Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El medi ambient natural

773 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El medi ambient natural

 1. 1. EL MEDI AMBIENT NATURAL
 2. 2. LENERGIA DEL SOL I DE LA VIDAQuins factors han fet possible la vida a la Terra?La seva distància al SolLexistència duna atmosfera, rica en oxigen i que filtra els raigs ultraviolats, a més de fer possible un interval de temperatures adequat per a la vida (efecte hivernacle)Lexistència daigua líquida.
 3. 3. LENERGIA DEL SOL I DE LA VIDAECOSFERA:Zona situada al voltant dun estel en la qual hi ha les condicions de temperatura adequades per permetre que soriginin i evolucionin éssers vius.Lecosfera no fa referència a zones on hi ha vida, sinó a les zones en les quals la vida és possible.
 4. 4. LENERGIA DEL SOL I DE LA VIDABIOSFERA: Zona del planeta Terra habitada pels éssers vius.HÀBITAT: Lloc on viu un organismeForma part de la biosfera el mantell terrestre? Per què?No, perquè no està habitat per organismes.
 5. 5. QUÈ ÉS UN ECOSISTEMA?Dins de la biosfera trobam zones on hi ha animals i vegetals diferents daltres zones. Per què passa això?Per les condicions climàtiquesPel tipus de sòl
 6. 6. QUÈ ÉS UN ECOSISTEMA?Un ecosistema és una zona determinada on les condicions ambientals permeten el desenvolupament dorganismes concrets.Exemples:Una bassaUn alzinarUna garrigaLa zona rocosa litoral, ...
 7. 7. QUÈ ÉS UN ECOSISTEMA?PARTS DE LECOSISTEMA:Biòtop: Medi físic en el qual està establert un ecosistema.Biocenosi: Conjunt déssers vius que habiten un biòtop. També es diu comunitat. (biòtop=comunitat) Dins la biocenosi hi ha diferents poblacions: Població: Grup déssers vius de la mateixa espècie. Exemple: un formiguer, un esbart docells, un banc de peixos, ...
 8. 8. FACTORS DUN ECOSISTEMAFACTORS ABIÒTICS: Són els factors ambientals dun ecosistema. Exemples: En el medi aquàtic: Quantitat de llum Salinitat Pressió En el medi terrestre:: Tipus de sòl Temperatura Humitat Il.luminació
 9. 9. FACTORS DUN ECOSISTEMAFACTORS BIÒTICS: Són les relacions que sestableixen entre els éssers vius dun ecosistema i serveixen per: Alimentar-se Defensar-se Reproduir-se Desplaçar-se

×