BI foredrag 25.5.2012

699 views

Published on

Foredrag for BI forelesere

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BI foredrag 25.5.2012

 1. 1. Fjord Norge AS!Adm. dir. Kristian B. Jørgensen!1
 2. 2. Fjord Norge! !  Det  offisielle  turistrådet  og  det  internasjonale   markedsføringsselskapet  for  reiselivsnæringen   i  de  fire  fylkene  Rogaland,  Hordaland,  Sogn  &   Fjordane  og  Møre  &  Romsdal   !  Eies  av  de  fire  Vestlandsfylkene  og  220   reiselivsbedriGer  i  Fjord  Norge  regionen   !  Virkemiddelapparat  for  fylkene  for  å  sikre  felles   Fjord  Norge  profil  og  flere  turister  Jl   Vestlandet   !  Kontraktspartner  Jl  NCE  Tourism  Fjord  Norway  2
 3. 3. Fjord Norge! !  Etablert i 1993 – i sitt 19. driftsår! !  NOK 5,5 mill. i egenkapital / 48 mill i omsetning / 8 + 3 ansatte! !  Står for 1/3 av internasjonal turisme til Norge! !  Høy fokus på merkevareledelse! !  Høy kundelojalitet og kundetilfredshet! !  Økt salgsfokus – sterkere markedsmuskler!3
 4. 4. 15 Destinasjoner profilerer seg samlet – under en paraply; FJORD NORGE!                                                                                                                       4
 5. 5. Virkemidler! Presse! Presseturer FotoserviceForbruker! Reiseguide Salgsreiser Bransje! Publikums- Bransje- messer bearbeidelse DVD Workshops Produkt- Internett manual Forbruker- Visningsturer kampanjer Allianse- Fjord Norge bygging Newsletter Produkt- Fjord Norge utv.skole Merkevare- Info skole5 Internt!
 6. 6. FJORDENE   Norges  vik1gste  og     mest  kjente  reiselivsprodukt  6
 7. 7. Hovedopplevelsen   i  den  nasjonale   fyrtårnsstrategien   MERKEVARELØFTE:   VERDIFULLE  OPPLEVELSER  7 7
 8. 8. Fjord  Norge  er  den  mest  kjente  norske     reiselivsdesJnasjonen  internasjonalt  8
 9. 9. In 2004 The National Geographic Travelers panel of specialists rated Fjord Norway the worlds most attractive unspoiled travel destination9
 10. 10. In 2006 The National Geographic Travelers panel of specialists rated The Western Fjords of Norway the best cared for UNESCO World Heritage Site10
 11. 11. In 2009 The National Geographic Travelers panel of specialists rated Fjord Norway the worlds most iconic travel destination!11 1
 12. 12. Forutsetninger for slagkraftige reiselivsregioner! !  Felles hovedprodukt innenfor det regionale området; – fjorder og naturopplevelser !  Felles begrepsbruk – i en felles organisasjon! !  Felles markeder og målgrupper !  Felles erkjennelse av behovet for større internasjonal tyngde, mer enhetlig og slagkraftig markedsføring for å nå frem i konkurransen. !  Oppslutning fra det politiske miljø og næringsaktørene i regionen !  Inkluderende prosess i forhold til utarbeidelse av strategi for regionen hvor næringsaktørene er de viktigste bærere av valgt strategi. !  Kompetanse i felles markedsapparat12
 13. 13. Reiselivets betydning
 som næring !13
 14. 14. NØKKELTALL – 2010 ! Norge! Fjord Norge! Hotell, camping, hytter og vandrehjem! GJESTEDØGN! 100 %! 27 % ! Markedsandel! Utenlandske ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge! 7 421 819! 2 553 547 (34 %)! Norske ferie- og fritidsgjestedøgn i! 18 321 876! 4 397 250 (24 %)! Norge! Totalt ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge! 25 743 695! 6 950 797! TURISTKONSUM i NORGE 2009! 105,5 mrd! 28,5 mrd! (løpende priser)! Utlendingenes turistkonsum! 30,5 mrd! 10,3 mrd! i Norge (løpende priser)! Antall reiselivsbedrifter i Norge 2009! 13 832! Omsetning i 2009! 91 mrd! Reiselivsnæringens andel av BNP - 09! 3,3 %! Kilde: Gjesteundersøkelsen 2009, Andel av sysselsettingen i Norge - 09! TØI / Satelittregnskapet for turisme, 6,4 %! SSB!14 159 808! !
 15. 15. Turisten som ! Arbeidsplasser  –  Samferdsel  -­‐  Opplevelser  –  Trivsel  -­‐  Befolkningsvekst   verdiskaper!
 ! Transport    (drivstoff,  parkering,     bompenger,  fergebilleTer  og  osv)   OvernaWng   AkJviteter   (hotell,  camping,  hyTer,     (heiskort.  museumsbesøk,     gårder,  vandrehjem)   båtleie,  kultur,  osv)   Servering   TURISTEN   Øvrige  innkjøp   (Mat  &  Drikke)   (gaver,  suvenirer,  klær,  osv)   Annet   Innkjøp  av  dagligvarer   (porto,  telefon,  osv.)  15  
 16. 16. Reiselivet er viktig for Vestlandet!! Den  tredje  største  ”næringen”  på  Vestlandet  målt  i  arbeidsplasser!     Arbeidsplasser      Totalt      Hotell  &  Restaurant   •  Hordaland:    25  848      8  058     •  Sogn  &  Fjordane:      5  475      1  569   •  Møre  &  Romsdal:  13  405      3  307   •  Rogaland:    20  577      7  383   •  Totalt    65  305*      20  317   *  Hotell  &  restaurant,  transporTjenester,  kulturtjenester  (varehandel  ikke  med)   Kilde:  SSB     REISELIVET  ER  SPESIELT  VIKTIG  FOR  DISKTRIKTENE  16
 17. 17. Våre muligheter?!17
 18. 18. 
 REISELIVET ER DEN STØRSTE NÆRINGEN I VERDEN 
 OG DEN VOKSER 
 
