Projecte de sortida

467 views

Published on

Programació sortida a la Masia de Can Déu de Sabadell amb activitats

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte de sortida

 1. 1. PREPAREM UNA SORTIDASortida a la masia de Can Déu (Sabadell)TÍTOL DE LA UNITAT DIDÀCTICA: “Circuit pel món rural”.CURS: Tercer curs de Primària.MATÈRIA: Coneixement del Medi Social.CARACTERÍSTIQUES DEL CONTEXT DEL GRUP-CLASSE: Aquesta sortida estàpreparada per a nens de 8-9 anys de l’escola Immaculada Vedruna (privadaconcertada), del barri Clot-Sagrada Família de Barcelona. La classe és de 26 nens inenes. Són nens que acostumen a sortir poc de la ciutat, es mostren moltinteressats en les activitats del barri i en general els caps de setmana els passen aBarcelona. Les famílies són de classe mitja i els pares es dediquen principalment afeines del sector terciari. Només hi ha dues nenes que tenen certa relació amb eltreball al camp: l’una, perquè els seus pares tenen una masia i terres a Solsona il’altra perquè viu a Sant Celoni i té un hort. És un grup molt participatiu i que esmotiva de seguida. Els agrada molt sortir de l’escola i la seva actitud és moltcorrecta.OBJECTIUS DIDÀCTICS: • Aprendre com viuen els pagesos i quins canvis han sofert les seves condicions de vida amb el pas del temps. • Conèixer quines són les principals feines del conreu. • Estudiar la modernització i mecanització del camp. • Conèixer les diferències entre els conreus de secà i els de regadiu. • Reconèixer la relació entre la nostra alimentació i el conreu. Saber quina part de la planta ens mengem.
 2. 2. GUIÓ DE CONTINGUTS I RELACIONS AMB EL PROJECTE CURRICULARAquesta sortida està inclosa dins les activitats d’aprenentatge del tema 5 de MediSocial: “El treball al camp”. CONTINGUTS RELACIONS AMB EL PROJECTE CURRICULAR DEDE LA SORTIDA L’ÀREA FETS I PROCEDIMENTS ACTITUDS, CONCEPTES NORMES I VALORS1. L’espai i les - La vida a la - Descobriment de les - Cura i respectecondicions de vida masia. condicions de vida per l’entornal món rural. dels pagesos. natural. - Visualització d’una masia i objectes de la vida quotidiana.2. Les eines del - Les feines del - Observació de - Interès en elcamp. camp. les eines que coneixement de - Nom de les empraven per tradicions. eines i les feines conrear la del camp. terra. La modernització - Comparació i mecanització del amb les camp. màquines actuals.3. Conreus de secà - L’agricultura. - Observació dels - Passeig correctei regadiu. - Els productes diferents tipus de per mig dels de la terra. conreu. camps de conreu.4. Els productes de - Què és un hort. - Manipulació i - Cura de lesl’hort. - Les hortalisses i observació de plantes. els fruits. diferents productes de l’hort. - Descobriment de les parts de les plantes que són comestibles.5. El conreu de la - L’agricultura. - Execució del procés - Reflexió sobre laterra. -Les feines del de conreu. importància de conreu. Experimentació de la l’agricultura la diferència entre societat. sembrar i plantar. - Utilització - Utilització de les correcta de les eines per a treballar diferents eines. l’hort. - Adquisició d’hàbits de responsabilitat.6. L’agricultura - L’agricultura - Descobriment de - Importància deecològica. ecològica. l’origen de l’adob l’agricultura - Els adobs natural. ecològica per a la naturals. - Utilització de fems nostra salut i per -Diferència entre per adobar la terra. a la sostenibilitat adob natural i del planeta. producte químic.
