Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Salvador espriu Belén

543 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Salvador espriu Belén

  1. 1. SALVADOR ESPRIU<br />
  2. 2. INTRODUCCIÓ<br />La seva poesia és una de les més brillants i ambicioses de la postguerra.<br />Caràcter original del plantejament esteticoliterari i de riquesa temàtica.<br />Profunditat temàtica.<br />Síntesi de tradicions literàries.<br />Compromís cívic amb el país i la llengua. <br />
  3. 3. CARACTERÍSTIQUES<br /><ul><li>PRESÈNCIA DE MITES</li></ul>REFERÈNCIES CULTURALS I LITERÀRIES<br />Obra poètica construida a partir de<br />grans<br />tradicions literàries i espirituals de la<br />humanitat.<br />Mitologia de l’antic Egipte.<br />La Bíblia (Antic Testament).<br />Mitología grega.<br />Literatura del Barroc.<br />Proporcionen al poeta mites, símbols…<br />Mites de creació pròpia: Sinera (associació món infantil i pàtria poeta) i Sepharad (s’identifica amb Espanya)<br />Mites històrics (Israel)<br />Mites extrets de diverses mitologies.<br /><ul><li>ESTIL SIMBÒLIC I AL·LEGÒRIC</li></ul>Imatges i símbols són un ingredient fonamental.<br />Símbolsconstruits a partir de la natura i món de la infantesa.<br />Símbols provinents de conceptes creats amb el suport de tradicions culturals i literàries.<br />
  4. 4. TEMÀTICA<br />MEDITACIÓ SOBRE LA CONDICIÓ HUMANA: Temes de la mort i la llibertat. Punt de partida en la mort d’amics, familiars i en l’experiència en la Guerra Civil, la destrucció i la mort, que comportà motius temàtics més concrets: visió pessimista i desesperançada del món, destí tràgic, pas del temps, solitud… Ex: Cementiri de Sinera (1946), El caminant i el mur (1954)<br />PREOCUPACIÓ PER CATALUNYA I EL SEU DESTÍ: Reflexions sobre història i destí de Sepharad (Espanya) i proposa reconciliació entre els pobles i cultures. Tema de caire civil relacionat amb el realisme històric. Ex: La pell de brau (1960)<br />
  5. 5. REGISTRES<br />LÍRIC O ELEGÍAC<br /><ul><li>SATÍRIC</li></ul>Dominant i té com a centre temàtic la reflexió sobre la mort. To elegíac en el que expressa l’enyorança de lo perdut a causa de la Guerra Civil. <br />Present en poemes en què el poeta remarca allò grotesc de situacions, fets de la vida real…<br /><ul><li>CIVIL</li></ul>Poemes en els que s’adreça a la col·lectivitat amb un missatge moral.<br />
  6. 6. EXERCISIS<br />Pàg.225 ex.10<br />-Classifica’ls amb l’ajut del quadre d’acord amb els registres estudiats.Digues, per tant, en cada<br />cas, si es tracta de poesia elegíaca, satírica o civil. <br />A: Poesia Civil.<br />B: Poesía Satírica.<br />C: Poesia Elegíaca.<br />

×