Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Warszawa 10.9.2009 r.St. asp. Krzysztof JanickiAspirant Tomasz KowalskiKRP W – wa Mokotów                 ...
Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie             i złożenia wniosku o ściganie karne   ...
Nazwa i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość dowód osobisty nr HHD 6496wydany przez Nacz. Dziel. Warszawa MokotówNast...
POSTANOWIENIE                o wszczęciu dochodzenia                            ...
RSD 12345                               KP Mokotów w WarszawiePROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY  ...
Patryk Oziemkiewicz                                    (podpis nieczytelny)Po pouczeni...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akta rozboj 1

6,734 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Akta rozboj 1

 1. 1. Warszawa 10.9.2009 r.St. asp. Krzysztof JanickiAspirant Tomasz KowalskiKRP W – wa Mokotów Notatka UrzędowaW dniu 10.9.2009 r. pełniąc służbę patrolową w wyznaczonym sektorze radiowozemnieoznakowanym około godziny 7.10 usłyszeliśmy drogą radiową informację oddyżurnego KSP, że przy ulicy Czerniakowskiej niedaleko ul Gagarina, trzech mężczyznokrada jedną kobietę bijąc ją i zmuszając do oddania torebki. Udaliśmy się w podanymkierunku i wjechaliśmy w ulicę Czerniakowską od ul Gagarina. Podczas penetracji ul.Czerniakowskiej otrzymaliśmy kolejną informację, iż dwóch z nich jeden wysoki wkoszulkach typu t-shirt koloru czarnego i szarego, uciekli na ul. Gagarina w kierunku ul.Belwederskiej. Udaliśmy się w podanym kierunku i zauważyliśmy dwóch mężczyznidących szybkim krokiem ul. Gagrina. Wysiedliśmy z radiowozu i zatrzymaliśmy obutych mężczyzn, którymi okazali się: 1. Patryk Oziemkiewicz, s. Roberta, ur. 5.12.1985 r. Warszawa, zam. Warszawa, ul. Górczewska 6 m 13. 2. Andrzej Krupa, s. Zbigniewa, ur. 6.6.1985 r. Warszawa, zam. Warszawa, ul. Iwicka 3 m. 8.Poszkodowaną, której skradziono torebkę okazała się:Dorota Kot, c. Tadeusza, ur. 13.4.1989 r. Warszawa, zam. Warszawa, ul. Radosna 4 m 36.Świadkiem zdarzenia, który obserwował całe zajście okazał się:Jan Pączek, s. Mirosława, ur. 12.5.1966 r. Warszawa, zam. Warszawa, ul. Podchorążych 2m 16.Zatrzymanych doprowadzono do KP Mokotów celem sporządzenia dokumentacji.Notatkę sporządzono i przekazano dyż. KP Mokotów.Dodajemy, iż poszkodowany rozpoznał zatrzymanego przez nas mężczyznę jako jednegoze sprawców kradzieży i pobicia.St. asp. Krzysztof Janicki Aspirant TomaszKowalski (podpis nieczytelny) (podpis nieczytelny)
 2. 2. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i złożenia wniosku o ściganie karne Warszawa, 10.9.2009 r., godz. 8.30Aspirant Agnieszka Jędrasik KP Warszawa Mokotówdziałając zgodnie z art. 143 § 1 pkt 1 KPK, osobiścieoraz ––––przyjął ustne zawiadomienie o przestępstwie/wniosek o ściganie karne od niżejwymienionej osoby.Zawiadamiającego uprzedzono o odpowiedzialności karnej za: zawiadomienie organu powołanego do ścigania o niepopełnionym przestępstwie (art. 238 KK), fałszywe oskarżenie (art. 234 KK) oraz pouczono o uprawnieniach przewidzianych w art. 12 § 1 i 3 i o skutkach określonych w art. 12 § 2 KPKPokrzywdzonego pouczono o skutkach prawnych przebywania za granicą bezwskazania adresu dla doręczeń w kraju (art. 138 KPK) oraz zmiany miejscazamieszkania bez zawiadomienia o tym właściwego organu (art. 139 KPK) a także oprzysługujących mu uprawnieniach wynikających z treści art. 53, 54, 55 § 1, 59, 60, 61,62, 63, 69, 156 § 1 i 5, 157 § 3, 316 i 317 KPK oraz o obowiązkach i konsekwencjachokreślonych w art. 150 § 2, 177 § 1 i 179 KPK a także o treści art. 182, 183, 184, 185, 191§ 3, 192 KPK. (podpis osoby składającej zawiadomienie) Dorota Kot (podpis nieczytelny)Imię i nazwisko Dorota Kotimiona rodziców Tadeusz, MarzenaData i miejsce urodzenia 13.4.1989 r. nr ewid. XXXXMiejsce zamieszkania Warszawa, ul. Radosna 4 m 36Adres dla doręczeń w kraju (art. 138 KPK) j. w.Zajęcie: redaktorWykształcenie: studentka.
