Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tochnia jan feb_19

562 views

Published on

בית שמואל - חוברת אירועים ינואר - פברואר 2019

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tochnia jan feb_19

 1. 1. 3'‫מ‬‫ע‬ ‫ים‬‫לד‬‫לי‬ ‫גה‬‫הצ‬ ‫סון‬‫די‬‫א‬ 7'‫מ‬‫ע‬ ‫יגי‬‫חג‬ ‫ות‬‫פע‬‫הו‬ ‫וב‬‫יב‬‫ס‬ ‫תנו‬‫ש‬‫לו‬‫ש‬ ‫של‬ ‫דו‬‫סו‬‫מי‬ ‫שון‬‫שמ‬ ‫כז‬‫מר‬ - ‫אל‬‫מו‬‫ש‬ ‫ית‬‫ב‬‫מת‬‫קד‬‫מת‬ ‫ות‬‫הד‬‫לי‬ ‫מי‬‫ול‬‫הע‬ ‫וד‬‫איג‬‫ה‬ ‫אירועים‬ ‫חוברת‬ ‫תשע"ט‬ ‫טבת-שבט-אדר‬ 2019 ‫פברואר‬ ‫ינואר‬ 01-02 ‫ים‬‫פע‬‫מו‬ ‫ים‬‫ור‬‫סי‬ ‫ים‬‫ס‬‫ור‬‫ק‬ ‫ים‬‫וע‬‫יר‬‫א‬ ‫ים‬‫נס‬‫כ‬ ‫ות‬‫וכ‬‫ער‬‫ת‬ ‫לון‬‫מ‬ ‫יג‬‫סי‬‫א‬ ‫ום‬‫של‬ ‫פע‬‫מו‬‫ב‬ ‫אפ‬-‫ד‬‫טנ‬‫ס‬ 9'‫מ‬‫ע‬ ‫ברין‬‫שיק‬‫מו‬:‫לום‬‫צי‬ ‫וטין‬‫בול‬‫פיר‬‫כ‬:‫לום‬‫צי‬ ‫וביץ‬‫נחמ‬‫משה‬:‫לום‬‫צי‬
 2. 2. ‫הזמנות‬ ‫מרכז‬ ‫פתיחת‬ ‫שעות‬ 16:30-08:30 :‘‫א‘-ה‬ ‫בימים‬ 12:00-09:00 :‫חג‬ ‫וערבי‬ ‘‫ו‬ ‫בימי‬ ‫מראש‬ ‫כרטיסים‬ ‫להזמין‬ ‫מומלץ‬ ‫בלובי‬ ‫קפה‬ ‫בית‬ ‫לרשותכם‬ ‫התיאטרון‬ ‫ובפטיו‬ ‫לתיאטרון‬ ‫לנכים‬ ‫מלאה‬ ‫נגישות‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ‫כשעה‬ ‫טלפונית‬ ‫שהוזמנו‬ ‫כרטיסים‬ ‫לאסוף‬ ‫ניתן‬ .‫המופע‬ ‫נרכשו‬ ‫עימו‬ ‫האשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫עם‬ ‫להגיע‬ ‫יש‬ :‫באשראי‬ ‫רכישה‬ ‫מזהה‬ ‫תעודה‬ ‫או‬ ‫הכרטיסים‬ ‫מתבקשים‬ ‫חייל/סטודנט/גמלאי‬ ‫להנחת‬ ‫זכאים‬ :‫הנחות‬ .‫ההנחה‬ ‫קבלת‬ ‫לצורך‬ ‫מתאימה‬ ‫תעודה‬ ‫עימם‬ ‫להביא‬ .‫המופע‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫שעות‬ 48 ‫עד‬ ‫כרטיסים‬ ‫ביטול‬ :‫ביטול‬ ‫תנאי‬ ‫להגיע‬ ‫יוכלו‬ ‫לא‬ ‫מאחרים‬ .‫למופעים‬ ‫לבוא‬ ‫הקדימו‬ .‫המופעים‬ ‫במועדי‬ ‫שינויים‬ ‫יתכנו‬ .‫למקומותיהם‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ !‫לנו‬ ‫חשובה‬ ‫בחשיבות‬ ‫מכירים‬ ‫שמואל‬ ‫בבית‬ ‫אנו‬ .‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫שלנו‬ ‫האירועים‬ ‫חוברת‬ ‫את‬ ‫שולחים‬ ‫אנו‬ .*‫בלבד‬ ‫האלקטרוני‬ ‫הדואר‬ ‫באמצעות‬ ‫שמואל‬ ‫בית‬ ‫לאתר‬ ‫היכנסו‬ ?‫נרשמים‬ ‫איך‬ ‫"הרשמה‬ ‫עמוד‬ ‫תחת‬ ‫פרטיכם‬ ‫את‬ ‫והשאירו‬ ."‫תפוצה‬ ‫לרשימת‬ :‫מודפס‬ ‫עותק‬ ‫לקבלת‬ * ‫לאסוף‬ ‫או‬ 026203463 ‫לטלפון‬ ‫להתקשר‬ ‫נא‬ ‫שמואל‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הקבלה‬ ‫בדוכן‬ :‫הזמנות‬ ‫מרכז‬ 02-6203463 :‫למופעים‬ ‫כרטיסים‬ ‫להזמנת‬ 02-6203555 :‫מלון‬ ‫חדרי‬ ‫הזמנת‬ ‫חיים‬ ‫בן‬ ‫בועז‬ :‫שמואל‬ ‫בית‬ ‫מנכ"ל‬ ‫וחדרים‬ ‫הזמנות‬ ‫מנהל‬ oren@wupj.org.il 