Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tochnia july aug_19

95 views

Published on

חוברת אירועים לחודשים יולי - אוגוסט - ספטמבמר

Published in: Entertainment & Humor
 • DOWNLOAD FULL MOVIE, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. MOVIE 4K,FHD,HD,480P here { https://tinyurl.com/yybdfxwh }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL MOVIE, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. MOVIE 4K,FHD,HD,480P here { https://tinyurl.com/yybdfxwh }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tochnia july aug_19

 1. 1. ‫של‬ ‫דו‬‫סו‬‫מי‬ ‫שון‬‫שמ‬ ‫כז‬‫מר‬ - ‫אל‬‫מו‬‫ש‬ ‫ית‬‫ב‬‫מת‬‫קד‬‫מת‬ ‫ות‬‫הד‬‫לי‬ ‫מי‬‫ול‬‫הע‬ ‫וד‬‫איג‬‫ה‬ ‫אירועים‬ ‫חוברת‬ ‫תשע"ט‬ ‫אלול‬-‫אב‬-‫תמוז‬ 2019 ‫ספטמבר‬-‫אוגוסט‬-‫יולי‬ 07-09 ‫ים‬‫פע‬‫מו‬ ‫ים‬‫רס‬‫קו‬ ‫ים‬‫וע‬‫יר‬‫א‬ ‫ים‬‫נס‬‫כ‬ ‫לון‬‫מ‬ ‫קי‬‫צח‬‫י‬ ‫סף‬‫א‬ ‫זר‬‫צונ‬‫מ‬ ‫לא‬ 5'‫מ‬‫ע‬ ‫רה‬‫וצ‬‫חצ‬ ‫די‬‫וא‬‫ב‬ ‫פה‬‫חי‬ ‫רון‬‫אט‬‫תי‬ 8'‫מ‬‫ע‬ ‫ים‬‫ור‬‫סי‬ ‫ות‬‫וכ‬‫ער‬‫ת‬ ‫לג‬‫ש‬‫ה‬ ‫כת‬‫מל‬‫נס‬‫דא‬ ‫בן‬‫ול‬‫ק‬ ‫קת‬‫לה‬ 4‫וד‬‫עמ‬
 2. 2. ‫הזמנות‬ ‫מרכז‬ ‫פתיחת‬ ‫שעות‬ 16:30-08:30 :‘‫א‘-ה‬ ‫בימים‬ ‫מראש‬ ‫כרטיסים‬ ‫להזמין‬ ‫מומלץ‬ ‫בלובי‬ ‫קפה‬ ‫בית‬ ‫לרשותכם‬ ‫התיאטרון‬ ‫ובפטיו‬ ‫לתיאטרון‬ ‫לנכים‬ ‫מלאה‬ ‫נגישות‬ ‫לפני‬ ‫כשעה‬ ‫טלפונית‬ ‫שהוזמנו‬ ‫כרטיסים‬ ‫לאסוף‬ ‫ניתן‬ .‫המופע‬ ‫תחילת‬ ‫נרכשו‬ ‫עימו‬ ‫האשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫עם‬ ‫להגיע‬ ‫יש‬ :‫באשראי‬ ‫רכישה‬ ‫מזהה‬ ‫תעודה‬ ‫או‬ ‫הכרטיסים‬ ‫מתבקשים‬ ‫חייל/סטודנט/גמלאי‬ ‫להנחת‬ ‫זכאים‬ :‫הנחות‬ .‫ההנחה‬ ‫קבלת‬ ‫לצורך‬ ‫מתאימה‬ ‫תעודה‬ ‫עימם‬ ‫להביא‬ .‫המופע‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫שעות‬ 48 ‫עד‬ ‫כרטיסים‬ ‫ביטול‬ :‫ביטול‬ ‫תנאי‬ ‫להגיע‬ ‫יוכלו‬ ‫לא‬ ‫מאחרים‬ .‫למופעים‬ ‫לבוא‬ ‫הקדימו‬ .‫המופעים‬ ‫במועדי‬ ‫שינויים‬ ‫יתכנו‬ .‫למקומותיהם‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ !‫לנו‬ ‫חשובה‬ ‫בחשיבות‬ ‫מכירים‬ ‫שמואל‬ ‫בבית‬ ‫אנו‬ .‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫שלנו‬ ‫האירועים‬ ‫חוברת‬ ‫את‬ ‫שולחים‬ ‫אנו‬ .*‫בלבד‬ ‫האלקטרוני‬ ‫הדואר‬ ‫באמצעות‬ ‫שמואל‬ ‫בית‬ ‫לאתר‬ ‫היכנסו‬ ?‫נרשמים‬ ‫איך‬ ‫"הרשמה‬ ‫עמוד‬ ‫תחת‬ ‫פרטיכם‬ ‫את‬ ‫והשאירו‬ ."‫תפוצה‬ ‫לרשימת‬ :‫מודפס‬ ‫עותק‬ ‫לקבלת‬ * ‫לאסוף‬ ‫או‬ 026203463 ‫לטלפון‬ ‫להתקשר‬ ‫נא‬ ‫שמואל‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הקבלה‬ ‫בדוכן‬ :‫הזמנות‬ ‫מרכז‬ 02-6203463 :‫למופעים‬ ‫כרטיסים‬ ‫להזמנת‬ 02-6203555 :‫מלון‬ ‫חדרי‬ ‫הזמנת‬ ‫וחדרים‬ ‫הזמנות‬ ‫מנהל‬ oren@wupj.org.il 02-6203555 ,‫יצחקי‬ ‫אורן‬ :‫במלון‬ ‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫מנהלת‬ magi@wupj.org.il 02-6203404 ,‫ך‬‫ברו‬ ‫מגי‬ :‫כנסים‬ :‫משפחתיים‬ ‫ואירועים‬ ‫קייטרינג‬ catering@wupj.org.il 02-6203466 :‫מופעים‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ vered@wupj.org.il 02-6203427 ‫הלפרין‬ ‫ורד‬ bs@wupj.org.il 02-6203467 :‫פקס‬ :‫המרכז‬ ‫הנהלת‬ ‫ירושלים‬ ,6 ‫שמאע‬ ‫אליהו‬ ‘‫רח‬ :‫כתובתנו‬ :‫ברגל‬ ‫אלינו‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ 13 ‫המלך‬ ‫דוד‬ ‫פינת‬ ,‫שמאע‬ ‫אליהו‬ ‫מרחוב‬ 11 ‫דוד‬ ‫המלך‬ ‫פינת‬ ‫בוטה‬ ‫אמיל‬ ‫מרחוב‬ :‫ברכב‬ 30 ,22 ,19 ,18 ,13 ‫קווים‬ :‫באוטובוס‬ ‫העירייה‬ ‫תחנת‬ :‫הקלה‬ ‫ברכבת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫גם‬ ‫שמואל‬ ‫בית‬ 
 3. 3. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ד‬‫ל‬‫י‬‫ל‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 3 17 ‫נה‬‫עו‬ ‫אל‬‫מו‬‫ש‬ ‫ית‬‫ב‬ ‫של‬ ‫ים‬‫לד‬‫הי‬ ‫ות‬‫צג‬‫ה‬ ‫נוי‬‫מ‬ • ‫ואל‬‫שמ‬ ‫בית‬ ,‫רש‬‫הי‬ ‫טרון‬‫תיא‬‫ב‬ ‫וקר‬‫בב‬ ‫בת‬‫ש‬ ‫בימי‬ ‫ימו‬‫תקי‬‫י‬ ‫גות‬‫הצ‬‫ה‬ • ‫ברה‬‫שע‬ ‫שנה‬‫מה‬ ‫קום‬‫מ‬ ‫רת‬‫שמי‬‫ל‬ ‫רות‬‫פש‬‫הא‬ ‫נתן‬‫תי‬ ‫רים‬‫חוז‬ ‫ויים‬‫למנ‬ )‫בד‬‫בל‬ ‫עים‬‫שבו‬‫(ל‬ ‫ם‬‫די‬‫ל‬‫י‬ ‫ת‬‫גו‬‫צ‬‫ה‬ 5‫רץ‬‫בא‬ ‫אות‬‫טר‬‫תיא‬‫ה‬ ‫טב‬‫ממי‬ .10-4 ‫לאי‬‫לגי‬ ‫דה‬‫קפי‬‫ב‬ ‫חרו‬‫שנב‬ 1 2 3 4 5 ‫חת‬‫א‬ ‫נף‬‫כ‬ ‫ש‬‫י‬ ‫נה‬‫ציו‬‫ל‬ 11:00 - 21/12/19 ‫בוץ‬‫הקי‬ ‫רון‬‫אט‬‫תי‬ ‫ול‬‫שא‬‫ל‬ ‫יק‬‫פס‬‫ה‬ ‫לא‬‫ש‬ ‫לד‬‫הי‬ - ‫יין‬‫שט‬‫יינ‬‫א‬ 11:00 - 11/1/20 ‫טק‬‫דיי‬‫המ‬ ‫רון‬‫אט‬‫תי‬ ‫מת‬‫א‬ ‫של‬ ‫ים‬‫רע‬‫ז‬ 11:00 - 15/2/20 ‫רת‬‫פו‬ ‫רנה‬‫או‬ ‫רון‬‫אט‬‫תי‬ ‫תי‬‫מי‬‫הא‬ ‫ור‬‫יפ‬‫הס‬ ‫ים‬‫מד‬‫הג‬ ‫עת‬‫שב‬ 11:00 - 28/3/20 ‫רת‬‫פו‬ ‫רנה‬‫או‬ ‫רון‬‫אט‬‫תי‬ ‫ים‬‫יל‬‫המ‬ ‫רץ‬‫א‬ ‫אל‬ ‫לא‬‫ופ‬‫המ‬ ‫סע‬‫המ‬ 11:00 - 9/11/19 ‫טק‬‫דיי‬‫המ‬ ‫רון‬‫אט‬‫תי‬ 1 2 3 4 5 ‫ר‬‫ק‬‫בו‬‫ב‬ ‫ת‬‫ב‬‫ש‬ ...‫ה‬‫פ‬‫י‬ ‫ם‬‫יו‬
 4. 4. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 4 ‫דאנס‬ ‫קולבן‬ ‫להקת‬ - ‫השלג‬ ‫מלכת‬ 17:30 ‫׀‬ 16.7.19 ‫׀‬ ‫שלישי‬ ,'‫השלג‬ ‫'מלכת‬ :‫בבכורה‬ ‫מציגה‬ ‫דאנס‬ ‫קולבן‬ ‫להקת‬ ‫אגדי‬ ‫קסם‬ .‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫מחול‬-‫תיאטרון‬ ‫מופע‬ .‫לב‬ ‫ואומץ‬ ‫אהבה‬ ,‫אמיצה‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ,‫קולבן‬ ‫אמיר‬ ‫הכוריאוגרף‬ ‫מאת‬ '‫השלג‬ ‫'מלכת‬ ‫המופע‬ ‫ששד‬ ‫ילדות‬ ‫חברי‬ ,‫וגרדה‬ ‫קאי‬ ‫של‬ ‫סיפורם‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫גרדה‬ .‫ביניהם‬ ‫מפרידים‬ ‫קרה‬ ‫שלג‬ ‫ומלכת‬ ‫ממזרי‬ ‫להציל‬ ‫במטרה‬ ‫הרפתקאות‬ ‫למסע‬ ‫לצאת‬ ‫מחליטה‬ ‫המסע‬ ‫במהלך‬ .‫הביתה‬ ‫אותו‬ ‫ולהחזיר‬ ‫קאי‬ ‫את‬ ‫שודדים‬ ,‫וכשפים‬ ‫קסמים‬ ‫פוגשת‬ ‫היא‬ ‫המפרך‬ ,‫השלג‬ ‫מלכת‬ ‫של‬ ‫לארמון‬ ‫אותה‬ ‫שמובילים‬ ‫ומלאכים‬ .‫קאי‬ ‫את‬ ‫מוצאת‬ ‫היא‬ ‫בו‬ ,‫הרחוק‬ ‫בצפון‬ ‫שם‬ ‫אי‬ ‫רוקדת‬ ‫דאנס‬ ‫קולבן‬ ‫העכשווי‬ ‫המחול‬ ‫להקת‬ ,‫אמיצה‬ ‫בחברות‬ ‫שעוסק‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫ומשחקת‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫שמתגברת‬ ‫ונחישות‬ ‫לב‬ ‫אומץ‬ ,‫אהבה‬ .‫ך‬‫בדר‬ ‫המכשולים‬ .‫אגדי‬ ‫וקסם‬ ‫מרהיבות‬ ‫מתמונות‬ ‫מורכב‬ ‫המופע‬ ‫הנודע‬ ‫האגדות‬ ‫מחבר‬ ‫של‬ ‫המפורסם‬ ‫סיפורו‬ ‫לפי‬ ‫הנצחית‬ ‫במוסיקה‬ ‫ומלווה‬ ‫אנדרסן‬ ‫כריסטיאן‬ ‫הנס‬ .‫מוצרט‬ ‫אמדאוס‬ ‫וולפגנג‬ ‫של‬ ‫קולבן‬ ‫אמיר‬ :‫כוראוגרפיה‬ ‫צדוק‬ ‫יערה‬ :‫תלבושות‬ .‫מוצרט‬ ‫אמדאוס‬ ‫וולפנג‬ :‫מוסיקה‬