 3. 3. Nazwa i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość dowód osobisty nr HHD 6496wydany przez Nacz. Dziel. Warszawa MokotówNastępnie Pani Dorota Kot złożyła następującezawiadomienie/wniosek o ściganie karne:Uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 234 KK i 238 KK składam następującezawiadomienie. Dzisiaj około godz. 7.00 na ul. Czerniakowskiej w Warszawie trzejmężczyźni dokonali rozboju na mnie, dotkliwie mnie bijąc. W wyniku rozbojuskradziono mi torebkę w której był portfel z 300 zł, karty płatnicze, rzeczy osobiste itelefon komórkowy marki Samsung o wartości 800 zł. W wyniku rozboju mamposiniaczoną twarz. Nikogo nie podejrzewam o dokonanie tego czynu. Żądam ścigania iukarania sprawców.Omówienie poprawek i uzupełnień w treści protokołu (art. 151 KPK):–––.Oświadczenia, wnioski, żądania, zarzuty osób biorących udział w czynności (art. 148 § 2,150 § 2 KPK):–––.Na tym przyjęcie zawiadomienia zakończono 10.8.2010 r. o godz. 9.00.Do protokołu załączono–––.Protokół po osobistym odczytaniu podpisuję:Dorota Kot(podpis nieczytelny)Podpis osoby odbierającej wniosek:Agnieszka Jędrasik(podpis nieczytelny)
 4. 4. POSTANOWIENIE o wszczęciu dochodzenia Warszawa, dnia 10.9.2009 r.Aspirant Agnieszka Jędrasik z Komisariatu Policji Mokotów w Warszawiepo zapoznaniu się z materiałami w sprawie rozboju dokonanego w dniu 10.9.2009 r. naosobie Doroty Kot na ul. Czerniakowskiej w Warszawiena podstawie art. 303 KPK w zw. z art. 305 § 1 i 3, 472 § 1 KPKpostanowił1) wszcząć dochodzenie o przestępstwo z art. 280 § 1KK,2) zarejestrować pod nr RSD 12345,3) odpis niniejszego postanowienia przestać prokuratorowi Prok. Rej. Mokotów w Warszawie. UzasadnienieW dniu 10.9.2009 r. KP Mokotów został powiadomiony o fakcie rozboju dokonanym naDorocie Kot, na ul. Czerniakowskiej w Warszawie w wyniku którego utraciła torebkę,300 zł, karty płatnicze, tel. komórkowy Samsung wartości ok. 800 PLN i rzeczy osobiste.Wobec faktu popełnienia przestępstwa postanowiono jak w konkluzji.Zawiadomić o wszczęciu dochodzenia (art. 305 § 4 KPK):a) pokrzywdzonego–––,b) składającego zawiadomienie o przestępstwie : Dorotę Kot ul. Radosna 4 m 36Warszawa Agnieszka Jędrasik (podpis nieczytelny)
 5. 5. RSD 12345 KP Mokotów w WarszawiePROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY 10.9.2009 r. godz. 9.15 Patryk Oziemkiewicz(imię i nazwisko osoby zatrzymanej)na podstawie: art. 75 § 2, 244 § 1, 247 § 1, 285 § 2 KPK, art. 45 § 1,52 KPW, art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6.4.1990 r. o Policji, art. 40 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Aspirant Agnieszka Jędrasik z KP Mokotów w WarszawieOsoby uczestniczące w czynności:––zatrzymał Patryka Oziemkiewiczas. Roberta, Karolinydata urodzenia: 5.12.1985 r. miejsce urodzenia Warszawazam. w Warszawa ul. Górczewska 6 m 13zajęcie: pracownik budowlanyTożsamość zatrzymanego ustalono na podstawie dowodu osobistego nr AAXXXXWydanego przez prezydenta miasta WarszawaRysopis: wzrost 165 cm. Twarz okrągła włosy ciemny blond oczy szare ubrany koszulkat-shirt i spodnie od dresu obuwie sportowe.Przyczyna zatrzymania: podejrzany o dokonanie rozboju przy ul. Czerniakowskiej. Wdniu 10. 9. 2009 r. ok. godz. 7:00 przy ul. Czerniakowskiej dokonał rozboju.Oświadczenie zatrzymanegoZostałem pouczony o przysługującym mi na mocy art. 244 § 2, 245, 246 § 1 i 2, 612 § 2 KPK, art.47 § 1 KPW prawie: wniesienia do sądu w Warszawie w terminie 7 dni zażalenia, w którymmogę się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania (zażaleniena postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów), żądaniapowiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej lub innej osoby, pracodawcy lub szkoły,kontaktu z adwokatem/radcą prawnym* i bezpośredniej z nim rozmowy, nawiązania kontaktuz urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.
 6. 6. Patryk Oziemkiewicz (podpis nieczytelny)Po pouczeniu zatrzymany oświadczył co następuje:Oświadczenie osoby w związku z zatrzymaniem: nie wnoszę do sądu zażalenia na zatrzymanie.Żądam powiadomienia Kamili Zaborowskiej zam. Warszawa ul. Wolska 23 m 16. Nie żądamkontaktu z adwokatem oraz bezpośredniej z nim rozmowy.Oświadczenia zatrzymanego o stanie zdrowia, z uwzględnieniem opisu i przyczyn ewentualnychobrażeń: zdrowy.Zatrzymany nie był badany przez lekarza.Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole: nie było.Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty, co do treści protokołu orazoświadczenie policjanta prowadzącego czynność: brak.Do protokołu załączono –––.Czynność zakończono o godz. 9.45. 10.9.2009 r.Protokół osobiście odczytałem.Agnieszka Jędrasik Patryk Oziemkiewicz(podpis nieczytelny) (podpis nieczytelny)Kopię niniejszego protokołu otrzymałem. Patryk Oziemkiewicz (podpis nieczytelny)Zgodnie z art. 244 § 4 KPK o zatrzymaniu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwazawiadomiono Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Warszawie telefonicznie,przekazując ponadto kopię protokołu.Zatrzymanego Szymona Krzysztofika zwolniono/przekazano do dyspozycji Sądu w Agnieszka Jędrasik (podpis nieczytelny)

×