 3. 3. ACTIVITATS DE LA FASE INICIAL ( A L’AULA)Aquesta sortida és d’experimentació, tot i que la part de la vida a la masia i eltreball sobre el que ens mengem de les plantes serà vivencial, sense prèviaexplicació a classe, només els comentaris de coneixements previs.Activitat 1: Presentació.Funció didàctica: Efectuar una petita introducció al tema, situant-lo en un marcgeneral conegut i realitzant una presentació global de la unitat.Descripció: Presentació del tema del llibre (El treball al camp). Relacionar-lomitjançant la deducció amb els temes ja treballats: el paisatge i el poble.Materials: • Llibre de text.Activitat 2: Què en sé.Funció didàctica: Determinar i avaluar els coneixements i pre-conceptes quetenen els alumnes sobre els continguts d’aprenentatge.Descripció: Fer preguntes per iniciar una conversa. Qui va al camp? Sabeu com ésel paisatge? Què hi veiem? Com hi deu viure la gent? A què es deu dedicar? Comsón les cases? Sabeu què és l’agricultura? I la ramaderia? Què és un hort? Quinsproductes s’hi cultiven?...Posteriorment fan una fitxa anomenada “Què en sé”.Materials: • Llibre de text. • Fitxa què en sé ( poso l’esquema)QUÈ EN SÉ. EL MÓN RURAL INICI FINAL1. Quina diferència hi ha entre el paisatge del camp i el de la ciutat.2. Què és una masia.3. Com viuen els pagesos.4. Què és l’agricultura.5. Què és un hort.6. Quins productes es cultiven a un hort.7. Què vol dir secà i regadiu.8. Com es conrea la terra.9. Quines eines fan servir els pagesos.10. Què és l’agricultura ecològica. D’aquesta fitxa pinten l’inici i la guarden. Pinten verd si ho saben, groc si ho sabenuna mica i vermell si no ho saben.Activitat 3: Què mengem.Funció didàctica: Connectar l’objecte d’estudi amb els interessos i motivacionsdels alumnes. Establir relacions amb la vida quotidiana.Descripció: A la classe tenim penjat el menú del mes del menjador. Fem unafotocòpia ampliada i anem descobrint quins dels plats que mengem estan fets ambproductes del camp. Busquem verdures, fruites, hortalisses. Els classifiquem segons
 4. 4. la part que ens mengem. Tot això ho anem fent de manera oral entre tots i hoanem apuntant en un full din A3.Materials: • Menú de l’escola. • Full din A3 i retoladors.Activitat 4: Com obtenim els aliments. Els conreus i les feines del camp.Funció didàctica: Situar el tema d’estudi compartint els objectius d’aprenentatge.Descripció: Els alumnes porten a classe productes de conreu. Fem una petitaexposició.També demanem als alumnes que busquin informació sobre les feines delspagesos, com llaurar, sembrar, regar i adobar, i recol·lectar, i que vegin per a quèserveix cadascuna i quines eines, màquines o instruments fan servir,fonamentalment. Fer una exposició oral de la informació que han trobat.Materials: • Productes de conreu. • Llibres o altres informacions que portin els alumnes.Activitat 5: La importància de menjar béFunció didàctica: Reflexionar per arribar a definir un problema o pregunta quehaguem de resoldre durant la sortida.Descripció: Anem als ordinadors i ens connectem a la pàgina “5aldia”. Després dereflexionar sobre la importància del consum de fruita i verdura, els pregunto sobrel’agricultura ecològica. “Sabeu què és això?” Segons el que responguin podem anara la web de “biocultura” o alguna altra que parli sobre el tema.Materials: Ordinadors.Activitat 6: Agricultura ecològica. Sí o no?Funció didàctica: Identificar i definir el problema o pregunta a la qual es volrespondre.Descripció: Ja a classe fem una assemblea i donem les nostres opinions. Elresultat final és el següent problema: “ COM ACONSEGUIM UN PRODUCTE 100%ECOLÒGIC? PER QUÈ NO TOTA L’AGRICULTURA ÉS ECOLÒGICA?” Plantegem unahipòtesi a partir de les respostes de tots: Hem d’ utilitzar adobs naturals i no ferservir insecticides ni pesticides. És molt difícil perquè hi ha molta gent peralimentar-se i ara hi ha molta química.
