Լրատվամիջոցների վերաբերյալ Հայաստանի բնակչության կարծիքների և նախընտրությունների հետազոտություն 2011

Isabella Sargsyan
Isabella SargsyanCommunications Officer
Լրատվամիջոցների վերաբերյալ Հայաստանի
բնակչության կարծիքների և նախընտրությունների
      հետազոտություն 2011

  Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ
 (իրականացվում է Internews, YPC, EPF-ի կողմից )

 Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ-
         ՀԱՅԱՍՏԱՆ
 Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագիր
          crrc@crrc.am
          հուլիս, 2011
Հետազոտության նկարագրությունը
• Հայաստանի չափահաս բնակչության շրջանում համազգային
 հետազոտություն (ընտրանքի չափը 1,420, բոլոր մարզերում;
 հունվար-փետրվար 2011)

• Ութ ֆոկուս խմբային քննարկում մեդիա և ինտերնետ
 օգտագործողների շրջանում (բլոգերներ-1, սերիալներ դիտողներ-
 2, ինտերնետ օգտագործող ուսանողներ-1, գովազդի մասնագետներ-
 1, ժամանցային հաղորդումներ դիտողներ-2, լուրեր դիտողներ-1;
 մարտ, 2011)

• 33 խորին հարցազրույց մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների հետ
 (ժուռնալիստներ, լրատվական գործակալությունների
 տնօրեններ, մեդիա սեփականատերեր, լրատվական ՀԿ-ների
 տնօրեններ, քաղծառայողներ; ապրիլ-մայիս, 2011)

• Համեմատական վերլուծություն Երևանի մամլո ակումբի կողմից
 իրականացված Մեդիա (7 ՀՏ ալիքներ, 2 տպագիր թերթ, 3 առցանց
 հրապարակում; փետրվարի 1-մարտի 15) մոնիթորինգի արդյունքների
 հետ:
Հետազոտական թիմը
• Գայանե Մամիկոնյան– ծրագրի համակարգում, հարցաթերթի
 մշակում, ուղեցույցների կազմում , նախնական վերլուծական
 զեկույցի պատրաստում;
• Գայանե Ղուկասյան– ընտրանքի, տվյալների արխիվացման
 փորձագետ;
• Ռուբեն Եգանյան– հարցաթերթի, ընտրանքի խորհրդատու և
 դաշտային աշխատանքների ղեկավար
• ՀՌԿԿ-Հայաստանի ամբողջ անձնակազմը` ներառյալ Եվգենյա
 Պատուրյանը (ծրագրի ղեկավար) և Մոնիկա Շահմենենդյան
 (օգնական)
• Արփինե Փորսուղյան– շնորհանդեսի նյութի պատրաստում
• 60 խմբավարներ, հարցազրուցավարներ, մոդերատորներ
• ՀՌԿԿ-Հայաստան թիմին խորհրդատվություն և մոնիթորինգ
 իրականացրել են Մարիա Ասլամազյանը , EPF-ի և YPC –
 ի, ինչպես նաև ՀՌԿԿ-ռեգիոնալի աշխատակազմը:
Բովանդակություն
1. Ավանդական լրատվամիջոցներ
  – Ընդհանուր ակնարկ (ՀՏ,ռադիո, թերթեր)
  – Խնդիրներ
  – Հնարավորություններ

2. Այլընտրանքային/online լրատվամիջոցներ
  – Ընդհանուր ակնարկ (ինտերնետ
   օգտագործողներ, սոցիալական ցանցեր, առցանց/online
   հրապարակումներ)
  – Խնդիրներ
  – Հեռանկարներ
Ավանդական լրատվամիջոցներ.
  ընդհանուր ակնարկ
(հասանելիություն, օգտագործում, վստա
   հություն, բովանդակություն)
F6. Նշված իրերից որո՞նք ունեք նորմալ աշխատանքային
               վիճակում

      Հեռուստացույց                    97


     Բջջային հեռախոս                 89


Տեսամագնիտոֆոն/DVD փլեյեր               64


       Համակարգիչ             32

    Արբանյակային ՀՏ
                      27
  ալեհավաք/կաբելային ՀՏ

     Համացանցի կապ           26


          Ռադիո        20


 Ռադիո ավտոմեքենայի մեջ     16


          Բոլորը  2


         Ոչ մեկը  0.2
B1. Վերջին 12 ամիսներին դիտե՞լ եք ՀՏ կամ ունկնդրել
            ռադիո ( %)    76
               23                             1

Միայն ՀՏ եմ դիտել  Եվ ՀՏ եմ դիտել, և ռադիո  Ոչ ՀՏ եմ դիտել, և ոչ ռադիո
              ունկնդրել          ունկնդրել
B2. Օրական միջին հաշվով որքա՞ն ժամանակ եք ՀՏ դիտում
               (%) N=139112 ժամ և ավելի        9


   9-12 ժամ          11


   7-9 ժամ             13


   5-7 ժամ                   23


   3-5 ժամ                      25


   1-3 ժամ               15


1 ժամից պակաս  2
B2. Օրական միջին հաշվով որքա՞ն ժամանակ եք ՀՏ դիտում
        (ըստ զբաղվածության կարգավիճակի, %)
             Զբաղվածներ    Գործազուրկներ

                             N=1391, միջին=4
                 7            Զբաղվածներ=514, միջին=3.6,
12 ժամ և ավելի
                   11         Գործազուրկներ=877, միջին=4.2

               6
   9-12 ժամ
                           14

                      12
    7-9 ժամ
                           14

                                           25
    5-7 ժամ
                                      22

                                             27
    3-5 ժամ
                                        24

                                   20
    1-3 ժամ
                        13

           3
1 ժամից պակաս
         2
B2. Օրական միջին հաշվով որքա՞ն ժամանակ եք ՀՏ դիտում
        (ըստ բնակավայրի տիպի, %)
            Երևան    Այլ քաղաքներ         Գյուղեր

12 ժամ և            8
                    10                  Երևան, միջին – 3.9 (N=495)
 ավելի                 10
                                   Այլ քաղաքներ, միջին – 5.2 (N=431)
                  9                    Գյուղեր, միջին- 4.4 (N=465)
9-12 ժամ                  11
                              14
                      11
 7-9 ժամ                       13
                                15
                                          22
 5-7 ժամ                                        23
                                               25
                                                 28
 3-5 ժամ                                           25
                                         22
                                      20
 1-3 ժամ                          15
                         12

1 ժամից    2
          3
պակաս   2
B4. Ո՞ր ՀՏ ալիքներն են Ձեզ հասանելի և որքան հաճախ եք
   դրանք դիտում (%, ըստ ալիքների, “ամեն օր” տարբերակը)
        Հասանելիություն         Դիտման հաճախություն
     Հ1                                        98
                                      77
     Հ2                                      92
                         47
  Արմենիա                                      90
                                 68
    Շանթ                                    87
                                 65
РТР Планета                37
                                         84
    ОРТ                38
                                    75
    ԱԼՄ                              73
                   27
Երկիր մեդիա                         59
              15
  Շողակաթ                       52
        7
  Արարատ                      51
            11
     ԱՐ                     49
            10
  Կենտրոն                     49
          8
    TV5                     49
          9
    ATV                     49
            12
   Հայ TV                   48
        7
 Հայրենիք TV                   48
        7
 Կուլտուրա                   48
              14
   Երևան                   47
        6
   Դար 21                   45
            11
Տեղական հ/տ           20
            11
A1. Ընթացիկ իրադարձությունների և նորությունների
    մասին տեղեկատվության ամենակարևոր աղբյուրը (%) Հեռուստատեսություն                   90      Ինտերնետ     7        Ռադիո   2       Թերթեր   1Հարևաններ, ընկերներ, բ
             1
   արեկամներ
A2. Ընթացիկ իրադարձութ յունների և նորությունների մասին
     տեղեկանալու համար որքա՞ն հաճախ եք օգտվում այս աղբյուրներից (%)


        Ամեն օր  Շաբաթը մի քանի անգամ         Շաբաթը մեկ անգամ    Ամիսը 1-2 անգամ   Երբեք      Հայկական ՀՏ ալիքներ                     87                8 11 3

      Ռուսական ՀՏ ալիքներ              51           18     8  7    16

Հարևաններ, ընկերներ, ազգականներ         26         26    11     11      27

   Սոցիալական ցանցերի կայքեր     11    5 23               79

             Ռադիո     11    6 33                78

     Միջազգային ՀՏ(BBC, CNN)  10      6 4 6               75

    Առցանց հրապարակումներ   9    3 23               84

     Թերթեր/ շաբաթաթերթեր   5    7    11  10              66
A6. Վստահությունը տեղեկատվության հետևյալ աղբյուրների նկատմամբ
                   (%)
      Լիովին վստահում եմ    Ավելի շուտ վստահում եմ   Ավելի շուտ չեմ վստահում
      Բնավ չեմ վստահում    ՉԳ/ՀՊ


        Տեղական ՀՏ ալիքներ(n=864)  10      42            25       14    10


Հարևաններ, ընկերներ և ազգականներ(n=1294)    9     45            25       13     9


      Համազգային ՀՏ ալիքներ(n=1406)  8       46               30       13    2


     Առցանց հրապարակումներ (n=903)   7    26     12    7          48


   Սոցիալական ցանցային կայքեր(n=918)   5    25     13    9          47


         Տեղական թերթեր (n=687)  5    30       22       13       30


    Համազգային ռադիոկայաններ(n=889)   5    32         21     11       31


     Տեղական ռադիոկայաններ(n=514)   5    28       20     13         35


       Համազգային թերթեր(n=1050)   5    32          26       13       24
B7. Այս ՀՏ հաղորդումներից որո՞նք եք առավել հաճախ
     դիտում (% բոլոր պատասխաններում, հնարավոր էր 3
              պատասխան)
       Լուրեր` մեկնաբանություններով                      16
          Գեղարվեստական ֆիլմեր                      15
               Երաժշտություն                   14
                 Սերիալներ                  13
     Լուրեր` առանց մեկնաբանությունների                9
                  Սպորտ               8
               Ճանաչողական…             7
Ժամանցային հաղորդումներ (խաղեր, մրցույթներ)          6
          Քաղաքական բանավեճեր          5
                  Թոք շոու      2
  Ընթացիկ քաղաքական իրադարձությունների…       2
 Ինտերակտիվ հաղորդումներ (հեռուստադիտողի…     1
                    Այլ  1
          Կրոնական հաղորդումներ   1
B10. Ամենից շատ ի՞նչ եք սիրում ունկնդրել ռադիոյով
    Why don’t you read newspapers/hard copy newspapers?
            (տոկոս, ըստ տեսակների)
                 (%)
      Getting news from other sources             30

   77 Don't have time to read newspapers            26

Don't have enough money to buy newspapers           14

  Newspapers are not sold in the settlement       9
             53
    Don't trust information in newspapers       8

