Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A kommunikációs folyamatok   osztályozása
• A kommunikációs folyamatok osztályozása nem tisztázott eddig.• Több osztályozás is létezik• A legáltalánosabb típusokat...
1. A kommunikációban résztvevő     személyek száma szerint:•  Intraperszonális•  Interperszonális•  Csoport- és töm...
2. Alkalmazott jelrendszer       függvényében:• Verbális kommunikáció• Nonverbális kommunikáció   3. A közlő szá...
4. A közölt információ természetét és a  befogadóra tett hatását illetően• Kognitív• Affektív-emocionálisEgy másik felos...
A kommunikáció szintjei• Az emberi kommunikáció különleges, ennek során az egyik tudat kapcsolatba lép a másikkal• A tár...
A kommunikációban résztvevőszemélyek száma szerint négy szintjét   különböztethetjük meg:1.  Intraperszonális2.  Inte...
Intraperszonális kommunikáció• Személyen belüli• Ennek során a kommunikáció az egyénen belül történik, mint egy belső mon...
Interperszonális kommunikáció• Személyek közötti• A kommunikáció legelemibb, legfontosabb társas formája• A kommunikáció ...
Interperszonális kommunikáció
• Az interperszonális kommunikáció során többről van szó, mint a retorikai szituációban• Feltételezi a befogadó fél aktiv...
• Ebben a modellben egyaránt szerepet játszik a verbális és nem verbális kommunikáció• M. L. Knapp az alábbi hét osztályb...
Csoportkommunikáció• Ennek során a csoporttagok közötti kapcsolatok tükröződnek a kommunikációban• A résztvevők homogén, ...
A tömegkommunikáció• Az információ tömegekhez jut el valamilyen közlési csatornán• Általában nincs visszacsatolás• A töme...
Interkulturális kommunikáció• Ennek fogalmát a köztudat csak a különböző nyelvi közösségek közötti kapcsolatokra szűkíti ...
Fiktív kommunikáció• Egyes szerzők idetartozónak vélik, míg mások nem• Során a közlések, nem egy valódi személyhez vagy ...
A kommunikáció szintjeinek   összefoglalása  Intraperszonális   Személyen belüli           Két személy k...
A személyközi kommunikáció négy       aspektusa• A kommunikáció csapdáit taglaló hamburgi kommunikációs modell kido...
A modell személyközti  kommunikációjának négy oldala• 1. Tárgyi-tartalmi aspektus: – miként tudjuk kifejezni a egyérte...
A modell személyközti  kommunikációjának négy oldala• 3. Önkifejező aspektus: – a kommunikációt önkifejezési folyamatké...
A modell személyközti   kommunikációjának négy oldala• 4. Felszólító aspektus:  – a felszólító, promotív oldal a hatásk...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A kommunikációs folyamatok osztályozása

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A kommunikációs folyamatok osztályozása