 5. 5. Activitat 7: Preparem una enquesta.Funció didàctica: Organització del treball per obtenir informació i dades. Aplicacióde tècniques de recerca.Descripció: Els explico en què consistirà la sortida, quines activitats farem(veurem una masia per dins, visitarem el petit museu d’eines del camp, plantaremun rave, visitarem un hort i farem de pagesos ). Per grups de quatre han depreparar unes preguntes per fer-li al monitor que ens guiarà durant la sortida. Ellens explicarà coses i ens dirà què hem de fer, però nosaltres hem d’explicar-li quèvolem saber. Cada grup prepara preguntes sobre un tema. Cada classe és diferent iés difícil definir quines preguntes concretes sortiran, però es dividiran en sis temes(hi haurà sis grups), que són els sis blocs de continguts de la sortida, peròorientades les preguntes cap a la resolució i comprovació de la nostra hipòtesi: 1. L’espai i les condicions de vida al món rural: Com vivien els pagesos abans i quines diferències hi ha amb l’actualitat, són iguals les masies ara i abans, quins tipus de masia hi ha, quanta gent viu encara del treball al camp, qui treballa al camp viu en masies o només hi va a treballar, on hi ha més masies (costa, plana, muntanya )... 2. Les eines del camp: Quines eines utilitzaven abans i què es fa servir ara, encara s’utilitzen eines antigues , quanta gent es necessita ara per conrear el camp, i abans, què és més fàcil de fer servir, quant temps dedicaven abans a treballar i ara amb les màquines... 3. Conreus de secà i de regadiu: Què vol dir cada cosa, quins productes es conreen en ambdós tipus, quant terreny es necessita per cada conreu, què és més freqüent trobar a Catalunya, en què consisteix la dieta mediterrània... 4. Els productes de l’hort: Què és un hort, quina part de les plantes ens mengem, per què hi ha productes, com per exemple tomàquets, que són més grossos que altres o brillen més, podem menjar els productes directament de l’hort, per què els venen en capses, com és que hi ha botigues més grans que altres, com es fa per regar les plantes... 5. El conreu de la terra: Quina diferència hi ha entre sembrar i plantar, què es necessita per a què una planta doni bons fruits, o fulles, o arrels, o el que sigui que ens mengem, quin procés hem de seguir, com ha canviat el procés amb el pas del temps... 6. L’agricultura ecològica: Què vol dir agricultura ecològica, abans tota era així, quan va canviar, quins adobs es fan servir, com s’aconsegueix l’adob natural, què passa si no s’utilitzen productes químics, hi ha la mateixa producció que amb l’agricultura que no és ecològica, per què hi ha dels dos tipus, quina diferència hi ha entre els productes que s’obtenen, quina és més cara, per què...Cada grup ha de tenir molta cura amb les preguntes que prepara, perquè si no ensperdrem coses i no acabarem d’entendre bé la qüestió. Es fa treball cooperatiu anivell de grup i a nivell de tots els grups, o sigui, si un nen del grup no treballa béels altres membres del grup no poden realitzar bé la seva tasca, i si un grup és elque no treballa bé, els altres grups tampoc podran aprendre bé. Quan tots elsgrups tinguin les enquestes preparades, les acabarem d’arrodonir i polir entre tots.Aquestes enquestes s’aniran passant al monitor segons l’activitat que fem, doncscada activitat està relacionada amb un dels sis continguts.Materials: • Fulls i bolígraf.
 6. 6. Activitat 8: On anem.Funció didàctica: Treballar el recorregut que farem per arribar a la masia iorientar-nos a l’espai.Descripció: En una primera part penjarem un mapa de Catalunya gran a lapissarra, i localitzarem Barcelona i Sabadell, dues ciutats properes. Encara que sónnens de tercer i no han après les comarques, podem comentar que són duescomarques diferents, una a tocar de l’altra i que, tant Barcelona com Sabadell sónels caps de comarca.Seguidament, utilitzant el projector, es passa la següent imatge sobre elrecorregut, comentem quina és la ruta a seguir, utilitzant el llenguatge adequatd’orientació espacial i descobrint si anirem cap el nord o el sud...Parlem dels tipusde carretera, dels diferents mitjans de transport que podem utilitzar tot i quenosaltres anirem amb autocar. Amb la imatge al projector, reproduïm el camíindividualment en un full. Aquesta activitat pot durar dues sessions.
 7. 7. Materials: • Mapa comarcal de Catalunya. • Projector. • Estris per assenyalar. • Estris per dibuixar.Activitat 9: Auca de les sortides.Funció didàctica: Treballar els hàbits d’ordre i correcció per tal de preveniraccidents i per entendre la necessitat del bon comportament per aprendre totgaudint.Descripció: Es presenta una situació problemàtica: uns alumnes van en autocar i esdeslliguen el cinturó per ensenyar uns cromos que porten als companys asseguts darrere seu.En aquest moment l’autocar fa una petita frenada perquè hi ha una mica de caravana. Els nens,que estan de genolls al seient i mirant enrere, es donen un cop i es fan mal al coll.Tot seguit fem una reflexió: què ha passat, per què (causes), què passarà als nens i si és bo(valoració), què hem de fer per a què no torni a passar (justificació) i per què anirem semprelligats (justificació). Tot això es parla en assemblea. Després, s’afegeixen més preguntes : Amés del bon comportament a l’autocar, com penseu que un heu de portar durant la sortida?Quines coses us he dit en altres ocasions que creieu que són molt importants complir? Perquè?. A partir d’aquí es concreten sis normes, que s’ escriuran a la pissarra. Després lesredactem en forma de rodolins.Es fa l’auca en un full de dibuix.Materials: • Estris per dibuixar i pintar. Full de dibuix.
