Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TÁMOP 3.1.4 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó
Célok <ul><li>A munkaerőpiac igényeknek való megfelelés </li></ul><ul><li>Az egész életen át tartó tanulás megalapozása ...
Pályázók <ul><li>A Kt.3.§ (2) közoktatási intézményfenntartók </li></ul><ul><ul><li>önkormányzatok </li></ul></ul><ul><ul...
Pályázó <ul><li>Fenntartó nyújtja be </li></ul><ul><li>Feladatellátási helyek vonatkozásában </li></ul><ul><li>Komplex fej...
Projektek <ul><li>5-7 millió Ft </li></ul><ul><ul><li>óvoda </li></ul></ul><ul><ul><li>többcélú intézmények óvodai feladat...
Projekt <ul><li>KOMPLEX HELYZETELEMZÉS </li></ul><ul><li>szakértő </li></ul><ul><li>TEVÉKENYSÉGEK </li></ul><ul><li>BESZER...
Kötelező tevékenységek <ul><li>A kompetencia alapú oktatás implementációja </li></ul><ul><li>A hátrányos helyzetű és SNI t...
A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulá...
A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazásá...
A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata...
A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézmén...
A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához...
A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása <ul><li>A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a saját...
A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása <ul><li>A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészí...
Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása <ul><li>A projekt indítás...
Választható tevékenységek <ul><li>További az intézményi innovációt segítő „ jó gyakorlatok” átvétele </li></ul><ul><li>To...
Megvalósítás feltételei Helyzetelemzés <ul><li>Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés </li></ul><ul><li>Közoktatási e...
Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek <ul><li>Az igénybe vehető szolgáltatásokat a szolgáltató kosár tartalmazza </li><...
Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek <ul><li>Szaktanácsadók igénybevétele </li></ul><ul><li>Továbbképzési szolgáltatás...
Elszámolható költségek <ul><li>Szakmai tevékenységek – legalább 70% </li></ul><ul><ul><li>Előkészítés költségei – legfelje...
Elszámolható költségek <ul><li>Projektmenedzsment költségek – legfeljebb 12% </li></ul><ul><li>Egyéb szolgáltatások – legf...
Szolgáltatói kosár Képzések <ul><li>menedzsment képzés </li></ul><ul><ul><li>projekt és változásmenedzsment </li></ul></ul...
Szolgáltatói kosár Képzések <ul><li>IPR </li></ul><ul><ul><li>hatékony együttnevelés </li></ul></ul><ul><ul><li>IPR módsze...
Szolgáltatói kosár Innovációs tevékenység támogatása <ul><li>projektindító szakmai nap </li></ul><ul><li>jó gyakorlatok át...
Szolgáltatói kosár Tanácsadók <ul><li>esélyegyenlőségi tanácsadó </li></ul><ul><li>komplex helyzetelemzési tanácsadó </li>...
Szolgáltatói kosár Beszerzések <ul><li>programcsomagok </li></ul><ul><ul><li>tanulói eszközcsomagok </li></ul></ul><ul><ul...
