Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

інтерактивні методи та прийоми

33,011 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

інтерактивні методи та прийоми

 1. 1. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ Укладач: А.І. Богосвятська, кандидат філологічних наук
 2. 2. “МІКРОФОН”Кожному даютьможливість сказатищось швидко, почерзі, висловитисвою думку.(“Таємницяусмішки Мони Лізиполягає у…”)
 3. 3. “ОБЕРІТЬ ПОЗИЦІЮ”Дискусія на суперечливу тему. Слід використовуватипротилежні думки.(“У якій родині я б хотіввиховуватись: у родиніРостових чи у родиніБолконських?”)
 4. 4. “МОЗАЇКА” Завдання для творчих груп: із записаних на окремих папірцях слів скласти вислів, пояснити його. Група № 1.Розум, а, книги, створилися, від, не, книги, розум у, від, Григорій Сковорода.(Не розум від книги, а книги від розуму. Григорій Сковорода)Група № 2.Шматочки, це, книги, думки, переносні, цікаві, С ьюзен Зонтаг.(Книги - це цікаві переносні шматочки думок. Сьюзен Зонтаг)Група № 3.Новини, ніколи, як, література, не, старими, це, с тануть, Езра Паунд.(Література - це новини, які ніколи не стануть старими. Езда Паунд)
 5. 5. “ЛІТЕРАТУРНИЙ КРОС” Доповнити незавершені вислови необхідними відомостями.(1. Справжнє імя Джека Лондона ...2. Прагнення отримати вищу освіту змусило Дж.Лондона поступити в ...3. Захворівши на "золоту лихоманку", Джек Лондон вирушив на ...)
 6. 6. “АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ”Вчитель визначає тему, над якою проводитиметьсяробота, а учні згадують все, що виникає в їхній пам’яті з цієїтеми. головний герой символ таланту культова французьких“Образ собору (“Собор Паризької майстрів споруда Богоматері” В.Гюго)” СОБОР символ Середньовіччя символ вічності символ духовності
 7. 7. “ГРОНУВАННЯ” Це сплітання словникових павутинок до того чи іншого слова. Письмовий вид діяльності, що допомагає учневі зрозуміти поняття і зв’язки, які складніше усвідомити під час застосування традиційних методів навчання. сильна щедра привітна“За що ми так любимо Пеппі?” добра кмітлива ПЕППІ мандрів- Фантазер- ниця ка справед- весела лива смілива
 8. 8. “ТАК ЧИ НІ” Завдання вимагають однозначну відповідь.(1. Шандор Петефі товаришував з українським Кобзарем – Тарасом Шевченком.2. Справжнє прізвище Шандора Петефі – Петрович.3. Поет загинув у битві за незалежність Угорщини.)
 9. 9. “КОЛО ДУМОК”Учні сидять у колі на стільцях, безстолів, і висловлюються за бажанням. (“У чому ж полягає проблематика “Алхіміка”?”)
 10. 10. “ВИКИНУТИ ЗАЙВЕ” Із пропонованих відомостей убрати зайве. (1. Жюль Верн мріяв про море, і свою майбутню професію повязав з морськими мандрівками та літературною діяльністю.2. У дитинстві хлопчик мріяв стати юристом і навчався в юридичному ліцеї.3. Щоб не загубитись у науковому матеріалі, Жюль Верн створив власну картотеку, яка налічувала 20 тисяч зошитів і касет з відеоматеріалами.4. Роман "Діти капітана Гранта" був написаний автором на прохання французьких моряків і вчених- географів.)
 11. 11. СЕНКАН: Слово «сенкан» походить від фр. слова «п’ять» і означаєнеримованій вірш у п’ять рядків на запропоновану тему.
 12. 12. ЗМІСТ СЕНКАНУ:1. Іменник (тема).2. Два прикметники (яке воно?)3. Три дієслова (що воно робить?)4. Фраза-висновок з чотирьох слів.5. Іменник-синонім до теми.
 13. 13. КВІТКАКвітка.Духмяна, лілова.Росте, пахне, радує.Милуюся нею на луці.Краса!
 14. 14. МОРЕ Море. Синє, тепле. Дражнить, шумить, хвилюється. Веселі хвилі обливають мене. Стрибаю!
 15. 15. СНІЖИНКАСніжинка.Іскриста, пухнаста.Кружляє, в’ється, тане.Захоплює своєю ажурною красою.Зима!
 16. 16. ЛИСТЯ Листя. Золоте, осіннє. Летить, кружляє, падає. Кольоровою ковдрою накриває землю. Політ!
 17. 17. МАМА
 18. 18. КОНКУРС НА КРАЩИЙ СЕНКАН ПРО КОХАННЯ
 19. 19. ХРАМ, ЛЕСТВИЦЯ, СВІЧКА
 20. 20. “БРЕЙНСТОРМІНГ” (“МОЗКОВА АТАКА”): Відома інтерактивна технологія колективного обговорення для прийняття кількох рішень з конкретної проблеми.Організаційні етапи брейнстормінгу:1. Мовчазне генерування (кожен працює сам по собі).2. Невпорядкований перелік ідей (забороняється критика).3. З’ясування ідей.4. Голосування і ранжування.5. Підготовка проекту.6. Презентація проектів ідей.7. Оцінювання запропонованих альтернатив.8. Вироблення моделі рішення проблеми.
 21. 21. РОБОТА В ТВОРЧИХ ГРУПАХСеред найбільш поширених інтерактивнихзасобів навчання на уроках літератури є поділучнів на малі дослідницькі, творчі та полемічнігрупи, коли кожне коло учнів готує власнийматеріал згідно з обраним напрямом(історики, мистецтвознавці, літературознавці, лінгвісти, знавці міфології та ін.). Увеськлас, таким чином, активно бере участь устворенні уроку. Учнівські групи можуть створюватись стихійнона уроці, на тиждень (для виконаннясамостійної роботи), на рік (підготуватидовгостроковий проект).
 22. 22. Для роботи груп парти ставлять так, абидітям було зручно дивитись один на одного: або так: але не так:
 23. 23. КОЖЕН ЧЛЕН ГРУПИ ВИКОНУЄ ЧІТКО ОКРЕСЛЕНІ ОБОВ’ЯЗКИ:• “Лідер” (“спікер”, “контролер”): стежить за порядком; організовує порядок виконання завдань; пропонує висловлюватись усім членам групи по черзі; підбиває підсумки роботи.• “Секретар”: коротко веде записи результатів роботи своєї групи; як член групи має право висловлювати власні думки.• “Спостерігач” (“посередник”): стежить за дотримуванням регламенту.• “Доповідач” (“лектор”, “професор”): доповідає про результат роботи; красиво, стисло і чітко висловлює спільну думку групи; коментує складену спільними зусиллями членів групи таблицю, схему тощо.
 24. 24. НАЗВИ ГРУП:“культурологи”, “бібліотекарі”,“історики”, “екскурсоводи”,“біографи”, “дизайнери”,“теоретики”, “журналісти”,“літературознавці”, “етнографи”,“психологи”, “архіваріуси”,“експерти”, “мудреці”,“критики”, “маркетологи”,“художники”, “музиканти”,“генератори ідей”, “лінгвісти”,“декламатори”, “фахівці комп’ютерних“читці”, знань” тощо.
 25. 25. Отже, інтерактивні методи сприяютьіндивідуальному самовиявленню ісамореалізації школярів, дають змогуінтенсифікувати процесрозуміння, засвоєння й творчогозастосування знань під час вирішенняпрактичних завдань.

×