 8. 8. ACTIVITATS DE LA FASE DE DESENVOLUPAMENT ( SORTIDA)Activitat1: La vida a la masia.Funció didàctica: Comprendre els conceptes específics.Descripció: Visita guiada a la masia de Can Deu. Explicació dels costums sobreautonomia, transports, llum, cuina, entreteniment, calefacció, aigua, lavabo...icomparació amb els costums d’ara a les masies. Fer fotografies.Materials: • Màquina de fotos. • Full de l’enquesta el grup corresponent.Activitat 2: Visita al museu de les eines del camp.Funció didàctica: Observar per comprendre millor els conceptes específics.Descripció: Visita guiada al petit museu d’eines antigues. Fer fotografies.Materials: • Màquina de fotos. • Full de l’enquesta el grup corresponent.Activitat 3: Els conreus de secàFunció didàctica: Comprendre els conceptes específics.Descripció: Sortim als afores de la casa per veure l’extensió de terreny(gran)dedicada al secà. El monitor els explica què són els conreus de secà i els parla de lavinya i el blat.Activitat 4: L’hortFunció didàctica: Observació, passeig i manipulació per aclarir el significat delsconceptes.Descripció: Ordenadament i tenint molta cura de no fer malbé el terreny, anempassejant per l’hort que hi ha a la masia, on trobem gran quantitat de productes.Podem tocar alguns fruits dels arbres o plantes i descobrim quines parts de lesplantes ens mengem. Anem identificant i coneixent diferents verdures, fruites ihortalisses. Aprenem també com es fa per regar-les, doncs són productes deregadiu i no tenen prou amb l’aigua de la pluja. El sistema que s’explica estàpreparat per estalviar aigua, mitjançant el goteig.Materials: • Full de l’enquesta el grup corresponent.Activitat 5: Treballant la terra.Funció didàctica: Interacció entre la realitat i les persones, que possibilita eltreball cooperatiu i l’autonomia dels alumnes. Aquest és treball de camppròpiament dit.
 9. 9. Descripció: Els nens s’organitzen en grups de cinc i es posen davant d’un tros decamp delimitat per a què puguin realitzar la feina. Cada membre del grup va abuscar una eina per fer una tasca (la tasca la fan tots), seguint les indicacions delmonitor i tenint molta cura d’utilitzar bé les eines i no fer malbé la terra ni fer-semal ells. Les tasques que realitzen són les següents: 1. Llaurar o remoure la terra amb la fanga per deixar-la ben solta. Se’ls explica que és una feina molt dura, i que si el camp és gran, ara s’utilitza el motocultor, amb arades, freses i cultivadors. 2. Arrencar les males herbes i treure les pedres grosses. 3. Adobatge de la terra. L’encarregat va a buscar amb una galleda els fems que estan en una muntanyeta. Ja estan secs, és així com s’han de posar. Els llencen amb una pala. Els remouen bé amb la terra amb una forca. El monitor els explica que és poc comú utilitzar adob natural, que el sistema més estés de fertilitzar el camp és el d’usar adobs químics. 4. Sembrar. Amb un càvec fan solcs de poca fondària i sembren les llavors de mongeta una per una. Tapen els forats. S’explica la diferència entre sembrar i plantar. 5. Regar. Omplen les regadores d’aigua i cada nen rega una mica.Com que no es podrà veure el producte, el monitor explica les tasques demanteniment i el resultat final, la recol.lecció. Ells ja han vist les mongetes a l’hortprèviament. Intentarem que es comprometi a enviar-nos fotos del nostre petit hortde mongetes.Durant tot el procés el grup encarregat va fent les preguntes sobre l’agriculturaecològica, no només al final.Materials: • Eines del camp. • Full de l’enquesta el grup corresponent. • Màquina de fotos que fa servir la mestra.Activitat 6: Plantem un rave.Funció didàctica: Interacció entre la realitat i les persones, que possibilita ell’autonomia dels alumnes.Descripció: Prèviament han estat plantades les llavors del rave, una per a cadanen. Els donen la petita planta que ells planten en un petit test, on posen elpreparat de terra ja adobada i mullada. Se l’emporten a casa, on cada nen l’hauràde cuidar i, si es dóna el cas que creix perquè la cuiden bé, transplantar-la a untest més gran.Materials: • Planta petita. • Terra. • Test. • Retolador per posar el nom a cada test.
