Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'

191 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'

  1. 1. w‫/ זוהר וישב יום ג‬Zohar Vayéchev Mardi‫תָּא חֲזֵי הַהוּא גוּפָא מַה כְּתִיב ) ישעיה נג( וַיְי ָ חָפֵץ דּכְּאוֹ הֶחֱלִי אִם תָּשִׂים אָשָׁם נַפְשׁוֹ יִרְאֶה זֶרַע יַאֲרִיְך יָמִים‬ ַViens voir: à propos de ce corps quest-il écrit? Et YHVH désire le briser/Dakéo et lerendre malade, si elle pose son âme en sacrifice expiatoire il verra une descendance,il allongera les jours ‫וְחפֶץ יְי ָ בְּי ָדוֹ יִצְלָח/ וַיְי ָ חפַץ דַּכְּאוֹ הַאי קְרָא אִית לְאִסְתַּכּלָא בֵּיהּ אַמַּאי חפֵץ בְּגִין דְּיִתְדַּכֵּי/ אִם תָּשִׂים אָשָׁם‬ ָ ָ ָ ֵ 1et le désir de YHVH réussira dans sa main . Et YHVH désire le briser, ce verset ilfaut le scruter. Pourquoi désire t-il2? Pour le purifier/Ytdaké3. Si elle pose son âme! ‫אִם יָשִׂים אָשָׁם מִבָּעֵי לֵיהּ מַאי אִם תָּשִׂים/ אֶלָּא לנִשְׁמָתָא אַהֲדַר מִלָּה/ אִי הַהִיא נִשְׁמָתָא בַּעְי ָא לְאִתְתַּקּנָא‬ ָ ְOn aurait du dire sil pose son âme! Que signifie si elle pose? Cest que la choserevient à lâme. Si cette âme veut sarranger‫כּדְקָא י ָאוֹת יִרְאֶה זֶרַע/ בְּגִין דְּהַהִיא נִשְׁמָתָא אָזְלַת ושָׁאטַת וְאִיהִי זְמִינָא לְאָעלָא בּהַהוּא זֶרַע דּאִתְעַסַּק בָּהּ בַּר‬ ְ ְ ֳ ְ ְcomme il se doit il verra une descendance parce que cette âme va et plane et estinvitée à rentrer dans cette descendance dont lhomme soccupe ‫נָשׁ בִּפרִיּ ָה וּרבִיּ ָה וּכְדֵין יַאֲרִיְך יָמִים/ וְחֵפֶץ יְי ָ דָּא אוֹרַי ְיתָא בִּידֵיהּ אַצלַח/ תָּא חֲזֵי אַף עַל גַּב דּבַר נָשׁ‬ ְ ְ ְ ְen croissant et multipliant et ainsi il allongera ses jours.Et le désir de YHVH, cest laTorah, dans sa main elle réussira. Viens voir, bien que lhomme‫אִשׁתַּדַּל בְּאוֹרַי ְיתָא יְמָמָא וְלֵילְי ָא וּמְקוֹרֵיהּ וּמַבּוּעֵיהּ קָי ְימָא בֵּיהּ לְמַגָּנָא לֵית לֵיהּ אֲתַר לאֲעָלָא לפַרְגּוֹדָא/ והָא‬ ְ ְ ְ ְapprofondisse la Torah jour et nuit et que sa source et sa fontaine se maintiennent enlui pour rien, il na pas dendroit pour franchir le rideau4. Et ‫אִתְּמָר דְּבֵירָא דְמַי ָא אִי הַהוּא מְקוֹרָא וּמַבּוּעָא לָא עָאל בֵּיהּ לָאו אִיהוּ בּאֵר דְּבֵירָא וּמְקוֹרָא כּחֲדָא אִינוּן‬ ְ ְil a été dit que si la source et la fontaine ne rentrent pas dans le puits deau ce nest pasun puits car puits et source sont un. ‫וְרָזָא חָדָא אִיהוּ וְאוֹקִימְנָא/ כְּתִיב )תהלים קכז( שׁוְא לָכֶם מַשְׁכִּימֵי קוּם מֵאַחֲרֵי שׁבֶת אוֹכלֵי לֶחֶם הָעֲצבִים‬ ָ ְ ֶ ָ 5Et cest un seul mystère et on la établi . Il est écrit:Inutile pour vous de vous levertôt, ils retardent larrêt, ils mangent un pain de peines ‫כֵּן יִתֵּן לִידִידוֹ שׁנָה/ תָּא חֲזֵי כַּמָּה חֲבִיבִין אִינוּן מִלֵּי דְאוֹרַי ְיתָא/ דּכָל מִלָּה וּמִלָּה דְאוֹרַי ְיתָא אִית בֵּיהּ רָזִין‬ ְ ֵ 6ainsi il donnera le sommeil à son ami . Viens voir combien sont aimées les parolesde la Torah car chaque parole de Torah a en elle ‫עלָּאִין קַדִּישִׁין/ וְהָא אִתְּמָר דְּכַד יָהַב קוּדְשָׁא בְּרִיְך הוּא אוֹרַי ְיתָא לְיִשְׂרָאֵל כָּל גְּנִיזִין עִלָּאִין קַדִּישִׁין כֻּלְּהוּ‬ ִdes mystères saints. Et il a été dit que quand le Saint-Béni-Soit-Il donna