 1. 1. A kommunikációs folyamatok osztályozása
 2. 2. • A kommunikációs folyamatok osztályozása nem tisztázott eddig.• Több osztályozás is létezik• A legáltalánosabb típusokat vizsgálva megállapíthatunk négy kategóriát
 3. 3. 1. A kommunikációban résztvevő személyek száma szerint:• Intraperszonális• Interperszonális• Csoport- és tömegkommunikáció• Interkulturális kommunikáció
 4. 4. 2. Alkalmazott jelrendszer függvényében:• Verbális kommunikáció• Nonverbális kommunikáció 3. A közlő szándéka szerint:• Szándékos kommunikáció• Nem szándékos kommunikáció
 5. 5. 4. A közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását illetően• Kognitív• Affektív-emocionálisEgy másik felosztás szerint:• Praktikus (gyakorlati)• Irányító és szórakoztató
 6. 6. A kommunikáció szintjei• Az emberi kommunikáció különleges, ennek során az egyik tudat kapcsolatba lép a másikkal• A társadalmi kommunikáció a társadalmat alkotó csoportok, egyének információcseréje, amely magába foglalja két ember kapcsolatát és a technikai eszközök közbeiktatásával megvalósuló tömegkommunikációt is.
 7. 7. A kommunikációban résztvevőszemélyek száma szerint négy szintjét különböztethetjük meg:1. Intraperszonális2. Interperzsonális3. Csoportkomunikáció4. Tömegkommunikáció További csoportosítási lehetőségek5. Interkulturális kommunikáció6. Fiktív kommunikáció
 8. 8. Intraperszonális kommunikáció• Személyen belüli• Ennek során a kommunikáció az egyénen belül történik, mint egy belső monológ (pl.: elmélkedés, imádság)• Belső folyamat, értelmi és érzelmi szintünkön folyik, a gondolkodás, megértés műveleteit a valóság tárgyaival, jelenségeivel kapcsolatos viszonyunk gondolatainkban való tükröződését jelenti.
 9. 9. Interperszonális kommunikáció• Személyek közötti• A kommunikáció legelemibb, legfontosabb társas formája• A kommunikáció közvetlenül két személy között zajlik• Lehetőség van az üzenetre azonnal reagálni, egyben ellenőrizhetjük, hogy sikerült-e pontosan átadni• Módunkban áll ismételni, korrigálni• Ez a kétoldalú információcsere a leghatékonyabb
 10. 10. Interperszonális kommunikáció
 11. 11. • Az interperszonális kommunikáció során többről van szó, mint a retorikai szituációban• Feltételezi a befogadó fél aktivitását is• Így a kommunikációs modell négy mozzanatra bővül ki: – Közlés – Befogadás – Válasz- visszacsatolás – Szabályozás
 12. 12. • Ebben a modellben egyaránt szerepet játszik a verbális és nem verbális kommunikáció• M. L. Knapp az alábbi hét osztályba sorolja a nem verbálisakat: – Testmozgás vagy kinezikus viselkedés – Testi jellemzők – Érintkezési viselkedés – Paranyelv - a nem verbális vokális jelzések – Proxemika - a távolságtartás – Készítmények – Környezeti tényezők
 13. 13. Csoportkommunikáció• Ennek során a csoporttagok közötti kapcsolatok tükröződnek a kommunikációban• A résztvevők homogén, meghatározható számú sokaság alkotja• Az információáramlás nem feltétlenül kétirányú és közvetlen.• Jellemzője a kölcsönösség és a közvetlenség
 14. 14. A tömegkommunikáció• Az információ tömegekhez jut el valamilyen közlési csatornán• Általában nincs visszacsatolás• A tömegkommunikáció közönsége nagy létszámú heterogén, ún. arctalan tömeg, amelynek tagjai között kapcsolat nincs• A zajforrások és a befogadó szelektív figyelme rontja az információcsere minőségét• A társadalmi kommunikáció erre épül a modern korban
 15. 15. Interkulturális kommunikáció• Ennek fogalmát a köztudat csak a különböző nyelvi közösségek közötti kapcsolatokra szűkíti le, holott egyazon nyelvközösség csoportjai, képviselői között is jelentős kultúrabeli különbségek vannak• Különbségek lehetnek: – Iskolázottsági – Társadalmi – Családi hátterű – Stb.• Ezek a különbségek kommunikációs zavarokhoz vezethetnek• A leggyakoribb gondot a kódolás-dekódolás, a kommunikációs csatornák hozzáférhetősége és használata jelenti
 16. 16. Fiktív kommunikáció• Egyes szerzők idetartozónak vélik, míg mások nem• Során a közlések, nem egy valódi személyhez vagy helyzethez kötődnek• Pl.:Mefisztó a Faustban, Az ember tragédiájában Ádám és Lucifer „párbeszéde"
 17. 17. A kommunikáció szintjeinek összefoglalása Intraperszonális Személyen belüli Két személy közötti ill., Interperszonális meghatározható a felek száma Kiscsoport 25 főig Nagycsoport 25 fő felett Szervezeti Üzleti, hivatali Széleskörű hallgatóságNyilvános, vagy tömeg és nézők Kultúraközi, kultúrán Nemzetközi átívelő
 18. 18. A személyközi kommunikáció négy aspektusa• A kommunikáció csapdáit taglaló hamburgi kommunikációs modell kidolgozása Friedemann Schulz von Thun nevéhez fűződik.• A hamburgi egyetem pszichológia professzora a kommunikáció pszichológiai törvényszerűségeinek leírásakor mutat rá a kommunikáció kifejező és felszólító, valamint tárgyi és kapcsolati aspektusára.
 19. 19. A modell személyközti kommunikációjának négy oldala• 1. Tárgyi-tartalmi aspektus: – miként tudjuk kifejezni a egyértelműen az információkat – Egyúttal a tartalmat is magában foglalja• 2. Kapcsolati aspektus: – A „hogyan?" kérdése keresi a választ arra, hogy miként viszonyulunk egymáshoz a kommunikációs folyamatban, ill. milyen sajátosságok, törvényszerűségek szabályozzák az emberi kapcsolatokat.
 20. 20. A modell személyközti kommunikációjának négy oldala• 3. Önkifejező aspektus: – a kommunikációt önkifejezési folyamatként ragadja meg – az énkép-szabályozás, az én-bemutatás személyességének, hitelességének kérdésével foglalkozik.
 21. 21. A modell személyközti kommunikációjának négy oldala• 4. Felszólító aspektus: – a felszólító, promotív oldal a hatáskeltés szemszögéből tekinti a kommunikációt, kiemelve a tudatos vagy tudattalan befolyásolás szerepét különböző területeken: • Meggyőzés • Manipuláció • Propaganda • Oktatás – Ez az oldal tehát a „miért, mi célból?" kérdésével foglalkozik.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

2,378

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×