 !18
 19. 19. Vekst i reiselivet frem mot 2020
 kilde UNTWO / Innovasjon Norge 2007! Actual Forecasts 1 600 1.6 bn 1 400 Middle East 1 200 Africa 1 bn 1 000 Asia and the Pacific million 846 mn Americas 800 Europe 536 mn 600 400 200 019 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2006 2010 2020
 20. 20. Er dette nok?!20 2
 21. 21. 21
 22. 22. Ski  Fjord  Norway   Art  and  Culture   Hike  Fjord  Norway   Outdoor  Adventure  NCE  TOURISM  –  Fjord  Norway  22
 23. 23. Visjon Fjord  Norge  regionen  skal  bli  verdensledende  innen  tematurisme    23
 24. 24. Ski Fjord Norway! Samlet regional satsning på vinterturisme!24
 25. 25. Vår største felles utfordring!!  ! VI ER LITE KJENT SOM REISEMÅL…!25
 26. 26. Vår 5 punkts strategi26
 27. 27. 1. Øke markedstilskuddet fra fylkene, regionale bedrifter, destinasjonsselskaper og kommersielle prosjekter
 !27
 28. 28. Prosjekt 28
 29. 29. Prosjekt Explore Fjord Norway! Øke  1lskuddene  fra  hvert  fylke     -­‐  fra  kr.  1,4  1l  kr.  4  mill:  16  mill  totalt  pr.  år   •  4  årlig  prosjekt  fra  2011-­‐2014   •  Fokus  på  å  hente  ut  potensialet  som  verdens  vakreste  reisemål!   •  Bidra  Jl  å  gjøre  Fjord  Norge  verdensledende  innen  tematurisme    29
 30. 30. Strategiske samarbeid med sentrale aktører
 ! Fjord Norway.com30
 31. 31. Markedsføringsstrukturen av Fjord Norge ! Næringen! Destinasjons-! selskapene! Innovasjon Norge! 1:1 matching! 1:1 matching! Fylkeskommunene! Turoperatører! 1:1 matching! Direkte aktiviteter! Variert matching! Produkter / prosjekter!31
 32. 32. 2011-2014
 Markedsinvestering 
 
 
 