               Sight problems     5

        Don't like to read newspapers     3

    Not interested in reading newspapers    3

             Sickness/ old age    2
                         11
                  Illiterate  1           6
                                       3
                    Other   1
Երաժշտություն     Լուրեր     Հարցազրույցներ Վիկտորինաներ      Այլ
D1. Թերթեր կարդու՞մ եք
     (%, “այո” պատասխանները, ըստ կրթամակարդակի)Լրիվ կամ թերի տարրական/թերի
                 9
     միջնակարգ
 Լրիվ միջնակարգ/տեխնիկական         30
Թերի կամ լրիվ բարձրագույն/Գ.Թ.             53
          Ընդհանուր          34
D1. Թերթեր կարդու՞մ եք:
   (ըստ բնակավայրի տիպի, %)

   Երևան    Այլ քաղաքներ  Գյուղեր
              40

Այո            38

       25
                      60

Ոչ                      62

                         75
D2. Սովորաբար ի՞նչ տարբերակով եք թերթ կարդում
           (տոկոս թերթ կարդացողների մեջ)
                    76
                                16

       7Միայն առցանց/online տարբերակով
              Միայն տպագիր տարբերակով
                       Թե տպագիր, թե առցանց/online տարբերա
Տպագիր մամուլի հրապարակումների մոնիթորինգի տվյալներ
 (ԵՄԱ, երկու տպագիր թերթերի մոնիթորինգ (“Առավոտ”, “Գոլոս Արմենիի”),
          փետրվարի 1- մարտի 15, 2011)    Թերթերում ամենաշատ հրապարակվող      (միավորներով)
    հինգ թեմաներըն ըստ հրապարակման
    քանակի:
  1. Սպորտ                     322
  2. ՀՀ Կառավարության գործունեությունը
                           284
  3. ՀՀ քաղաքական կուսակցությունների
    գործունեությունը                262
  4. Ղարաբաղյան հակամարտության
    լուծումը                    242
  5. Համաշխարհային լուրեր              212
D5. Ի՞նչ թեմաներ եք նախընտրում կարդալ թերթերում
      (“առավել շատ ընթերցվող թեմա”-ի դեպքերը, %)
               N=451

         Քաղաքականություն                 35

   Լուրեր հայտնի մարդկանց մասին              13

         Արվեստ/մշակույթ             9

         Հեռուստածրագրեր           8

              Սպորտ           8

          Հասարակություն         7

           Նորաձևություն      4

      Գիտություն/տեխնոլոգիա     3

Տնտեսություն/գործարար նորություններ  2

Աշխատանքի և այլ հայտարարություններ  2
Մեդիա էքսպերտների կարծիքը թերթերի մասին

 “Կարդացող չկա, որակը լավը չի, փողը քիչ ա, թղթակից
 չկա, կախվածություն ունի էս մարդուց և սաղ էտ սենց-սենց
 բաները գումարենք իրար վերջում գալիս ա; էլ ում համար եք
 էտ թերթերը տպում:” (Լրատվական գործակալության
 տնօրեն, Երևան)

 Եթե շատ էսպես կոնկրետացնեմ և պարզ ասեմ՝ Սա
 (տպագիրը) գնացող է, Նա (ինտերնետը) եկող է: Սա կարծես
 թե, արդեն հաշտվել է, որ գնացող է, ու մի քիչ ինքն իր
 նկատմամբ էլ է անտարբեր: դրա համար կառչում է ինչ-որ
 սենսացիոն նյութերից, ինչ-որ բաներից, որ իրեն ավելի
 գրավիչ կդարձնեն;” (Լրատվամիջոցների մասնագետ, Երևան)

 “Մարդիկ փող չունեն, մի հոգի առնում է, պոդեզդով սկսում են
 կարդալ հերթով բոլորը, կամ իրար պատմել, նույնիսկ
 չկարդալ: Լավ կարդացողը կարդում է հետո սկսում են իրար
 պատմել:” (Լրատվական ՀԿ-ի տնօրեն, Երևան)
Ավանդական
լրատվամիջոցների
 հիմնախնդիրները
A4. Որքանո՞վ եք համաձայն, որ լրատվամիջոցները օբյեկտիվ
    են լուսաբանում իրադարձությունները (N=1420, % ըստ
   լրատվամիջոցների, ՉԳ/ՀՊ պատասխանները ներառված չեն)

  Լիովին համաձայն եմ    Ավելի շուտ համաձայն եմ  Համաձայն չեմ  Բնավ համաձայն չեմ


   Առցանց
              13        41           29     16
 հրապարակումներ
      Թերթեր    7       37          36        21
      Ռադիո    7       38           34       21
Հեռուստատեսություն   8        39           35       18
A5. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է ոչ օբյեկտիվ լուսաբանման
          գլխավոր պատճառը N=728 (%)


   Քաղաքական որևէ ուժի հետ
                           63
     կապվածությունը

        Գրաքննությունը      8

   Գործարար շրջանակների հետ
                   6
     կապվածությունը

Ֆինանսական սահմանափակումները     3

Լրագրողների արհեստավարժության
                 2
      պակասը

      Ինքնագրաքննությունը  1


            Չգիտեմ        11


  Հրաժարվում եմ պատասխանել   1
A7. Ըստ ձեզ, ներկայումս ՀՀ-ում հետևյալ լրատվամիջոցները
     որքանո՞վ են անկախ կառավարության և/կամ գործարար
            ոլորտի վերահսկողությունից (%)
         Մեծապես    Որոշ չափով         Ոչ այնքան        Բնավ անկախ չեն     Հարցը տեղին չէ


Սոցիալական ցանցային կայքեր    12          25          12     10          42


  Առցանց հրապարակումներ     10          27          11     10          42


   Համազգային ՀՏ ալիքներ  6          33                  31            29    1


    Տեղական ՀՏ ալիքներ  5       21            19        18          37


 Համազգային ռադիոկայաններ  5       23            20          19          34


    Համազգային թերթեր  5        27                 24        21          23


     Տեղական թերթեր   4     15         14       14             53


  Տեղական ռադիոկայաններ  3    12     10       12                63
A7. Ըստ ձեզ, ներկայումս ՀՀ-ում հետևյալ լրատվամիջոցները որքանո՞վ են
    անկախ կառավարության և/կամ գործարար ոլորտի վերահսկողությունից
                     (%)

          Մեծապես   Որոշ չափով     Ոչ այնքան    Բնավ անկախ չենՍոցիալական ցանցային կայքեր (n=947)       21        43          20     17


  Առցանց հրապարակումներ(n=960)       17        46          19     18


  Տեղական ռադիոկայաններ (n=1236)     9     31         27        32


    Տեղական ՀՏ ալիքներ (n=1271)  8       33          31        28


      Տեղական թերթեր (n=1204)  8       32          30        30


Համազգային ռադիոկայաններ (n=1158)   7       34          30        29


   Համազգային ՀՏ ալիքներ (n=1299)  6       33          31        29


    Համազգային թերթեր (n=1182)   6       35           31        28
A3. Որքանո՞վ է կարևոր, որ լրատվամիջոցները լինեն ազատ` լուրեր և
    գաղափարներ հրապարակելիս չվերահսկվեն կառավարության կողմից
                  N=1420 (%)
   Շատ կարևոր է  Ավելի շուտ կարևոր է    Ավելի շուտ կարևոր չէ  Բնավ կարևոր չէ
    Ինտերնետ            65                22     8    6
      Թերթեր           64                24      7  5
      Ռադիո           63                26       8  4
Հեռուստատեսություն             66               23      7  3
A13. Տեղյա՞կ եք արդյոք հեռարձակումը կարգավորող որևէ մարմնի մասին
                N=1420
         A14. Ո՞ր մարմինների մասին եք տեղյակ
                N=71 (%)


                             Հայաստանի
                Անունը չի
                             հանրային
                հիշում, 36
                            հեռուստառադի
                            ոընկերության
                            խորհուրդ, 34
   Ոչ, 9
    5
                  Այլ, 12

                           Հայաստանի ՀՏ-
                           յան և ռադիոյի
                            ազգային
                           հանձնաժողով, 2
                               5
   Այո,
    5
A8. Ձեր գնահատմամբ լրատվամիջոցի սեփականատերը
     որքանո՞վ է ազդում հեռարձակվող կամ հրապարակվող
          նյութերի բովանդակության վրա (%)


 Վճռորոշ ազդեցություն
                             42
     ունի
Ավելի շուտ ազդեցություն
                               46
     ունի
Ավելի շուտ ազդեցություն
               9
     չունի
 Բոլորովին ազդեցություն
             4
     չունի
Մեջբերումներ ֆոկուս խմբերի մասնակիցների ասածներից.

 “…ամեն մի հեռուստաընկերություն ինչ որ մեկի պատվերն ա տալիս ու ինչ-որ մի
 ուղղվածություն ունի: Միևնույնն ա, չի լինի էդ Ձեր ասած ազատ, արդար, թեթև
 քննարկումը: Ամեն մի քննարկում պատվերով ա լինում և քննարկման ենթակա
 էդ անդամները, հենց էդ մարդիկ են, ով որ պետք ա լինեն էդտեղ”:
 (Կին, 55, զբաղված, Երևան)

 “Ընենց տպավորություն ա, ոնց-որ վակուում են սարքել, որ քաղաքացին նայի
 հումորային ապուշ հաղորդում, հետո միանա պաշտոնական
 լրատվության, հետո նորից ապուշություն, հետո նորից պաշտոնական
 լրատվություն: Երրորդ կարծիքը իսպառ բացակայում ա”:
 (Տղամարդ, 27, զբաղված, Երևան)

 “Երբ որ ես նայում եմ մեր հեռուստաընկերությունները, ոնց-որ ընդեղ
 վիրտուալ, վիրտուալ կյանքը էնտեղ ա, իսկ իրականը` վիրտուալների, այսինքն
 ինտերնետի միջոցով ա: Ինձ համար ըտենցա: Այն իրականությունը, ինչ-որ
 պիտի, որ արտահայտվեր, դա, ոնց որ կապ չունի մեր կյանքի հետ.”
 (Կին, 54, Ինքնազբաղված, Երևան)

 “Մեր հեռուստատեսությունները նայում ես` լիովին կառավարական
 հեռուստաընկերություններ են, ոչ մի անկախ հեռուստաընկերություն, որպես
 էդպիսին, գոնե լրատվական որևէ միջոց չկա.” (Տղամարդ, 33, զբաղված, Երևան)
Մեդիա մասնագետների հարցազրույցներից.

