Abg Brochyr

331 views

Published on

Research och copywriting på svenska åt Amnesty Business Group i samarbete med deras reklambyrå.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abg Brochyr

  1. 1. Mänskliga rättigheter. Vad har det med ditt företag att göra?
  2. 2. Framgångsrika företag tar sitt ansvar för mänskliga rättigheter.För framgång i affärslivet räcker det inte längre med hög kvalitet och god service. Allt flerföretag inser vikten av att främja de mänskliga rättigheterna och värna om miljön. Därigenombygger de varaktiga relationer med kunder och leverantörer, höjer personalens motivation, ökarproduktiviteten samt stärker sitt varumärke. Samtidigt tar de sitt sociala och moraliska ansvar och blir därmed en naturlig del av samhället Mänskliga rättigheter kränks i länderpå alla platser där de är verksamma. Det skapar trovärdighet och respekt. över hela världen. Kartan visar de länder där Amnesty rapporterat om kränkningar av de mänskliga Amnesty Business Group (ABG) samarbetar med företag som har nått den insikten. rättigheterna under 2004. De mänskliga rättigheterna (MR) är en del av folkrätten oavsett kultur, Hur stor är risken för kränkningar?Vilka är ABG? religion eller politisk situation. De reglerar förhållandet mellan staten och Svenska företag i alla branscher med internationell verksamhet löperAmnesty Business Group i Sverige enskilda människor, begränsar statens makt över individen samt fastslår risken att medverka till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.startades år 2000. Vi är en del av dess skyldigheter. Men tyvärr begås ofta kränkningar mot de mänskliga Livsmedelsindustrin: I Latinamerika Kränkningarna kan begås inom alla delar av företagets verksamhetden svenska sektionen av Amnesty förekommer kränkningar av förenings- rättigheterna och i många stater finns även brister i de nationella lagarna. – inköp, produktion och försäljning men även genom partnerskap och friheten, till exempel genom hot ochInternational som i mer än 40 år våld mot fackanslutna. I Afrika har Näringslivets globala makt och inflytande ökar allt mer. När det gällerhar arbetat med att främja de finansiering. tvångs- och barnarbete förekommit. de mänskliga rättigheterna går det därför inte längre att vara neutral.mänskliga rättigheterna. Inom ramen för dialog tillhandahåller ABG analyser över de ABG består av medlemmar som För att utvecklas i positiv riktning måste dagens företag välja om de vill kränkningar som ofta förekommer i olika branscher och länder.är engagerade i olika grupper och vara en del av problemet eller en del av lösningen. Att bara förlita sig på Analyserna baserar sig på aktuella rapporter från Amnesty International.projekt för att påverka och utbilda statsmakten duger inte. Genom FN:s Global Compact, ILO:s konventioner På www.amnesty.se/business hittar du mer information omföretag att ta ett aktivt ansvar för samt OECD:s riktlinjer arbetar allt fler företag frivilligt för att de mänskligamänskliga rättigheter. Vi har också risker och kränkningar. rättigheterna efterlevs och stärks i de länder där de är verksamma.ett sekretariat med en fast anställdsom ansvarar för företagsdialogen Alla företag har ett ansvar för sitt val av leverantörer, samarbets-och den operativa verksamheten. partners och kunder. I detta ansvar ingår att försäkra sig om att ingaABGs styrelse arbetar ideellt kränkningar av mänskliga rättigheter sker inom det område företaget harför ABG och ansvarar för den inflytande över. Hur långt detta sträcker sig är i dag inte entydigt, menstrategiska delen av vår verksamhet. rättsutvecklingen går mot ett allt större ansvar för företagen.Flera av styrelsens medlemmar harmångårig erfarenhet av mänskligarättigheter och näringslivet.2 3
