Excel-ийн тухай ойлголт
Программыг ажиллуулах
Цэснүүдийн бүтэц

Цэснүүдийн дасгал
Буцах

1/5/2014

excel

1
Программыг ажиллуулах
1. Start цэснээс ажиллуулахдаа

Дэлгэцэн дээрх icon дээр
2 товших

Нүүр хуудас
1/5/2014

excel

Буца...
Программыг хаах
2.
1.
Гарчгийн мөрөнд байрлах
close товчийг дарах

3. Гараас alt+F4 дарах

Программыг file цэснээс хаах
Нү...
Excel программын цонхны бүтэц
Гарын доор хэрэглэгдэх
хэрэгслүүд

Программын нэр

Цонхны хэмжээг өөрчлөх
командын хэрэглүүр...
Цэсний бүтэц
File цэс

Home цэс

Formulas цэс

Insert цэс

Data цэс

Page Layout цэс

View цэс

1/5/2014

Нүүр хуудас

Буц...
File цэс
Баримтыг хадгалах
Баримтыг хадгалах
Баримтыг нээх
Хаах

Шинэ хуудсанд шилжих
Хэвлэх
Хадгалах ба илгээх
Тусламж
Га...
Home цэс

• Цаасны дэвсгэр өнгө, үсгийн фонд, хүснэгт байгуулах,
нүд нэгтгэх, орон дэвшүүлэх, хасах, цаасны байрлал
зэргий...
Insert цэс
цэс

• Insert хэсгээс та бүхэн өөрийн хийж буй
хүснэгтэндээ зураг, Excel-ийн өөрийн бэлэн
зураг, дүрс, хэлбэртэ...
Page Layout цэс
цэс

Хуудасны тохиргоо хийх:
•
•
•
•
•

Хуудасны босоо, хөндлөнг сонгох
Текстийн захуудыг нэмж, хасах
Цаас...
Formulas цэс

• Бүх төрлийн функцийг оруулж ирж та өөрийн
хийж буй хүснэгтэндээ ашиглаж болно. Мөн
он, сар өдөр тохируулна...
Data цэс

• Мэдээллийн сантай ажиллах командуудын
багцуудтай. Жишээ нь хүснэгтэн дэх
өгөгдлүүдийг өсөх, буурахаар эрэмбэлэ...
View цэс

Дэлгэцний харагдах хэлбэрийг өөрчилнө.
• Томъёоны мөр, удирдах шугам, толгойн
харагдах байдлыг өөрчлөх
• Текстий...
Дасгал
Formulas bar-ийг
ашигласан дасгал
Insert цонхны chart-ийг
Insert цонхны chart-ийг
ашигласан дасгал
ашигласан дасгал...
Formulas bar-ийг ашигласан дасгал

1/5/2014

Нүүр хуудас

Буцах

14
Formulas bar цонхны chart-ийг
ашигласан заавар

Улсын код болон утасны дугаар гаргах
томьёог хязгаарлалт хийнэ.
Үүнд:
• Ут...
between, Minimum: талбарт 100000,
Maximum: талбарт 10000000 утгыг
оруулна.
• Input Message хэсгийн input message
талбарт “...
Insert цонхны chart-ийг ашигласан дасгал

1/5/2014

Нүүр хуудас

Буцах

17
Insert цонхны chart-ийг ашигласан
заавар

• Chart хэрэгслийн XY (Scatter) төрлийг
ашиглах
• Y=COS2x; = COS(1/2*A3*(PI()/18...
Фунцкцийн грацикийг нэг координатын хавтгай
дээр
[-180;180] завсарт байгуулсан
• Y=0.5(Sinx+cosx);=0.5*(SIN(A3*(PI()/180))...
Анхаарал
тавьсанд

баярлалаа.