Köszönjük a figyelmet! <ul><li>Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu </li></ul><ul><ul><li>komplex helyzetelemzési tanácsadó </l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TÁMOP 314

5,960 views

Published on

 • Be the first to comment

TÁMOP 314

 1. 1. TÁMOP 3.1.4 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó
 2. 2. Célok <ul><li>A munkaerőpiac igényeknek való megfelelés </li></ul><ul><li>Az egész életen át tartó tanulás megalapozása </li></ul><ul><li>A kompetencia alapú oktatás elterjesztése </li></ul><ul><li>Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését. </li></ul><ul><ul><li>infrastrukturális fejlesztések - NYDOP </li></ul></ul><ul><ul><li>szakmai fejlesztések - TÁMOP </li></ul></ul>
 3. 3. Pályázók <ul><li>A Kt.3.§ (2) közoktatási intézményfenntartók </li></ul><ul><ul><li>önkormányzatok </li></ul></ul><ul><ul><li>önkormányzati társulások </li></ul></ul><ul><ul><li>egyházak </li></ul></ul><ul><ul><li>non-profit szervezetek </li></ul></ul><ul><ul><li>költségvetési szervek </li></ul></ul><ul><li>Kt. 20.§(1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézményeik vonatkozásában </li></ul><ul><ul><li>a) óvoda; </li></ul></ul><ul><ul><li>b) általános iskola; </li></ul></ul><ul><ul><li>c) szakiskola; </li></ul></ul><ul><ul><li>d) gimnázium, szakközépiskola </li></ul></ul><ul><ul><li>e) alapfokú művészetoktatási intézmény </li></ul></ul><ul><ul><li>f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; </li></ul></ul><ul><ul><li>g) diákotthon és kollégium valamint </li></ul></ul><ul><ul><li>h) a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény – de!!! </li></ul></ul>
 4. 4. Pályázó <ul><li>Fenntartó nyújtja be </li></ul><ul><li>Feladatellátási helyek vonatkozásában </li></ul><ul><li>Komplex fejlesztési cél érdekében </li></ul><ul><ul><li>legfeljebb 5 feladatellátási hely </li></ul></ul><ul><ul><li>felmenő, vagy átvezetési kapcsolat </li></ul></ul><ul><li>ROP kedvezményezettek </li></ul><ul><ul><li>kötelező a tartalmi fejlesztés </li></ul></ul>
 5. 5. Projektek <ul><li>5-7 millió Ft </li></ul><ul><ul><li>óvoda </li></ul></ul><ul><ul><li>többcélú intézmények óvodai feladatellátási helye </li></ul></ul><ul><li>5-15 millió Ft </li></ul><ul><ul><li>nevelési-oktatási intézmények 8 tanulócsoportig </li></ul></ul><ul><ul><li>többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 8 tanulócsoportig </li></ul></ul><ul><ul><li>diákotthon, kollégium </li></ul></ul><ul><li>15-25 millió Ft </li></ul><ul><ul><li>nevelési-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól </li></ul></ul><ul><ul><li>többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 9 tanulócsoporttól </li></ul></ul><ul><li>1020 feladatellátási hely (6 régió) </li></ul>
 6. 6. Projekt <ul><li>KOMPLEX HELYZETELEMZÉS </li></ul><ul><li>szakértő </li></ul><ul><li>TEVÉKENYSÉGEK </li></ul><ul><li>BESZERZÉSEK </li></ul><ul><li>kötelező </li></ul><ul><li>választható </li></ul><ul><li>SZOLGÁLTATÓI KOSÁR </li></ul>
 7. 7. Kötelező tevékenységek <ul><li>A kompetencia alapú oktatás implementációja </li></ul><ul><li>A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása </li></ul><ul><li>Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása </li></ul>
 8. 8. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. </li></ul><ul><ul><li>a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>a „Matematika” kulcskompetencia területen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>egy választott kulcskompetencia területen </li></ul></ul><ul><ul><li>tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig, 3 év alatt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>: legalább egy műveltségterületen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>komplex óvodai program, programcsomag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>: legalább egy csoportban </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>kollégiumok esetén </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>szociális életviteli és életpálya építési program, programcsomag </li></ul></ul></ul>
 9. 9. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.). </li></ul><ul><ul><li>Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként </li></ul></ul><ul><ul><li>Legalább egy témahét megszervezése tanévenként </li></ul></ul><ul><ul><li>Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként </li></ul></ul>