  3. 3. Hur arbetar Amnesty Business Group?Allt fler svenska företag med internationell verksamhet inom handel, industri och finansvill aktivt bidra till att främja de mänskliga rättigheterna i världen. Vad de efterfrågar är enrespekterad samtalspartner med lång erfarenhet och djupa kunskaper om regler, kränkningaroch företagsrisker. Därför vänder de sig till Amnesty Business Group. Unik källa till kunskap och opinion Framgång genom aktivt samarbete Genom dialog och opinionsbildning ser ABG som sin främsta uppgift Företag som i dialog med ABG vill främja de mänskliga rättigheterna att påverka och utbilda företag till att respektera, försvara och främja de i sin egen verksamhet deltar i Business Forum. Tillsammans för vi flera mänskliga rättigheterna. gånger per år djuplodande diskussioner om mänskliga rättigheter och Vi fungerar som en erfaren diskussionspartner för näringslivet företagsansvar utifrån Amnestys perspektiv. Mötena är baserade på ABG:s när det gäller människorättsfrågor. Samtidigt är vi en neutral rekommendationer om mänskliga rättigheter och kan till exempel handla källa till information och opinion för såväl enskilda företag som om land- och branschspecifika riskanalyser, utbildning om mänskligaRåvaruindustrin: Tvångs- medier, politiker och allmänhet. rättigheter och oberoende granskning.förflyttningar inom oljeutvinningen Målet med vårt engagemang är att Företagen i Business Forum delar öppet med sig av egnaär en typisk kränkning av minoritets-befolkningarnas rättigheter. inga svenska företag med internationell erfarenheter och drar nytta av andras kunskaper. Träffarna ska också Textilindustrin: Bland underleverantörer förekommer verksamhet ska bidra till att kränka de mänskliga aktivt påverka och inspirera företagen i deras arbete för mänskliga kränkningar av ILO:s konventioner rättigheterna på grund av okunskap eller ovilja rättigheter. när det gäller arbetsför- hållanden som tvångsarbete att följa de internationellt etablerade människorättsprinciper och föreningsförbud. som FN och Amnesty International verkar för.4
  4. 4. Krav och uppmaningar som visar vägen.Som företag har ni själva ansvar för att skaffa er kunskaper om vilka effekter er verksamhet ger,också när det gäller de mänskliga rättigheterna. Det ger en nyttig självinsikt och skapar nya och bättreaffärsmöjligheter. I vår dialog med er ställer vi tre krav och lämnar tre uppmaningar. Tre krav om att förebygga kränkningar Tre uppmaningar om att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter av mänskliga rättigheter 1. Policy 1. Ledningssystem • Ett ledningsbeslut om att kränkningar av mänskliga rättigheter inte • Systematisera tillämpningen av företagets policy för mänskliga IT- & Telekomindustrin: Genom rättigheter. sina produkter och samarbeten med skall förekomma i företagets verksamhet. förtryckande regimer riskerar • Kommuniceras externt och internt. • Identifiera mål och mätmetoder. företag att medverka till censur av befolkningen. Brytningen av mineralen • Innehålla en hänvisning till exempelvis FN:s allmänna förklaring om de • Skapa system för utredning och åtgärder vid rapport om miss- Coltan i Demokratiska Republiken Kongo kan kopplas till våld, mänskliga rättigheterna. förhållanden. konflikter och barnarbete. 2. Riskanalys 2. Transparens • Analysera konsekvenserna av företagets verksamhet. • Redogör öppet för mål, resultat och risker gällande mänskliga Hur riskerar företaget att kränka mänskliga rättigheter? rättigheter. • Inkludera risken för vanliga kränkningar i branschen, landet och • Redovisa detta i årsredovisning. projektet/verksamheten. • Låt redovisningen av företagets arbete med mänskliga • Identifiera åtgärder som minskar risken för kränkningar. rättigheter granskas av oberoende part. 3. Utbildning 3. Främjande • Utbilda personalen i att förstå och använda företagets policy för • Använd företagets inflytande för att främja mänskliga rättigheter. mänskliga rättigheter där det är möjligt. • Informera leverantörer, kunder och samarbetspartners om företagets policy för mänskliga rättigheter.6 7
  5. 5. Stort tack till Hallå, Fotograf H-E Nygren och Alfaprint. ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.” Artikel 1 ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (10 december 1948) Adress: Alsnögatan 11, Box 4719, 116 92 Stockholm Telefon: 08-729 02 57 Fax: 08-729 02 01 E-post: business@amnesty.se Webb: www.amnesty.se/business

×