Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
החינוך הרב תרבותי – מגזר הערבי עורך : ד " ר אחסאן בשארה מפקח על החינוך המיוחד משרד החינוך E-mail:ihasanbi@education....
<ul><li>החינוך הרב תרבותי מאפשר ומחייב לקבל את הייחודיות של התרבות השונה , להשתנות בעזרתה ובתוכה . </li></ul><ul><li>מאפש...
<ul><li>חינוך לרב תרבותיות חייב להתבסס על כמה עקרונות מרכזיים </li></ul><ul><li>הנכונות לקבל את זכותה של כל קבוצה כחברה נת...
<ul><li>שונות פלוראליזם  יחודיות </li></ul><ul><li>הכלה  קבלה שוויוניות </li></ul><ul><li> העצמה הוליסטית </li></ul><u...
רב תרבותיות בתרבות אחת נוצרים דרוזים בדווים מוסלמים צ ' רקסים
<ul><li>- אדישות גמורה - גישוש – בדיקה </li></ul><ul><li>- לא על סדר היום - על סדר היום </li></ul><ul><li>- העדר התענ...
השינוי מושפע ממוקדים הבאים :- <ul><li>- מצב סוציו אקונומי - מנטאליות </li></ul><ul><li>- סטטוס חברתי - מנהגים ומסורת -...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Multi-Cultural Education - The Arab Sector

289 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Multi-Cultural Education - The Arab Sector

 1. 1. החינוך הרב תרבותי – מגזר הערבי עורך : ד &quot; ר אחסאן בשארה מפקח על החינוך המיוחד משרד החינוך E-mail:ihasanbi@education.gov.il
 2. 2. <ul><li>החינוך הרב תרבותי מאפשר ומחייב לקבל את הייחודיות של התרבות השונה , להשתנות בעזרתה ובתוכה . </li></ul><ul><li>מאפשר להתפתח יחד במרחבי המגוון האינסופי של האפשרויות האנושיות . </li></ul><ul><li>החינוך לרב תרבותיות קורא לדיאלוג מתוך ובתוך השונות התרבותית בין שווים כבסיס למציאות חברתית נאותה יותר מזה שבה אנו מושקעים . </li></ul><ul><li>מטרתו של החינוך הרב תרבותי לאפשר לממש או לשפר את אפשרויות הסובייקט לנוע בתזזותיות ממהות למהות , מידע לידע , מזיכרון לזיכרון , או מקולקטיב למשנהו ולנדוד בחופשיות בתוך מרחבים תרבותיים שונים . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>חינוך לרב תרבותיות חייב להתבסס על כמה עקרונות מרכזיים </li></ul><ul><li>הנכונות לקבל את זכותה של כל קבוצה כחברה נתונה להיות שונה . </li></ul><ul><li>לשמר את תרבותה ולקיים את אורח חייה הייחודי . </li></ul><ul><li>לטפח כבוד הדדי באמצעות הערכה וכיבוד של הייחוד התרבותי של הקבוצה . </li></ul><ul><li>להכיר בחשיבות של אזרחות משותפת הנבנית ע &quot; י חשיפה הדדית לערכי התרבותיים של האחד ויצירת מעגל של ערכים משותפים . </li></ul><ul><li>לאפשר דיאלוג תרבות בין השוניות התרבותיות והצרכים החברתיים המגוונים שבין עמים שונים בלי הבדל דת , מין או גזע . על אף ולמרות הדעות העמדות המנוגדות ובמשטרים השונים . </li></ul><ul><li>לאפשר טולרנטיות לגבי קבלת תרבותיות שונות מתן כבוד לשונה – קיום תקשורת ואינטאקציה עם השונה . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>שונות פלוראליזם יחודיות </li></ul><ul><li>הכלה קבלה שוויוניות </li></ul><ul><li> העצמה הוליסטית </li></ul><ul><li> השינוי זכויות שוות </li></ul><ul><li>ללמוד </li></ul><ul><li> להתקיים </li></ul><ul><li> להתפתח </li></ul><ul><li> משאבים </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>בידוד לשילוב </li></ul></ul></ul></ul>רב תרבותיות
 5. 5. רב תרבותיות בתרבות אחת נוצרים דרוזים בדווים מוסלמים צ ' רקסים
 6. 6. <ul><li>- אדישות גמורה - גישוש – בדיקה </li></ul><ul><li>- לא על סדר היום - על סדר היום </li></ul><ul><li>- העדר התעניינות או מועטה - התעניינות מרובה </li></ul><ul><li>- דעה שלילית / קדומה - דעה חיובית </li></ul><ul><li>- קללה - הזדהות חברתית </li></ul><ul><li>- לא רוצים לשמוע - אמונה בזכותו כאדם שווה </li></ul><ul><li>- אין תקוה - דרישות זכויות </li></ul><ul><li>- העדר אמונה helpleness - מאבק על זכויות </li></ul><ul><li>- אין תועלת בהם - גיוס משאבים </li></ul><ul><li>- חבל על ההשקעות והמאמצים - אמונה ביכולות ובפוטנציאל </li></ul><ul><li>- ביישנות וערך עצמי נמוך - גאווה </li></ul><ul><li>- הפליה בין בנים לבנות - מודעות בעלייה </li></ul><ul><li>- העדר מודעות לתחום </li></ul>עמדות רב תרבותית דיפרנציאלית כלפי ילדים בעלי צרים מיוחדים
 7. 7. השינוי מושפע ממוקדים הבאים :- <ul><li>- מצב סוציו אקונומי - מנטאליות </li></ul><ul><li>- סטטוס חברתי - מנהגים ומסורת - אמונות </li></ul><ul><li>- השכלה - דת </li></ul><ul><li>- סדרי עדיפויות - אקלים משפחתי לכידות </li></ul><ul><li>- כלים – מורה פסיכולוג </li></ul><ul><li>- ידע על התחום </li></ul><ul><li>- נגישות השירותים / מסגרות </li></ul>

×