 Fjord Norge regionen Matching ! Totalt pr. år 
 
 30 mill + 20 mill = 50 mill
 
 x 4 år = 200 mill 
 
 i internasjonal markedsføring de neste fire årene 
 !32
 33. 33. VÅRE MARKEDER33
 34. 34. 2. Tydeligere 
 Fjord Norge 
 fokus! ! ! ! A–I–D-A!34
 35. 35. HVA HAR VI Å TILBY SOM ER UNIKT OG RELEVANT? Vårt fokus!! Verdt en reise; ! Opplevelser som virkelig trigger reiselyst og interesse (som i seg selv e Spyd- hele årsaken til valg av reise = reason to go.! spisser Verdt en omvei;! Kjøpsutløsende Opplevelser som turister absolutt bør få med seg. Opplevelser virker kjøpsutløsende, men representerer ikke produkter alene grunn nok til valg av ferie.! ! Verdt et stopp; ! ! Opplevelsesprodukter som bidrar til å gi Støtteprodukter ! turistene en god ferie, men som i seg! selv ikke er sterke nok til å trigge turisters interesse eller er et ”must” å få med seg.! !35
 36. 36. KOMMUNIKASJONSPLATTFORM SPECTACULAR 1.  KULTURBYEN BERGEN 1.  UNESCOFJORDENE – FJORDS LANDSCAPE 2.  JUHENDBYEN ÅLESUND GEIRANGERFJORDEN 3.  MATBYEN STAVANGER NÆRØYFJORDEN 2.  NASJONALE TURISTVEIER Dramatisk Ekte MERKEVARELØFTET Kontraster Inkluderende INSPIRASJON OG NY ENERGI I Utforskende Forfriskende VERDENS VAKRESTE FJORDER Livsglad Lekende 1.  VIKINGHISTORIEN 1.  SKI FRA FJELL TIL FJORD 2.  BYGDEKULTUREN 2.  BREATHLESS VIEWS FJORD LIFE 3.  BREVANDRING 3.  ENTREPENØREN ”VESTLENDINGEN” 4.  EKSTREMSPORT36
 37. 37. Våre mest unike og relevante konkurransefordel ! FJORD SPECTACULAR! UNESCOFJORDENE – NASJONALE TURISTVEIER GEIRANGERFJORDEN NÆRØYFJORDEN37
 38. 38. Våre mest unike og relevante konkurransefordel ! FJORD CITIES! UNESCO AND FJORD CITY BERGEN ADVENTURE CAPITAL ÅLESUND FOOD CITY STAVANGER38
 39. 39. Våre mest unike og relevante konkurransefordel ! FJORD TOUCH! FRA FJELL TIL FJORD BREATHLESS VIEWS BREVANDRING EKSTREMSPORT SKI FJORD NORWAY HIKE FJORD NORWAY HIKE FJORD NORWAY ADVENTURE FJORD NORWAY39
 40. 40. Våre mest unike og relevante konkurransefordel ! FJORD LIFE - ”VESTLENDINGEN” ! AUTENTISK OG INTERNASJONAL / STAUT OG GLOBAL! VIKINGHISTORIEN BYGDEKULTUREN ENTREPENØREN40
 41. 41. 41
 42. 42. 3. Flere aktiviteter 
 kun om ”Fjord Norway”! ! ! ! !42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. Egne Fjord Norge
 aktiviteter!45
 46. 46. Egne Fjord Norge aktiviteter!46
 47. 47. Nytt lysbilde! Annonser i Die Zeit!47
 48. 48. Western Norway, known as Fjord Norway, is home to the world’s largest concentration of the saltwater-filled, glaciated valleys. The iconic destination encompasses 1,646 miles (2,650 kilometers) of pristine coastline, glaciers, mountains, and cascading waterfalls, including the 2,148-foot (655-meter) Mardalsfossen, the world’s fourth highest. The region’s six National Tourist Routes offer easy driving access to bouldering, ice climbing, glacier walking, base jumping, caving, and year-round skiing. Four UNESCO World Heritage sites are located here, including the deep-blue Geirangerfjord (above), considered one of the world’s most unspoiled fjords. Fjords are best experienced from water level, so hop a ferry, book a cruise, or rent a kayak for unobstructed views of the surrounding snow-covered peaks, steep mountainsides, and abundant wildlife. The midnight sun in June and July brings near round-the- clock daylight and the most visitors. Days are shorter in May and September, but the lighter tourist traffic makes for easy meandering from Kristiansand to Trondheim along the Fjord Coast Route. 48
 49. 49. Presseresultater 2011! Totale PR aktiviteter ! !Norge !Fjord Norge! ! •  Totalt antall artikler om Norge ! !8016 ! !4408! •  Total annonseverdi ! ! !581 mill! !320 mill! •  Antall artikler pga av presseturer !3057 ! !1681! •  Annonseverdi pga av presseturer !383 mill! !210 mill! •  Totalt antall journalister ! !924 ! !512! •  Investering fra Fjord Norge: ! !kr. 1,5 mill kroner + destinasjonsbidrag!49
 50. 50. FILMPRODUKSJON! KO!50
 51. 51. 4. Større fokus på 
 temakonsepter og salg av opplevelser og overnatting !51
 52. 52. Ski  Fjord  Norway   Art  and  Culture   Hike  Fjord  Norway   Outdoor  Adventure  52
 53. 53. 53
 54. 54. CNN - Worlds top destinations for 2011
 ! set your itinerary in motion,travelsought out! ! To recommendations from three we experts: Robert Reid, U.S. travel editor for Lonely Planet ! Pauline Frommer, creator of Pauline Frommers guidebooks ! Martin Rapp, senior vice president of leisure sales at Altour! ! ! 1.  New York! 2.  New Zealand! 3.  Peruvian Amazon! 4.  Barcelona! 5.  Norway / Fjord Norway! ! ! ! For lovers of the outdoors, Norway offers an especially outstanding experience, Rapp said. ! Adventurous travelers can go heli-skiing, paragliding and bungee jumping. For a more mellow experience, hire a private boat on the fjords and go to little hotels that you cant get to by road, ! or stay at the Amot Opera Farm for an unusual combination of accommodations and music.! People usually go to the major cities, Copenhagen, Stockholm or Oslo, but the countryside is extraordinary. ! Truly majestic mountains, and the fjords are just unbelievable -- they seem endless when youre there.”!54