02-6203555 ,‫יצחקי‬ ‫אורן‬ :‫במלון‬ ‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫מנהלת‬ magi@wupj.org.il 02-6203404 ,‫ך‬‫ברו‬ ‫מגי‬ :‫כנסים‬ :‫משפחתיים‬ ‫ואירועים‬ ‫קייטרינג‬ catering@wupj.org.il 02-6203466 :‫מופעים‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ vered@wupj.org.il 02-6203427 ‫הלפרין‬ ‫ורד‬ bs@wupj.org.il 02-6203467 :‫פקס‬ :‫המרכז‬ ‫הנהלת‬ ‫ירושלים‬ ,6 ‫שמאע‬ ‫אליהו‬ ‘‫רח‬ :‫כתובתנו‬ :‫ברגל‬ ‫אלינו‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ 13 ‫המלך‬ ‫דוד‬ ‫פינת‬ ,‫שמאע‬ ‫אליהו‬ ‫מרחוב‬ 11 ‫דוד‬ ‫המלך‬ ‫פינת‬ ‫בוטה‬ ‫אמיל‬ ‫מרחוב‬ :‫ברכב‬ 30 ,22 ,19 ,18 ,13 ‫קווים‬ :‫באוטובוס‬ ‫העירייה‬ ‫תחנת‬ :‫הקלה‬ ‫ברכבת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫גם‬ ‫שמואל‬ ‫בית‬ 
 3. 3. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 3 ‫הדרן‬ ‫תיאטרון‬ - "‫ואני‬ ‫"המלך‬ 18:00 ‫׀‬ 2.1.19 ‫׀‬ ‫רביעי‬ • 19:30 ‫׀‬ 1.1.19 ‫׀‬ ‫שלישי‬ 19:30 ‫׀‬ 3.1.19 ‫׀‬ ‫חמישי‬ "‫ואני‬ ‫"המלך‬ ‫הפופולרי‬ ‫המחזמר‬ ‫של‬ ‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫מרהיבה‬ ‫הפקה‬ .‫מלאה‬ ‫ותזמורת‬ ‫רקדנים‬ ‫בליווי‬ ‫גרינבלט‬ ‫יעל‬ :‫כוריאוגרפיה‬ ,‫ר‬‫סולט‬ ‫פול‬ :‫מוסיקלי‬ ‫מנהל‬ ,‫ר‬‫בינד‬ ‫רוברט‬ :‫בימוי‬ ‫האנגלית‬ ‫בשפה‬ ‫מתקיים‬ ‫המופע‬ • .)054( 578-9006 ‫בטלפון‬ ‫או‬ www.Encore-etc.com :‫כרטיסים‬ ‫ילדים‬ ‫הצגת‬ - ‫אדיסון‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 11:00 ‫׀‬ 5.1.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ‫מוזר‬ ‫לילד‬ ‫נחשב‬ ‫הוא‬ .‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫קטנה‬ ‫בעיירה‬ ‫גדל‬ ‫אדיסון‬ ‫תומס‬ ‫ובית‬ ‫המשפחה‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫המקובלות‬ ‫בדרישות‬ ‫לעמוד‬ ‫מצליח‬ ‫שאינו‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫תופעות‬ ‫על‬ ‫בשאלות‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫עסוק‬ ‫הוא‬ .‫ר‬‫הספ‬ ‫גורמים‬ ‫שכמעט‬ ,‫מסוכנים‬ ‫מדעיים‬ ‫ניסויים‬ ‫באובססיבית‬ ‫ועורך‬ ,‫ר‬‫להסבי‬ ‫שנאלץ‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫מאד‬ ‫עליו‬ ‫לכעוס‬ ‫לאביו‬ ‫וגורמים‬ ‫אמיתיים‬ ‫לאסונות‬ .‫שגרם‬ ‫הנזקים‬ ‫עבור‬ ‫לשלם‬ .‫ניסוייו‬ ‫את‬ ‫לממן‬ ‫כדי‬ ‫הכל‬ ‫עושה‬ ‫והוא‬ ‫גדלה‬ ‫רק‬ ‫אדיסון‬ ‫של‬ ‫סקרנותו‬ ‫אך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נרדף‬ ‫מרגיש‬ ‫שתומס‬ ‫עד‬ ‫מחריף‬ ‫הסביבה‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫הקונפליקט‬ ‫משהו‬ ‫קורה‬ ‫אז‬ ‫אבל‬ ‫מהבית‬ ‫לברוח‬ ‫ומחליט‬ ‫מאד‬ ‫אומלל‬ ‫הוא‬ .