedicaţia pentru literatură, -prudenţa în cheltuiala banilor, -ambiţia de a fi ”cineva” in viaţă și bine-nţeles nu suntem noi cei care eliminăm răbdarea și toleranţa în relaţiile personale sau interacţiunea cu ceilalţi.
 15. 15. DE FAPT, EU SUNT O PERSOANĂ MATURĂ! Totuși, încă pot însufleţi o petrecere ... inclusiv să rezist până la 2 a.m. încă pot deschide copiilor sticlele cu capace rezistente, chiar dacă folosesc ciocanul ... înca mai știu cum să ajung acasă... chiar dacă trebuie să-mi desenez o hartă. încă mai dorm noaptea ca un prunc... chiar dacă în unele dimineţi, corpul nu-mi permite să mă ridic imediat...
 16. 16. De fapt, sunt o persoană matură! Totuși, încă pot să fac haz de necaz... chiar dacă uneori nu prea aud ce mi se spune. Încă sunt grozav la povestit... chiar dacă am spus aceleași istorii de mai multe ori. Dar să nu crezi că am devenit certăreţ, morocănos sau intransigent…
 17. 17. Pur și simplu, am vârsta potrivită să spun când ceva nu-mi place … Nu-mi place aglomeraţia în trafic, nici mulţimea, nici muzica tare, nici ţipetele copiilor, nici lătratul câinilor, nici politicienii, nici alte multe lucruri pe care acum nu mi le amintesc.
 18. 18. Şi încă mă mai bucur de viaţă ascultându-i pe Beatles și Rolling Stones!. dar nu-mi amintesc, cine naiba mi-a trimis această prezentare... uneori se întâmplă s-o retrimit persoanei care mi-a trimis-o.
 19. 19. Acum am un dubiu... ţi-am mai trimis aceasta prezentare? Oricum, știu că nu te superi s-o primești a doua oară, e doar un mod de a dovedi că-mi amintesc de tine !!!!!  Numai persoanele în vârstă pot înţelege asta ...

×