 55. 55. FOKUS PÅ VANDRING! Nr. 6 | November 2010 Oktober| Österreich Euro 5,00 | Schweiz sfr 8,80 | BeNeLux Euro 5,30 | Italien Euro 5,70 Deutschland Euro 4,50 NATUR AK TIV ERLEBEN Plus: ps Tourentip Norwegen eln zum Samm n- Reise Wanderkar Service te Norwegen Wandern zwischen Fjord und Fjell Städtewandern Von der Küste bis an die Alpen München So schön ist O’zapft ist das ganze Jahr Deutschland Sächsische Schweiz Kurzurlaub Wandern, entspannen, erleben: Das Naturparadies der 16 Touren vor Ihrer Haustür Maler und Künstler Im Test 11 Winterjacken für Natürlich ste s e t die nächste Eiszeit leben Immer weiter Welterbe entdecken TEST Einkaufsführer: Nur mit diesen Siegeln und so Fjord Die Fjorde in Norwegen sind außerordentlich – und für Wan- derer, Angler und Naturfreunde VULKANEIFEL An den Dauner Maaren GUTE TROPFEN Deutschen Wein ist Bio wirklich Bio FASZINATION ZUGVÖGEL Das Geheimnis hinter ihrer eine richtige Schatzgrube. Sogar der Urzeit auf der Spur entdecken und genießen unglaublichen Kraft die Königin wandert gerne hier. Text: Karin Bünnagel 06|10 5755
 56. 56. Vandrestier også digitalt!56
 57. 57. SKI FJORD NORWAY57
 58. 58. Ski Fjord Norway 2012! •  3. driftsår for vintersatsningen! •  Vi fokuserer på:! –  Ski resorts! –  Guidet opplevelser! –  Særegenheter/fyrtårn! •  Budsjett ! •  FN partnere: kr. 2 mill! •  IN / Norwegian: kr. 2 mill! •  Totalt: kr. 4 mill!58
 59. 59. 59
 60. 60. 60
 61. 61. © SVERRE HJØRNEVIK Røldal Fjord Tours Ski Pass!! •  Startet implementering i høst! LOCATED SOUTH- WEST OF THE VAST •  Bakgrunn:! HARDANGERVIDDA MOUNTAIN PLA- TEAU MADE FAMOUS –  FT ønsker å utvide sesong! BY LEGENDARY POLAR EXPLORERS ROALD AMUNDSEN AND FRIDTJOF NANSEN, RØLDAL HAS THE –  FT er en stor reiselivsaktør, god DEEPEST SNOW IN EUROPE. WITH AN AVERAGE AN- salgskanal og synlighet ! NUAL SNOWFALL OF 12 METRES, RØLDAL IS A FREERIDERS –  Ski FN partnere trenger flere PARADISE AND HAS PLAYED HOST TO SCANDINAVIA‘S internasjonale salgskanaler! LEADING FREERIDE COMPETITIONS FOR OVER TEN YEARS. THIS –  Ski FN resort + overnatting = YEAR RØLDAL WILL BE HOSTING THE FREERIDE YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT delvis missing link i salgsarbeidet! WORLD TOUR FROM 25/02 – 02/03. LOCATED JUST 7-8 CHAMONIX MONT-BLANCFROM GØTEBORG, HOURS DRIVE IT OFFERS ONE OF EUROPE’S BEST •  Fjord Tours Ski Pass / Fjord Pass! FREERIDE TERRAINS. FJORD TOURS OFFERS GREAT DEAL ON •  Test i 2011-12, ekspansjon m/ SKI PASSES AND ACCOMMODATION IN THE FJORD NORWAY-REGION, INCLUDING markedsføring i 2012-13! RØLDAL! Accommodation in Røldal, Hordatun Hotel REVELSTOKE (3-4 km from Røldal Ski Resort). Price per person NOK 476 per night in standard double room incl. breakfast. Price person weekend and holidays NOK 716 per night in standard double room incl. breakfast. Check out Fjordtours.com for booking and informa- COURMAYEUR tion about Fjord Pass® and receive 20% discount on accommodation (all days) and ski card in Røldal (weekdays Mon-Fri). Price NOK 140 valid for 2 adults and accompanying children under the age of 15.61 RØLDAL
 62. 62. SOGNDAL Source: OE (Outdoor Enthusiast) {Main} Edition: Country: UK Date: Page: Thursday 1, December 2011 1 durrants (0 Gorkana Group Area: 588 sq. cm Circulation: Pub Stmt 17500 Quarterly BRAD info: page rate £1,925.00, scc rate £30.00 Phone: 01279 816300 Keyword: Voss FRÅN MVAR GUIDE WILDLIFE OUTDOOR FORUM KIDDING AROUND ZIPWIRE enthusiast DECEMBER 2011 VOLUME 8 ISSUE 3 £3.50 Längs Norges västkust finner du djupa fjordar, små skidområden, få människor och mängder av tradition. Förra säsongen även en massa snö. TEXT LESLIE ANTHONY FOTO MATTIAS FREDRIKSSON A.-- Beginners Guide: Skiing JIP Celebrity Intervievr:Graharn Bell Adrenaline Central: Voss. Reproduced by Durrants under licence from the NLA (newspapers), CLA (magazines), FT (Financial Times/ft.com) or other copyright owner. No further copying (including printing of digital cuttings), digital reproduction/forwarding of the cutting is permitted except under licence from the copyright owner. All FT content is copyright The Financial Times Ltd. Article Page 1 of 5 198718788 - SARTAY - A15206-1 Åsmund Thorsen får lön för mödan efter några timmars slit på stighudar ovanför byn Luster eng ian och Sognefjorden. xpeditionMace 32 ÅKA SKIDOR ÅKA SKIDOR 33 hotography 1 2 rddy;Cool! IN DI Vet 50s-Sno so62 Reproduced by Durrants under licence from the NLA (newspapers), CLA (magazines), FT (Financial Times/ft.com) or other copyright owner. No further copying (including printing of digital cuttings), digital reproduction/forwarding of the cutting is permitted except under licence from the copyright owner. All FT content is copyright The Financial Times Ltd. Article Page 1 of 1 198717297 - SARTAY - A15206-1
 63. 63. 63
 64. 64. Salgsfokus og økte næringsinntekter!64
 65. 65. Salgsfokus og økte næringsinntekter!65
 66. 66. Salgsfokus og økte næringsinntekter!66
 67. 67. Strategiske samarbeid
 ! Fjord Norway.com67
 68. 68. 5. Markedsarbeid som har fokus på turistens planleggingsprosess
 
