Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BÁO GIÁ QUANG CÁO WEBSITE VNECONOMY.VN 01.04.2014

319 views

Published on

Báo giá quảng cáo trực tuyến trên Vneconomy.vn
Liên hệ: 0912.234.911

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BÁO GIÁ QUANG CÁO WEBSITE VNECONOMY.VN 01.04.2014

  1. 1. WEBSITE VNECONOMY.VN BÁO GIÁ QUANG CÁO Thời gian áp dụng Từ 01.04.2014 đến 31.03.2015 LIÊN HỆ: 0912-234-911 1
  2. 2. 2 VNECONOMY.VN ĐỘC GIẢ CHÍNH QUY ĐỊNH CHUNG CHI PHÍ KHÁC Lãnh đạo các ban ngành doanh nghiệp và các doanh nhân. Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%. Chế độ chia sẻ 3 theo user. Thời gian quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 01 tuần. Thời gian gửi banner: Trước 01 ngày đối với banner thường và 03 ngày đối với banner đặc biệt. Thiết kế đồ họa dạng JPG/ GIF hoặc Flash. Quảng cáo dạng Banner có kích thước <80KB. Miễn phí toàn bộ chi phí thiết kế banner WEBSITE: http://vneconomy.vn PHÂN BỔ VÙNG MIỀN (Theo Google Analytics) PAGEVIEWS (lượt/ tháng) Hà Nội HCM Khác 8,417,258 VISITS (lượt/ tháng) 3,728,214 TIME ON SITE 4’26” (*) Số liệu được cập nhật tháng 3.2014 10% 35% 55%
  3. 3. 3 Vị trí Tên vị trí LinkKích thước (pixel) Hình thức chia sẻ Đơn giá (triệu VND/ tuần Demo Demo Demo BÁO GIÁ CHI TIẾT 1A + 1B 2 3 3 3 3 20 20 08 980 x 90 980 x 250 300 x 600 300 x 250 Double Top Banner Expand Medium Rectangle Mini Banner

×