 5. 5. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 5 ‫מני‬‫אור‬:‫צילום‬ ‫סטנד-אפ‬ - ‫יוסף‬ ‫מור‬ ‫אסף‬ 21:30 ‫׀‬ 15.8.19 ‫׀‬ ‫חמישי‬ ‫המצחיקים‬ ‫האנשים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫יוסף‬ ‫מור‬ ‫אסף‬ .‫לה‬ ‫ומחוצה‬ ‫הבמה‬ ‫על‬ .‫ל‬‫בישרא‬ :‫תוכניותיו‬ ‫בין‬ ,‫הקטן‬ ‫מהמסך‬ ‫אותו‬ ‫מכירים‬ ‫אתם‬ ‫חיפה‬ ,‫ץ‬‫וקוב‬ ‫דובדבני‬ ,‫חסון‬ ‫שחר‬ ‫עם‬ ‫המועדון‬ ‫טוב‬ ‫חומר‬ ,‫וילצ'רסקי‬ ‫וגדי‬ ‫ברלד‬ ‫ירון‬ ‫עם‬ ‫לחיפאים‬ ...‫ד‬‫ועו‬ ‫חסכון‬ ‫תכנית‬ ,‫בביפ‬ ‫הגיע‬ ‫לרשת‬ ‫שהעלה‬ ‫האחרון‬ ‫אפ‬ ‫הסטנד‬ ‫קטע‬ ‫הקשת‬ ‫קצוות‬ ‫מכל‬ ‫ולתגובות‬ !‫צפיות‬ ‫למיליון‬ ‫מצונזר‬ ‫לא‬ - ‫יצחקי‬ ‫אסף‬ 21:30 ‫׀‬ 27.7.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ‫עוצר‬ ‫ולא‬ ‫גבולות‬ ‫יודע‬ ‫שאינו‬ ‫מקורי‬ ‫סטנדאפיסט‬ !‫באדום‬ ,‫מהפנט‬ ‫כישרון‬ ‫בעל‬ ,‫במה‬ ‫חיית‬ ‫הוא‬ ‫יצחקי‬ ‫אסף‬ !‫ייחודי‬ ‫הומור‬ ‫וחוש‬ ‫מקורית‬ ‫חשיבה‬ - ‫מצונזר‬ ‫לא‬ ‫מופע‬ - ‫שילו‬‫אביב‬:‫צילום‬
 6. 6. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 6 ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫חזקיה‬ ‫אורי‬ 21:30 ‫׀‬ 29.8.19 ‫׀‬ ‫חמישי‬ ‫ייחודית‬ ‫המאוד‬ ‫בזווית‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫משתף‬ ‫חזקיה‬ ‫אורי‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫הופע‬ .‫יום‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫משקיף‬ ‫הוא‬ ‫ממנה‬ ‫תיאטרליות‬ ‫של‬ ‫ובמיזוג‬ ,‫בחיים‬ "‫הקטנים‬ ‫"הדברים‬ ‫לעולם‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫אורי‬ ‫מכניס‬ ,‫גיטרה‬ ‫וצלילי‬ ‫גופנית‬ ...‫כולנו‬ ‫של‬ ‫שמסתבר‬ ‫כפי‬ ‫או‬ ,‫לו‬ ‫הזוי‬ ‫המעט‬ ‫סילוק‬‫פיני‬:‫צילום‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫עוזרי‬ ‫מני‬ 21:30 ‫׀‬ 24.8.