Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫התזונה‬
                    ‫לפי ניק‬

      ‫נער ע"י: ב -ציו אג‬
         ‫7002.11‬
‫...
‫איזו התאי בגו האד‬

         ‫מזו‬


  ‫כושר‬
  ‫גופני‬

  ‫סביבה‬

‫מנוחה והתרגעות‬          ...
‫גופינו כולל הרבה מערכות‬
       ‫מערכת מכאנית - שלד, שרירי , מפרקי‬
            ‫מערכת הידראולית - זר ...
‫אנשי צריכי עזרה בהזנת התאי‬

   ‫משרד החקלאות האמריקאי קבע ש-%29‬
 ‫מהאמריקאי אינ מקבלי את חומרי ההזנה‬
‫הנדרשי לגו מהמ...
‫יתרונות האוכל המלא‬

      ‫שיפור ספיגת החומרי‬
            ‫המזיני‬
     ‫גו האד מזהה בקלות‬
   ...
‫עשב השעורה‬
‫מיוצר בתהלי אורגני מעשב איכותי שנקצר‬
             ‫צעיר )4 ימי (‬
  ‫גדל באווירת הרי טהורה ע ...
‫תועלות עשב השעורה‬
       ‫סיוע לאיזו טבעי של מערכות הגו‬
     ‫סיוע לחידוש האנרגיה הטבעית של הגו‬
      ...
‫לקטופרי - 8.1 ‪Lactoferrin Gold‬‬
       ‫הלקטופרי הינו מרכיב טבעי של‬
        ‫מערכת העיכול והחיסו של הגו‬...
‫תועלות הלקטופרי‬

                ‫עוזר לניקיו המעיי‬
               ‫חוס ספיגת רעלני‬
  ...
‫הלקטופרי הציג יכולות מרשימות כנגד‬

 E-coli
 Staphylococcus aureus
 Candida
 HIV
 Herpes simples
 Hepatitis C
 Cyt...
‫שילוב של לקטופרי ע עשב שעורה נות‬

          ‫ניקיו מעיי ויציאות סדירות‬
      ‫עוזר למניעת וירוסי )הרפס, ש...
‫סיאגה - ‪CIAGA‬‬

 ‫הסיאגה מכילה 12 חומרי הזנה:‬
        ‫7 מיצי מלאי‬
      ‫41 תמציות טבעיות‬
      ...
‫ה-סיאגה תומכת במערכות הבאות‬

 Cardiovascular Support
 - ‫סיבולת לב ריאה‬
 Immune Support
 - ‫מערכת החיסו‬
 Antioxid...
‫תזמורת של חומרי הזנה‬
       ‫תמיכה בסיבולת לב-ריאה‬            ‫תמיכה במערכת החיסו‬
        Be...
‫תועלות הסיאגה‬

            ‫מספק רמות של נוגדי חמצו הרבה‬
             ‫מעבר לכל מי או משקה ברי...
‫פרי + תות / ירקות‬
    ‫תערובת סינרגטית של עשרות‬
        ‫חומרי הזנה צמחיי‬
   ‫סינרגיה זו חשובה לגו לפחות...
‫תועלות ומאפייני‬

        ‫שיפור תפקוד התאי‬
        ‫שיפור האיזו הרגשי‬
     ‫אבטחת בריאות ואיכות ח...
‫הא יש ל שיטה טובה יותר לשמירה על תזונה בריאה?‬


           ‫אשמח לענות על כל שאלה‬            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nutrition

