Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Com es fa una ressenya

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Com es fa una ressenya

 1. 1. Com es fa una ressenya Col·legi Jesús Maria Valencià: llengua i literatura I i II Professora: Begonya Soler
 2. 2. Webgrafia <ul><li>Material extret de: </li></ul><ul><ul><li>El valencià, més que una llengua (bloc de Jesús Monzó, professor de valencià) </li></ul></ul><ul><ul><li>Universitat de Barcelona (apunts d’una professora) </li></ul></ul>
 3. 3. Què és una ressenya? <ul><li>La ressenya és un tipus de text breu destinat a fer conéixer i divulgar qualsevol activitat o manifestació artística (una exposició, una obra de teatre, una pel·lícula…) o el contingut d’un escrit (un article, un estudi, una obra literària, un llibre d’assaig…), tot fent-ne una descripció i una valoració crítica. </li></ul>
 4. 4. Estructura <ul><li>L'encapçalament: s’organitza d’una manera molt estereotipada en un sol paràgraf del text (el primer). </li></ul><ul><li>El cos de l'escrit: presenta molta llibertat compositiva i es distribueix en paràgrafs (la resta). </li></ul>
 5. 5. L’encapçalament <ul><li>L'encapçalament bàsic presenta les dades bibliogràfiques del producte ressenyat. </li></ul><ul><li>Les dades que s’han d’incloure són: </li></ul><ul><ul><li>Títol i subtítol </li></ul></ul><ul><ul><li>Autor o autors (escriptor, guionista, director, il·lustrador…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Carcterístiques tècniques (pàgines, minuts…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Any d’edició </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa promotora (editorial, productora…) </li></ul></ul>
 6. 6. El cos: estructura <ul><li>El cos de la ressenya consta d’aquestes parts: </li></ul><ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Resum </li></ul></ul><ul><ul><li>Comentari crític </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusió </li></ul></ul>
 7. 7. El cos: introducció <ul><li>  </li></ul><ul><li>Es tracta d'un paràgraf menut que conté unes paraules inicials de funció eminentment fàtica, a fi d’atraure el lector i d’establir-hi un bon canal de comunicació. </li></ul><ul><li>És un lloc apropiat, per exemple, per a comentar les circumstàncies de l'aparició o de la recepció de l'obra, la seua actualitat o oportunitat, la relació de l'obra amb les anteriors del mateix autor, etc. És a dir, per situar una mica el text referenciat. </li></ul><ul><li>Aquest apartat no és obligatori, ja que, si l’autor ho considera convenient, també pot fer començar la ressenya in media res .  </li></ul>
 8. 8. El cos: resum <ul><li>És una part imprescindible de la ressenya. </li></ul><ul><li>Es pot oferir abans del comentari crític o, com passa molt sovint, alternant-hi, de manera que aquest incorpora informalment la informació bàsica del text. </li></ul><ul><li>Té la funció de substituir i fer disponible el text inicial i alhora la de delimitar el domini de referències per a l'activitat del comentari. </li></ul><ul><li>Cal que sigaun resum precís i no molt llarg, que només ocupe una xicoteta part de la ressenya.  </li></ul>
 9. 9. El cos: comentari crític <ul><li>És el rovell de l’ou de la ressenya i, per tant, ha de mirar d’incorporar tots els aspectes més rellevants i significatius sobre l’obra producte del treball. </li></ul><ul><li>La manera com has de disposar tota aquesta informació tractada és d’ordre lliure, que procures fer-ho d’una manera clara i lògica, que permeta que el/la lector/a de la ressenya puga comprendre amb claredat els teus comentaris i els teus punts de vista sobre l’obra.  </li></ul>
 10. 10. El cos: conclusió <ul><li>Es tracta d’un últim paràgraf que, a tall de colofó, tanca la ressenya.   </li></ul><ul><li>És una síntesi integradora, breu i clara que permet destacar la significació, l'interés i la novetat del text que es comenta. </li></ul><ul><li>Les conclusions es poden anar anticipant des del començament de la ressenya, per bé que al final del text sol haver-hi una conclusió retòrica que causa un impacte en el lector. </li></ul>
 11. 11. Exemples
 12. 12. Exemples
 13. 13. Exemples
 14. 14. Exemples
 15. 15. Exemples
 16. 16. I ara, et toca a tu

×