Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Repetytorium  aplikanta BLOK GOSPODARCZYmec. Sawa Zarębińska
Umowy
Uwagi praktyczne przydatne przy konstruowaniu umowyA. Określamy typ umowy pod kontem prawnymSporządzając umowę w obrocie g...
Uwagi praktyczne przydatne przy konstruowaniu umowyDuże trudności praktyczne mogą powstać przy sporządzaniu Umowy nienazwa...
Uwagi praktyczne przydatne przy konstruowaniu umowyProblem może powstaje czy tzw. umowach mieszanych tzn. jeżeli umowa daj...
B. Ustalamy czy strony mają zdolność kontraktową Zdolność kontraktowa to inaczej sprawdzenie czy strony mogą być podmiotem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Przykładowa prezentacja blok gospodarczy fragment

6,346 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Przykładowa prezentacja blok gospodarczy fragment

  1. 1. Repetytorium aplikanta BLOK GOSPODARCZYmec. Sawa Zarębińska
  2. 2. Umowy
  3. 3. Uwagi praktyczne przydatne przy konstruowaniu umowyA. Określamy typ umowy pod kontem prawnymSporządzając umowę w obrocie gospodarczym, na wstępie powinniśmy dokonaćklasyfikacji prawnej takiej umowy tzn. ocenić czy jest to umowa nazwana czy teżnienazwana.Umowa nazwana to taka którą możemy przypisać do ustawowego(normatywnego) typu umowy. W przypadku gdy odpowiedz jest pozytywnapowinniśmy w pierwszej kolejności zapoznać się i zastosować przepisy, które prawowiąże z danym typem umowy ( należy pamiętać o przepisach bezwzględnieobowiązujących ,których nie możemy modyfikować umownie) .Takich umów nazwanych w obrocie gospodarczym jest dużo przy czym niektóre, znich unormowane są bardzo szczegółowo, a niektóre szczątkowo i wtedyustawodawca stosuje przepisy odsyłające, nakazując odpowiednie stosowanieprzepisów dotyczących innego typu umowy.
  4. 4. Uwagi praktyczne przydatne przy konstruowaniu umowyDuże trudności praktyczne mogą powstać przy sporządzaniu Umowy nienazwanejdo takich umów należą zarówno umowy mieszane jak i umowy nienazwane.„Czysta” umowa nienazwana, to taka która w całości ma cechy odrębne od umównormatywnych. Wtedy odpada podstawa do stosowania jakichkolwiek przepisówdotyczących umów nazwanych, chyba że pomiędzy taką umową a umową nazwanąistnieją podobieństwa i uzasadnione jest stosowanie tych przepisów per analogiam.Poza tym zawsze należy pamiętać że przy konstruowaniu takiej umowy, stosujemyogólne przepisy dotyczące czynności prawnych, umów oraz ewentualniezobowiązań.
  5. 5. Uwagi praktyczne przydatne przy konstruowaniu umowyProblem może powstaje czy tzw. umowach mieszanych tzn. jeżeli umowa daje siępodporządkować w części określonemu typowi umowy normatywnej albo wróżnych fragmentach jest podobna do określonego typu umowy.W praktyce jest klika metod sporządzania takiej umowy:metoda absorpcji- określamy rodzaj naszego głównego zobowiązania i staramysię przyporządkować, je konkretnemu normatywnemu typowi umowy,metoda kombinowana- gdy w umowie mamy kilka różnych zobowiązań iświadczeń i możemy przyporządkować je różnym typom umów.metoda analogii – jeżeli nie mamy możliwości przyporządkowania zobowiązań dokonkretnych typu umów, to na zasadzie podobieństwa z określonymi typamiumowy możemy próbować stosować pewne przepisy per analogiam.
  6. 6. B. Ustalamy czy strony mają zdolność kontraktową Zdolność kontraktowa to inaczej sprawdzenie czy strony mogą być podmiotem praw i obowiązków wynikających z danej umowy i czy mogą wywołać określone w umowie skutki prawne. Co do zasady zdolność kontraktową ma każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną. Przykładem takiej jednostki organizacyjnej są osobowe spółki handlowe oraz spółki kapitałowe w organizacji. Należy pamiętać o tym że pewne czynności mogą być realizowane przez określone podmioty Np. czynności bankowe, czy ubezpieczeniowe czy też w zakresie papierów wartościowych.

×