Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Historia blog

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Historia blog

 1. 1. Nerea H; Belén P; Mihaela B; Daniel R; Joan C.Cruso: 2º Bach A
 2. 2. ÍNDEX La transició política • Les forces politiques en escena • Les forces doposició • Els primers moments del regnat de Joan Carles I. El govern “ d’Arias Navarro” • El govern Suárez y la Llei de Reforma Política • Avanços de loposició • L’any clau: 1977 La Constitució de 1978 i l’estat de les autonomies • El procés constitucional • El procés preautònimc • Contingut de la Constitució Els governs democràtics i la integració a Europa • La segona legislatura d’UCD i el final del govern de Suárez • El colp d’estat del 23-F • Els governs socialistes de Felipe González • EL govern del PP • L’Epanya actual
 3. 3. La transició política1975-1977 CRISI Econòmica Del Petroli (1973) Augment del dèficit exterior Inflació Política Quebra de empreses Mort de Franco Disminució de emigracions Incertesa de la política espanyola Situació que va dificultar la transició a la democràcia
 4. 4. 10000 9000 8.572 8.749 8.340 8000Millons de pesetes 7000 6000 5000 4.405 4000 3000 2000 2.207 1000 0 1972 1973 1974 1975 1976 Dèficit comercial (1972 al 1976) Font: Direcció General d’Aduanes
 5. 5. Forçes polítiques en escenaMort de Franco Tres alternatives possibles per al país Continuïtat del règim Forçes d’oposició Mantindre les velles Reforma política Ruptura democràtica estructures o fer alguna modificació superficial. liberalització gradual del règim acabar de forma immediata amb el vell règim Suport de les dictatorial institucions polítiques i de lExèrcit.
 6. 6. El paper del reiFranco Va educar a Juan Carlos I President del consell de Ministres dEspanya Luis Carrero Blanco Va ser assassinat en 1973 per ETA Carlos Arias Navarro 1973 Incapacitat per a fer reformes polítiques 1975 Juan Carlos I assumeix la direcció de lestat Voluntat democràtica Representava la única solució per a Espanya
 7. 7. Juan Carlos I jura como rei d’ Espanya en les Corts, el 22 de Novembre de 1975
 8. 8. El govern Suárez y la Llei de Reforma Política Adolfo Suárez (1976) Provocà un rebuig general Va formar un Govern Reformista Llei per a la reforma política Reconeixement de drets i llibertats; legitimitat dels partits polítics i de les autonomiesLlei transitòria.Procediment per a la creació d’unes Concessió d’una amplia amnistianoves Corts (sufragi universal) política i la convocatòria d’eleccions generals avanç d’un any.La seua promulgació requeria laprovació de En Novembre de 1976 va ser aprovadales Corts i un referèndum. En segon lloc laacceptació d’un referèndum nacional. La llei fou recolzada per un 94% de vots
 9. 9. Cartells propagandístics per al referèndum de 1976 Adolfo Suárez va formar unGovern de caràcter reformista
 10. 10. Avanços de l’oposició La escalada Terrorista Es va intensificar el terrorisme Extrema dreta Gener de 1977 en Madrid ETA Extrema dreta van assassinar un GRAPO estudiant en una manifestació provocà “Matanza de la calle Atocha”
 11. 11. Víctimes del terrorisme d’ETA (1973-1978). Font: “Ministerio de Interior”
 12. 12. L’ any clau: 1977 Primeres eleccions democràtiques 15 de Juny de 1977 Forçes polítiques Victoria UCD UCD- Unió de Centre Democràtic AP- Alianza Popular PSOE- Partit Socialista Obrer Espanyol PCE- Partit Comunista d’Espanya Nacionalisme Català ERC- Esquerra Republicana de C. PDC- Pacte Democràtic per C. Nacionalisme Basc PNV- Partit nacionalista Basc
 13. 13. Eleccions generals de 1977, Congres dels DiputatsFormacions polítiques % vots Escons UCD 34,0 166PSOE 28,9 116PCE 9,2 19AP 8,0 16PDC 2,8 11PNV 1,7 8PSP 4,4 6UC/DCC 0,9 2ERC 0,8 1EE 0,3 1INDEP 0,3 1CAIC 0,2 1
 14. 14. L’ any clau: 19771977 CRISI Econòmica Devaluació de la pesseta “Pactos de la Pla destabilització Moncloa” Disminució de la inflació Beneficis a empreses Pla d’estabilització
 15. 15. La Constitució de1978 i l’estat de lesautonomies