 !68
 69. 69. 69
 70. 70. Inspirasjon Deling Informasjonssøk Inspirasjon, Deling! Informasjonssøk, Planlegging! Planlegging Selve Kontroll, Booking! ferieopplevelsen i Fjord Norge! ! Kontroll Reisen Booking 70
 71. 71. Norgeskampanjene - hovedferien! Profilannonse og 
 Rundreisebilag! Advertorial i UK! i Tyskland!71
 72. 72. Strategiske samarbeid med turoperatører!72 Fjord Norway.com
 73. 73. Kortferie – samarbeid med flyselskaper! 3 kampanjer med Norwegian og BMI i Storbritannia 73
 74. 74. TUROPERATØRER - Salgsbearbeiding! •  FAM TRIPS! •  REISEBYRÅOPPLÆRING! •  20 WORKSHOPS! •  SALGSREISER/STUDIETURER! •  MÅNEDLIG NYHETSBREV! !74
 75. 75. Visningsturer! 2011:! ! ! 24 turer! 342 turoperatører! + 15,9 %! ! Flere rundturer til Fjord Norge i programmene til turoperatører en noensinne! !75
 76. 76. MESSER! •  Bransjemesser! –  FITUR, ITB, WTM! –  FN aktiv deltakelse! •  Forbrukermesser! •  Aktiv i prioriterte markeder! •  Aktiv på temamesser!76
 77. 77. 1.8 MILLIARDER NETTBRUKERE77 7
 78. 78. Vi har en felles utfordring. Vi bør løse den sammen! !78
 79. 79. Det fine med teknologi! 
 