‫כולם‬ ‫זקוקה‬ ‫הקרובה‬ ‫חברתו‬ :‫שבהמצאותיו‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫לכולם‬ ‫שגורם‬ ‫אפשר‬ ‫ואי‬ ,‫ד‬‫יר‬ ‫שהערב‬ ‫משום‬ ‫לנתחה‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫דחוף‬ ‫לניתוח‬ .‫עששית‬ ‫לאור‬ ‫לנתח‬ ,‫לבית‬ ‫האור‬ ‫את‬ ‫מביא‬ ‫הוא‬ .‫חדשה‬ ‫המצאה‬ ‫בצורת‬ ‫פתרון‬ ‫מוצא‬ ‫תומס‬ .‫לעולם‬ ‫האור‬ ‫את‬ ‫ומביא‬ 12-6 ‫לגילאי‬ ‫הרחב‬ ‫ולקהל‬ "‫יפה‬ ‫יום‬ ‫בבוקר‬ ‫"שבת‬ ‫למנויי‬ ‫שלישית‬ ‫הצגה‬ • ‫בולוטין‬‫כפיר‬:‫צילום‬
 4. 4. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 4 ‫מצונזר‬ ‫לא‬ - ‫יצחקי‬ ‫אסף‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 21:30 ‫׀‬ 5.1.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ‫סטנדאפיסט‬ .‫הישראלי‬ ‫אפ‬ ‫הסטנד‬ ‫תחום‬ ‫של‬ ‫הגדולות‬ ‫ההבטחות‬ ‫אחת‬ ‫גבולות‬ ‫את‬ ‫שמאתגר‬ ‫במופע‬ ,‫מעצורים‬ ‫וחסר‬ ‫גבולות‬ ‫חסר‬ , ‫מקורי‬ !‫הז'אנר‬ ‫ללא‬ ,‫אדירים‬ ‫צחוק‬ ‫לפרצי‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫שסוחף‬ ,‫מטורף‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ ‫במופע‬ ‫כישרון‬ ‫עם‬ ‫הנדיר‬ ‫מהסוג‬ ‫במה‬ ‫חיית‬ ‫מנוחה, אסף יצחקי הוא‬ ‫של‬ ‫רגע‬ ‫נראו‬ ‫שלא‬ ‫אנרגיות‬ ‫עם‬ ,‫במות‬ ‫מרעיד‬ ‫הוא‬ ,‫ד‬‫וח‬ ‫ייחודי‬ ‫והומור‬ ,‫מהפנט‬ ‫בארץ‬ ‫לפניו‬ ‫מני‬‫אור‬:‫צילום‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫חסון‬ ‫שחר‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 21:30 ‫׀‬ 9.1.19 ‫׀‬ ‫רביעי‬ !!!‫שחר‬ ‫שכולו‬ ‫ערב‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫מתעצבן‬ .‫ד‬‫במיוח‬ ‫אנרגטי‬ ‫סטנד-אפ‬ ‫במופע‬ ‫חסון‬ ‫שחר‬ ‫ותוכניות‬ ‫הורים-מתבגרים‬ ‫יחסי‬ ,‫בזוגיות‬ ‫מתעסק‬ ,‫שבחיים‬ ‫הקטנים‬ ‫של‬ ‫האינטימיים‬ ‫בנושאים‬ ‫גם‬ ‫לטפל‬ ‫שוכח‬ ‫לא‬ ‫שחסון‬ ‫כמובן‬ .‫טלוויזיה‬ .‫החיים‬ ‫קרן‬‫דנה‬:‫צילום‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫חזקיה‬ ‫אורי‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 21:00 ‫׀‬ 10.1.19 ‫׀‬ ‫חמישי‬ ‫הוא‬ ‫ממנה‬ ‫ייחודית‬ ‫המאוד‬ ‫בזווית‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫משתף‬ ‫חזקיה‬ ‫אורי‬ ,‫בחיים‬ "‫הקטנים‬ ‫"הדברים‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫המופע‬ .‫היומיום‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫משקיף‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫אורי‬ ‫מכניס‬ ,‫גיטרה‬ ‫וצלילי‬ ‫גופנית‬ ‫תיאטרליות‬ ‫של‬ ‫ובמיזוג‬ ‫המעט‬ ‫לעולם‬ .‫כולנו‬ ‫של‬ ,‫ר‬‫שמסתב‬ ‫כפי‬ ‫או‬ ,‫שלו‬ ‫הזוי‬ ‫סילוק‬‫פיני‬:‫צילום‬