655 views

Published on

Healthy Nutrition according to Nikken

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

Nutrition

 1. 1. ‫התזונה‬ ‫לפי ניק‬ ‫נער ע"י: ב -ציו אג‬ ‫7002.11‬ ‫מצגת זו הוכנה ע"י: אג – אמנות ואיכות חיי – מפי עצמאי של ניק‬ ‫1‬
 2. 2. ‫איזו התאי בגו האד‬ ‫מזו‬ ‫כושר‬ ‫גופני‬ ‫סביבה‬ ‫מנוחה והתרגעות‬ ‫2‬
 3. 3. ‫גופינו כולל הרבה מערכות‬ ‫מערכת מכאנית - שלד, שרירי , מפרקי‬ ‫מערכת הידראולית - זר ד‬ ‫מערכת פניאומאטית - נשימה‬ ‫מערכת אלקטרומגנטית - עצבי‬ ‫מערכת החיסו - ד , מערכת הלימפה‬ ‫מערכת העיבוד - עיכול, הפרשות, עור, כבד, כליות, שת‬ ‫מערכת גדילה - בלוטת האנדוקרי , הורמוני‬ ‫כל מערכת וכל תאי הגו צורכי הזנה‬ ‫3‬
 4. 4. ‫אנשי צריכי עזרה בהזנת התאי‬ ‫משרד החקלאות האמריקאי קבע ש-%29‬ ‫מהאמריקאי אינ מקבלי את חומרי ההזנה‬ ‫הנדרשי לגו מהמזו שה אוכלי )נית לנחש‬ ‫בנקל, מה זה אומר לגבי שאר העול (‬ ‫הממשל האמריקאי ממלי על 11-9 מנות פירות‬ ‫וירקות טריי כל יו , מי צור את זה?‬ ‫4‬
 5. 5. ‫יתרונות האוכל המלא‬ ‫שיפור ספיגת החומרי‬ ‫המזיני‬ ‫גו האד מזהה בקלות‬ ‫חומרי מזיני של אוכל מלא‬ ‫פירות מלאי וירקות מלאי‬ ‫פועלי בסינרגיה‬ ‫5‬
 6. 6. ‫עשב השעורה‬ ‫מיוצר בתהלי אורגני מעשב איכותי שנקצר‬ ‫צעיר )4 ימי (‬ ‫גדל באווירת הרי טהורה ע מי חיי‬ ‫)‪(PiMag‬‬ ‫כולל אצות וסיבי מסיסי‬ ‫מיובש בטמפרטורה קרה )כבישה קרה(‬ ‫לשימור האנזימי‬ ‫מבוסס על 04 שנות פיתוח ביפ‬ ‫מספק: ויטמיני , מינראלי , חומצות‬ ‫אמינו, כלורופיל, אנזימי נוגדי חמצו‬ ‫6‬
 7. 7. ‫תועלות עשב השעורה‬ ‫סיוע לאיזו טבעי של מערכות הגו‬ ‫סיוע לחידוש האנרגיה הטבעית של הגו‬ ‫סיוע לתיקו חוסר איזו של המזו‬ ‫יכולת סילוק רעלי המסייעת‬ ‫לשיפור מחזור הד ובריאות‬ ‫המעיי , כולל מעי גס‬ ‫מסייע להקטנת סימפטומי של אלרגיה‬ ‫שיפור בריאות העור, הציפורניי , השיער והקטנת‬ ‫תופעות הזדקנות‬ ‫מסייע לוויסות חומציות/בסיסיות )‪(pH‬‬ ‫7‬
 8. 8. ‫לקטופרי - 8.1 ‪Lactoferrin Gold‬‬ ‫הלקטופרי הינו מרכיב טבעי של‬ ‫מערכת העיכול והחיסו של הגו‬ ‫מיועד לניקוי ותמיכה‬ ‫בתאי הגו‬ ‫מתוכנ לצריכה יומית‬ ‫לא מכיל לקטוז, חלופה לחלב‬ ‫מיוצר באיכות מעולה ביותר, נקי‬ ‫מאוד ומרוכז‬ ‫מיוצר מחומרי טבעיי מאזורי‬ ‫נקיי מזיהומי‬ ‫8‬
 9. 9. ‫תועלות הלקטופרי‬ ‫עוזר לניקיו המעיי‬ ‫חוס ספיגת רעלני‬ ‫שומר ותומ בחיידקי מועילי - ‪Flora‬‬ ‫מנקה את מערכת העיכול ע"י הסרת מיקרו-אורגניזמי‬ ‫)חיידקי , שמרי , עובש( ותרכובות אנדו-טוקסיניות‬ ‫רמת ניקיו ללא תקדי תו שמירה על האיכות הפרה-‬ ‫ביוטית‬ ‫בתהלי הכרה כפטנט‬ ‫9‬
 10. 10. ‫הלקטופרי הציג יכולות מרשימות כנגד‬ E-coli Staphylococcus aureus Candida HIV Herpes simples Hepatitis C Cytomegalovirus in laboratory testing H. pylori Endotoxin 10