 Det blir ikke mindre av den selv 
 om den deles!!79
 80. 80. FjordNorge teknologistrategi anno 2008!80
 81. 81. Applikasjons- Fjord Norge Felles CMS! utvikling! går sammen Felles Felles strategier! begreper! Kompetanse- deling!81
 82. 82. Strukturen
 KUNDEN SOM SØKER GENERELL OVERORDNET INFORMASJON ELLER RESPONDERER PÅ KAMPANJER ! KUNDEN SOM VET Fjord- ! HVOR HUN SKAL! KUNDEN SOM VET Norge! HVA HUN SKAL! Geografisk! Tematisk! dimensjon! dimensjon! (Brukergenerert innhold)! Booking (travel)! Produktene (Tellus) !82
 83. 83. FJORDNETT! – Fjord Norge på felles internettplattform83
 84. 84. Alle destinasjoner er en del av FjordNett!84 8
 85. 85. FJORDNETT – Fjord Norge på felles internettplattform Fjord Norge Applikasjons-utvikling! Virale konsepter! Fjell Norge Widgets! Felles begreper! Visit Oslo Felles CMS! Kompetanse-deling! Felles strategier!85
 86. 86. Kaken vokser! Vi begynner å se synergier! Trafikken øker! Det blir flere bookinger!86
 87. 87. 87
 88. 88. 88
 89. 89. Våre investeringer i FjordNett 2008-2011! •  FjordNett samarbeidet: ! !kr. 3 000 000,-! •  Fjord Norge: ! ! !kr. 2 500 000,-! •  NCE Tourism Fjord Norway: !kr. 1 000 000,-! •  VisitOslo: ! ! ! !kr. 500 000,-! •  Totalt: ! ! ! !kr. 7 000 000,-! ! Budsjett 2012:! ! Inntekter! ! ! ! !kr. 2 500 000,-! Kostnader! •  Utviklingskostnader ! ! !kr. 1 300 000,-! •  Drift ! ! ! ! !kr. 650 000,-! •  Prosjektledelse! ! ! !kr. 550 000,- ! •  Sum ! ! ! ! !kr. 2 500 000,-!89 !
 90. 90.   Samlet grep om   markedene. Til felles beste. Mulighet for å ta unik posisjon ved å være ledende på digital destinasjons- markedsføring. •  Erfaring •  Kompetanse •  Innovasjon og utvikling •  Webløsninger •  Budsjetter90
 91. 91. “Den dramatiske endringen i medievaner gjør det absolutt nødvendig for bedrifter å prioritere annerledes blant kommunikasjonskanalene de bruker for å nå sine kunder. Samtidig skaper endringen nye muligheter.”! Fleishman-Hillard, Digital Influence Index!91
 92. 92. 92
 93. 93. Mobile 
 løsninger!93
 94. 94. Lokasjonsbasert tjenester 360 visualisering! http://www.visitnorway.com/360/geiranger/ !94
 95. 95. Nasjonal(Booking(Switch(og(( status(konnektorene(( !!!! Konnektorer( ( Nasjonale(bedrier( Fase!1!2009/2010! •  Hotellkjedene!! Des6nasjoner(med( •  SAS!og!andre!via!Amadeus!! bookingløsning(fra((( !!!! •  Norwegian!! ( ( Integrasjon!! •  Color!Line!! CityBreak! •  Fjord!Line! 7,2(mill.(unike( •  Stena!Line!! Nasjonal(( besøkende(på( •  Hur3gruten!! Visbook! Booking( VisitNorway( •  Leiebil!!(via!Amadeus)!! Switch(( TellUs!GM! Lokale(bedrier(via( Booking! des6nasjonsselskapene(( F.eks.! Innholdsleverandører( Direkte!i!løsningene!3l!CityBreak,! VisBook! Restech!!og!TellusGuestMaker.!! F.!Eks!Tellus! Alterna3vt!via!!bookingsystemer!(PMS)! som!Visbook!med!!integrasjon!mot! X(unike( disse!tre!løsningene.! Andre( besøkende(på( Integrasjon!! ITFleverandører( White(LabelF portalene( Lokale(bedrier( Des6nasjon(uten(( Som!ikke!er!med!i!des3nasjonsH! bookingløsning,( selskapenes!løsninger!! eller(selv(valgt(( å(ikke(delta( 995
 96. 96. Markedsutvikling 2011 !96
 97. 97. Antall overnattinger utland 2011 
 ! Figur 1. Antall overnattinger fra valgt marked. Landsdel. (1000 overnatt) 003 Sørlandet 326 005 Midt-Norge 400 006 Nord-Norge 947 001 Indre Østland 1 716 002 Oslofjord 1 924 004 Fjord-Norge 2 531 0 500 1000 1500 2000 2500 300097
