Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokumentasi modul 2

2,387 views

Published on

 • Be the first to comment

Dokumentasi modul 2

 1. 1. DRUF MODUL 2KT 1Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 2. 2. DRUF MODUL 2 ISI KANDUNGAN MUKABIL TAJUK SURAT MELAKAR REKA BENTUK PROJEK i) Melakar sekurang-kurangnya tiga reka bentuk projek 4 berdasarkan tema dan faKtor reka bentuk.2.1 ii) Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih 5 dengan kemas. iii) Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faktor yang 6 mempengaruhi reka bentuk. PENGHASILAN PROJEK REKA BENTUK i) Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran 82.2 reka bentuk ii) Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh. iv) Mematuhi langkah keselamatan MENGGUNAKAN ALATAN TANGAN DAN MESIN2.3 i) Memilih alatan tangan atau mesin yang betul 9 ii) Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat. iii) Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan MEMBUAT LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK i) Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik ii) Mengunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan2.4 unjuran ortografik 10 iii) Mendimensi, sekurang-kurangnya tiga lukisan unjuran ortografik dengan betul. iv) Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih. KT 2 Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 3. 3. DRUF MODUL 2 MUKABIL TAJUK SURAT ETIKA MAKAN i) Mempersembahkan postur yang betul semasa makan ii) Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan iii) Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai 12 ATAU 2.5 PENYEDIAAN MEDIUM MEMASU: i) Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii) Menggaul bahan memasu dengan sekata iii) Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul dan selamat iv) Membersih dan menyimpan alatanKT 3Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 4. 4. DRUF MODUL 22.1 Melakar Reka Bentuk Projek i Melakar rekabentuk Lakaran 1 Lakaran 2 MDF Paip PVC kayu kayu Paip PVC Lakaran 3 Paip PVC perspek MDFKT 4Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 5. 5. DRUF MODUL 2ii Lakaran terbaik (dan iii. Mendimensi ) 80 Paip PVC 60 kayu 30 100 80KT 5Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 6. 6. DRUF MODUL 2iii Menyatakan 3 faktor reka bentuk 1. Fungsi Rekabentu yang saya pilih ini memenuhi fungsi yang saya kehendaki iaitu untuk meletakkan pensel dan pealatan kecil yang lain. 2. Kaedah pembinaan Saya memilih reka bentuk ini kerana kaedah pembinaanya mudah dan boleh saya buat sendiri 3. Kos Kos bahan untuk projek ini adalah rendah dan termampu oleh saya 4. Nilai komersial Rupa bentuk projek ini mempunyai nilai komersial dan dapat bersaing dengan produk yang ada dipasaran.KT 6Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 7. 7. DRUF MODUL 2 LAPORAN AKTIVITI 1Konstruk Kemahiran AmaliAspek 2.1 Melakar Reka Bentuk ProjekNama CalonTarikhAktiviti :1. Melakar 3 reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk.2. Melukiskan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas3. Menyatakan 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk4. Mendimensikan lakaran reka bentuk yang dipilih.Dapatan :Saya dapat menghasilkan lakaran reka bentuk, lukisan kerja yang berdimensidan menyatakan faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk dengan tepatdalam tempoh yang ditetapkan.Disahkan oleh:…………………………………….( ) Guru Pentaksir SekolahKT 7Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 8. 8. DRUF MODUL 2 LAPORAN AKTIVITI 2Konstruk Kemahiran AmaliAspek 2.2 Penghasilan Projek Reka bentukNama CalonTarikhAktiviti :1. Mengukur dan menanda bahan kayu, MDF bod dengan menggunakan pembaris keluli dan sesiku L dengan cara yang betul.2. Memotong bahan projek dengan menggunakan gergaji putting dan gergaji jig mudah alih dengan teknik yang betul dan selamat.3. Mencatumkan bahagian-bahagian projek dengan menggunakan paku, glu atau skru.4. Membuat kemasan yang sesuai.5. Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan mesin dan alatan tangan di bengkel.Dapatan :Saya dapat menghasilkan satu projek reka bentuk mengikut lukisan kerja yangdisediakan dalam tempoh yang diberi.Disahkan oleh:…………………………………….( ) Guru Pentaksir SekolahKT 8Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 9. 9. DRUF MODUL 2 LAPORAN AKTIVITI 3Konstruk Kemahiran AmaliAspek 2.3 Menggunakan Alat tangan atau MesinNama CalonTarikhAktiviti :1. Memilih alatan seperti alat pemateri, penyedut timah pateri, pemotong sisi, playar muncung tirus dan penjalur wayar dalam menghasilkan projek elektronik.2. Menggunakan alat pemateri dan penyedut timah pateri dengan cara yang betul dan selamat.3. Membersihkan bit alat pemateri dan menyimpan di tempat asal.4. Menyenggara dan meminyak alat seperti pemotong sisi, playar muncung tirus yang telah digunakan.5. Menyimpan semua alatan tangan di tempat asal.Dapatan :Saya dapat menggunakan alat tangan atau mesin yang sesuai untukmenghasilkan projek elektronik dalam tempoh yang ditetapkan.Disahkan oleh:…………………………………….KT 9Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 10. 10. DRUF MODUL 2( ) Guru Pentaksir SekolahKT 10Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 11. 11. DRUF MODUL 2 60 60 35 30 30 25 60 35 30 30 25 30 KT 11 Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )NAMA: TINGKATAN: TAJUK: UNJURAN ORTOGRAFIK TARIKH:
 12. 12. DRUF MODUL 2 LAPORAN AKTIVITI 4Konstruk Kemahiran AmaliAspek 2.5 Membuat Lukisan Unjuran OrtografikNama CalonTarikhAktiviti :1. Melukis pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut konsep yang betul.2. Menggunakan jenis garisan seperti garisan objek, garisan binaan dan garisan tersembunyi dengan betul dalam lukisan unjuran ortografik.3. Mendimensi lukisan unjuran ortografik dengan betul.4. Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang bersih dan kemas berdasarkan rajah objek yang diberi.Dapatan :Saya dapat menghasilkan 3 lukisan unjuran ortografik yang bersih dan kemasmengikut rajah objek yang diberi dalam masa yang ditetapkan.Disahkan oleh:…………………………………….( ) Guru Pentaksir SekolahKT 12Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )
 13. 13. DRUF MODUL 2 LAPORAN AKTIVITI 5Konstruk Kemahiran AmaliAspek Etika MakanNama CalonTarikhAktiviti :1. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan.2. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan.3. Menggunakan alatan seperti sudu, garpu dan pisau dengan betul semasa makan hidangan Cara Barat.Atau3. Menggunakan alatan seperti kayu penyepit dan sudu dengan betul semasa makan hidangan Cara Timur.Atau4. Menggunakan tangan dengan sopan semasa makan hidangan Cara Timur.Dapatan :Saya dapat menggunakan alatan yang sesuai dan mengamalkan tingkah lakuyang sopan semasa makan hidangan Cara Barat ATAU Cara Timur.Disahkan oleh:…………………………………….( ) Guru Pentaksir SekolahKT 13Druf Skema Oleh Pentaksir Kebangsaan : Mohd Shukri Bin Mohd Rejab.PPN., PJK. ( SMK Baling )

×