 5. 5. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 5 ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫ציון‬ ‫נאור‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 22:30 ‫׀‬ 11.1.19 ‫׀‬ ‫שישי‬ !‫חדש‬ ‫במופע‬ ‫ציון‬ ‫נאור‬ ‫מפתיע‬ ,‫ססגוני‬ ‫במופע‬ ‫חוזר‬ ‫ציון‬ ‫נאור‬ ,‫הפסקה‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫לאחר‬ ‫יחד‬ ‫אך‬ ‫לנו‬ ‫וכואבים‬ ‫מטרידים‬ ‫שהכי‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ,‫ומצחיק‬  .‫מצחיקים‬ ‫הכי‬ ‫שהם‬ ‫רם‬ ‫בקול‬ ‫כשמזכירים‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫להופיע‬ ‫כשהחל‬ ,‫וחצי‬ 18 ‫בגיל‬ ‫כבר‬ ‫שלו‬ ‫הקריירה‬ ‫את‬ ‫החל‬ ‫ציון‬ ‫נאור‬ .‫אולמות‬ ‫למלא‬ ‫החל‬ ‫כבר‬ 20 ‫ובגיל‬ ‫לסין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫במרתף‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫גבע‬ ‫מיקי‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 21:00 ‫׀‬ 12.1.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ,‫לפנתיאון‬ ‫שנכנסו‬ ‫החיקויים‬ ‫מיטב‬ ‫בין‬ ‫מלהטט‬ ‫הוא‬ ‫החדש‬ ‫במופע‬ ‫לצד‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ,‫שהפך לאבא‬ ‫זה‬ ‫על‬ ,‫החתונה‬ ‫על‬ ‫החדש‬ ‫לסטנדאפ‬ ‫יוקר‬ ‫לגברים, על‬ ‫נשים‬ ‫בין‬ ‫האינסופיים‬ ‫ההבדלים‬ ‫על‬ ,‫והתינוק‬ ‫אשתו‬  ?‫לא‬ ‫מה‬ ‫ועל‬ ‫בישראל‬ ‫המחייה‬ ‫אמצעי‬ ‫ובלתי‬ ‫ישיר‬ ‫קשר‬ ‫מיקי‬ ‫יוצר‬ ‫איתו‬ ,‫מהקהל‬ ‫ניזון‬ ‫מיקי‬ ‫של‬ ‫המופע‬ .‫במופע‬ ‫מרכזי‬ ‫למשתתף‬ ‫אותו‬ ‫והופך‬ .‫לכולם‬ ‫שמדבר‬ ,‫קהלים‬ ‫חוצה‬ ,‫איכותי‬ ‫סטנדאפ‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫זינגר‬ ‫גיורא‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 21:00 ‫׀‬ 24.1.19 ‫׀‬ ‫חמישי‬ ‫בסטנדאפ‬ ‫לעסוק‬ ‫והחליט‬ ‫בטכניון‬ ‫ללמוד‬ ‫הלך‬ ‫שלא‬ ‫בארץ‬ ‫היחידי‬ ‫הרוסי‬ .‫וגילאים‬ ‫מגזר‬ ‫חוצה‬ ,‫חכם‬ ,‫איכותי‬ ,‫מושחז‬ ‫מופע‬ ‫מציג‬ ‫זינגר‬ .‫כמקצוע‬ ‫חוש‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫מפצה‬ ,‫ר‬‫המוז‬ ‫השם‬ ‫עם‬ ‫הסטנדאפיסט‬ ,‫גיורא‬ ‫עם‬ ‫להצחיק‬ ‫כדי‬ ‫נמוך‬ ‫לרדת‬ ‫חייבים‬ ‫שלא‬ ‫ומוכיח‬ ,‫ושנינות‬ ‫חדות‬ ,‫ר‬‫הומו‬ .‫מגסויות‬ ‫ונקי‬ ‫איכותי‬ ‫סטנדאפ‬ ‫שאף‬ ‫ולהבין‬ ‫במראה‬ ‫להסתכל‬ ,‫לצחוק‬ ‫לכם‬ ‫אפ שיגרום‬ ‫סטנד‬ ‫מופע‬ .‫מושלם‬ ‫אינו‬ ‫אחד‬ '‫נחומוביץ‬‫משה‬:‫צילום‬‫עודד‬‫עדי‬:‫צילום‬‫מלכה‬‫דור‬:‫צילום‬