 98. 98. Prosentvis endring utland 2011! Figur 2. Prosentvis endring for valgt marked. Landsdel. Prosent 003 Sørlandet -5,1 005 Midt-Norge -1,0 006 Nord-Norge 7,7 001 Indre Østland -9,6 002 Oslofjord -1,8 004 Fjord-Norge 4,6 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 1098
 99. 99. Volumendring overnattinger utland 2011! Figur 3. Volumendring for valgt marked. Landsdel. Antall overnattinger 003 Sørlandet -17547 005 Midt-Norge -3897 006 Nord-Norge 67543 001 Indre Østland -181496 002 Oslofjord -35909 004 Fjord-Norge 112361 -200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 15000099
 100. 100. Fylkesfordeling størrelse utland hotell - totalt! Figur 1. Antall overnattinger fra valgt marked. Fylke. (1000 overnatt) 09 Aust-Agder 35 17 Nord-Trøndelag 39 01 Østfold 55 07 Vestfold 63 10 Vest-Agder 82 04 Hedmark 83 08 Telemark 106 20 Finnmark 138 16 Sør-Trøndelag 163 19 Troms 169 18 Nordland 18515 Møre og Romsdal 23214 Sogn og Fjordane 248 02 Akershus 306 11 Rogaland 318 05 Oppland 379 06 Buskerud 407 12 Hordaland 645 03 Oslo 1 246 100 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
 101. 101. Prosentvis endring utlandet på markeder vi satser på! 07 Vestfold 13,8 01 Østfold 8,0 17 Nord-Trøndelag - 10,3 09 Aust-Agder - 9,1 10 Vest-Agder 4,0 08 Telemark - 14,5 20 Finnmark 14,3 19 Troms 12,4 04 Hedmark - 11,2 16 Sør-Trøndelag - 0,2 02 Akershus - 0,1 18 Nordland 0,5 11 Rogaland 21,8 15 Møre og Romsdal 4,1 06 Buskerud - 7,5 14 Sogn og Fjordane - 1,1 05 Oppland - 8,6 12 Hordaland 4,1 03 Oslo - 3,1 - 20,0 - 15,0 - 10,0 - 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0101
 102. 102. Volumendring utlandet på markeder vi satser på! 07 Vestfold 9524 01 Østfold 5984 17 Nord-Trøndelag -10549 09 Aust-Agder -12927 10 Vest-Agder 5783 08 Telemark -29177 20 Finnmark 26714 19 Troms 25311 04 Hedmark -29516 16 Sør-Trøndelag -501 02 Akershus -243 18 Nordland 1912 11 Rogaland 78281 15 Møre og Romsdal 18265 06 Buskerud -39018 14 Sogn og Fjordane -6269 05 Oppland -57790 12 Hordaland 29622 03 Oslo -33567102 -80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 80000 100000
 103. 103. Utenlandske hotellgjestedøgn i Fjord Norge 1960-2011
 ! Figur 1. Antall hotellovernattinger og markedsandel for valgt fylke og valgt marked. (1000 overnatt) Overnattinger Markedsandel 1600 35 1400 Markedsandel % 30 Overnattinger (1000) 1200 25 1000 20 800 15 600 10 400 5 200 0 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010103
 104. 104. Volumendring utland vs markedsinvesteringer!  300  000     kr  11  000  000    200  000     kr  6  000  000    100  000     kr  1  000  000    -­‐         2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   -­‐kr  4  000  000    -­‐100  000     Vekst  i  gjestedøgn    -­‐200  000     -­‐kr  9  000  000   Markedsinvesteringer  104 000      -­‐300   -­‐kr  14  000  000  
 105. 105. Utvikling markedsandeler Fjord Norge - utland! 35,0 30,0 32,1 32,1 32,3 31,1 31,3 30,6 29,5 30,2 28,4 28,7 28,8 29,0 28,9 27,8 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011105
 106. 106. Så langt i 2012! + 4,2 % ! + 18,2 %! Norge! Fjord Norge ! + 2,0 %! Norge uten Fjord Norge!106
 107. 107. 2014
 