 10. 10. ACTIVITATS DE LA FASE DE SÍNTESI ( A L’AULA)Activitat 1: La masia abans i ara.Funció didàctica: Tractar la informació.Descripció: Després de l’exposició del grup de l’enquesta que ha fet i d’haver llegitel dossier explicatiu que ens han donat, a l’ordinador fem una graella amb lesdades obtingudes sobre la vida a la masia. COSTUMS D’ABANS D’ARA AUTONOMIA TRANSPORTS LLUM CUINA ENTRETENIMENT CALEFACCIÓ AIGUA LAVABOMaterials: • Ordinador. • Full de l’enquesta. • Dossier explicatiu.Activitat 2: Les nostres imatges.Funció didàctica: Elaboració de la informació que a nosaltres ens ha resultat mésmotivadora . Desenvolupament del treball cooperatiu i l’autonomia dels alumnes.Descripció: A partir de les fotos que ells han tret i l’exposició de l’enquesta, pergrups de treball fan dos petits murals en cartolina: un de la masia i un altre de leseines del camp, amb una petita explicació.Materials: • Fotografies. • Full de l’enquesta. • Cartolina. • Estris per retallar, enganxar i escriure.Activitat 3: Auca de les feines del camp.Funció didàctica: Tractament de la informació. Consolidació dels aprenentatges dela fase de desenvolupament.Descripció: Recopilem el que hem après durant la sortida sobre com es treballa laterra i el que hem fet nosaltres. Ens posem d’acord per escollir una frase de cadafeina i fem un rodolí i un dibuix. FEM UNA ENTRE TOTS. CADA GRUP FA UNAVINYETA.Materials: • Estris per escriure, dibuixar i pintar. • Full de l’enquesta.
 11. 11. Activitat 4: Teníem raó?.Funció didàctica: Tractament de la informació que hem obtingut per resoldre elnostre problema i formular conclusions. Consideració crítica de la informació.Descripció: Fem un buidat de l’enquesta i les altres aportacions que diferentsnens puguin fer. Preparem una graella a l’ordinador amb preguntes sobre lacomparació entre l’agricultura ecològica i la no ecològica que havíem pensat. Hand’anar enfocades cap a la producció, el tipus de producte (aspecte), els beneficisper a la salut i la sostenibilitat del planeta, el preu i les dades respostes seran tipus“més”, “menys”, “més car”, “menys producció”, “pitjor aspecte”.Comprovem que la nostra hipòtesi era certa, que abans tota l’agricultura era aixíperquè la producció era més petita i s’havia d’abastar menys gent, que les masieseren autosuficients pràcticament i que ara es comercia i s’ha d’alimentar més gent,que ens fixem molt en l’aspecte dels productes i que l’agricultura ecològica és méscara perquè no s’utilitzen ni pesticides ni herbicides. Això suposa més feina depersones, menys màquines i estar una mica supeditats a les condicions naturals(plagues...).Materials: • Ordinador. • Full de l’enquesta. • Dossier explicatiu.Activitat 5: Any de neu, any de Déu.Funció didàctica: Ampliar els coneixements sobre l’agricultura i la tradició ruraltot interrelacionant-los amb altres àrees.Descripció: Durant aquest curs, a l’ activitat complementària de Llibre Fòrum femteatre llegit. L’obra que llegim, que posteriorment a 4t. escenifiquem, es titula “Anyde neu, any de Déu”. Tracta d’una vila de camperols que té un rei que concedeixtots els desitjos de la gent perquè és molt bo. Els vilatans li demanen que sempresigui una estació determinada, perquè tenen o fred, o calor, o les nits són massallargues... Cada vegada que ven al rei els hi concedeix el que volen, però vanquatre vegades, perquè se n’adonen que o bé les llavors no creixen, o no germinen,o no surten els fruits, o la terra no està preparada...perquè les condicionsclimàtiques no són les adequades. Se n’adonen que a cada estació s’ha de realitzaruna feina determinada del camp i al final demanen que les estacions se succeeixinnormalment, com mana la natura. A més, no utilitzen cap producte químic. Aquestaactivitat es fa durant unes tres setmanes, dues sessions d’una hora cada setmana,o sigui que es va fent encara que l’activitat de la sortida hagi acabat. Cada alumneté un personatge.Materials: • Llibret de l’obra de teatre.Activitat 6: Què hem aprés.Funció didàctica: Prendre consciència del que sabíem al principi i el que sabemara.Descripció: Recuperem el full que vam començar a l’inici del tot “Què en sé” iomplim el final. Pintem de color verd si ho sabem, groc si ho sabem una mica ivermell si no ho sabem encara ( esperem que això no passi).
 12. 12. Materials: Fitxa “què en sé”.

×