 “Անկախությունը փող է պահանջում (Բլոգեր, Երևան)

 “Դուք կարող եք ինքներդ էլ որոշեք որոնք են, ովքեր
 ամենածանր վիճակում են այսօր, իմացեք, որ նրանք անկախ
 են:” (Լրատվական գործակալության տնօրեն, Երևան)

 “Ամեն լրատվամիջոց իր տիրոջ նման է” : (Մարզային ՀԿ
 նախագահ)

 “Նախագահը երբեք իր մոտ չի կանչի խմբագրին կամ
 լրատվական գործակալության տնօրենին ու ասի ինչ անել...դա
 միշտ արվում է անուղղակի ճանապարհով, օգտագործելով
 լծակները և լրագրողների, լրատվամիջոցների համար վախի
 մթնոլորտ ստեղծելով…” (Հեռուստաընկերության տնօրեն)
Հնարավորություններ
   ավանդական
լրատվամիջոցների համար
Տեղեկատվական/լրատվական և վերլուծական հաղորդումների մոնիթորինգի
                տվյալներ
(ԵՄԱ, 7 ՀՏ ալիքների* լրատվության մոնիթորինգ , փետրվարի 1 – մարտի 15, 2011)
     ՀՏ-յամբ ամենաշատ հրապարակվող հինգ       (միավորներով)  Հարաբերակց
      թեմաներն ըստ հեռարձակման քանակի                ություններ, %

 1. Համաշխարհային լուրեր
                              3532       100.0
 2.  ՀՀ կառավարության գործունեությունը           2072       58.7
 3.  Սպորտ                         1986       56.2
 4.  Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը          1622       45.9
 5.  Աղետներ, արտակարգ իրավիճակներ             1397       39.6
    Սոցիալ-քաղաքական, բանավեճային ծրագրերի մոնիթորինգի տվյալներ
   (ԵՄԱ, 7 ՀՏ ալիքների լրատվության մոնիթորինգ , փետրվարի 1 – մարտի 15,
                   2011)
    ՀՏ-յամբ ամենաշատ հրապարակվող հինգ թեմաները ըստ       (միավորներով)
           հեռարձակման քանակի
1.  ՀՀ կառավարության գործունեությունը                 126
2.  Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը                105
3.  ՀՀ քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը          95
4.  Տարածաշրջանային զարգացումները
                                    64
5.  Գնաճը (ապրանքների և ծառայությունների), ցածր
   աշխատավարձերը, կենսաթոշակները և սոցիալական            63
   նպաստենրը Հայաստանում

*Հ1, Շողակաթ, Արմենիա, Երկիր-մեդիա, Հ2, Կենտրոն, Շանթ
A17. Ամենաշատ պահանջարկված հինգ թեմաները,   Միջին, 1-10
որոնց մասին հարցվողները կցանկանային ավելի   բալանոց
շատ տեղեկատվություն ստանալ լրատվամիջոցներից
                       սանդղակով

Գնաճը (ապրանքների և ծառայությունների), ցածր
աշխատավարձերը, կենսաթոշակները և սոցիալական    8.85
նպաստենրը Հայաստանում

Խնդիրներ առողջապահության ոլորտում (բժշկական
ծառայությունների որակը, դեղերի և բժշկական
                         8.84
ծառայությունների գները), կոռուպցիան
առողջապահության համակարգում

Գործազրկությունը Հայաստանում           8.78

Հայկական բանակի դրությունը            8.77

Ցեղասպանության ճանաչումն աշխարհում        8.77
Այլ ՀՏ հաղորդումների մոնիթորինգի տվյալներ
(ԵՄԱ , 7 ՀՏ ալիքների տվյալների մոնիթորինգ , փետրվարի 1 – մարտի 15,
                2011)

     ՀՏ-յամբ ամենաշատ հրապարակվող հինգ       (միավորներով)
      թեմաները ըստ հեռարձակման քանակի

 1.
    Արվեստ/մշակույթ                   1139
 2.
    Սերիալներ                      1055
 3.
    Ժամանցային հաղորդումներ               990
 4.
    Հոգևոր արժեքները, եկեղեցին, կրոնը, էթնիկ և այլ
    փոքրամասնությունները, երիտասարդությունը       953
    Հայաստանում
 5.
    Լրացուցիչ տեղեկություններ (եղանակի
                              677
    կանխատեսում, տարադրամի փոխարժեք և այլն)
B8. Հետևյալ ՀՏ հաղորդումներից որո՞նք կուզեիք
    ավելի շատ տեսնել հայկական ալիքներով (%, ըստ
    հաղորդումների, 3 պատասխանի հնարավորություն)

          Գեղարվեստական ֆիլմեր                               43
               Ճանաչողական…                            33
               Երաժշտություն                         30
       Լուրեր` մեկնաբանություններով                      27
Ժամանցային հաղորդումներ (խաղեր, մրցույթներ)                   21
                  Սպորտ                  19
                 Սերիալներ                 18
     Լուրեր` առանց մեկնաբանությունների               15
          Քաղաքական բանավեճեր              11
 Ինտերակտիվ հաղորդումներ (հեռուստադիտողի…           9
  Ընթացիկ քաղաքական իրադարձությունների…           8
                  Թոք շոու        6
                    Այլ      5
          Կրոնական հաղորդումներ     3
            Հին հայկական ֆիլմեր  1
Մուլտֆիլմեր/հաղորդումներ երեխաների համար   1
Մեջբերումներ Ֆոկուս խմբերի մասնակիցների ասածներից.

 “ Հայաստանի համար ժամանցային հաղորդումները պետք է
 լինեն միայն կրթական, որ գիտելիքները զարգացնեն…”
 (Կին, 20, ինքնազբաղված, Երևան)

 “Ես կուզենայի որ չափահասների համար հաղորդումներ լինեին
 գիտական, կենդանիների մասին և հումորային, որոնք ավելի
 ինֆորմատիվ են” (Տղամարդ, 24, զբաղված, Երևան)

 “Գյուղական կյանքը հիմա մի քիչ անտեսված է, բայց շատ
 հետաքրքիր պատմություններ գիտեն գյուղացիները: Մեկ էլ
 սովետի ժամանակ էսպես էր մի հատ զվարճալի մի բան
 կասեն, մի հատ ես շարք ունեմ գրած փոքրիկ զվարճալի
 պատմությունների:” (գործազուրկ, Երևան)

 “Ով չէր նայի հիմա <<Վարդանանք>>-ը և այլն: Թող սերիալ
 անեն, էլի չեն նայի, իհարկե կնայեն:...”
 (Կին, 64, զբաղված, Երևան)
Այլընտրանքային
 լրատվամիջոցներ.
ընդհանուր ակնարկ
Հայաստանում անհատական համակարգիչ ունեն …
     (%), Կովկասյան Բարոմետր


   2007  2008   2009  2010
   11   10    15   27
  Հայաստանում տանն ինտերնետ ունեն…
     (%), Կովկասյան Բարոմետր

   2007   2008  2009  2010
    4    5    6   19
E1. Վերջին 12 ամիսներին օգտվե՞լ եք
    համացանցից/Ինտերնետից (ըստ տարիքային խմբերի, %)
          Այո      Ոչ  Չգիտեմ ինչ է ինտերնետը

                                4    2


 28
      41

             57
                    63
                                    69
                         81
                                90


 70
      59
             42
                    36
                                    30
                         18
                                5

16-20   21-25     26-30    31-45   46-60     60+  Ընդհանուր
E1. Վերջին 12 ամիսներին օգտվե՞լ եք
    համացանցից/Ինտերնետից (ըստ բնակավայրի տիպի, %)

            Այո    Ոչ  Չգիտեմ ինչ է ինտերնետը
Երևան (n=504)        43                57
 Այլ քաղաքներ
            33                66    1
   (n=443)
Գյուղեր (n=473)  13               83        4
E4. Համացանցին միանալու համար ավելի հաճախ ո՞ր
        սարքավորումից եք օգտվում
 (բազմակի պատասխաններ, % բոլոր ինտերնետ օգտվողների մեջ):

  73
              18
                          11
Համակարգիչ      Բջջային հեռախոս      Երկուսն էլ
E4. Համացանցին միանալու համար ավելի հաճախ ո՞ր
         սարքավորումից եք օգտվում
   (% բոլոր ինտերնետ օգտվողների մեջ ըստ բնակավայրի
        տիպի, բազմակի պատասխաններ):
      Համակարգիչ   Բջջային հեռախոս   Երկուսն էլ


              77
74

                          62
                               33

                 21
       17
   11                             10
                     4


 Երևան (n=219)      Այլ քաղաքներ (n=150)    Գյուղեր (n=63)
E2. Առավել հաճախ որտե՞ղ եք օգտվում համացանցից
             N=422 (%)


           Տանը            64     Աշխատավայրում        15Ամենուր` բջջային հեռախոսով      13            Այլ    5 Ինտերնետ-սրճարաններում   3      Ուսման վայրում  1
E3. Եթե տանը ունեք համացանցային կապ, ապա ի՞նչ կերպ
              է այն միացված (%)
                 N=419


          3G – ֆլեշ կուտակիչով/Flash         30Համակարգչին միացված կաբելային հաղորդալարով        23         Տանը ինտերնետ-կապ չունենք        19        3G – բջջային հեռախոսակապով     14


  Համակարգչին միացված հեռախոսալարով/Dial-
                          14
       up/դայալ-ափ/մոդեմ


      Wi-Fi/վայ ֆայ կապով/ անլար կապով  1             Կապի այլ միջոցներ   1
Ո՞րն է համացանցից չօգտվելու հիմնական պատճառը
          N=977 (% ինտերնետ չօգտվողների մեջ)


  Համակարգչի/բջջային հեռախոսի սահմանափակ
                                    34
        հասանելիություն


              Տարիքը/տարեց եմ            21


               Հետաքրքիր չէ          11


           Կարիքը չկա/օգտակար չէ        9


              Ժամանակ չունեմ      8


Համացանցը կամ համակարգիչը չափազանց դժվար է
                           8
        օգտագործել


 Համացանցի օգտագործման սակագները բարձր են    7


                    Այլ  2
E6. Օրեկան միջին հաշվով քանի՞ Ժամ եք օգտվում
    համացանցից (ժամ, միջինն ըստ տարիքային խմբերի)

      5.5
 3.8


                              3.0
          2.7   2.8   2.7

                        2.1
16-20   21-25  26-30  31-45  46-60   60+   Ընդհանուր
Ֆոկուս խմբի մասնակից.
“Ինտերնետը դարձել ա իմ կյանքի անբաժանելի մաս, շատ
   կարևոր մաս, ինչպես որ, չեմ չափազանցնի, եթե
    ասեմ, ինչպես որ սնունդը, հագուստը, էտ
  անհրաժեշտություն ա”: (Կին, 26, ուսանող, Երևան)
E7. Համացանցում գտնվելիս ինչո՞վ եք սովորաբար զբաղվում
    N= 403 (% ըստ տարբերակների, մի քանի պատասխանի
            հնարավորություն)
         Այցելում եմ սոցիալական կայքեր
       (Odnoklassniki, Facebook, Twitter etc.)
                                             65
      Օգտվում եմ որոնողական համակարգերից
            (Google, Yahoo)
                                          48
Անմիջական հեռահաղորդակցմամբ (Skype, ICQ, MSN և
          այլն)
                                        39

         Կարդում եմ առցանց նորություններ               36

  Դիտում եմ հոլովակներ (YouTube, RuTube, Vimeo)             32
  Ուղարկում/ստանում եմ էլեկտրոնային նամակներ/E-
            mail
                                     30

       Օգտագործում եմ աշխատանքիս համար             25

                 Խաղեր եմ խաղում          24

 Ներբեռնում/քաշում եմ երգեր կամ այլ տիպի ծրագրեր        17
 Գրառումներ եմ անում անձնական բլոգում/Կարդում եմ
         ուրիշների բլոգեր
                              6