 16. 16. La constitució de 1978 Procés d’elaboració y aprovació 1. Creació duna comissió formada per representants dels diferents grups parlamentaris La Potencia Redactar un avantprojecte de Constitució Representats: UCD, Alianza Popular, PSOE, PCE i Pacte democràtic per Catalunya Van quedar fora: Partit Socialista Popular i el Partit Nacionalista Basc. 2. Text definitiu aprovat el 31 dOctubre de 1978 3. La resposta del poble espanyol en el referèndum provocà una alta abstenció.
 17. 17. Constitució espanyola de 1978 “España se constituye en unEstado social y democrático de Derecho...
 18. 18. La constitució de 1978 Característiques 1. Majoria d’edat als 18 anys 2. El Dret a la vida 3. Llibertat ideològica, religiosa, dexpressió... 4. El cap d’Estat es el monarca, que actua com moderador 5. Poder executiu: Recau en el Govern 6. Poder legislatiu: Recau en les Corts 7. Poder judicial: Recau en jutjes
 19. 19. Procés preauotonòmic Desig dautogovern de bascos i catalans, manifestat el 11 de Setembre El govern de Suárez va iniciar el procés preautonòmic abans de laprovació de la Constitució. Suárez va optar pel restabliment formal de la Generalitat A principis de 1978, Catalunya i País Basc eren regions preautonòmiques. Entre abril i octubre de 1978, es van crear per decret llei, organismes preautonómicos para el govern de Galícia, Astúries, Castilla-León… Davant de les demandes dautonomia de catalans i bascos, i en menor grau de gallecs, el govern dUCD va optar per impulsar la generalització del principi dautonomia regional.
 20. 20. Els governsdemocràtics i laintegració a Europa
 21. 21. La segona legislatura d’UCD i el final del govern de SuárezDesprés de la Constitució el Govern va dissoldre les Corts y va convocareleccions generals l’1 de Març de 1979. Triomf d’ Adolfo Suárez (UCD) Formava el seu tercer govern El primer Constitucional El segon Democràtic Adolfo Suárez y el seu triomf
 22. 22. La segona legislatura d’UCD i el final del govern de Suárez Primeres eleccions municipals democràtiques (1979)Convocatòria d’eleccions municipals, mitjançant la democràcia es va estendretambé als ajuntaments, per primera vegada des de la implantació del règimfranquista. Resultats de les eleccions
 23. 23. La segona legislatura d’UCD i el final del govern de Suárez Problemes del Govern i dimissió de Suárez Profunda inestabilitat política Les divergències internes en UCD Diferent posicions dels seus membres en diverses qüestionsDIMISSIÓ DE SUÁREZ El problema de les autonomies Les seues competències L’ extensió territorial Formes d’accedir a la instauració de governs autònoms La crisi econòmica El terrorisme L’amenaça d’un colp d’Estat militar L’acós del PSOE campanya contra el Govern
 24. 24. ETA va aconseguir el nombre més gran de víctimes mortals entre 1978 i 1980
 25. 25. Colp d’Estat del 23Z Intent de colp d’Estat el 23 de Febrer de 1981 El 23 de Febrer, mentre es procedia a la votació de Calvo Sotelo com a nou president del Govern, el Congrés va ser assaltat per un grup de Guàrdies Civils que van retindre a la força al Govern i al Congrés tota la nit Al dia següent el rei va donar un missatge per televisió Desautoritzava el colp Reivindicava la legitimitat de la Constitució democràticahttp://www.youtube.com/watch?v=VRVl9O3fMBU
 26. 26. Imatges sobre el colp d’Estat del 23F
 27. 27. Colp d’Estat del 23ZRellançament del procés autonòmic (1981-1982) Calvo Sotelo Va reactivar el procés autonómicIngrés d’Espanya en l’OTAN (1982) La integració en la OTAN va suposar amb el rebuig de: •Socialistes •Comunistes •Amplis sectors socialsLa crisi final i la desintegració de UCD Adolfo Suárez, que va abandonar UCD y va fundar un nou partit
 28. 28. Els governs socialistes de Felipe González (1982-1996)El triomf del PSOE en 1982 va donar lloc a que els socialistes governaren ensolitari per primera vegada en la història d’Espanya, i van aconseguir mantenir-se en el poder durant quasi catorze anys. Un anàlisi global dels resultats de les eleccions de 1982, 1986, 1989 i 1993. L’ UCD es va dissoldre en 1983, un any després del triomf del PSOE. L’exercici del poder va desgastar la imatge del PSOE davant de la opinió pública. Aliança popular (PP a partir de 1989) va configurar-se com la segona força política. El PCE va començar a superar la seua crisi interna fins a recuperar el 10% del vots.
