Successfully reported this slideshow.

EstherMora

558 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EstherMora

  1. 1. LA GLOBALITZACIÓ La globalització és la difusió en tot el planeta dels models econòmics, polítics, socials i culturals dels països desenvolupats amb economia de mercat. -El gran avenç que van experimentar els transports i les comunicacions des del darrer terç del segle XX va facilitar i accelerar els intercanvis internacionals de persones, mercaderies i capital. -Però va ser sobretot amb la popularització d’Internet, durant la dècada de 1990, quan es va començar a parlar de globalització. Globalització econòmica Globalització espacial Globalització telemàtica Globalització cultural Globalització jurídica Globalització política Globalització psicològica Globalització militar La globalització te avantatges i desvantatges, però principalment estic en contra pel desequilibri social, econòmic i territorial que comporta. Pèrdida de factors humans i augment considerable de la pobresa.

×