                         Այլ  3
E19. Ամենից շատ ո՞ր սոցիալական կայքից եք օգտվում
    N=249, (տոկոս սոցիալական կայքերից օգտվողների մեջ)Օդնոկլասնիկի/Одноклассники                 80
     Ֆեյսբուք/ Facebook    15
             Այլ  3
     Մոյ միր/ Мой мир   2
E21. Սոցիալական կայքերում ի՞նչ գործողություններ եք
              կատարում
     N= 894 (տոկոս սոցիալական կայքերից օգտվողների մեջ)


        Հաղորդակցվում եմ ընկերներիս հետ              88

          Հաղորդագրություններ եմ գրում           36
Կապ եմ պահպանում դպրոցի և բուհի հին ընկերներիս
          հետ
                                   35

           Տեղեկություններ եմ ստանում           34

               Խաղեր եմ խաղում          28
          Զետեղում եմ
   լուսանկարներ, տեսանյութեր, երաժշտություն
                                25
  Ծանոթանում եմ նոր մարդկանց հետ և ժամանակ
          անցկացնում
                                25

          Տեղեկություններ եմ հաղորդում      18
Բավարարում եմ խոսքի ազատության իմ իրավունքն ու
  տեղեկատվություն ստանալու ցանկությունս
                           6

         Վիկտորինաների եմ մասնակցում   3

                      Այլ  1
E23. Արդյո՞ք սոցիալական կայքն օգտագործում եք
      քաղաքական կամ սոցիալական բնույթի նորություններ
              հաղորդելու համար
                N=300 (%)

                                 83
    8                     9

              0

Այո, երկուսն էլ  Այո, միայն քաղաքական  Այո, միայն սոցիալական  Ոչ
E29. Արդյո՞ք համացանցում դիտում, վերաբեռնում/տեղադրում և
    համատեղ օգտագործման եք դնում տեսանյութեր
   (%, ըստ պատասխանների, մի քանի պատասխանի
          հնարավորություն)
64
         31
                  7
                             3


Ոչ      Դիտում եմ  Վերաբեռնում/տեղադրում Համատեղ օգտագործման
                  եմ        եմ դնում
E31. Ի՞նչ տեսակի տեսանյութեր եք դիտում այդ կայքերում
     N=342; (%, ըստ պատասխանների, մի քանի պատասխանի
                 հնարավորություն)       Երաժշտություն                79


   Զվարճալի տեսանյութեր             53


          Ֆիլմեր             52


          Սպորտ          16


 Լրատվական հաղորդումներ       12

Քաղաքական բովանդակություն
                 9
  ունեցող տեսանյութեր

Սոցիալական բովանդակություն
               5
  ունեցող տեսանյութեր

            Այլ  4
E32. Երբևէ քաղաքական կամ սոցիալական բնույթի
  մեկնաբանություն արե՞լ և զետեղել եք առցանց
      (online), օրինակ` լրատվական
կայքերում, բլոգներում, ՅուԹուբում (YouTube) և այլն
    N=422 (% օգտագործողների թվում)
          Այո   Ոչ
                     96
   4


   Այո                Ոչ
E27. Բլոգ ընթերցու՞մ կամ գրում եք
        N=421 (% ինտերնետ օգտագործողների մեջ)
                               66
                                         25   7
                     3
           0.2

Ընթերցում եմ  Գրում եմ բլոգներ  Եվ ընթերցում եմ, և Բլոգից չեմ օգտվում Չգիտեմ, թե բլոգն ինչ
 բլոգներ                գրում                  է
Մեջբերումներ ֆոկուս խմբերի մասնակիցերի ասածներից.

 “Հիմա է, որ աժիոտաժ կա, մամուլն ա, կարդում, լրագրողներն են
 մտնում, բնականաբար իրանք [բլոգները] դառել են ինչ-որ լրացուցիչ տեղեկության
 աղբյուր: Բայց խոսքը գնում է ինչ-որ սակավաթիվ բլոգների մասին, որովհետև
 բլոգների մեծամասնությունը շարունակում է մնալ անձնական, և իրենց լինել –
 չլինելը կարևոր չէ Հայաստանի համար, միգուցե տիեզերքի համար կարևոր է, բայց
 կոնկրետ Հայաստանի համար չեմ կարծում, որ կարևորություն կա:”
 (Տղամարդ, 37, բլոգեր, Երևան)

 “Հայաստանում, իմ կարծիքով, բլոգերները էդքան շատ չեն, որ պաստայանի
 վարում են, ու ովքեր որ վարում են, իրար շատ լավ ճանաչում են, իրանք, ոնց որ մի
 ընդհանուր ընտանիք լինեն:>> .” (Կին, 19, ուսանող, Երևան)


 “Չկա իրավական դաշտ, որ կարգավորում է բլոգներում եղած տեղեկատվության
 ճշգրտությունը: Եվ դու չես կարող դատի տալ ինչ-որ բլոգերին, եթե ինքը ինչ-որ
 բան է գրել” (Կին, 41, բլոգեր, Երևան)


 “Ուղղակի իմ համար անձամբ բլոգը վստահելի ա, եթե վստահելի ա ոչ թե
 բլոգը, այլ բլոգերը: Շատ պահերում: Կան բլոգներ,որ ես չգիտեմ ովա հետևը
 կանգնած : Ու երբ որ բլոգերը դեմքը պարզումա, ինքը աննկարագրելի ավելի
 վստահելիա դառնում կամ գոնե իմ կողմից հասկանալի, թե ինչու ա ինքը գրում:>>.”
 (Տղամարդ, 37, բլոգեր, Երևան)
E36. Որքանո՞վ է Ձեզ մտահոգում համացանցում ձեր
      տվյալների ու նյութերի գաղտնիության խնդիրը
               N=422 (%)
                                    35

                         25
   19          21
Առհասարակ չի  Ավելի շուտ չի մտահոգում Ավելի շուտ մտահոգում է  Շատ է մտահոգում
 մտահոգում
Մեջբերումներ ֆոկուս խմբերի մասնակիցների ասածներից.

 “Էսօր HR- ը մի հատ մտնում ա, նայում ա էտ մարդը Facebook կամ
 բլոգում ինչ ա գրում”: (Տղամարդ, 37, բլոգեր, Երևան)

 “… ավելի ու ավելի շատ եմ սկսել կողպեքի տակ դնել տարբեր
 բաներ, կամ նույնիսկ ընդհանրապես անտեսանելի են նույնիսկ
 ինձ համար, առաջ ես շատ բաց էի գրում ինչ-որ կապված էր իմ
 հետ, վերջին մի երեք-չորս տարիների ընթացքում ես շատ սկսեցի
 զգուշանալ ու նկատել եմ էտ նույն միտումը իմ ընկերների մոտ: ”
 (Կին, 27, բլոգեր, Երևան)

 “Ես կողմ եմ, որ լինեն խմբեր, ովքեր մոնիտորինգ
 կանեն, կհասկանան, թե հասարակությունը ինչի պահանջ
 ունի, էտ հասարակությանը օտարալեզու դպրոց պետք ա թե
 չէ, Թուրքիայի հետ սահման բացել պետք ա թե չէ: Բայց
 վերահսկելը էդ մի քիչ աբսուրդ ա: (Կին, 22, բլոգեր, Երևան)
E12. Տպագիր թերթերի համեմատ, ո՞րն է առցանց (online)
     հրապարակումների ամենամեծ առավելությունը
             N=175, (%)


 Ժամանակի խնայողությունը                    26Աղբյուրների բազմազանություն                   26     Հարմար է միանալը                 23         Անվճար է          15            Այլ     9


Բնապահպանական տեսակետից
               1
    անվնաս է
Առցանց/ online հրապարակումների մոնիթորինգի տվյալներ
    (ԵՄԱ , լրատվամիջոցների մոնիթորինգ , 3 առցանց/online
     հրապարակումներ` 1-in.am, lragir.am, panorama.am,
          փետրվարի 1 – մարտի 15, 2011)

  Առցանց/online հրապարակումների վերին հինգ  (միավորներով)
  թեմաները ըստ հրապարակման քանակի

1. Տարածաշրջանային զարգացումներ
  (Իրանում, Թուրքիայում` դուրս հայ-
  թուքական հարաբերությունների
  կոնտեքստից, Ադրբեջանում` դուրս         1342    100.0
  Ղարաբաղյան հակամարտության
  կոնտեքստից և Ռուսաստանը
  Հարավային Կովկասում)
2. Համաշխարհային լուրեր              1199    89.3
3. ՀՀ քաղաքական կուսակցությունների
                               88.2
  գործունեությունը                1184
4. ՀՀ Կառավարության գործունեությունը        954    71.1
5. Ղարաբաղյան հակամարտության
                               57.2
  լուծումը                    768
E13. Ի՞նչ թեմաներ եք նախընտրում կարդալ առցանց
           հրապարակումներում/ թերթերում
         N=175, (%, ամենաշատ կարդացվող թեման)


         Քաղաքականություն              29


          Հասարակություն           11


           Նորաձևություն          10


          Արվեստ/մշակույթ           10


               Սպորտ           10


Տնտեսություն/գործարար նորություններs        9


     Գիտություն/Տեխնոլոգիաներ       8


   Լուրեր հայտնի մարդկանց մասին     5


Աշխատանքի և այլ հայտարարություններ   4
Մեջբերումներ, ֆոկուս խմբերի մասնակիցներ, մեդիա էքսպերտներ.

 “Գնա ինտերնետ ու կարդա թերթերը: Կարդա ամեն ինչ: Դա այնպես է
 արված, որ մարդ կարող է ինքը որոշել թե ինչի պետք ունի: Դա “Լրաբերը
 չի, որ անընդհատ ներարկի, ներարկի, ներարկի նորություններ.”
 (Տղամարդ, 22, աշխատող, Երևան)


 “Ես կարծում եմ ամենալավը կողմը սոցիալական ցանցերից
 նորություններ ստանալու բնագավառում նա է, որը դու նստած, եթե
 աշխատում ես և նաև զուգահեռ միացրել ես Facebook-ը, տեսնում ես, որ
 հանկարծակի ինչ որ նորություն ինչ որ մեկը share արեց, երբ այդ
 նորության մասին լսում ես արդեն երեկոյան ժամը 9 –ին
 հեռուստացույցով:” (Կին, 26, ուսանող, Երևան)

  “Օրինակ օն-լայնում կան որոշակի կայքեր, որոնք փորձում են լինել
  հնարավորինս անաչառ: Ի տարբերություն հեռուստատեսության, այս
   ոլորտը ավելի շատ է զարգանում, մանավանդ ավելի դյուրին է
   կայքեր ստեղծել, աշխատելը և էստեղ իսկապես բացի բևեռացված
   տարբերակներից կա նաև հնարավորին չափ անաչառ լրատվության
   մեջ բևեռացված կայքերի մեջ կա մրցակցություն և գուցե ապագան
   դրանցն է:” (ՀԿ տնօրեն, Երևան)
Շնորհակալություն
1 of 65