 6. 6. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬ 6 ‫ם‬‫י‬‫ד‬‫ל‬‫י‬ 16 ‫עונה‬| ‫שמואל‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הילדים‬ ‫הצגות‬ ‫מנוי‬ • ‫בחנוכה‬ ‫שתתקיים‬ ”‫“הדולפין‬ ‫ההצגה‬ ‫(מלבד‬ ‫בבוקר‬ ‫שבת‬ ‫בימי‬ ‫יתקיימו‬ ‫ההצגות‬ ‫שמואל‬ ‫בית‬ ,‫הירש‬ ‫בתיאטרון‬ )‫חמישי‬ ‫ביום‬ • )‫בלבד‬ ‫(לשבועים‬ ‫שעברה‬ ‫מהשנה‬ ‫מקום‬ ‫לשמירת‬ ‫האפשרות‬ ‫תינתן‬ ‫חוזרים‬ ‫למנויים‬ ‫איכותיות‬ ‫ילדים‬ ‫הצגות‬ 5 10-4 ‫לגילאי‬ ‫בקפידה‬ ‫שנבחרו‬ ‫בארץ‬ ‫התיאטראות‬ ‫ממיטב‬ ‫שלי‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫החבר‬ ‫הקיבוץ‬ ‫תיאטרון‬ ‫הדולפין‬ ‫השעה‬ ‫תיאטרון‬17:30 - 6/12/18 11:00 - 3/11/18 ‫אדיסון‬ ‫ולנוער‬ ‫לילדים‬ ‫פורת‬ ‫אורנה‬ ‫תיאטרון‬11:00 - 5/1/19 ‫קאיטוש‬ ‫מדייטק‬ ‫תיאטרון‬11:00 - 9/2/19 ‫באבא‬ ‫עלי‬ ‫ולנוער‬ ‫לילדים‬ ‫פורת‬ ‫אורנה‬ ‫תיאטרון‬11:00 - 16/3/19 ‫חנוכה‬ - ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫שבת‬ ‫שבת‬ ‫שבת‬ ‫שבת‬ ‫ר‬‫ק‬‫ו‬‫ב‬‫ב‬ ‫ת‬‫ב‬‫ש‬...‫ה‬‫פ‬‫י‬ ‫ם‬‫ו‬‫י‬ ‫וטין‬‫בול‬‫פיר‬‫כ‬:‫לום‬‫צי‬ ‫לוי‬‫לירון‬:‫לום‬‫צי‬‫וטין‬‫בול‬‫פיר‬‫כ‬:‫לום‬‫צי‬ ‫א‬‫ב‬‫א‬‫ב‬ ‫לי‬‫ע‬ ‫ש‬‫טו‬‫אי‬‫ק‬ ‫ון‬‫ס‬‫די‬‫א‬
 7. 7. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 7 ‫הרפז‬ ‫אורי‬ / ‫ראובני‬ ‫דורית‬ / ‫יובל‬ ‫חנן‬ - ‫שלושתנו‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 20:30 ‫׀‬ 26.1.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ !‫חדש‬ ‫וסינגל‬ ‫להרכב‬ ‫שנים‬ 3 ‫לרגל‬ ‫חגיגי‬ ‫הופעות‬ ‫סיבוב‬ ‫אולמות‬ ‫שממלא‬ ‫ההרכב‬ - "‫"שלושתנו‬ – ‫העברי‬ ‫הזמר‬ ‫של‬ "‫ה"סופרגרופ‬ ‫הופעות‬ ‫בסיבוב‬ ‫יוצא‬ ‫מהמבקרים‬ ‫והן‬ ‫מהקהל‬ ‫הן‬ ‫גדולה‬ ‫לאהבה‬ ‫וזוכה‬ ‫בזאפה‬ ‫שתתקיים‬ 200-‫ה‬ ‫בהופעת‬ ,‫ר‬‫בפברוא‬ 19 ‫ב‬ ‫יהיה‬ ‫ששיאו‬ ‫חגיגי‬ ‫ומי‬ ‫"צל‬ ‫את‬ ‫לרדיו‬ ‫מוציאה‬ ‫אף‬ ‫השלישייה‬ ,‫הסיבוב‬ ‫השקת‬ ‫לרגל‬ .‫הרצליה‬ .‫בהופעה‬ ‫מבצעים‬ ‫הם‬ ‫אותו‬ ‫המיוחד‬ ‫בעיבוד‬ "‫באר‬ ‫ברין‬‫מושיק‬:‫צילום‬‫נחמוביץ‬‫משה‬:‫צילום‬‫העמק‬‫מגדל‬‫בבי‬‫סטודיו‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫אסייג‬ ‫שלום‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 21:30 ‫׀‬ 2.2.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ‫מאגד‬ ‫אסייג‬ ‫שלום‬ ‫הקומיקאי‬ ‫של‬ ‫והקורע‬ ‫החדש‬ ‫הסטנדאפ‬ ‫מופע‬ ‫וסיפורים‬ ‫אירועים‬ ,‫אנקדוטות‬ ,‫חוויות‬ ‫של‬ ‫ומסקרן‬ ‫עשיר‬ ‫עולם‬ ‫בתוכו‬ ,‫קולחת‬ ,‫משעשעת‬ ,‫מרתקת‬ ‫בדרך‬ ‫ידו‬ ‫על‬ ‫המובאים‬ ‫ובהווה‬ ‫בעבר‬ ‫מחייו‬ .