Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

робота з батьками

  • Login to see the comments

робота з батьками

  1. 1. Вихователь: Ушакова Т.А.Вільненський ДНЗ “Білочка”
  2. 2. Форми роботи з батьками
  3. 3. Ширми, Батьківські папки- збори Анкетуван-няпересувкиСемінари , Батьків-практикум ський и Традицій-ні всеобуч Консуль- тації Відкриті (групові, заняття дляіндивідуа- Батьків-ський батьків льні) куточок
  4. 4. Родинні Конкурси, свята виставки Вечорисімейних Родиннийтрадицій міст Нетра- ВечориДень добрих справ диційні запитань та відповідей
  5. 5. Індивідуально -Встановлення зворотного особистісний підхід до звязку з родиною проблеми сімейного виховання Вихователь Доброзичливість, Залучення батьків дотолерантність у стосунках з співпраці батьками

×