 10. 10. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. </li></ul>
 11. 11. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. </li></ul><ul><ul><li>Kötelező képzések </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kötelező tanácsadói szolgáltatások </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) </li></ul></ul></ul>
 12. 12. A kompetencia alapú oktatás implementációja <ul><li>A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése. </li></ul>
 13. 13. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása <ul><li>A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása. </li></ul><ul><li>A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. </li></ul><ul><li>Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani. </li></ul>
 14. 14. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása <ul><li>A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele. </li></ul><ul><ul><li>&quot;Hatékony együttnevelés az iskolában” tantestületi IPR képzés </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SNI-tanulók együttnevelésre felkészítő tréning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>érintettség esetén </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása <ul><li>A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére. </li></ul><ul><li>Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja (&quot;jó gyakorlatok átvétele&quot;). </li></ul><ul><li>Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása. </li></ul><ul><li>Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása. </li></ul><ul><li>Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. </li></ul>
 16. 16. Választható tevékenységek <ul><li>További az intézményi innovációt segítő „ jó gyakorlatok” átvétele </li></ul><ul><li>További pedagógus továbbképzések elvégzése </li></ul><ul><li>Továbbképzésen levők helyettesítési díjának megtérítése </li></ul><ul><li>További innovációt segítő szolgáltatások tervezése </li></ul><ul><li>Helyi innováció tervezése </li></ul><ul><li>Helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése </li></ul><ul><li>Mérési értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának </li></ul><ul><li>A kompetencia alapú oktatáshoz szoftverek beszerzése </li></ul>
 17. 17. Megvalósítás feltételei Helyzetelemzés <ul><li>Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés </li></ul><ul><li>Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv </li></ul><ul><li>Komplex intézményi helyzetelemzés </li></ul><ul><li>IKT helyzetelemzés </li></ul><ul><li>A fejlesztési program kialakítása komplex szaktanácsadó igénybe vételével </li></ul><ul><ul><li>A helyzetelemzéshez és a szakmai projektterv elkészítéséhez külső komplex szaktanácsadót kell igénybe venni </li></ul></ul><ul><ul><li>A komplex szaktanácsadót a pályázó az országos listáról választja </li></ul></ul><ul><ul><li>A komplex szaktanácsadót a régió hálózatkoordinációs központja értékeli </li></ul></ul><ul><ul><li>A komplex intézményi szaktanácsadó véleményét és egyetértő nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell. </li></ul></ul>
 18. 18. Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek <ul><li>Az igénybe vehető szolgáltatásokat a szolgáltató kosár tartalmazza </li></ul><ul><li>A tevékenységeket a szakmai feladatterv-sablon segítségével kell tervezni </li></ul><ul><li>A szakmai feladattervhez kapcsolódni kell a részletes költségvetésnek </li></ul><ul><li>A pályázó a feladatellátási helyekkel szakmai együttműködési megállapodást köt. </li></ul><ul><li>A projekt időtartama a 2009/2010-es tanévet magába foglalja. </li></ul><ul><li>A projektbe bevont minimális tanulócsoport és pedagógus </li></ul><ul><ul><li>óvoda: 1-2 csoport 1-4 pedagógus </li></ul></ul><ul><ul><li>8 vagy kevesebb tanulócsoport: 4-6 tanulócsoport 4-6 pedagógus </li></ul></ul><ul><ul><li>8-nál több tanulócsoport: 6-10 tanulócsoport 6-0 pedagógus </li></ul></ul><ul><ul><li>kollégium: 1-3 csoport, 3-6 pedagógus </li></ul></ul>