‫דמעות‬ ‫עד‬ ‫ומצחיקה‬ ‫הזדהות‬ ‫מעוררת‬ .‫בטן‬ ‫וכאבי‬ ‫בריא‬ ‫צחוק‬ ,‫עניין‬ ‫של‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫לקהל‬ ‫מובטחות‬ ‫כן‬ ‫אם‬ .‫אסייג‬ ‫שלום‬ ,‫קורן‬ ‫אייל‬ ,‫ד‬‫פרי‬ ‫ליאור‬ :‫כותבים‬ .‫אסייג‬ ‫מני‬ :‫ראשי‬ ‫כותב‬ :‫להציג‬ ‫גאה‬ ‫דיאלנא‬ ‫מרוק‬ ‫תיאטרון‬ ‫ולמקוח׳ה‬ ‫אלכרוואד‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 20:30 ‫׀‬ 5.2.19 ‫׀‬ ‫שלישי‬ .‫המרוקאית‬ ‫בשפה‬ ‫ומצחיקה‬ ‫חדשה‬ ‫קומדיה‬ ‫המחזה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫נטו‬ ‫המרוקאית‬ ‫בשפה‬ ‫ומקסימה‬ ‫מצחיקה‬ ‫קומדיה‬ .‫ף‬‫עבאדל-ראו‬ ‫הגדול‬ ‫הקומיקאי‬ ‫של‬ ‫המצחיק‬
 8. 8. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 8 ‫לילדים‬ ‫הצגה‬ - ‫המכשף‬ ‫הילד‬ ‫קאיטוש‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 11:00 ‫׀‬ 9.2.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ,‫סבלנות‬ ‫חסר‬ ,‫ץ‬‫אמי‬ ‫הוא‬ .‫ד‬‫ומיוח‬ ‫יחיד‬ ‫ילד‬ ‫הוא‬ ‫קאיטוש‬ ‫בו‬ ‫נוזף‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫המורה‬ .‫מפותח‬ ‫דמיון‬ ‫ובעל‬ ‫שובב‬ ‫אבל‬ -‫ממנו‬ ‫מאוכזב‬ ‫ואביו‬ ‫לו‬ ‫לועגים‬ ‫לכיתה‬ ‫חבריו‬ ,‫ד‬‫תמי‬ ‫עצמו‬ ‫ובכוחות‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ .‫ף‬‫מכש‬ ‫להיות‬ ‫חולם‬ ‫קאיטוש‬ .‫כשפים‬ ‫לבצע‬ ‫ולומד‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫מאמן‬ ‫הוא‬ ‫אשר‬ ‫קורצ'אק‬ ‫יאנוש‬ ‫מאת‬ "‫המכשף‬ ‫"קאיטוש‬ ‫הספר‬ ,"‫הקסם‬ ‫"יותם‬ ‫השם‬ ‫תחת‬ ‫בישראל‬ ‫לראשונה‬ ‫פורסם‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫דורות‬ ‫והסעיר‬ ‫אדירה‬ ‫להצלחה‬ ‫זכה‬ .‫קאיטוש‬ ‫של‬ ‫הרפתקאותיו‬ ‫אחר‬ ‫נסחפו‬ ‫אשר‬ ‫להצגות‬ ‫חיפה‬ ‫בפסטיבל‬ ‫ושבחים‬ ‫פרסים‬ ‫קטפה‬ ‫ההצגה‬ 2018 ‫ילדים‬ ‫המוכיחה‬ ‫ומרגשת‬ ‫מצחיקה‬ ,‫קצבית‬ ,‫חכמה‬ ‫"הצגה‬ ‫הספרותי‬ ‫בעולם‬ ‫חיו‬ ‫לקוסמים‬ ‫ההופכים‬ ‫שילדים‬ ‫לנו‬ ‫הארי‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫שמע‬ ‫שמישהו‬ ‫לפני‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫הפולני‬ )‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ ,‫יעקב‬ ‫בר‬ ‫(שי‬ "‫פוטר‬ ‫הרחב‬ ‫ולקהל‬ "‫יפה‬ ‫יום‬ ‫בבוקר‬ ‫"שבת‬ ‫למנויי‬ ‫רביעית‬ ‫הצגה‬ • ‫לוי‬‫לירון‬:‫צילום‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫עוזרי‬ ‫מני‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 21:00 ‫׀‬ 7.2.19 ‫׀‬ ‫חמישי‬ ‫נמוך‬ ‫יורד‬ ‫שלא‬ ,‫מצחוק‬ ‫וקורע‬ ‫שנון‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ ‫במופע‬ ‫עוזרי‬ ‫מני‬ !