Successfully reported this slideshow.

Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'

226 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'

  1. 1. w‫ זוהר יתרו יום ה‬qZohar Ytro Jeudi ‫נָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמוֹתַי יָד‬ְ‫נו( ו‬ ‫אָמַר לֵיהּ, ר, הַאי קְרָא בָּעֵי לְאִתְיַישְּׁבָא בְּאָרְחוֹי. כְּתִיב )ישעיה‬Il lui dit : ce verset il faut le faire tenir dans ses voies 1. Il est écrit :et je leurdonnerai dans ma maison et dans mes murs une main ,‫נוֹת שֵׁם עוֹלָם אתֶּן לוֹ. אתֶּן לָהֶם מִבָּעֵי לֵיהּ, מַהוּ אתֵּן לוֹ. אָמַר לֵיהּ, תָּא חֲזֵי‬ָ‫נִים וּמִבּ‬ָ‫ושֵׁם טוֹב מִבּ‬ ֶ ֶ ֶ ָet un bon nom de fils et de filles, un nom pour toujours je lui donnerai, quine sera pas retranché 2. On aurait du dire je leur donnerai! Que signifie jelui donnerai? Il lui répondit : Viens voir ‫נֶאֱמָן הוּא. )שמא דקודשא‬ ‫נָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי, מַהוּ בֵּיתִי. כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר )במדבר יב( בְּכָל בֵּיתִי‬ְ‫ו‬Et je leur donnerai dans ma maison.Que signifie ma maison? Comme il estdit : dans toute ma maison il est fidèle 3 (le Nom du Saint-Béni-Soit-Il ‫ יְרוּשָׁלַם הִפְקַדְתִּי‬Cִ‫בריך הוא אקרי בית( וּבְחוֹמוֹתַי, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר )ישעיה סב( עַל חוֹמוֹתַי‬sappelle maison)4. Et dans mes murs comme il est dit sur tes mursJérusalem jai ordonné des gardiens 56. ,‫נשְׁמָתִין קדִּישִׁין מִדּוּכְתָּא דָּא. וְהַהוּא יַד, חוּלָק בְּאשְׁלָמוּתָא. טַב‬ ‫שׁומְרִים יָד וָשֵׁם, כְּלוֹמַר דְּיִשְׁלְפוּן‬ ַ ַ ִ ֹUne main et un nom, cest-à-dire que sortent les âmes saintes de cet endroit 7.Et cette main, partie de la perfection, un bien ‫א יִכָּרֵת לְדָרֵי דָּרִין. דָּבָר אַחֵר‬D ‫נָתָן. שֵׁם עוֹלָם אתֵּן לוֹ, לְהַהוּא חוּלָק שְׁלִים. אשֶׁר‬ְ‫נִין וּמִבּ‬ְ‫מַליָא מִבּ‬ ֲ ֶ ְcomplet de fils et de filles . Un nom pour toujours je lui donnerai, pour cette 8part parfaite9. Qui ne sera pas retranché, de générations en générations.Autre explication, (‫נָא. תּוּ אָמַר ר שִׁמְעוֹן, כְּתִיב, )שמות לה‬‫אתֵּן לוֹ לְהַהוּא דְּיָדַע רָזָא דְּמִלָּה, וְיִתכְּוַון בְּמָה דְּבעֵי לְכַוְּו‬ ָ ְ ֶje lui donnerai, à celui qui connaît le mystère de la chose et qui dirige dansce quil faut diriger10. De plus Ribbi Shimon a dit : il est écrit: ‫נָא בְּהַאי יוֹמָא. וְאִי‬‫לא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכָל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת. מַאי טַעֲמָא. בְּגִין דְּלָא אִתְחָזֵי דִּי‬ Vous nallumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat11.Quelle en est la raison ? Pour que la Rigueur ne se montre pas pendant cejour12.1 Cest-à-dire lexpliquer en relation avec les eunuques évoqués dans le verset précédent (Ramac).2 Isaïe 56, 53 Nombres 12, 74 La maison désigne ici la Résidence Divine/Shekhinah (Ramac).5 Isaïe 62, 6.6 Les murs sont les aspects qui entourent la Résidence Divine/Shekhinah, les Trônes et les Camps de la Résidence Divine quil faut garder (Ramac).7 Main désigne le Lieu qui est la Atsilout et Nom le vêtement dans lequel shabille lâme qui sont les mondes Bériah, Yétsirah et Assiah (Ramac)8 Denfants qui sont liés à la Torah et non comme on aurait pu comprendre le verset en le rapportant aux eunuques qui ne peuvent avoir denfants et auxquels on aurait promis un bon nom, mieux que des fils et des filles (Ramac).9 Lui se rapportant alors à la main et au nom et non au sujet du début du verset (Ramac).10 Celui qui sait donner une direction/Kavanah à cette action (Ramac).11 Éxode 35,3.12 Celui qui allume un feu en-bas le jour du Shabbat allume la Rigueur supérieure (Ramac).
  2. 2. ‫נָא‬‫תֵּימָא הָא לַגָּבוֹהַּ סַלְּקָא. בְּכָל מוֹשְׁבותֵיכֶם קָאָמַר, ולָא לַגָּבוֹהַּ. וְהַהוּא דְּסַלְּקָא לַגָּבוֹהַּ, לְאַכְפְיָא לְדִי‬ ְ ֹEt si tu dis quelle monte vers le haut, il est écrit :dans toutes vos demeureset pas en haut13. Celle qui monte vers le haut monte pour soumettre lautreRigueur. ,Cַ‫נֵי כּ‬‫נָן, אִית אֶשָּׁא אָכְלָא אֶשָּׁא. וְאשָׁא דְּמַדְבְּחָא, אָכְלָא אֶשָּׁא אַחֲרָא. וּבְגִי‬‫נֵי‬ָ‫אַחֲרָא סַלְּקָא. דְּת‬ ֶCar on a enseigné il y a un feu qui dévore le feu et le feu du tabernacle dévoreun autre feu. Cest pour cela ‫נָא‬‫נָא דְּאִתְגַּלְיָא עַתִּיקָא, לָא אִתְחָזֵי דִּי‬ְ‫אתְגַּלְיָא עַתִּיקָא קַדִּישָׁא בְּהַאי יוֹמָא, מִכָּל שְׁאַר יוֹמִין. וּבְזִמ‬ ִque lAncien Saint se dévoile en ce jour-là plus que les autres jours et pendantque se dévoile lAncien, la Rigueur ne se montre pas du tout. (‫נָא, כּתִיב )שמות לא‬‫נָא לָא שַׁלְטָא. תָּא‬‫כְּלָל. וְכָל עלָּאִין וְתַתָּאִין משְׁתַּכְּחִין בְּחֶדְוָותָא שְׁלֵימָתָא, וְדִי‬ ְ ִ ִEt tous les supérieurs et inférieurs se trouvent dans une joie parfaite et laRigueur ne domine pas. On a enseigné : il est écrit : ‫נֵי יוֹמִין קדִּישִׁין‬ָ‫כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עשָׂה יְיָ אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ. שֵׁשֶׁת יָמִים ודַּאי, וְלָא בְּשֵׁשֶׁת. וְה‬ ַ ַ ָCar six jours YHVH a fait les cieux et la terre , six jours assurément et pas 14en six15. Ces jours saints ‫עלָּאִין, אִקְרוּן יוֹמֵי דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא אִתְכְּלִיל בְּהוּ, וְאִינּוּן אתְּכְּלִילָן בֵּיהּ. זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל מִכָּל‬ ִ ִsupérieurs se nomment les jours du Nom Saint inclus en eux et ils sont 16inclus en Lui. Heureuses les parts dIsraël plus ‫הֵיכֶם חַיִּים‬Dֱ‫עמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, עָלַיְיהוּ כְּתִיב, )דברים ד( וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ א‬ ַque tous les peuples idolâtres. Il est écrit à leur propos : Et vous êtes attachésà YHVH votre d.ieu, vivants .‫כּוּלְּכֶם הַיּוֹם‬tous aujourdhui . 17 : ‫ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן‬wָ‫בָּרוְּך יְי‬13 Et il sagit donc du feu den-bas (Ramac).14 Éxode 31,17.15 Les cieux et la terre sont six, les six Séfirot inférieures (Ramac).16 Le tétragramme du verset (Ramac).17 Deutéronome 4,4.

×