Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס המפקפק
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Codeti

Download to read offline

 • Be the first to like this

Codeti

 1. 1. (I.C.M.A ) האגודה הבינלאומית לניהול עירוני 10/2002 יישום הקוד האתי ברשות המקומית
 2. 2. : מוצג ע”י <ul><li>* נאוה שוורץ - מנהלת היחידה לקידום נוער / </li></ul><ul><li>עיריית רמת השרון </li></ul><ul><li>* קלוד בן ארי - תוכניתן ראשי / </li></ul><ul><li>עיריית תל - אביב - יפו </li></ul>
 3. 3. מבוא מהי אתיקה ? &quot; תרבות התנהגותית ההולמת את מטרות הארגון , תוך הקפדה על שמירת החוק , היושרה וההגינות &quot;. כגון : מחויבות העובד להקפיד על מוסר עבודה גבוה , שמירה על רכוש הארגון , טיפוח יחסי עבודה תקינים ומחויבות להימנע מפגיעה בסביבה &quot;. מהו קוד אתי ? הליבה של תכנית האתיקה : כללי התנהגות ברורים לגבי המותר והאסור לעובדים מכל הדרגים , לעשות במסגרת הארגון . באמצעות הקוד האתי מסביר הארגון את הפילוסופיה והמדיניות שלו , מגדיר זכויות וחובות עובדים . ( פרופ’ דב יזרעאלי וד”ר ולאה שילה ). הקוד האתי מהוה מערכת דינמית הניתנת לשינוי . בסיס ההתייחסות הנו מסמך העמדה של האגודה הבינלאומית לניהול עירוני (I.C.M.A)
 4. 4. רציונל להטמעת האתיקה ברשות מקומית ** האתיקה כמשאב ארגוני וחלק בלתי נפרד מהמערך האסטרטגי ותרבותי של הארגון , בעזרתה מממש את יעדיו בטווח הזמן הבינוני והארוך . ( ורנר ) ** מניעת שחיתות , אפלייה ועוולות . קשה לחיות בחברה בה אין סדר תקין ונוהל נכון , הנשלטת ע &quot; י כוחניות וחוסר מוסר . ** חיזוק אימון הציבור בנבחרים ובנותני השרותים . ** חוקים ותקנות אינם נותנים מענה מספק לתחומים אפורים ואי הבנות , קוד אתי מעודד קיום חוקים תוך התנהגות הוגנת כלפי הזולת . ** התנהגות על פי קוד אתי החותר לכיבוד זכויות אדם , במעגל המקצועי , מלווה את האדם גם במעגל האנושי הרחב . ( נעמה כרמי ). ** סקרים מוכיחים שבארגונים שאמצו תכנית מקיפה לטיפוח האתיקה הרמה של שמירת החוק והאתיקה גבוהה יותר , העובדים מרוצים יותר , עובדים ברמה גבוהה , נמשכים להתקבל לעבודה וממשיכים בה לאורך זמן . ( דב יזרעאלי ולאה שילה ).
 5. 5. היערכות להטמעת הקוד האתי ברשות ועדת אתיקה / ממונה ניסוח הקוד האתי כללי התנהגות סטנדרטים מינוי גבוש מדיניות ותוכנית אופרטיבית תרבות ארגונית ( ערכים ועקרונות )
 6. 6. תכנית אופרטיבית להטמעת האתיקה ועדת האתיקה / ממונה ( כתובת להתרעה והרתעה ) חיצוני לארגון פנימי לארגון מחויבות המנהל פרסום העובדים הקהילה חיזוקים וסנקציות תקשורת פתוחה תקשורת דיסקרטית
 7. 7. מחויבות המנהל לנושא האתיקה המימד האישי המימד החיצוני ( סביבה חיצונית - תושב / לקוח ) מימד הרשות ( השלטון המקומי ) המימד הפוליטי ( הנבחרים ) המימד הפנימי ( סביבת העבודה הפנימית )
 8. 8. ( המנהל העירוני ( המימד האישי * שמור את הקהילה מעודכנת בנוגע למעשיך , עודד תקשורת דו - כיוונית בין הקהילה לרשות , הדגש שרות ידידותי ואדיב לקהילייה וחפש תמיד שיפורים והגוונה של השירותים לתושב . * התנגד לכל ניסיון השפעה זר על עבודתך . התנגד לכל ניסיון לגרום לאפליה על בסיס כלשהו בעבודתך . * היה חדור אידיאלים כמו : כבוד ויושרה בכל יחסי הגומלין הפרטיים והציבוריים שהנך מנהל , כך שתזכה לכבוד והערכה ואמון של כלל בעלי העניין הרלבנטיים לעבודתך . ** היה בעל אחריות ורגישות חברתית גבוהה ועמדות בונות , יצירתיות ויישומיות לגבי השירותים שהנך מספק לציבור .