‫דמעות‬ ‫עד‬ ‫וסוחף‬ ‫עוזרי‬ ‫מני‬ ‫את‬ ‫מיתגו‬ ,‫המשחק‬ ‫וכשרון‬ ‫התחכום‬ ,‫ההגשה‬ ,‫השנינות‬ ‫אפ‬ ‫הסטנד‬ ‫קטעי‬ .‫ל‬‫בישרא‬ ‫המובילים‬ ‫אפ‬ ‫הסטנד‬ ‫ממופעי‬ ‫כאחד‬  .‫איכותי‬ ‫והומור‬ ‫ייחודי‬ ‫כישרון‬ ‫בזכות‬ ‫המון‬ ,‫לתופעה‬ ‫הפכו‬ ‫ביוטיוב‬ ‫שלו‬  + 18 ‫לגיל‬ ‫מומלץ‬ ‫סילוק‬‫פיני‬:‫צילום‬
 9. 9. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 9 ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫נוסבאום‬ ‫אבי‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 21:00 ‫׀‬ 16.2.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ‫ערב‬ ‫במשך‬ ‫לצחוק‬ ‫הפסקתם‬ ‫ולא‬ ‫במראה‬ ‫שהסתכלתם‬ ‫לכם‬ ‫קרה‬ .‫נוסבאום‬ ‫אבי‬ ‫של‬ ‫במופע‬ ‫לכם‬ ‫שיקרה‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫זה‬ ?‫שלם‬ ‫בכל‬ ‫עוצר‬ ‫נוסבאום‬ - ‫החתונה‬ ‫ועד‬ ‫מהצבא‬ ,‫ההורות‬ ‫ועד‬ ‫מהילדות‬ ‫מצחיק‬ ‫ומאוד‬ ‫אינטליגנטי‬ ,‫שנון‬ ‫במסע‬ )‫(ושלכם‬ ‫שלו‬ ‫בחיים‬ ‫התחנות‬ ‫בובה‬ ,‫ך‬‫אות‬ ‫נראה‬ ,‫לילה‬ ‫(מועדון‬ ‫טלוויזיה‬ ‫מאיש‬ ‫שחוץ‬ ‫לכם‬ ‫שיזכיר‬ ‫סטנדפיסט‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫נוסבאום‬ )‫נהדרת‬ ‫(ארץ‬ ‫מוכשר‬ ‫וכותב‬ )... ‫לילה‬ ‫של‬ !‫מבריק‬ *‫ומעלה‬ 18 ‫מגיל‬ ‫*הכניסה‬ '‫אורג‬‫עדי‬:‫צילום‬‫סילוק‬‫פיני‬:‫צילום‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ - ‫ומריאנו‬ ‫אלי‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 21:00 ‫׀‬ 9.2.19 ‫׀‬ ‫שבת‬ ‫שנה‬ 20 ‫חוגגים‬ - ‫ומריאנו‬ ‫אלי‬ ‫אלי‬ ,"‫נהדרת‬ ‫"ארץ‬ ‫התוכנית‬ ‫כוכבי‬ ,‫בישראל‬ ‫המוביל‬ ‫הקומיקאים‬ ‫צמד‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫גבולות‬ ‫ובלי‬ ‫מצחיק‬ ‫מופע‬ ‫מציגים‬ ,‫אידלמן‬ ‫ומריאנו‬ ‫פיניש‬  .‫נונסנס‬ ‫וקטעי‬ ‫אלתורים‬ ,‫דמויות‬ ‫אידלמן‬ ‫מריאנו‬ ,‫פיניש‬ ‫אלי‬ ,‫ברק‬ ‫יונתן‬ ,‫ר‬‫כפי‬ ‫ליאור‬ ,‫סירא‬ ‫בן‬ ‫כתיבה: אמיר‬
 10. 10. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 10 ‫בשפה‬ ‫המופע‬ ‫האנגלית‬ ‫כתוביות‬ ‫עם‬ ‫בעברית‬ In The Heights ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫׀‬ 20:00 ‫׀‬ 28.2.19 ‫׀‬ ‫חמישי‬ 20:30 - 9.3 ‫׀‬ 20:30 ,17:00 - 7.3 ‫׀‬ 20:30 - 2.3 :‫נוספים‬ ‫תאריכים‬ ‫נרגשת‬ ‫סטארקצ׳ר‬ ‫קבוצת‬ "‫בהייטס‬ ‫"כאן‬ ‫את‬ ‫להביא‬ .‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫לישראל‬ ‫מהגרים‬ ‫על‬ ‫מספר‬ ‫המחזמר‬ ‫השוכנים‬ ‫לטיניות‬ ‫ממדינות‬ ‫יורק‬ ‫שבניו‬ ‫הייטס‬ ‫בוושינגטון‬ ,‫הופ‬ ‫היפ‬ ‫במוזיקת‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫להצלחה‬ ‫וזכה‬ ,‫וראפ‬ ‫סלסה‬ .‫בברודווי‬ ‫כשהוצג‬ ‫אדירה‬ ‫ארביט‬‫איטה‬:‫צילומים‬