la Torah àIsraël, il leur donna tous ‫יָהַב לְהוּ )וכלהו( בְּאוֹרי ְיתָא וְכֻלְּהוּ אתְיְהִיבוּ לְהוּ לְיִשְׂרָאֵל בְּשׁעְתָּא דְּקַבִּילוּ אוֹרי ְיתָא בּסִינַי/ תָּא חֲזֵי שׁוְא‬ ָ ְ ַ ַ ִ ַles trésors supérieurs saints de (et ils sont tous dans) la Torah et ils furent toutsdonnés à Israël au moment où ils reçurent la Torah au Sinaï. Viens voir:1 Isaïe 53, 102 Le briser.3 Le Zohar rapproche lhébreu briser/Daké de laraméen purifier/Daké.4 Ce qui signifie quil ne sera pas retranché mais quil naccédera quau jardin dEden inférieu où il ny pas dunion ( Ramac).5 Le puits/Malkhout doit toujours être uni à la source/Yessod.6 Psaumes 127, 2.
  2. 2. ‫לכֶם מַשְׁכִּימֵי קוּם אִלֵין אִינוּן יְחִידִים דְּאִשְׁתּכָּחוּ דּלָאו אִינוּן דְּכַר וְנוּקְבָא כּדְקָא י ְאוּת וְאַקְדְּמָן בְּצַפְרָא‬ ְ ְ ַ ָInutile pour vous de vous lever tôt, ce sont ceux qui se trouvent seuls qui ne sont pasmasculin et féminin comme il se doit. Et ils se lévent tôt le matin ‫ וְאֵין קֵץ לְכָל עֲמָלוֹ/ מֵאַחֲרֵי שׁבֶת/ מְאַחרִין‬w‫לעֲבִידְתּי ְהוּ/ כְּמָה דְאַתּ אָמֵר )קהלת ד( י ֵשׁ אֶחָד וְאֵין שֵׁנִי וְגו‬ ֲ ֶ ְ ַ ַ 7pour leur travail comme il est dit:Il ya un et il ny a pas de second même un fils etun frère il na pas et il ny a pas de fin à tout son fardeau8. Ils retardent larrêt, ‫נַי ְיחָא כְּמָה דְאַתּ אָמֵר כִּי בוֹ שָׁבַת/ בְּגִין דְּאִתְּתָא לְגבֵּי בַּר נָשׁ אִיהִי נַי ְיחָא לְגַבֵּיהּ וַדַּאי/ אוֹכלֵי לֶחֶם הָעֲצָבִים‬ ְ ַ ְ 9 10 11ils retardent le repos comme il est dit:car en lui il cessa parce que pour lhommela femme est un repos. Assurément ils mangent un pain de peines. ‫מַאי לֶחֶם הָעֲצָבִים/ דְּכַד בַּר נָשׁ אִית לֵיהּ בּנִין הַהוּא נַהֲמָא דְּאָכִיל אָכִיל לֵיהּ בְּחֶדְוָה וּברְעוּתָא דְלִבָּא/ וְהַהוּא‬ ִ ְQuest ce quun pain de de peines? Car quand lhomme à des enfants, le pain quilmange, il le mange avec joie et volonté du coeur et celui ‫דּלֵית לֵיהּ בְּנִין הַהוּא נַהֲמָא דְּאָכִיל אִיהוּ נַהֲמָא דּעֲצִיבוּ/ וְאִלֵּין אִינוּן אוֹכלֵי לֶחֶם הָעֲצָבִים וַדַּאי/ כֵּן יִתֵּן‬ ְ ַ ְqui na pas denfants, le pain quil mange est un pain de peines. Et ceux-ci mangentun pain de peines, assurément.Ainsi il donnera le sommeil à son ami. ‫לִידִידוֹ שֵׁנָה מַאי יִתֵּן לִידִידוֹ דָּא הוּא דִּמְקוֹרֵיהּ מְבָרְַך דְּקוּדשָׁא בּרִיְך הוּא יָהַב לֵיהּ שֵׁינָה בְּהַהוּא עַלְמָא‬ ְ ְQue donnera t-il à son ami? Cest celui dont la Source est bénie par le Saint-béni-Soit-Il, il lui donne sommeil dans ce monde-là. ‫כְּמָה דְאַתּ אָמֵר ) משלי ג( וְשָׁכַבְתּ וְעָרְבָה שׁנָתֶָך/ בּגִין דְּאִית לֵיהּ חוּלָקָא בּעַלְמָא דְאָתֵי/ בְּגִין דְּהַהוּא בַּר נָשׁ‬ ְ ְ ְ ָ ְ 12Comme il est dit:Tu te coucheras et ton sommeil sera doux , parce quil a part aumonde à venir, parce que cet homme /‫שָׁכִיב וְיִתְהַנֵּי בּהַהוּא עַלְמָא דְאָתֵי כּדְקָא י ְאוּת‬ ְ ְest couché et profite dans le monde à venir comme il se doit. : ‫ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן‬wָ‫בָּרוְּך יְי‬7 Il est seul et personne ne le seconde (Rashi).8 Ecclesiaste 4, 8.9 En retardant leur mariage.10 Il se reposa en lui.11 Genèse 2, 3.12 Proverbes 3, 24

×