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ,‫מצחוק‬ ‫וקורע‬ ‫שנון‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ ‫במופע‬ ‫עוזרי‬ ‫מני‬ !‫דמעות‬ ‫עד‬ ‫וסוחף‬ ‫נמוך‬ ‫יורד‬ ‫שלא‬ ‫מיתגו‬ ,‫המשחק‬ ‫וכשרון‬ ‫התחכום‬ ,‫ההגשה‬ ,‫השנינות‬ ‫המובילים‬ ‫אפ‬ ‫הסטנד‬ ‫ממופעי‬ ‫כאחד‬ ‫עוזרי‬ ‫מני‬ ‫את‬ .‫ל‬‫בישרא‬ ‫המון‬ ,‫לתופעה‬ ‫הפכו‬ ‫ביוטיוב‬ ‫שלו‬ ‫אפ‬ ‫הסטנד‬ ‫קטעי‬ .‫איכותי‬ ‫והומור‬ ‫ייחודי‬ ‫כישרון‬ ‫בזכות‬ +18 ‫לגיל‬ ‫מומלץ‬ * ‫סילוק‬‫פיני‬:‫צילום‬
 7. 7. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 7 ‫קואנס‬‫קובי‬:‫צילום‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫ברוייר‬ ‫אורי‬ 21:30 ‫׀‬ 14.9.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ‫ובעיקר‬ ‫מבריק‬ ,‫מקורי‬ ‫סטנדאפ‬ ‫במופע‬ ‫ברויר‬ ‫אורי‬ !‫מצחיק‬ ‫לוקח‬ ‫אורי‬ ,‫הייחודי‬ ‫והסגנון‬ ‫הקלאסי‬ ‫החנוני‬ ‫המראה‬ ‫עם‬ ‫והמצחקים‬ ‫האישיים‬ ‫חייו‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫אותנו‬ ‫בדרך‬ ‫כולנו‬ ‫את‬ ‫שמעסיקים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫אורי‬ ...‫מצחיקה‬ ‫מאד‬ ‫ומאד‬ ‫שנונה‬ ,‫מפתיעה‬ ‫את‬ ‫סוחף‬ ‫הוא‬ ‫ואלתורים‬ ‫במה‬ ‫איכויות‬ ,‫עצמי‬ ‫הומור‬ ‫עם‬ ...‫נגמרים‬ ‫בלתי‬ ‫צחוק‬ ‫לפרצי‬ ‫הקהל‬ ‫בהן‬ ‫הרבות‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫מתכניות‬ ‫לנו‬ ‫מוכר‬ ‫ברויר‬ ‫אורי‬ "‫מהעבודה‬ ‫ו"צחוק‬ "‫החנון‬ ‫"היפה‬ :‫ביניהן‬ ,‫השתתף‬ ‫ועוד‬ "‫נאור‬ ‫של‬ ‫"החברים‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫חסון‬ ‫שחר‬ 21:30 ‫׀‬ 12.9.19 ‫׀‬ ‫חמישי‬ !!!‫שחר‬ ‫שכולו‬ ‫ערב‬ .‫ד‬‫במיוח‬ ‫אנרגטי‬ ‫סטנד-אפ‬ ‫במופע‬ ‫חסון‬ ‫שחר‬ ‫מתעסק‬ ,‫שבחיים‬ ‫הקטנים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫מתעצבן‬ .‫טלוויזיה‬ ‫ותוכניות‬ ‫הורים-מתבגרים‬ ‫יחסי‬ ,‫בזוגיות‬ ‫בנושאים‬ ‫גם‬ ‫לטפל‬ ‫שוכח‬ ‫לא‬ ‫שחסון‬ ‫כמובן‬ .‫החיים‬ ‫של‬ ‫האינטימיים‬ ‫קרן‬‫דנה‬:‫צילום‬