 11. 11. www.beitshmuel.co.il02-6203463‫כרטיסים‬‫להזמנת‬‫ם‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬ 11 ‫קוזניצובה‬ ‫נטשה‬ ‫תמונות‬ ‫אלבום‬ 21.1.2019 - 14.12.2018 ‫קוסטליץ‬ ‫שפרה‬ 4.3.2019 - 25.1.2019 ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ ‫בלובי‬ ‫תערוכות‬ 11 ‫בלובי‬ ‫עבודותיהם‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫המעוניינים‬ ‫אמנים‬ ‫התערוכות‬ ‫לאוצרת‬ ‫לפנות‬ ‫מוזמנים‬ ‫הירש‬ ‫תיאטרון‬ 050-7400647 .‫בטל‬ ‫גולדברגר‬ ‫דבורה‬ ‫ת‬‫ו‬‫כ‬‫ו‬‫ר‬‫ע‬‫ת‬
 12. 12. ‫הליכה‬ '‫דק‬ 18 ,‫ק"מ‬ 1.2 :‫הקדומה‬ ‫ירושלים‬ - ‫דוד‬ ‫עיר‬ :‫נוספים‬ ‫עניין‬ ‫מקומות‬ ‫הליכה‬ '‫דק‬ 19 ,‫ק"מ‬ 1.4 :‫ירושלים‬ ‫תיאטרון‬ • ‫דקות‬ 17 ,‫ק"מ‬ 1.1 :‫דולורוזה‬ ‫ויה‬ ‫הליכה‬ '‫דק‬ 9 ,'‫מ‬ 550 :‫ספרא‬ ‫כיכר‬ • ‫הליכה‬ '‫דק‬ 16 ,‫ק"מ‬ 1 :‫יהודה‬ ‫בן‬ ‫מדרחוב‬ ‫הליכה‬ ‫דקות‬ 36 ,‫ק"מ‬ 2.6 :‫הכנסת‬ • ‫הליכה‬ ‫דקות‬ 13 ,‫ק"מ‬ 1.1 :‫סינמטק‬ ‫שמואל‬ ‫בית‬ ‫מלון‬ ‫הליכה‬ ‫במרחק‬ ‫בירושלים‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫מכל‬ ’‫דק‬ 4 ‫ממילא‬ ,‫אלרוב‬ ’‫משד‬ ’‫דק‬ 20 ‫המערבי‬ ‫מהכותל‬ ‫הראשונה‬ ‫התחנה‬ ‫ממתחם‬ ’‫דק‬ 10 ’‫דק‬ 30 ‫ישראל‬ ‫ממוזיאון‬ ’‫דק‬ 23 ‫יהודה‬ ‫מחנה‬ ‫משוק‬ ’‫דק‬ 5 ‫יפו‬ ‫שער‬ ,‫העתיקה‬ ‫מהעיר‬ ’‫דק‬ 8 ‫משה‬ ‫מימין‬ ‫שאננים‬ ‫משכנות‬ ’‫דק‬ 8 ‫היוצר‬ ‫מחוצות‬ ’‫דק‬ 9 ‫שבעה‬ ‫מנחלת‬ ‫בילוי‬ ‫מתחם‬ ‫מלון‬ ‫חדרי‬ 12 ‫המאפשרים‬ ‫ומעוצבים‬ ‫מרווחים‬ .‫ר‬‫בחד‬ ‫אורחים‬ 4 ‫עד‬ ‫של‬ ‫לינה‬ ,‫ר‬‫אווי‬ ‫מיזוג‬ ‫החדרים‬ ‫בכל‬ ‫אינטרנט‬ ,‫ר‬‫מקר‬ ,LCD ‫טלוויזיה‬ .‫קפה‬ ‫וערכת‬ ‫אלחוטי‬ ‫משפחתית‬ ‫דירה‬ ‫המלך‬ ‫ברחוב‬ ‫חדרים‬ ‫שלושה‬ ‫בת‬ ‫משפחתית‬ ‫אירוח‬ ‫דירת‬ ‫חדר‬ ,‫ושירותים‬ ‫אמבטיה‬ ‫עם‬ ‫הורים‬ ‫יחידת‬ ‫בדירה‬ .‫ד‬‫דוי‬ ,‫ר‬‫מאובז‬ ‫מטבח‬ ,‫נוספים‬ ‫ושירותים‬ ‫אמבטיה‬ ,‫סלון‬ ,‫ילדים‬ ‫שחיה‬ ‫בריכת‬ ‫בבניין‬ .‫מרכזי‬ ‫אוויר‬ ‫ומיזוג‬ LCD ‫טלוויזיה‬ .‫האורחים‬ ‫לשרות‬ ‫ומחוממת‬ ‫מקורה‬ ‫הארחה‬ ‫בית‬ ‫חדרי‬ 29 6 ‫עד‬ ‫של‬ ‫לתפוסה‬ ‫המתאימים‬ ,‫ר‬‫אווי‬ ‫מיזוג‬ ‫חדר‬ ‫בכל‬ .‫ר‬‫בחד‬ ‫אורחים‬ ,‫טלוויזיה‬ ,‫נפרדים‬ ‫ושירותים‬ ‫מקלחת‬ ‫אינטרנט‬ ‫וחיבור‬ ‫קפה‬ ‫ערכת‬ ,‫ר‬‫מקר‬ .‫תשלום‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫אלחוטי‬

×