1/5/2014

Excel

20
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

excel

1,411 views

Published on

excel programm

Published in: Education
 • Be the first to comment

excel

 1. 1. Excel-ийн тухай ойлголт Программыг ажиллуулах Цэснүүдийн бүтэц Цэснүүдийн дасгал Буцах 1/5/2014 excel 1
 2. 2. Программыг ажиллуулах 1. Start цэснээс ажиллуулахдаа Дэлгэцэн дээрх icon дээр 2 товших Нүүр хуудас 1/5/2014 excel Буцах 2
 3. 3. Программыг хаах 2. 1. Гарчгийн мөрөнд байрлах close товчийг дарах 3. Гараас alt+F4 дарах Программыг file цэснээс хаах Нүүр хуудас 1/5/2014 excel Буцах 3
 4. 4. Excel программын цонхны бүтэц Гарын доор хэрэглэгдэх хэрэгслүүд Программын нэр Цонхны хэмжээг өөрчлөх командын хэрэглүүр Идэвхитэй нүдний хаяг Идэвхитэй нүд Томъёоны мөр Идэвхитэй ажлын хуудас 1/5/2014 Нүүр хуудас Буцах 4
 5. 5. Цэсний бүтэц File цэс Home цэс Formulas цэс Insert цэс Data цэс Page Layout цэс View цэс 1/5/2014 Нүүр хуудас Буцах 5
 6. 6. File цэс Баримтыг хадгалах Баримтыг хадгалах Баримтыг нээх Хаах Шинэ хуудсанд шилжих Хэвлэх Хадгалах ба илгээх Тусламж Гарах Нүүр хуудас 1/5/2014 Буцах 6
 7. 7. Home цэс • Цаасны дэвсгэр өнгө, үсгийн фонд, хүснэгт байгуулах, нүд нэгтгэх, орон дэвшүүлэх, хасах, цаасны байрлал зэргийг тохируулах хэсгүүдтэй. • Хүснэгтийн мөр багана нэгтгэх, текстүүдийг дээшээ, доошоо голд нь шахаж бичих командуудтай. Мөн текстийг хэдэн градусын налуугаар бичихийг заадаг. Тоон утгуудын харагдах байдлуудыг тодорхойлно. 1/5/2014 Нүүр хуудас Буцах 7
 8. 8. Insert цэс цэс • Insert хэсгээс та бүхэн өөрийн хийж буй хүснэгтэндээ зураг, Excel-ийн өөрийн бэлэн зураг, дүрс, хэлбэртэй текст, тэмдэгтүүд болон графикийг 2 юмуу 3 хэмжээстээр хүссэн хэлбэрээрээ байгуулж болох ба өөр программыг объект байдлаар дуудаж оруулж ирж болно. 1/5/2014 Нүүр хуудас Буцах 8
 9. 9. Page Layout цэс цэс Хуудасны тохиргоо хийх: • • • • • Хуудасны босоо, хөндлөнг сонгох Текстийн захуудыг нэмж, хасах Цаасны хэмжээг сонгох Зургийг дэвгэр болгон оруулах Хуудасны өнгө, фондыг өөрчлөх Нүүр хуудас 1/5/2014 Буцах 9
 10. 10. Formulas цэс • Бүх төрлийн функцийг оруулж ирж та өөрийн хийж буй хүснэгтэндээ ашиглаж болно. Мөн он, сар өдөр тохируулна. Нүүр хуудас 1/5/2014 Буцах 10
 11. 11. Data цэс • Мэдээллийн сантай ажиллах командуудын багцуудтай. Жишээ нь хүснэгтэн дэх өгөгдлүүдийг өсөх, буурахаар эрэмбэлэх, шүүлт хийх, нэг нүдэнд байгаа урт текстийг 1 текст бүр 1 нүдэнд байрлуулах зэрэг командуудтай. Нүүр хуудас 1/5/2014 Буцах 11
 12. 12. View цэс Дэлгэцний харагдах хэлбэрийг өөрчилнө. • Томъёоны мөр, удирдах шугам, толгойн харагдах байдлыг өөрчлөх • Текстийн хуудсанд байрлах байдлыг тохируулна. • Цаасны хэмжээг өсгөж харах гэх мэт 1/5/2014 Нүүр хуудас Буцах 12
 13. 13. Дасгал Formulas bar-ийг ашигласан дасгал Insert цонхны chart-ийг Insert цонхны chart-ийг ашигласан дасгал ашигласан дасгал Formulas bar цонхны chart-ийг ашигласан заавар Insert цонхны chart-ийг ашигласан заавар Нүүр хуудас 1/5/2014 Буцах 13
 14. 14. Formulas bar-ийг ашигласан дасгал 1/5/2014 Нүүр хуудас Буцах 14
 15. 15. Formulas bar цонхны chart-ийг ашигласан заавар Улсын код болон утасны дугаар гаргах томьёог хязгаарлалт хийнэ. Үүнд: • Утасны дугаар талбарыг ивэвхжүүлж байгаад Data>Data Validation…командаар нээгдэх харилцах цонхны Settings хэсгийн Allow: талбарт Whole Number, Data: талбарт 1/5/2014 Excel 15
 16. 16. between, Minimum: талбарт 100000, Maximum: талбарт 10000000 утгыг оруулна. • Input Message хэсгийн input message талбарт “6-с 8-н оронтой тоо оруул” гэж бичнэ. • Error Alert хэсгийн Error message талбарт “Алдаа 6-с 8-норонтой тоо байх ёстой” гэж оруул. 1/5/2014 Excel 16
 17. 17. Insert цонхны chart-ийг ашигласан дасгал 1/5/2014 Нүүр хуудас Буцах 17
 18. 18. Insert цонхны chart-ийг ашигласан заавар • Chart хэрэгслийн XY (Scatter) төрлийг ашиглах • Y=COS2x; = COS(1/2*A3*(PI()/180)), Y=COS1/2x; =COS(1/4*A3*(PI()180)), Y=COS1/4x ; =COS(2*A3*(PI()/180)) 1/5/2014 18
 19. 19. Фунцкцийн грацикийг нэг координатын хавтгай дээр [-180;180] завсарт байгуулсан • Y=0.5(Sinx+cosx);=0.5*(SIN(A3*(PI()/180))+COS(A 3*(PI()/18))) томъёог оруулна. • Өгөгдлөө идэвхжүүлээд графикаа байгуулна. 1/5/2014 Excel 19
 20. 20. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 1/5/2014 Excel 20

×