 8. 8. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 8 ‫אלון‬‫ז'ראר‬:‫צילום‬ ‫בוואדי‬ ‫חצוצרה‬- ‫מציג‬ ‫חיפה‬ ‫תיאטרון‬ 20:30 ‫׀‬ 9.9.19 ‫׀‬ ‫שני‬ 20:30 ‫׀‬ 8.9.19 ‫׀‬ ‫ראשון‬ ‫עלה‬ ,‫ל‬‫מיכא‬ ‫סמי‬ ‫מאת‬ ‫והמצליח‬ ‫החשוב‬ ‫לספר‬ ‫דרמטי‬ ‫עיבוד‬ ,‫הספרי‬ ‫שמואל‬ ‫מאת‬ "‫בואדי‬ ‫"חצוצרה‬ ‫המחזה‬ .‫ד‬‫מתמי‬ ‫ורלוונטית‬ ‫מחודשת‬ ‫הפקה‬ ‫התיאטרון‬ ‫מעלה‬ ‫כעת‬ .‫כבירה‬ ‫להצלחה‬ ‫וזכה‬ 1999-‫ב‬ ‫חיפה‬ ‫בתיאטרון‬ ‫השמונים‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ ‫מתרחשת‬ ‫המחזה‬ ‫עלילת‬ . ‫הראשונה‬ ‫לבנון‬ ‫מלחמת‬ ‫תקופת‬ - ‫בחיפה‬ ‫נסיעות‬ ‫כסוכנת‬ ‫העובדת‬ ‫נוצריה‬ ‫ערביה‬ ,‫הודא‬ ,‫מרי‬ ‫עם‬ ‫מתגוררת‬ ,‫הישראלית‬ ‫בתרבות‬ ‫ומעורה‬ ‫בשכונת‬ ‫וסבה‬ ‫אמה‬ ,‫והפרועה‬ ‫היפהפייה‬ ‫אחותה‬ - ‫נחלה‬ ‫אבו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנשלטת‬ ‫ניסנאס‬ ‫ואדי‬ .‫מעצורים‬ ‫וחסר‬ ‫עשיר‬ "‫"מאפיונר‬ ‫נגן‬ ,‫מרוסיה‬ ‫עולה‬ ,‫אלכס‬ ‫לגור‬ ‫עובר‬ ‫הבית‬ ‫גג‬ ‫אל‬ ‫מסתבכות‬ ‫ומרי‬ ‫הודא‬ .‫בטכניון‬ ‫וסטודנט‬ ‫חצוצרה‬ ‫מחויבותן‬ ‫בין‬ ‫ונקרעות‬ ‫אפשריות‬ ‫בלתי‬ ‫באהבות‬ . ‫ליבן‬ ‫צו‬ ‫לבין‬ ‫ולמשפחה‬ ‫למסורת‬ ‫של‬ ‫ברזל‬ ‫צאן‬ ‫מנכסי‬ ‫ומסעירה‬ ‫משעשעת‬ ‫דרמה‬ .‫הישראלית‬ ‫הספרות‬ ‫הפסקה‬ ‫כולל‬ ‫ורבע‬ ‫כשעתיים‬ :‫ההצגה‬ ‫משך‬
 9. 9. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 9 ‫ספירא‬‫אילן‬:‫צילום‬ ‫היונה‬- ‫מציגה‬ ‫הירושלמית‬ ‫האופרה‬ 21:00 ‫׀‬ 21.9.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ 21:00 ‫׀‬ 19.9.19 ‫׀‬ ‫חמישי‬ ‫פונטן‬ ‫לה‬ ‫דה‬ ‫ז'אן‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫קארה‬ ‫ומישל‬ ‫ברבייה‬ ‫ז'יל‬ ‫של‬ ‫לליברית‬ .‫גונו‬ ‫שארל‬ ‫מאת‬ ‫מערכות‬ ‫בשתי‬ ‫אופרה‬ ‫בבימויה‬ .‫ישראלית‬ ‫ובבכורה‬ ‫חדשה‬ ‫בהפקה‬ ,‫בירושלים‬ ‫לקהל‬ ‫היונה‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫גאה‬ ‫הירושלמית‬ ‫האופרה‬ ‫אריאלי‬ ‫עומר‬ ‫מאסטרו‬ ‫של‬ ‫שרביטו‬ ‫תחת‬ .‫הירושלמית‬ ‫האופרה‬ ‫תזמורת‬ ‫עם‬ .‫ר‬‫שלוס‬ ‫נועמי‬ ‫הבמאית‬ ‫של‬ .