Recommended

Hamacanc by
HamacancHamacanc
HamacancSona8
5.5K views9 slides
Martuni tourist attractions by
Martuni tourist attractionsMartuni tourist attractions
Martuni tourist attractionsIsabella Sargsyan
1.1K views13 slides
Plagiarism in Armenian Universities by
Plagiarism in Armenian UniversitiesPlagiarism in Armenian Universities
Plagiarism in Armenian UniversitiesIsabella Sargsyan
407 views7 slides
Armenia 2011 Media Public Opinion and Preference Survey by
Armenia 2011 Media Public Opinion and Preference SurveyArmenia 2011 Media Public Opinion and Preference Survey
Armenia 2011 Media Public Opinion and Preference SurveyIsabella Sargsyan
928 views55 slides
Data on public perceptions regarding Armenia-Turkey relations, 2010 by
Data on public perceptions regarding Armenia-Turkey relations, 2010Data on public perceptions regarding Armenia-Turkey relations, 2010
Data on public perceptions regarding Armenia-Turkey relations, 2010Isabella Sargsyan
543 views30 slides
Youth Bank - new presentation by
Youth Bank - new presentationYouth Bank - new presentation
Youth Bank - new presentationIsabella Sargsyan
349 views12 slides

More Related Content

More from Isabella Sargsyan

Hello europe - Բարև, Եվրոպա by
Hello europe - Բարև, ԵվրոպաHello europe - Բարև, Եվրոպա
Hello europe - Բարև, ԵվրոպաIsabella Sargsyan
378 views9 slides
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia by
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in ArmeniaNGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in ArmeniaIsabella Sargsyan
544 views36 slides
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia. by
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia.NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia.
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia.Isabella Sargsyan
1.7K views59 slides
Ով ինչին է ուշադրություն դարձնում by
Ով ինչին է ուշադրություն դարձնումՈվ ինչին է ուշադրություն դարձնում
Ով ինչին է ուշադրություն դարձնումIsabella Sargsyan
959 views51 slides
Who is paying attention to what ? by
Who is paying attention to what ?Who is paying attention to what ?
Who is paying attention to what ?Isabella Sargsyan
751 views44 slides
Eurasia Partnership Foundation Armenia by
Eurasia Partnership Foundation ArmeniaEurasia Partnership Foundation Armenia
Eurasia Partnership Foundation ArmeniaIsabella Sargsyan
958 views69 slides

More from Isabella Sargsyan(12)

NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia by Isabella Sargsyan
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in ArmeniaNGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia
Isabella Sargsyan544 views
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia. by Isabella Sargsyan
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia.NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia.
NGO Sustainability and Community Development Mechanisms in Armenia.
Isabella Sargsyan1.7K views
Ով ինչին է ուշադրություն դարձնում by Isabella Sargsyan
Ով ինչին է ուշադրություն դարձնումՈվ ինչին է ուշադրություն դարձնում
Ով ինչին է ուշադրություն դարձնում
Isabella Sargsyan959 views
Analysis on Freedom of Expression in Armenia by Isabella Sargsyan
Analysis on Freedom of Expression in ArmeniaAnalysis on Freedom of Expression in Armenia
Analysis on Freedom of Expression in Armenia
Isabella Sargsyan888 views
Analysis on Freedom of Expression in Armenia by Isabella Sargsyan
Analysis on Freedom of Expression in ArmeniaAnalysis on Freedom of Expression in Armenia
Analysis on Freedom of Expression in Armenia
Isabella Sargsyan464 views

Լրատվամիջոցների վերաբերյալ Հայաստանի բնակչության կարծիքների և նախընտրությունների հետազոտություն 2011