 11. 11. ‫שילוב של לקטופרי ע עשב שעורה נות‬ ‫ניקיו מעיי ויציאות סדירות‬ ‫עוזר למניעת וירוסי )הרפס, שפעת(‬ ‫עוזר למניעת הידבקות מחיידקי )כיבי , נגעי (‬ ‫עוזר למניעת גדילת תאי חריגי )גידולי (‬ ‫11‬
 12. 12. ‫סיאגה - ‪CIAGA‬‬ ‫הסיאגה מכילה 12 חומרי הזנה:‬ ‫7 מיצי מלאי‬ ‫41 תמציות טבעיות‬ ‫ללא תוספת מי‬ ‫ללא תוספת סוכר‬ ‫פירות אורגניי‬ ‫תהלי אורגני מאושר‬ ‫הכול בצורת משקה טעי ומהנה‬ ‫21‬
 13. 13. ‫ה-סיאגה תומכת במערכות הבאות‬ Cardiovascular Support - ‫סיבולת לב ריאה‬ Immune Support - ‫מערכת החיסו‬ Antioxidant Support - ‫נוגדי חמצו‬ Gastro-intestinal Support - ‫מערכת עיכול‬ Adaptogenic Support - ‫נטרול לחצי‬ 13
 14. 14. ‫תזמורת של חומרי הזנה‬ ‫תמיכה בסיבולת לב-ריאה‬ ‫תמיכה במערכת החיסו‬ Beta-Sitosterol, Red Rice Yeast Extract, Aloe Vera Juice, Noni Brown Rice Extract, Fibersol-2, Juice, Brown Rice Extract, Hibiscus (flower) Extract, Pomegranate Green Tea (leaf) Extract, Juice, White Grape Juice Jujube (fruit) Extract ‫תמיכה בנוגדי חמצו‬ CIAGA Pomegranate, Cherry, Blueberry, Goji Berry, Orange, Mandarin, Raspberry, White Grape, & Green Tea ‫תמיכה בשחרור לחצי‬ ‫תמיכה במערכת עיכול‬ Rhodiola (root) Extract & Panax Aloe Vera Juice, Noni Juice, Pear Juice, Ginseng Root Hibiscus (flower) Extract, Fibersol-2 (dietar fiber) 14
 15. 15. ‫תועלות הסיאגה‬ ‫מספק רמות של נוגדי חמצו הרבה‬ ‫מעבר לכל מי או משקה בריאות‬ ‫מחזק בנוס למערכת החיסונית ג‬ ‫את סיבולת לב-ריאה‬ ‫מי רימוני ידוע כמקטי סכנה של‬ ‫סרט פרוסטטה ומרחיק מחלות לב‬ ‫מי אוכמניות מקטי סיכו לסרט , מונע מחלות לב ושב , שומר‬ ‫נגד אלצהיימר, מקל על דלקת פרקי , משפר מערכת שת‬ ‫תמצית תה ירוק מקטינה כולסטרול וטריגליצרידי , מקלה על‬ ‫הורדת משקל ונוגדת סרט‬ ‫ללא הוספת כימיקלי או חומרי משמרי , נקי מחומרי הדברה‬ ‫משקה מרענ ומחייה‬ ‫51‬
 16. 16. ‫פרי + תות / ירקות‬ ‫תערובת סינרגטית של עשרות‬ ‫חומרי הזנה צמחיי‬ ‫סינרגיה זו חשובה לגו לפחות,‬ ‫א לא יותר, מויטמיני ,‬ ‫מינראלי ואנזימי‬ ‫חשוב מאוד לניקוי ובניית הגו‬ ‫61‬
 17. 17. ‫תועלות ומאפייני‬ ‫שיפור תפקוד התאי‬ ‫שיפור האיזו הרגשי‬ ‫אבטחת בריאות ואיכות חיי‬ ‫משפר שמירת משקל וזרימת ד‬ ‫מיוצר מ-62 סוגי פירות וירקות‬ ‫מספק תמיכה טבעית של נוגדי חמצו‬ ‫כבישה קרה לשמירת ערכי תזונתיי‬ ‫גידול אורגני וייצור אורגני‬ ‫71‬
 18. 18. ‫הא יש ל שיטה טובה יותר לשמירה על תזונה בריאה?‬ ‫אשמח לענות על כל שאלה‬ ‫בכל הידידות :‬ ‫דוא"ל ‪agamben@012.net.il‬‬ ‫טל' 8678324-250‬ ‫ב -ציו אג‬ ‫81‬

×