‫הקודמת‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 20 -‫ה‬ ‫שנות‬ ‫של‬ ‫קרלו‬ ‫מונטה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫קשר‬ ‫קושרים‬ ‫ז'אן‬ ‫ומר‬ ‫סילבי‬ ‫הרוזנת‬ ‫הונו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שאיבד‬ ,‫הוראס‬ ‫של‬ ‫המופלאה‬ ‫יונתו‬ ‫הרוזנת‬ ‫את‬ ‫להרשים‬ ‫כושל‬ ‫בניסיון‬ ,‫בקזינו‬ ‫בהימורים‬ .‫אהבה‬ ‫לו‬ ‫השיבה‬ ‫שלא‬ ‫אהובתו‬ ‫סילבי‬ ‫במפתיע‬ ‫סילבי‬ ‫מגיעה‬ ,‫היונה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫במאמציה‬ .‫הערב‬ ‫לארוחת‬ ‫ונשארת‬ ‫הוראס‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫אל‬ ‫הראויה‬ ‫סעודה‬ ‫לערוך‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫המרושש‬ ‫הוראס‬ ‫היונה‬ ‫את‬ ‫להקריב‬ ‫מחליט‬ ‫הוא‬ ‫ובייאושו‬ ,‫לאהובתו‬ .‫לארוחה‬ ‫ולהגישה‬ ...‫אחרת‬ ‫מתגלגלים‬ ‫הדברים‬ ‫אך‬ ‫עלילתית‬ ‫בתפנית‬ ‫הנגמר‬ ‫ומשעשע‬ ‫קליל‬ ‫סיפור‬ .‫מפתיעה‬ .‫וחצי‬ ‫כשעה‬ ‫המופע‬ ‫אורך‬ ‫ת‬‫תי‬‫פ‬‫ר‬‫צ‬‫ב‬ ‫ה‬‫ר‬‫שי‬‫ה‬ ‫ם‬‫גו‬‫ר‬‫ת‬ ‫ת‬‫נ‬‫ר‬‫ק‬‫ה‬ ‫ם‬‫ע‬ ‫ת‬‫לי‬‫ג‬‫נ‬‫א‬‫ל‬‫ו‬ ‫ת‬‫רי‬‫ב‬‫ע‬‫ל‬
 10. 10. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 10 ‫קנת‬‫עירית‬:‫ציור‬‫׀‬‫גבעוני‬‫טל‬:‫צילום‬ - ‫ברק‬ ‫יונתן‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ ‫מופע‬ !‫חדש‬ ‫חמישי‬ 26.9.19 21:00 ‫הספיישל‬ ‫את‬ ‫שהוציא‬ ‫אחרי‬ ‫הראשון‬ ‫הישראלי‬ ‫ספיישל‬ ‫ואת‬ )"‫האמיתי‬ ‫("הדבר‬ )‫ומתוק״‬ ‫(״טעים‬ 2 ‫מספר‬ ‫שחרר‬ ‫פעם‬ ‫שאי‬ ‫ביותר‬ ‫הארוך‬ ‫לרשת‬ ‫ישראלי‬ ‫קומיקאי‬ ‫המדינה‬ ‫לכל‬ ‫שגרם‬ ‫ולטלוויזיה‬ ‫להם‬ ‫שייקנה‬ ‫לפיליפ‬ ‫לשיר‬ ...‫דונאט‬ ‫חדש‬ ‫במופע‬ ‫חוזר‬ ‫ברק‬ ‫יונתן‬ ‫בלי‬ ,‫ומתוק״‬ ‫״טעים‬ ‫(בלי‬ ‫ומציג‬ )‫סבתא״‬ ‫של‬ ‫״ויברטור‬ ‫מופע‬ :‫חדשים״‬ ‫״חומרים‬ ‫את‬ ‫הרבה‬ ‫וגס‬ ‫יותר‬ ‫חכם‬ ,‫ר‬‫יות‬ ‫בוגר‬ ,‫מאושרת‬ ‫זוגיות‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫טראומות‬ ,‫סאחים‬ ‫חברים‬ ..‫ד‬‫ועו‬ ‫ילדות‬