 • 1. Լրատվամիջոցների վերաբերյալ Հայաստանի բնակչության կարծիքների և նախընտրությունների հետազոտություն 2011 Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ (իրականացվում է Internews, YPC, EPF-ի կողմից ) Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ- ՀԱՅԱՍՏԱՆ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագիր crrc@crrc.am հուլիս, 2011
 • 2. Հետազոտության նկարագրությունը • Հայաստանի չափահաս բնակչության շրջանում համազգային հետազոտություն (ընտրանքի չափը 1,420, բոլոր մարզերում; հունվար-փետրվար 2011) • Ութ ֆոկուս խմբային քննարկում մեդիա և ինտերնետ օգտագործողների շրջանում (բլոգերներ-1, սերիալներ դիտողներ- 2, ինտերնետ օգտագործող ուսանողներ-1, գովազդի մասնագետներ- 1, ժամանցային հաղորդումներ դիտողներ-2, լուրեր դիտողներ-1; մարտ, 2011) • 33 խորին հարցազրույց մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների հետ (ժուռնալիստներ, լրատվական գործակալությունների տնօրեններ, մեդիա սեփականատերեր, լրատվական ՀԿ-ների տնօրեններ, քաղծառայողներ; ապրիլ-մայիս, 2011) • Համեմատական վերլուծություն Երևանի մամլո ակումբի կողմից իրականացված Մեդիա (7 ՀՏ ալիքներ, 2 տպագիր թերթ, 3 առցանց հրապարակում; փետրվարի 1-մարտի 15) մոնիթորինգի արդյունքների հետ:
 • 3. Հետազոտական թիմը • Գայանե Մամիկոնյան– ծրագրի համակարգում, հարցաթերթի մշակում, ուղեցույցների կազմում , նախնական վերլուծական զեկույցի պատրաստում; • Գայանե Ղուկասյան– ընտրանքի, տվյալների արխիվացման փորձագետ; • Ռուբեն Եգանյան– հարցաթերթի, ընտրանքի խորհրդատու և դաշտային աշխատանքների ղեկավար • ՀՌԿԿ-Հայաստանի ամբողջ անձնակազմը` ներառյալ Եվգենյա Պատուրյանը (ծրագրի ղեկավար) և Մոնիկա Շահմենենդյան (օգնական) • Արփինե Փորսուղյան– շնորհանդեսի նյութի պատրաստում • 60 խմբավարներ, հարցազրուցավարներ, մոդերատորներ • ՀՌԿԿ-Հայաստան թիմին խորհրդատվություն և մոնիթորինգ իրականացրել են Մարիա Ասլամազյանը , EPF-ի և YPC – ի, ինչպես նաև ՀՌԿԿ-ռեգիոնալի աշխատակազմը:
 • 4. Բովանդակություն 1. Ավանդական լրատվամիջոցներ – Ընդհանուր ակնարկ (ՀՏ,ռադիո, թերթեր) – Խնդիրներ – Հնարավորություններ 2. Այլընտրանքային/online լրատվամիջոցներ – Ընդհանուր ակնարկ (ինտերնետ օգտագործողներ, սոցիալական ցանցեր, առցանց/online հրապարակումներ) – Խնդիրներ – Հեռանկարներ
 • 5. Ավանդական լրատվամիջոցներ. ընդհանուր ակնարկ (հասանելիություն, օգտագործում, վստա հություն, բովանդակություն)
 • 6. F6. Նշված իրերից որո՞նք ունեք նորմալ աշխատանքային վիճակում Հեռուստացույց 97 Բջջային հեռախոս 89 Տեսամագնիտոֆոն/DVD փլեյեր 64 Համակարգիչ 32 Արբանյակային ՀՏ 27 ալեհավաք/կաբելային ՀՏ Համացանցի կապ 26 Ռադիո 20 Ռադիո ավտոմեքենայի մեջ 16 Բոլորը 2 Ոչ մեկը 0.2
 • 7. B1. Վերջին 12 ամիսներին դիտե՞լ եք ՀՏ կամ ունկնդրել ռադիո ( %) 76 23 1 Միայն ՀՏ եմ դիտել Եվ ՀՏ եմ դիտել, և ռադիո Ոչ ՀՏ եմ դիտել, և ոչ ռադիո ունկնդրել ունկնդրել
 • 8. B2. Օրական միջին հաշվով որքա՞ն ժամանակ եք ՀՏ դիտում (%) N=1391 12 ժամ և ավելի 9 9-12 ժամ 11 7-9 ժամ 13 5-7 ժամ 23 3-5 ժամ 25 1-3 ժամ 15 1 ժամից պակաս 2
 • 9. B2. Օրական միջին հաշվով որքա՞ն ժամանակ եք ՀՏ դիտում (ըստ զբաղվածության կարգավիճակի, %) Զբաղվածներ Գործազուրկներ N=1391, միջին=4 7 Զբաղվածներ=514, միջին=3.6, 12 ժամ և ավելի 11 Գործազուրկներ=877, միջին=4.2 6 9-12 ժամ 14 12 7-9 ժամ 14 25 5-7 ժամ 22 27 3-5 ժամ 24 20 1-3 ժամ 13 3 1 ժամից պակաս 2
 • 10. B2. Օրական միջին հաշվով որքա՞ն ժամանակ եք ՀՏ դիտում (ըստ բնակավայրի տիպի, %) Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղեր 12 ժամ և 8 10 Երևան, միջին – 3.9 (N=495) ավելի 10 Այլ քաղաքներ, միջին – 5.2 (N=431) 9 Գյուղեր, միջին- 4.4 (N=465) 9-12 ժամ 11 14 11 7-9 ժամ 13 15 22 5-7 ժամ 23 25 28 3-5 ժամ 25 22 20 1-3 ժամ 15 12 1 ժամից 2 3 պակաս 2
 • 11. B4. Ո՞ր ՀՏ ալիքներն են Ձեզ հասանելի և որքան հաճախ եք դրանք դիտում (%, ըստ ալիքների, “ամեն օր” տարբերակը) Հասանելիություն Դիտման հաճախություն Հ1 98 77 Հ2 92 47 Արմենիա 90 68 Շանթ 87 65 РТР Планета 37 84 ОРТ 38 75 ԱԼՄ 73 27 Երկիր մեդիա 59 15 Շողակաթ 52 7 Արարատ 51 11 ԱՐ 49 10 Կենտրոն 49 8 TV5 49 9 ATV 49 12 Հայ TV 48 7 Հայրենիք TV 48 7 Կուլտուրա 48 14 Երևան 47 6 Դար 21 45 11 Տեղական հ/տ 20 11
 • 12. A1. Ընթացիկ իրադարձությունների և նորությունների մասին տեղեկատվության ամենակարևոր աղբյուրը (%) Հեռուստատեսություն 90 Ինտերնետ 7 Ռադիո 2 Թերթեր 1 Հարևաններ, ընկերներ, բ 1 արեկամներ
 • 13. A2. Ընթացիկ իրադարձութ յունների և նորությունների մասին տեղեկանալու համար որքա՞ն հաճախ եք օգտվում այս աղբյուրներից (%) Ամեն օր Շաբաթը մի քանի անգամ Շաբաթը մեկ անգամ Ամիսը 1-2 անգամ Երբեք Հայկական ՀՏ ալիքներ 87 8 11 3 Ռուսական ՀՏ ալիքներ 51 18 8 7 16 Հարևաններ, ընկերներ, ազգականներ 26 26 11 11 27 Սոցիալական ցանցերի կայքեր 11 5 23 79 Ռադիո 11 6 33 78 Միջազգային ՀՏ(BBC, CNN) 10 6 4 6 75 Առցանց հրապարակումներ 9 3 23 84 Թերթեր/ շաբաթաթերթեր 5 7 11 10 66
 • 14. A6. Վստահությունը տեղեկատվության հետևյալ աղբյուրների նկատմամբ (%) Լիովին վստահում եմ Ավելի շուտ վստահում եմ Ավելի շուտ չեմ վստահում Բնավ չեմ վստահում ՉԳ/ՀՊ Տեղական ՀՏ ալիքներ(n=864) 10 42 25 14 10 Հարևաններ, ընկերներ և ազգականներ(n=1294) 9 45 25 13 9 Համազգային ՀՏ ալիքներ(n=1406) 8 46 30 13 2 Առցանց հրապարակումներ (n=903) 7 26 12 7 48 Սոցիալական ցանցային կայքեր(n=918) 5 25 13 9 47 Տեղական թերթեր (n=687) 5 30 22 13 30 Համազգային ռադիոկայաններ(n=889) 5 32 21 11 31 Տեղական ռադիոկայաններ(n=514) 5 28 20 13 35 Համազգային թերթեր(n=1050) 5 32 26 13 24
 • 15. B7. Այս ՀՏ հաղորդումներից որո՞նք եք առավել հաճախ դիտում (% բոլոր պատասխաններում, հնարավոր էր 3 պատասխան) Լուրեր` մեկնաբանություններով 16 Գեղարվեստական ֆիլմեր 15 Երաժշտություն 14 Սերիալներ 13 Լուրեր` առանց մեկնաբանությունների 9 Սպորտ 8 Ճանաչողական… 7 Ժամանցային հաղորդումներ (խաղեր, մրցույթներ) 6 Քաղաքական բանավեճեր 5 Թոք շոու 2 Ընթացիկ քաղաքական իրադարձությունների… 2 Ինտերակտիվ հաղորդումներ (հեռուստադիտողի… 1 Այլ 1 Կրոնական հաղորդումներ 1
 • 16. B10. Ամենից շատ ի՞նչ եք սիրում ունկնդրել ռադիոյով Why don’t you read newspapers/hard copy newspapers? (տոկոս, ըստ տեսակների) (%) Getting news from other sources 30 77 Don't have time to read newspapers 26 Don't have enough money to buy newspapers 14 Newspapers are not sold in the settlement 9 53 Don't trust information in newspapers 8 Sight problems 5 Don't like to read newspapers 3 Not interested in reading newspapers 3 Sickness/ old age 2 11 Illiterate 1 6 3 Other 1 Երաժշտություն Լուրեր Հարցազրույցներ Վիկտորինաներ Այլ
 • 17. D1. Թերթեր կարդու՞մ եք (%, “այո” պատասխանները, ըստ կրթամակարդակի) Լրիվ կամ թերի տարրական/թերի 9 միջնակարգ Լրիվ միջնակարգ/տեխնիկական 30 Թերի կամ լրիվ բարձրագույն/Գ.Թ. 53 Ընդհանուր 34
 • 18. D1. Թերթեր կարդու՞մ եք: (ըստ բնակավայրի տիպի, %) Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղեր 40 Այո 38 25 60 Ոչ 62 75
 • 19. D2. Սովորաբար ի՞նչ տարբերակով եք թերթ կարդում (տոկոս թերթ կարդացողների մեջ) 76 16 7 Միայն առցանց/online տարբերակով Միայն տպագիր տարբերակով Թե տպագիր, թե առցանց/online տարբերա
 • 20. Տպագիր մամուլի հրապարակումների մոնիթորինգի տվյալներ (ԵՄԱ, երկու տպագիր թերթերի մոնիթորինգ (“Առավոտ”, “Գոլոս Արմենիի”), փետրվարի 1- մարտի 15, 2011) Թերթերում ամենաշատ հրապարակվող (միավորներով) հինգ թեմաներըն ըստ հրապարակման քանակի: 1. Սպորտ 322 2. ՀՀ Կառավարության գործունեությունը 284 3. ՀՀ քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը 262 4. Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը 242 5. Համաշխարհային լուրեր 212
 • 21. D5. Ի՞նչ թեմաներ եք նախընտրում կարդալ թերթերում (“առավել շատ ընթերցվող թեմա”-ի դեպքերը, %) N=451 Քաղաքականություն 35 Լուրեր հայտնի մարդկանց մասին 13 Արվեստ/մշակույթ 9 Հեռուստածրագրեր 8 Սպորտ 8 Հասարակություն 7 Նորաձևություն 4 Գիտություն/տեխնոլոգիա 3 Տնտեսություն/գործարար նորություններ 2 Աշխատանքի և այլ հայտարարություններ 2
 • 22. Մեդիա էքսպերտների կարծիքը թերթերի մասին “Կարդացող չկա, որակը լավը չի, փողը քիչ ա, թղթակից չկա, կախվածություն ունի էս մարդուց և սաղ էտ սենց-սենց բաները գումարենք իրար վերջում գալիս ա; էլ ում համար եք էտ թերթերը տպում:” (Լրատվական գործակալության տնօրեն, Երևան) Եթե շատ էսպես կոնկրետացնեմ և պարզ ասեմ՝ Սա (տպագիրը) գնացող է, Նա (ինտերնետը) եկող է: Սա կարծես թե, արդեն հաշտվել է, որ գնացող է, ու մի քիչ ինքն իր նկատմամբ էլ է անտարբեր: դրա համար կառչում է ինչ-որ սենսացիոն նյութերից, ինչ-որ բաներից, որ իրեն ավելի գրավիչ կդարձնեն;” (Լրատվամիջոցների մասնագետ, Երևան) “Մարդիկ փող չունեն, մի հոգի առնում է, պոդեզդով սկսում են կարդալ հերթով բոլորը, կամ իրար պատմել, նույնիսկ չկարդալ: Լավ կարդացողը կարդում է հետո սկսում են իրար պատմել:” (Լրատվական ՀԿ-ի տնօրեն, Երևան)
 • 24. A4. Որքանո՞վ եք համաձայն, որ լրատվամիջոցները օբյեկտիվ են լուսաբանում իրադարձությունները (N=1420, % ըստ լրատվամիջոցների, ՉԳ/ՀՊ պատասխանները ներառված չեն) Լիովին համաձայն եմ Ավելի շուտ համաձայն եմ Համաձայն չեմ Բնավ համաձայն չեմ Առցանց 13 41 29 16 հրապարակումներ Թերթեր 7 37 36 21 Ռադիո 7 38 34 21 Հեռուստատեսություն 8 39 35 18