 9. 9. ( המשך - ( המימד האישי * אל תחפש טובות לעצמך על בסיס מסירת מידע חסוי לאחרים , או שמוש בלתי נאות בזמן העבודה שלך . ** הייה ראוי לתפקידך , שפר מיומנויותיך להשיג את יעדי הארגון והרשות ותן דו”ח לעצמך באופן קבוע . ** זכור כי בהתנהגותך הנך מהווה מודל לחיקוי לאחרים בארגון . ** דאג להתריע על פגיעה באתיקה בארגון . ** שדר אחריות פיסקלית ( כלכלית ) . ** קבל החלטות תוך איזון אופטימלי בין עמדות בעלי אינטרסים שונים . ** הייה מחויב לקדום ויישום החלטות שהתקבלו ע”י ועדת האתיקה .
 10. 10. מימד הרשות ( השלטון המקומי ) ** סקור תקופתית את המדיניות האתית ברשויות מקבילות על מנת להעריך את הגישות השונות ואת נושאי ההתייחסות שלהם . * היה מחויב למושגים : שילטון מקומי יעיל ודמוקרטי באמצעות נבחרים אחראיים . * * עבוד על פי חוקים ותקנות קיימים ופעל לשנותם על פי נסיבות וצרכים משתנים . * הכר בעובדה שתפקידו העיקרי של השלטון המקומי הנו לשרת בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של כל בעלי העניין .
 11. 11. המימד החיצוני ( תושב / לקוח ) <ul><li>* * הימנע מלהיכנס למצבים של ניגוד אינטרסים ( בסביבת המשימה ) אפילו אם למראית עין . </li></ul><ul><li>** עקוב אחר שינויים בסביבה הרחוקה ( S.T.E.P.E.L) הערך את השפעתם על ארגונך ודאג לשקף זאת בתרבות הארגון . </li></ul>** דאג לביצוע תקופתי של סקרי דעת קהל למדידת תפיסתם את האתיקה של הרשות המקומית . ** זכור לשמור על אוריינטציות הלקוח ( תרומת השירות לתושב )
 12. 12. המימד הפנימי ( סביבת העבודה ) ** הייה מחויב לתקשורת הדדית , פתוחה וקבועה עם העובדים לשם הגדרת ערכים ועקרונות לתרבות הארגונית . ** חזק את יכולות הארגון בכל הקשור לניהול נושא האתיקה ( ועדה אתית או ממונה אתיקה ) ** הפץ את ערכי התרבות הארגונית הנשאפים , הקוד האתי , כללי ההתנהגות , סטנדרטים ומדיניות . ** פרסם דילמות אתיות בארגון ואת תפיסת הארגון כלפיהם . ** הכלל את נושא האתיקה בתהליך המיון , הקליטה , ההכשרה וההערכה של העובד .
 13. 13. המימד הפנימי - המשך ** דאג לביצוע סקירה תקופתית של בעיות אתיות קיימות או פוטנציאליות בקרב עמיתיך לארגון . ** דאג ליצירת אווירה המעודדת התרעה בגלוי על פגיעה באתיקה , תוך הקפדה על דיווחי אמת . ( ד”ר שמחה ורנר ). ** דאג לתת תגמול חיובי או שלילי בהתאם להתנהגות האתית של העובד ( חיזוק או סנקציה ).
 14. 14. המימד הפוליטי ( נבחרי הציבור ) * הגש הצעות לנבחרים , ספק להם עובדות וייעץ להם בנושאי מדיניות . יישם בקפדנות כל מדיניות שאומצה על ידי הנבחרים . * הכר בעובדה שעל הנבחרים האחריות ולכן גם הקרדיט על יישום מדיניות מקומית . ** דאג להכרה מצד הנבחרים על תרומתך ליישום המדיניות . * המנע מפעילות פוליטית שתפריע לעבודתך המקצועית . ** נסה לשפר את יכולותיהם הניהוליות של חברי המועצה ומקביליך שלך , ע”י שיתופם בידע ובניסיון המקצועי שלך .
 15. 15. סוף מעשה בתכנון תחילה

Views

Total views

842

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×