 + 20 %
 FjordPerfect 
 + 450 000
 YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT 
 + 1,5 mrd 
 
107 !
 108. 108. En krevende økonomisk situasjonen i verden!108
 109. 109. Arbeidsledighet en trussel! •  Vekst for verden i BNP og ankomster, men dette er et gjennomsnitt.! •  Mange land sliter med høy arbeidsledighet og offentlig innsparing! •  Verdens verdiskapning vil komme andre steder enn Europa og Amerika fremover (BRIKS)! •  Stadig tøffere internasjonal konkurranse = Er dette en trussel for Norge?!109
 110. 110. Høykostland med høy kronekurs!110
 111. 111. 1. Verdiskapning og lønnsomhet
 !111
 112. 112. Lønnsomheten under press i distriktene!112
 113. 113. Hvor lenge kan reiselivet i distriktene leve av tre måneder med inntekter og overskudd?! Underskudd! Underskudd! Underskudd! Overskudd!113
 114. 114. 2. Kompetanse og tilgang til arbeidskraft
 !114
 115. 115. 3. Urbanisering opp mot distriktshensyn
 !115
 116. 116. Utfordringer i distriktene
 Fragmentert næring med liten handlekraft ! Mange og små bedrifter med svak økonomi og begrenset kompetanse! !Effekt: Begrensede ressurser til investeringer, produktutvikling og !markedsutvikling ! ! ! Store kvalitetsforskjeller, men små prisforskjeller ! !Effekt: Næringen klarer ikke å ta tilstrekkelig betalt for høy kvalitet ! !Effekt: Produkter med lav kvalitet undergraver kundenes generelle !kvalitetsopplevelse !116
 117. 117. 4. Infrastruktur og tilgjengelighet
 !117
 118. 118. To avgjørende forutsetninger for reiselivet! ! ! 1.  Turister må kunne komme til Fjord Norge raskt og enkelt. ! ! 2. Turister må kunne komme rundt i Fjord Norge på en! enkel og relativt rimelig måte. !118
 119. 119. Kollektivtrafikk gir kollektive resultater i Sveits!!119
 120. 120. 5. Effektivisering – vertskap, produkt, marked og distribusjon
 !120
 121. 121. Hovedfunn! •  Det er svært mange små reisemålsselskap og en fragmentert struktur! •  Ingen som har full oversikt over hvilke selskap som eksisterer: 1. De fleste eiere/medlemmer og ledere i reisemålsselskaper mener at det er for mange organisasjoner i dag! 2. Eierne/medlemmene som mener at er for mange reisemålsselskap, mener også! at det er en god idé å la ens egen selskap inngå i et større ! ! •  Markedsaktiviteter dominerer og få driver med reisemålsutvikling – heller ikke de store ! •  Erkjennelse om at reisemålsselskapene har et121 finansieringsproblem!
 122. 122. Mer effektiv organisering! Lite tid til operative aktiviteter – størrelse betyr mye! •  Kun 39% av tiden brukes operativt ! •  Kun 43% av pengene går til operative aktiviteter! •  Større organisasjon = mindre innsalgskostnader ! •  Større reisemålsselskaper bruker mest tid og penger på operative aktiviteter! •  Størrelse viktig forutsetning for kompetanseutvikling! ! Strukturutvalgets konklusjoner! •  Potensial for opptil 50 % færre reisemålsselskaper i løpet av fem år! •  Færre og større selskaper vil øke effekten av den samlede122 markedsføringen av Norge!
 123. 123. 6. Et langsiktig bærekraftig perspektiv !123
 124. 124. En felles reiselivsstrategi for Vestlandet!124
 125. 125. SAMARBEID! !125
 126. 126. Selv et høyt tårn begynner på bakken” 
 ! ! ! Japansk ordtak !126
 127. 127. Takk for tålmodigheten!! kristian@fjordnorway.no Mobil: 48 22 33 24 facebook.com/FjordNorway twitter.com/fjordnorway twitter.com/kristianbj kristianbjorgensen.wordpress.com fjordnorway.com127

×