 • 25. A5. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է ոչ օբյեկտիվ լուսաբանման գլխավոր պատճառը N=728 (%) Քաղաքական որևէ ուժի հետ 63 կապվածությունը Գրաքննությունը 8 Գործարար շրջանակների հետ 6 կապվածությունը Ֆինանսական սահմանափակումները 3 Լրագրողների արհեստավարժության 2 պակասը Ինքնագրաքննությունը 1 Չգիտեմ 11 Հրաժարվում եմ պատասխանել 1
 • 26. A7. Ըստ ձեզ, ներկայումս ՀՀ-ում հետևյալ լրատվամիջոցները որքանո՞վ են անկախ կառավարության և/կամ գործարար ոլորտի վերահսկողությունից (%) Մեծապես Որոշ չափով Ոչ այնքան Բնավ անկախ չեն Հարցը տեղին չէ Սոցիալական ցանցային կայքեր 12 25 12 10 42 Առցանց հրապարակումներ 10 27 11 10 42 Համազգային ՀՏ ալիքներ 6 33 31 29 1 Տեղական ՀՏ ալիքներ 5 21 19 18 37 Համազգային ռադիոկայաններ 5 23 20 19 34 Համազգային թերթեր 5 27 24 21 23 Տեղական թերթեր 4 15 14 14 53 Տեղական ռադիոկայաններ 3 12 10 12 63
 • 27. A7. Ըստ ձեզ, ներկայումս ՀՀ-ում հետևյալ լրատվամիջոցները որքանո՞վ են անկախ կառավարության և/կամ գործարար ոլորտի վերահսկողությունից (%) Մեծապես Որոշ չափով Ոչ այնքան Բնավ անկախ չեն Սոցիալական ցանցային կայքեր (n=947) 21 43 20 17 Առցանց հրապարակումներ(n=960) 17 46 19 18 Տեղական ռադիոկայաններ (n=1236) 9 31 27 32 Տեղական ՀՏ ալիքներ (n=1271) 8 33 31 28 Տեղական թերթեր (n=1204) 8 32 30 30 Համազգային ռադիոկայաններ (n=1158) 7 34 30 29 Համազգային ՀՏ ալիքներ (n=1299) 6 33 31 29 Համազգային թերթեր (n=1182) 6 35 31 28
 • 28. A3. Որքանո՞վ է կարևոր, որ լրատվամիջոցները լինեն ազատ` լուրեր և գաղափարներ հրապարակելիս չվերահսկվեն կառավարության կողմից N=1420 (%) Շատ կարևոր է Ավելի շուտ կարևոր է Ավելի շուտ կարևոր չէ Բնավ կարևոր չէ Ինտերնետ 65 22 8 6 Թերթեր 64 24 7 5 Ռադիո 63 26 8 4 Հեռուստատեսություն 66 23 7 3
 • 29. A13. Տեղյա՞կ եք արդյոք հեռարձակումը կարգավորող որևէ մարմնի մասին N=1420 A14. Ո՞ր մարմինների մասին եք տեղյակ N=71 (%) Հայաստանի Անունը չի հանրային հիշում, 36 հեռուստառադի ոընկերության խորհուրդ, 34 Ոչ, 9 5 Այլ, 12 Հայաստանի ՀՏ- յան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով, 2 5 Այո, 5
 • 30. A8. Ձեր գնահատմամբ լրատվամիջոցի սեփականատերը որքանո՞վ է ազդում հեռարձակվող կամ հրապարակվող նյութերի բովանդակության վրա (%) Վճռորոշ ազդեցություն 42 ունի Ավելի շուտ ազդեցություն 46 ունի Ավելի շուտ ազդեցություն 9 չունի Բոլորովին ազդեցություն 4 չունի
 • 31. Մեջբերումներ ֆոկուս խմբերի մասնակիցների ասածներից. “…ամեն մի հեռուստաընկերություն ինչ որ մեկի պատվերն ա տալիս ու ինչ-որ մի ուղղվածություն ունի: Միևնույնն ա, չի լինի էդ Ձեր ասած ազատ, արդար, թեթև քննարկումը: Ամեն մի քննարկում պատվերով ա լինում և քննարկման ենթակա էդ անդամները, հենց էդ մարդիկ են, ով որ պետք ա լինեն էդտեղ”: (Կին, 55, զբաղված, Երևան) “Ընենց տպավորություն ա, ոնց-որ վակուում են սարքել, որ քաղաքացին նայի հումորային ապուշ հաղորդում, հետո միանա պաշտոնական լրատվության, հետո նորից ապուշություն, հետո նորից պաշտոնական լրատվություն: Երրորդ կարծիքը իսպառ բացակայում ա”: (Տղամարդ, 27, զբաղված, Երևան) “Երբ որ ես նայում եմ մեր հեռուստաընկերությունները, ոնց-որ ընդեղ վիրտուալ, վիրտուալ կյանքը էնտեղ ա, իսկ իրականը` վիրտուալների, այսինքն ինտերնետի միջոցով ա: Ինձ համար ըտենցա: Այն իրականությունը, ինչ-որ պիտի, որ արտահայտվեր, դա, ոնց որ կապ չունի մեր կյանքի հետ.” (Կին, 54, Ինքնազբաղված, Երևան) “Մեր հեռուստատեսությունները նայում ես` լիովին կառավարական հեռուստաընկերություններ են, ոչ մի անկախ հեռուստաընկերություն, որպես էդպիսին, գոնե լրատվական որևէ միջոց չկա.” (Տղամարդ, 33, զբաղված, Երևան)
 • 32. Մեդիա մասնագետների հարցազրույցներից. “Անկախությունը փող է պահանջում (Բլոգեր, Երևան) “Դուք կարող եք ինքներդ էլ որոշեք որոնք են, ովքեր ամենածանր վիճակում են այսօր, իմացեք, որ նրանք անկախ են:” (Լրատվական գործակալության տնօրեն, Երևան) “Ամեն լրատվամիջոց իր տիրոջ նման է” : (Մարզային ՀԿ նախագահ) “Նախագահը երբեք իր մոտ չի կանչի խմբագրին կամ լրատվական գործակալության տնօրենին ու ասի ինչ անել...դա միշտ արվում է անուղղակի ճանապարհով, օգտագործելով լծակները և լրագրողների, լրատվամիջոցների համար վախի մթնոլորտ ստեղծելով…” (Հեռուստաընկերության տնօրեն)
 • 33. Հնարավորություններ ավանդական լրատվամիջոցների համար
 • 34. Տեղեկատվական/լրատվական և վերլուծական հաղորդումների մոնիթորինգի տվյալներ (ԵՄԱ, 7 ՀՏ ալիքների* լրատվության մոնիթորինգ , փետրվարի 1 – մարտի 15, 2011) ՀՏ-յամբ ամենաշատ հրապարակվող հինգ (միավորներով) Հարաբերակց թեմաներն ըստ հեռարձակման քանակի ություններ, % 1. Համաշխարհային լուրեր 3532 100.0 2. ՀՀ կառավարության գործունեությունը 2072 58.7 3. Սպորտ 1986 56.2 4. Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը 1622 45.9 5. Աղետներ, արտակարգ իրավիճակներ 1397 39.6 Սոցիալ-քաղաքական, բանավեճային ծրագրերի մոնիթորինգի տվյալներ (ԵՄԱ, 7 ՀՏ ալիքների լրատվության մոնիթորինգ , փետրվարի 1 – մարտի 15, 2011) ՀՏ-յամբ ամենաշատ հրապարակվող հինգ թեմաները ըստ (միավորներով) հեռարձակման քանակի 1. ՀՀ կառավարության գործունեությունը 126 2. Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը 105 3. ՀՀ քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը 95 4. Տարածաշրջանային զարգացումները 64 5. Գնաճը (ապրանքների և ծառայությունների), ցածր աշխատավարձերը, կենսաթոշակները և սոցիալական 63 նպաստենրը Հայաստանում *Հ1, Շողակաթ, Արմենիա, Երկիր-մեդիա, Հ2, Կենտրոն, Շանթ
 • 35. A17. Ամենաշատ պահանջարկված հինգ թեմաները, Միջին, 1-10 որոնց մասին հարցվողները կցանկանային ավելի բալանոց շատ տեղեկատվություն ստանալ լրատվամիջոցներից սանդղակով Գնաճը (ապրանքների և ծառայությունների), ցածր աշխատավարձերը, կենսաթոշակները և սոցիալական 8.85 նպաստենրը Հայաստանում Խնդիրներ առողջապահության ոլորտում (բժշկական ծառայությունների որակը, դեղերի և բժշկական 8.84 ծառայությունների գները), կոռուպցիան առողջապահության համակարգում Գործազրկությունը Հայաստանում 8.78 Հայկական բանակի դրությունը 8.77 Ցեղասպանության ճանաչումն աշխարհում 8.77
 • 36. Այլ ՀՏ հաղորդումների մոնիթորինգի տվյալներ (ԵՄԱ , 7 ՀՏ ալիքների տվյալների մոնիթորինգ , փետրվարի 1 – մարտի 15, 2011) ՀՏ-յամբ ամենաշատ հրապարակվող հինգ (միավորներով) թեմաները ըստ հեռարձակման քանակի 1. Արվեստ/մշակույթ 1139 2. Սերիալներ 1055 3. Ժամանցային հաղորդումներ 990 4. Հոգևոր արժեքները, եկեղեցին, կրոնը, էթնիկ և այլ փոքրամասնությունները, երիտասարդությունը 953 Հայաստանում 5. Լրացուցիչ տեղեկություններ (եղանակի 677 կանխատեսում, տարադրամի փոխարժեք և այլն)
 • 37. B8. Հետևյալ ՀՏ հաղորդումներից որո՞նք կուզեիք ավելի շատ տեսնել հայկական ալիքներով (%, ըստ հաղորդումների, 3 պատասխանի հնարավորություն) Գեղարվեստական ֆիլմեր 43 Ճանաչողական… 33 Երաժշտություն 30 Լուրեր` մեկնաբանություններով 27 Ժամանցային հաղորդումներ (խաղեր, մրցույթներ) 21 Սպորտ 19 Սերիալներ 18 Լուրեր` առանց մեկնաբանությունների 15 Քաղաքական բանավեճեր 11 Ինտերակտիվ հաղորդումներ (հեռուստադիտողի… 9 Ընթացիկ քաղաքական իրադարձությունների… 8 Թոք շոու 6 Այլ 5 Կրոնական հաղորդումներ 3 Հին հայկական ֆիլմեր 1 Մուլտֆիլմեր/հաղորդումներ երեխաների համար 1
 • 38. Մեջբերումներ Ֆոկուս խմբերի մասնակիցների ասածներից. “ Հայաստանի համար ժամանցային հաղորդումները պետք է լինեն միայն կրթական, որ գիտելիքները զարգացնեն…” (Կին, 20, ինքնազբաղված, Երևան) “Ես կուզենայի որ չափահասների համար հաղորդումներ լինեին գիտական, կենդանիների մասին և հումորային, որոնք ավելի ինֆորմատիվ են” (Տղամարդ, 24, զբաղված, Երևան) “Գյուղական կյանքը հիմա մի քիչ անտեսված է, բայց շատ հետաքրքիր պատմություններ գիտեն գյուղացիները: Մեկ էլ սովետի ժամանակ էսպես էր մի հատ զվարճալի մի բան կասեն, մի հատ ես շարք ունեմ գրած փոքրիկ զվարճալի պատմությունների:” (գործազուրկ, Երևան) “Ով չէր նայի հիմա <<Վարդանանք>>-ը և այլն: Թող սերիալ անեն, էլի չեն նայի, իհարկե կնայեն:...” (Կին, 64, զբաղված, Երևան)
 • 40. Հայաստանում անհատական համակարգիչ ունեն … (%), Կովկասյան Բարոմետր 2007 2008 2009 2010 11 10 15 27 Հայաստանում տանն ինտերնետ ունեն… (%), Կովկասյան Բարոմետր 2007 2008 2009 2010 4 5 6 19
 • 41. E1. Վերջին 12 ամիսներին օգտվե՞լ եք համացանցից/Ինտերնետից (ըստ տարիքային խմբերի, %) Այո Ոչ Չգիտեմ ինչ է ինտերնետը 4 2 28 41 57 63 69 81 90 70 59 42 36 30 18 5 16-20 21-25 26-30 31-45 46-60 60+ Ընդհանուր
 • 42. E1. Վերջին 12 ամիսներին օգտվե՞լ եք համացանցից/Ինտերնետից (ըստ բնակավայրի տիպի, %) Այո Ոչ Չգիտեմ ինչ է ինտերնետը Երևան (n=504) 43 57 Այլ քաղաքներ 33 66 1 (n=443) Գյուղեր (n=473) 13 83 4
 • 43. E4. Համացանցին միանալու համար ավելի հաճախ ո՞ր սարքավորումից եք օգտվում (բազմակի պատասխաններ, % բոլոր ինտերնետ օգտվողների մեջ): 73 18 11 Համակարգիչ Բջջային հեռախոս Երկուսն էլ
 • 44. E4. Համացանցին միանալու համար ավելի հաճախ ո՞ր սարքավորումից եք օգտվում (% բոլոր ինտերնետ օգտվողների մեջ ըստ բնակավայրի տիպի, բազմակի պատասխաններ): Համակարգիչ Բջջային հեռախոս Երկուսն էլ 77 74 62 33 21 17 11 10 4 Երևան (n=219) Այլ քաղաքներ (n=150) Գյուղեր (n=63)