 11. 11. ‫ת‬‫ו‬‫כ‬‫ו‬‫ר‬‫ע‬‫ת‬ 11 ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫בלובי‬ ‫תערוכות‬ ‫קּורים‬ | ‫קאסוטו‬ ‫נעמי‬ ‫נייר‬ ‫מגזרות‬ ‫תערוכת‬ 26.8.2019 – 28.6.2019 050-7400647 .‫בטל‬ ‫גולדברגר‬ ‫דבורה‬ ‫התערוכות‬ ‫לאוצרת‬ ‫לפנות‬ ‫מוזמנים‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫בלובי‬ ‫עבודותיהם‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫המעוניינים‬ ‫אמנים‬
 12. 12. ‫הליכה‬ ‫דקות‬ 16 ,‫ק"מ‬ 1 :‫יהודה‬ ‫בן‬ ‫מדרחוב‬ :‫נוספים‬ ‫עניין‬ ‫מקומות‬ :‫הקדומה‬ ‫ירושלים‬ - ‫דוד‬ ‫עיר‬ • ‫הליכה‬ ‫דקות‬ 13 ,‫ק"מ‬ 1.1 :‫סינמטק‬ ‫הליכה‬ '‫דק‬ 19 ,‫ק"מ‬ 1.4 :‫ירושלים‬ ‫תיאטרון‬ • ‫הליכה‬ '‫דק‬ 18 ,‫ק"מ‬ 1.2 ‫הליכה‬ ‫דקות‬ 9 ,'‫מ‬ 550 :‫ספרא‬ ‫כיכר‬ • '‫דק‬ 17 ,‫ק"מ‬ 1.1 :‫דולורוזה‬ ‫ויה‬ ‫שמואל‬ ‫בית‬ ‫מלון‬ ‫הליכה‬ ‫במרחק‬ ‫בירושלים‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫מכל‬ ’‫דק‬ 4 ‫ממילא‬ ,‫אלרוב‬ ’‫משד‬ ’‫דק‬ 20 ‫המערבי‬ ‫מהכותל‬ ‫הראשונה‬ ‫התחנה‬ ‫ממתחם‬ ’‫דק‬ 10 ‫ישראל‬ ‫ממוזיאון‬ ’‫דק‬ 30 ’‫דק‬ 23 ‫יהודה‬ ‫מחנה‬ ‫משוק‬ ’‫דק‬ 5 ‫יפו‬ ‫שער‬ ,‫העתיקה‬ ‫מהעיר‬ ‫שאננים‬ ‫משכנות‬ ‫משה‬ ‫מימין‬ ’‫דק‬ 8 ’‫דק‬ 8 ‫היוצר‬ ‫מחוצות‬ ‫בילוי‬ ‫מתחם‬ ‫שבעה‬ ‫מנחלת‬ ’‫דק‬ 9 ‫מלון‬ ‫חדרי‬ 12 ‫המאפש‬ ‫ומעוצבים‬ ‫מרווחים‬‫־‬ ‫אורחים‬ 4 ‫עד‬ ‫של‬ ‫לינה‬ ‫רים‬ ‫מיזוג‬ ‫החדרים‬ ‫בכל‬ .‫ר‬‫בחד‬ ,‫ר‬‫מקר‬ ,LCD ‫טלוויזיה‬ ,‫ר‬‫אווי‬ .‫קפה‬ ‫וערכת‬ ‫אלחוטי‬ ‫אינטרנט‬ ‫משפחתית‬ ‫דירה‬ ‫המלך‬ ‫ברחוב‬ ‫חדרים‬ ‫שלושה‬ ‫בת‬ ‫משפחתית‬ ‫אירוח‬ ‫דירת‬ ‫חדר‬ ,‫ושירותים‬ ‫אמבטיה‬ ‫עם‬ ‫הורים‬ ‫יחידת‬ ‫בדירה‬ .‫ד‬‫דוי‬ ,‫ר‬‫מאובז‬ ‫מטבח‬ ,‫נוספים‬ ‫ושירותים‬ ‫אמבטיה‬ ,‫סלון‬ ,‫ילדים‬ ‫שחיה‬ ‫בריכת‬ ‫בבניין‬ .‫מרכזי‬ ‫אוויר‬ ‫ומיזוג‬ LCD ‫טלוויזיה‬ .‫האורחים‬ ‫לשרות‬ ‫ומחוממת‬ ‫מקורה‬ ‫הארחה‬ ‫בית‬ ‫חדרי‬ 29 6 ‫עד‬ ‫של‬ ‫לתפוסה‬ ‫המתאימים‬ ,‫ר‬‫אווי‬ ‫מיזוג‬ ‫חדר‬ ‫בכל‬ .‫ר‬‫בחד‬ ‫אורחים‬ ,‫טלוויזיה‬ ,‫נפרדים‬ ‫ושירותים‬ ‫מקלחת‬ ‫אינטרנט‬ ‫וחיבור‬ ‫קפה‬ ‫ערכת‬ ,‫ר‬‫מקר‬ .‫תשלום‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫אלחוטי‬

×