 29. 29. Els governs socialistes de Felipe González (1982-1996)Reajust econòmic e ingrés en la CEE Objectiu: preparar a Espanya per al seu ingrés en la CEE Es van adoptar mesures per a reduir la inflació Es va crear el programa de reconversió industrial En juny de 1985 es van firmar els Tractats i Actes d’Adhesió d’Espanya i Portugal a la CEE España va viure una fase de rellançament econòmic (1986-1991) Pero en 1988 es va convocar vaga general degut al manteniment d’una política poc favorable per als treballadors La expansió va finalitzar l’any 1992
 30. 30. Celebració dels Jocs Olímpics i la exposició Universal de SevillaEs va signar el Tractat de Maastricht i va nàixer la Unió Europea
 31. 31. Els governs socialistes de Felipe González (1982-1996)El Terrorisme de ETA La violència de ETA no va acabar amb l’arribada dels socialistes al poder. El Govern, per la seua part, va adoptar mesures: Mesures de caràcter diplomàtic per aconseguir la cooperació de França. Continuació de la política de reinserció dirigida als etarres disposats a renunciar a la violència. Creació d’un front polític contra el terrorisme •Pacte de Madrid (1987) •Pacte de Ajuria Enea (1988) La negociació directa amb ETA en les “conversacions de Argel” (1987-1988)
 32. 32. El govern del PP (1996-2000)Triomf del PP en 1996 liderat per José María Aznar Objectiu complir els criteris per a ingressar en la Europa de la moneda única. Els criteris van ser els següents: Reducció de la inflació En conseqüència en Reducció del deute1999, es va establir el Reducció del dèficit públiccanvi de la pesseta a l’euro Reducció del tipus d’ interès bancari José María Aznar
 33. 33. El govern del PP (1996-2000)El problema vasc i el terrorisme de ETA Els atemptats es van dirigir, aquesta vegada, contra els regidors del PP en el País Vasc. En 1997 dos fets van conmocionar a la opinió pública La Guardia Civil va tindre que alliberar a Ortega Lara, va ser segrestat per ETA Un jove regidor del PP, Miguel Ángel Blanco va ser segrestat i als dos dies executat El 12 de setembre de 1998 es va firmar l’Acord de Lizarra per a trobar una solució al conflicte vasc ETA va declarar una treva peró en 1999 es va comunicar el final de la treva.
 34. 34. El govern del PP (1996-2000)La crisi d’Iraq i els atemptats del 11-M George Bush va decidir invadir Iraq Amb el fals pretext de que el règim de Sadam Hussein ocultava armes de destrucció massiva José María Aznar va defendre aquesta iniciativa, encara que no va implicar a lexèrcit El final de la guerra es va proclamar l’1 de Maig del 2003 L’11 de Març del 2004, un grup d’islamistes radicals van organitzar un atemptat en diferents trens.
 35. 35. La segona etapa socialista (des de 2004)President José Luis Rodríguez Zapatero Retorn de les tropes espanyoles destinades a Iraq Promulgació de lleis com: El matrimoni entre homosexuals Regularització dels immigrants estrangers Actualització dels estatuts dautonomia Lluita contra el terrorisme islàmic Inici d’un contacte amb ETA per a acabar a la seua lluita armada
 36. 36. La situacióEspanyolaactual
 37. 37. La situació espanyola actual Integració d’Espanya a la Unió Europea ha tingut conseqüències sobre la economia espanyola com: Augment del comerç exterior Notable augment de la població immigrant procedent de Europa de l’est i del nord d’África i Llatinoamericà El PIB per habitant se situava en 2006 dalt de la mitjana europea, encara que l’atur espanyol es manté en el primer lloc Notable creixement en les inversions estrangeres en Espanya i espanyoles a l’estrangerBibliografia: Apunts

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

533

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

86

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×