 • 45. E2. Առավել հաճախ որտե՞ղ եք օգտվում համացանցից N=422 (%) Տանը 64 Աշխատավայրում 15 Ամենուր` բջջային հեռախոսով 13 Այլ 5 Ինտերնետ-սրճարաններում 3 Ուսման վայրում 1
 • 46. E3. Եթե տանը ունեք համացանցային կապ, ապա ի՞նչ կերպ է այն միացված (%) N=419 3G – ֆլեշ կուտակիչով/Flash 30 Համակարգչին միացված կաբելային հաղորդալարով 23 Տանը ինտերնետ-կապ չունենք 19 3G – բջջային հեռախոսակապով 14 Համակարգչին միացված հեռախոսալարով/Dial- 14 up/դայալ-ափ/մոդեմ Wi-Fi/վայ ֆայ կապով/ անլար կապով 1 Կապի այլ միջոցներ 1
 • 47. Ո՞րն է համացանցից չօգտվելու հիմնական պատճառը N=977 (% ինտերնետ չօգտվողների մեջ) Համակարգչի/բջջային հեռախոսի սահմանափակ 34 հասանելիություն Տարիքը/տարեց եմ 21 Հետաքրքիր չէ 11 Կարիքը չկա/օգտակար չէ 9 Ժամանակ չունեմ 8 Համացանցը կամ համակարգիչը չափազանց դժվար է 8 օգտագործել Համացանցի օգտագործման սակագները բարձր են 7 Այլ 2
 • 48. E6. Օրեկան միջին հաշվով քանի՞ Ժամ եք օգտվում համացանցից (ժամ, միջինն ըստ տարիքային խմբերի) 5.5 3.8 3.0 2.7 2.8 2.7 2.1 16-20 21-25 26-30 31-45 46-60 60+ Ընդհանուր
 • 49. Ֆոկուս խմբի մասնակից. “Ինտերնետը դարձել ա իմ կյանքի անբաժանելի մաս, շատ կարևոր մաս, ինչպես որ, չեմ չափազանցնի, եթե ասեմ, ինչպես որ սնունդը, հագուստը, էտ անհրաժեշտություն ա”: (Կին, 26, ուսանող, Երևան)
 • 50. E7. Համացանցում գտնվելիս ինչո՞վ եք սովորաբար զբաղվում N= 403 (% ըստ տարբերակների, մի քանի պատասխանի հնարավորություն) Այցելում եմ սոցիալական կայքեր (Odnoklassniki, Facebook, Twitter etc.) 65 Օգտվում եմ որոնողական համակարգերից (Google, Yahoo) 48 Անմիջական հեռահաղորդակցմամբ (Skype, ICQ, MSN և այլն) 39 Կարդում եմ առցանց նորություններ 36 Դիտում եմ հոլովակներ (YouTube, RuTube, Vimeo) 32 Ուղարկում/ստանում եմ էլեկտրոնային նամակներ/E- mail 30 Օգտագործում եմ աշխատանքիս համար 25 Խաղեր եմ խաղում 24 Ներբեռնում/քաշում եմ երգեր կամ այլ տիպի ծրագրեր 17 Գրառումներ եմ անում անձնական բլոգում/Կարդում եմ ուրիշների բլոգեր 6 Այլ 3
 • 51. E19. Ամենից շատ ո՞ր սոցիալական կայքից եք օգտվում N=249, (տոկոս սոցիալական կայքերից օգտվողների մեջ) Օդնոկլասնիկի/Одноклассники 80 Ֆեյսբուք/ Facebook 15 Այլ 3 Մոյ միր/ Мой мир 2
 • 52. E21. Սոցիալական կայքերում ի՞նչ գործողություններ եք կատարում N= 894 (տոկոս սոցիալական կայքերից օգտվողների մեջ) Հաղորդակցվում եմ ընկերներիս հետ 88 Հաղորդագրություններ եմ գրում 36 Կապ եմ պահպանում դպրոցի և բուհի հին ընկերներիս հետ 35 Տեղեկություններ եմ ստանում 34 Խաղեր եմ խաղում 28 Զետեղում եմ լուսանկարներ, տեսանյութեր, երաժշտություն 25 Ծանոթանում եմ նոր մարդկանց հետ և ժամանակ անցկացնում 25 Տեղեկություններ եմ հաղորդում 18 Բավարարում եմ խոսքի ազատության իմ իրավունքն ու տեղեկատվություն ստանալու ցանկությունս 6 Վիկտորինաների եմ մասնակցում 3 Այլ 1
 • 53. E23. Արդյո՞ք սոցիալական կայքն օգտագործում եք քաղաքական կամ սոցիալական բնույթի նորություններ հաղորդելու համար N=300 (%) 83 8 9 0 Այո, երկուսն էլ Այո, միայն քաղաքական Այո, միայն սոցիալական Ոչ
 • 54. E29. Արդյո՞ք համացանցում դիտում, վերաբեռնում/տեղադրում և համատեղ օգտագործման եք դնում տեսանյութեր (%, ըստ պատասխանների, մի քանի պատասխանի հնարավորություն) 64 31 7 3 Ոչ Դիտում եմ Վերաբեռնում/տեղադրում Համատեղ օգտագործման եմ եմ դնում
 • 55. E31. Ի՞նչ տեսակի տեսանյութեր եք դիտում այդ կայքերում N=342; (%, ըստ պատասխանների, մի քանի պատասխանի հնարավորություն) Երաժշտություն 79 Զվարճալի տեսանյութեր 53 Ֆիլմեր 52 Սպորտ 16 Լրատվական հաղորդումներ 12 Քաղաքական բովանդակություն 9 ունեցող տեսանյութեր Սոցիալական բովանդակություն 5 ունեցող տեսանյութեր Այլ 4
 • 56. E32. Երբևէ քաղաքական կամ սոցիալական բնույթի մեկնաբանություն արե՞լ և զետեղել եք առցանց (online), օրինակ` լրատվական կայքերում, բլոգներում, ՅուԹուբում (YouTube) և այլն N=422 (% օգտագործողների թվում) Այո Ոչ 96 4 Այո Ոչ
 • 57. E27. Բլոգ ընթերցու՞մ կամ գրում եք N=421 (% ինտերնետ օգտագործողների մեջ) 66 25 7 3 0.2 Ընթերցում եմ Գրում եմ բլոգներ Եվ ընթերցում եմ, և Բլոգից չեմ օգտվում Չգիտեմ, թե բլոգն ինչ բլոգներ գրում է
 • 58. Մեջբերումներ ֆոկուս խմբերի մասնակիցերի ասածներից. “Հիմա է, որ աժիոտաժ կա, մամուլն ա, կարդում, լրագրողներն են մտնում, բնականաբար իրանք [բլոգները] դառել են ինչ-որ լրացուցիչ տեղեկության աղբյուր: Բայց խոսքը գնում է ինչ-որ սակավաթիվ բլոգների մասին, որովհետև բլոգների մեծամասնությունը շարունակում է մնալ անձնական, և իրենց լինել – չլինելը կարևոր չէ Հայաստանի համար, միգուցե տիեզերքի համար կարևոր է, բայց կոնկրետ Հայաստանի համար չեմ կարծում, որ կարևորություն կա:” (Տղամարդ, 37, բլոգեր, Երևան) “Հայաստանում, իմ կարծիքով, բլոգերները էդքան շատ չեն, որ պաստայանի վարում են, ու ովքեր որ վարում են, իրար շատ լավ ճանաչում են, իրանք, ոնց որ մի ընդհանուր ընտանիք լինեն:>> .” (Կին, 19, ուսանող, Երևան) “Չկա իրավական դաշտ, որ կարգավորում է բլոգներում եղած տեղեկատվության ճշգրտությունը: Եվ դու չես կարող դատի տալ ինչ-որ բլոգերին, եթե ինքը ինչ-որ բան է գրել” (Կին, 41, բլոգեր, Երևան) “Ուղղակի իմ համար անձամբ բլոգը վստահելի ա, եթե վստահելի ա ոչ թե բլոգը, այլ բլոգերը: Շատ պահերում: Կան բլոգներ,որ ես չգիտեմ ովա հետևը կանգնած : Ու երբ որ բլոգերը դեմքը պարզումա, ինքը աննկարագրելի ավելի վստահելիա դառնում կամ գոնե իմ կողմից հասկանալի, թե ինչու ա ինքը գրում:>>.” (Տղամարդ, 37, բլոգեր, Երևան)
 • 59. E36. Որքանո՞վ է Ձեզ մտահոգում համացանցում ձեր տվյալների ու նյութերի գաղտնիության խնդիրը N=422 (%) 35 25 19 21 Առհասարակ չի Ավելի շուտ չի մտահոգում Ավելի շուտ մտահոգում է Շատ է մտահոգում մտահոգում
 • 60. Մեջբերումներ ֆոկուս խմբերի մասնակիցների ասածներից. “Էսօր HR- ը մի հատ մտնում ա, նայում ա էտ մարդը Facebook կամ բլոգում ինչ ա գրում”: (Տղամարդ, 37, բլոգեր, Երևան) “… ավելի ու ավելի շատ եմ սկսել կողպեքի տակ դնել տարբեր բաներ, կամ նույնիսկ ընդհանրապես անտեսանելի են նույնիսկ ինձ համար, առաջ ես շատ բաց էի գրում ինչ-որ կապված էր իմ հետ, վերջին մի երեք-չորս տարիների ընթացքում ես շատ սկսեցի զգուշանալ ու նկատել եմ էտ նույն միտումը իմ ընկերների մոտ: ” (Կին, 27, բլոգեր, Երևան) “Ես կողմ եմ, որ լինեն խմբեր, ովքեր մոնիտորինգ կանեն, կհասկանան, թե հասարակությունը ինչի պահանջ ունի, էտ հասարակությանը օտարալեզու դպրոց պետք ա թե չէ, Թուրքիայի հետ սահման բացել պետք ա թե չէ: Բայց վերահսկելը էդ մի քիչ աբսուրդ ա: (Կին, 22, բլոգեր, Երևան)
 • 61. E12. Տպագիր թերթերի համեմատ, ո՞րն է առցանց (online) հրապարակումների ամենամեծ առավելությունը N=175, (%) Ժամանակի խնայողությունը 26 Աղբյուրների բազմազանություն 26 Հարմար է միանալը 23 Անվճար է 15 Այլ 9 Բնապահպանական տեսակետից 1 անվնաս է
 • 62. Առցանց/ online հրապարակումների մոնիթորինգի տվյալներ (ԵՄԱ , լրատվամիջոցների մոնիթորինգ , 3 առցանց/online հրապարակումներ` 1-in.am, lragir.am, panorama.am, փետրվարի 1 – մարտի 15, 2011) Առցանց/online հրապարակումների վերին հինգ (միավորներով) թեմաները ըստ հրապարակման քանակի 1. Տարածաշրջանային զարգացումներ (Իրանում, Թուրքիայում` դուրս հայ- թուքական հարաբերությունների կոնտեքստից, Ադրբեջանում` դուրս 1342 100.0 Ղարաբաղյան հակամարտության կոնտեքստից և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում) 2. Համաշխարհային լուրեր 1199 89.3 3. ՀՀ քաղաքական կուսակցությունների 88.2 գործունեությունը 1184 4. ՀՀ Կառավարության գործունեությունը 954 71.1 5. Ղարաբաղյան հակամարտության 57.2 լուծումը 768
 • 63. E13. Ի՞նչ թեմաներ եք նախընտրում կարդալ առցանց հրապարակումներում/ թերթերում N=175, (%, ամենաշատ կարդացվող թեման) Քաղաքականություն 29 Հասարակություն 11 Նորաձևություն 10 Արվեստ/մշակույթ 10 Սպորտ 10 Տնտեսություն/գործարար նորություններs 9 Գիտություն/Տեխնոլոգիաներ 8 Լուրեր հայտնի մարդկանց մասին 5 Աշխատանքի և այլ հայտարարություններ 4
 • 64. Մեջբերումներ, ֆոկուս խմբերի մասնակիցներ, մեդիա էքսպերտներ. “Գնա ինտերնետ ու կարդա թերթերը: Կարդա ամեն ինչ: Դա այնպես է արված, որ մարդ կարող է ինքը որոշել թե ինչի պետք ունի: Դա “Լրաբերը չի, որ անընդհատ ներարկի, ներարկի, ներարկի նորություններ.” (Տղամարդ, 22, աշխատող, Երևան) “Ես կարծում եմ ամենալավը կողմը սոցիալական ցանցերից նորություններ ստանալու բնագավառում նա է, որը դու նստած, եթե աշխատում ես և նաև զուգահեռ միացրել ես Facebook-ը, տեսնում ես, որ հանկարծակի ինչ որ նորություն ինչ որ մեկը share արեց, երբ այդ նորության մասին լսում ես արդեն երեկոյան ժամը 9 –ին հեռուստացույցով:” (Կին, 26, ուսանող, Երևան) “Օրինակ օն-լայնում կան որոշակի կայքեր, որոնք փորձում են լինել հնարավորինս անաչառ: Ի տարբերություն հեռուստատեսության, այս ոլորտը ավելի շատ է զարգանում, մանավանդ ավելի դյուրին է կայքեր ստեղծել, աշխատելը և էստեղ իսկապես բացի բևեռացված տարբերակներից կա նաև հնարավորին չափ անաչառ լրատվության մեջ բևեռացված կայքերի մեջ կա մրցակցություն և գուցե ապագան դրանցն է:” (ՀԿ տնօրեն, Երևան)

Editor's Notes

 1. Check the affiliation for the 3rd quote.