 19. 19. Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek <ul><li>Szaktanácsadók igénybevétele </li></ul><ul><li>Továbbképzési szolgáltatások igénybe vétele </li></ul><ul><li>Taneszköz vásárlás </li></ul><ul><li>TÁMOP 3.2.2 kedvezményezettjei a megvalósítás során szakmai támogatást ingyenes szolgáltatást nyújtanak </li></ul><ul><li>A pályázat megvalósításában közreműködő pedagógusok többletmunkája </li></ul><ul><li>A pályázó megvalósító pedagógusok számára hordozható számítógépet szerezhet be </li></ul>
 20. 20. Elszámolható költségek <ul><li>Szakmai tevékenységek – legalább 70% </li></ul><ul><ul><li>Előkészítés költségei – legfeljebb 4% </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>komplex helyzetelemzés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT helyzetelemzés </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Szakmai tevékenység </li></ul></ul><ul><ul><li>Szolgáltatói kosár szolgáltatásai </li></ul></ul><ul><ul><li>Szakmai eszközök beszerzése </li></ul></ul><ul><ul><li>Helyettesítési díj </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 21. 21. Elszámolható költségek <ul><li>Projektmenedzsment költségek – legfeljebb 12% </li></ul><ul><li>Egyéb szolgáltatások – legfeljebb 3% </li></ul><ul><li>Egyéb projekt költségek: – legfeljebb 4% </li></ul><ul><li>Tartalék – legfeljebb 1% </li></ul><ul><li>ERFA jellegű költségek – legfeljebb 10% </li></ul><ul><ul><li>nyomtató </li></ul></ul><ul><ul><li>hordozható számítógép </li></ul></ul><ul><ul><li>kis értékű tárgyi eszközök </li></ul></ul>
 22. 22. Szolgáltatói kosár Képzések <ul><li>menedzsment képzés </li></ul><ul><ul><li>projekt és változásmenedzsment </li></ul></ul><ul><ul><li>új oktatásszervezés </li></ul></ul><ul><li>kompetenciafejlesztő programcsomagok alkalmazása </li></ul><ul><ul><li>SZÉSZA 1-4 </li></ul></ul><ul><ul><li>SZÉSZA 5-8 </li></ul></ul><ul><ul><li>MATLOG 1-4 </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>általános pedagógiai módszertan </li></ul><ul><ul><li>oktatásszervezési eljárások lehetőségei </li></ul></ul><ul><ul><li>módszertani eljárások lehetőségei </li></ul></ul>
 23. 23. Szolgáltatói kosár Képzések <ul><li>IPR </li></ul><ul><ul><li>hatékony együttnevelés </li></ul></ul><ul><ul><li>IPR módszertan </li></ul></ul><ul><li>SNI integráció </li></ul><ul><li>IKT alapozó </li></ul><ul><li>IKT módszertan </li></ul><ul><ul><li>SDT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kezdő </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>haladó </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>interaktív tábla </li></ul></ul><ul><li>Mérés értékelés </li></ul><ul><li>Egyéb akkreditált képzés </li></ul>
 24. 24. Szolgáltatói kosár Innovációs tevékenység támogatása <ul><li>projektindító szakmai nap </li></ul><ul><li>jó gyakorlatok átvétele </li></ul><ul><li>pedagógiai dokumentumok átalakítása </li></ul><ul><li>kompetenciafejlesztő programcsomagok adaptációja </li></ul><ul><li>oktatásszervezési és módszertani eljárások adaptációja </li></ul><ul><li>helyi innovációk megvalósítása </li></ul>
 25. 25. Szolgáltatói kosár Tanácsadók <ul><li>esélyegyenlőségi tanácsadó </li></ul><ul><li>komplex helyzetelemzési tanácsadó </li></ul><ul><li>IKT helyzetelemzési tanácsadó </li></ul><ul><li>folyamat tanácsadó </li></ul><ul><li>IKT folyamat tanácsadó </li></ul><ul><li>kompetencia területi mentor (szésza, matlog, ikt, iny, szoc, épép, …) </li></ul><ul><li>IKT módszertani mentor </li></ul><ul><li>IPR módszertani mentor </li></ul><ul><li>SNI módszertani mentor </li></ul>
 26. 26. Szolgáltatói kosár Beszerzések <ul><li>programcsomagok </li></ul><ul><ul><li>tanulói eszközcsomagok </li></ul></ul><ul><ul><li>tanári segédanyagok </li></ul></ul><ul><li>segédeszközök </li></ul>
 27. 27. Köszönjük a figyelmet! <ul><li>Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu </li></ul><ul><ul><li>komplex helyzetelemzési tanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><li>30/400-3098, bedof@enternet.hu </li></ul></ul><ul><li>Dr. Bertók Sándor www.zalai-oktatas.hu </li></ul><ul><ul><li>komplex helyzetelemzési tanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><li>30/235-0816, kotreb@freemail.hu </li></ul></ul><ul><li>Kern Zoltán www.zalai-oktatas.hu </li></ul><ul><ul><li>IKT helyzetelemzési tanácsadó </li></ul></ul><ul><ul><li>30/339-2530, kernzoltan56@t-online.hu </li></ul></ul>

×