Pei Audit - Pos media BT 2011

465 views

Published on

Jak barvy a tvary ovlivňují vše kolem nás

Published in: Business
 • http://www.sendspace.com/file/8kn03w
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pei Audit - Pos media BT 2011

 1. 1. Jak barvy a tvaryovlivňují spotřebitele? MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE pomocí 3 AXIS VISUAL language
 2. 2. Michal Zachar• 17.6.1966 CZ• Imagemaker, image coach, life designér• poradce tvorby image a dress code (osob i firem)• vedoucí projektu Pei Audit• 12 let přednáškové a školící činnosti v oblastech smyslového marketingu a corporate image• čestný člen Asociace POPAI www.pei-audit.cz www.michalzachar.com 608 100 696 - zachar@pei.cz
 3. 3. B+T (smyslového vnímání) v lidském chápáníCO LIDÉ ŘÍKAJÍ, NENÍ TO, CO VE FINÁLE DĚLAJÍ.• Lidé z 80% neví, co chtějí. - G. ZaltmanMYSL JE KOČÁR TAŽENÝ DVĚMA KOŇMI. RACIONÁLNÍ MYSL JE VOZATAJ A MÁ V RUKOU OTĚŽE A ROZHODUJE, KUDY VŮZ POJEDE.• To je velmi rozšířený názor, který zapadá do současného paradigmatu nastaveného .
 4. 4. Omyl současného VNÍMÁNÍ světaJá myslím, tedy jsem…René DescartesTato myšlenka v průběhu staletí k nadměrnému používání rozumu na úkor našich smyslů…MYSL JE KOČÁR TAŽENÝ DVĚMA KOŇMI. RACIONÁLNÍ MYSL JE DOPLŇKEM VOZATAJE (to jsou naše představy) A MÁ SLOUŽIT V JEHO RUKOU K TOMU, ABY SI UVĚDOMIL, JAKÉ TŘÍMÁ VLASTNĚ OTĚŽE A PODLE TOHO SE ROZHODUJE, JAK VLASTNĚ VŮZ POVEDE. A NENÍ ANI TOLIK DŮLEŽITÉ KAM, ALE JAK….
 5. 5. Kde se odehrávají naše smyslové reakce? Naše vnímání?Nejstarší část mozku – reptilní (archaický mozek). Ovládánejprimitivnější instinkty a zpracovává základní informace.Zjemňuje limbické struktury mozku a hraje roli citlivéhoprostředníka mezi oběma hemisférami.
 6. 6. Dvě hemisféry = L + P• Levá hemisféra je převážně verbální, logická, analytická a vědecky zaměřená, řídí orientaci v čase• Pravá hemisféra je zaměřena neverbálně, je jí vlastní syntéza a umělecké pojetí, řídí orientaci v prostoru• Je prokázána asymetrie funkcí mozkových hemisfér – Serge Ginger, Anna Ginger: La gestalt, une thérapie du contact; (Gestalt, terapie dotyku) H.G. 2006, str. 519
 7. 7. Dvě hemisféry = L + P• Levá = převaha v oblasti jazyka; verbální paměti; numerické stránky počtů, tvoří logického a analytické řešení problémů; v hudbě reaguje na rytmus a takt• Pravá = řídí vnímání a emoce; vizuální a ostatní smyslové vztahy; a prostorové vztahy; citlivěji reaguje v hudbě na melodii, zabarvení a tón; je spíše intuitivní – prof. Lucien Israël: cerveau droit, cerveau gauche (Pravý mozek, levý mozek), Plon, 1995, str. 61-62
 8. 8. Slova použitá bez vědomí této skutečnosti tutoskutečnost redukují, barvy a tvary nikoliv!• Co vlastně dokáže pojmout naše mysl formou slov - jazykem založeným na 5 základních zvucích vydávaných hlasivkami?• Jsou to samohlásky - a, e, i, o, u.• Ostatní zvuky jsou souhlásky, které vydáváme, pomocí tlaku vydechovaného zvuku (s, f, g, h, ch, k, r, atd.) k dokreslení. Věříte tomu, že pouhou kombinací těchto základních zvuků dokážete vyjádřit pohyb moře, smysl vesmíru nebo jaká je podstata zelené louky či nebe ?
 9. 9. Jak používáme hemisféry?• Pokud slovo označuje věc – pracuje s ní levý mozek...• Pokud jde však o soulad tohoto slova s podstatou vyjádření této věci – pracuje s ní pravý mozek• formální problémy s pochopením míváme tehdy, když nevíme o co nám jde! A to neví 80% osob…• je třeba reklamní sdělení koncipovat obou straně – dvou smyslně...několika smyslově.....smyslně!!!
 10. 10. 7% - 38% - 55% - Albert Mehrabian, PhD.,1939, USA, psycholog• 7% - SLOVA (2. SIGNÁLNÍ)• 38% - TÓN HLASU (1. SIGNÁLNÍ) = BARVA + TÓN• 55% - ŘEČ TĚLA (1. SIGNÁLNÍ) = BARVA + TVAR------------------------------------------------------------• VŠECHNY složky komunikace jsou DŮLEŽITÉ, avšak pokud není shoda mezi SLOVY a NEVERBÁLNÍMI PODNĚTY ?• JE ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM pro ŘEŠENÍ 1. signální soustava = 93%- Mehrabian, Albert & Susan R. Ferris (1967): Inference of attitudes from nonverbal communication in two channels. Journal of consulting psychology 31 (3): str. 248-252
 11. 11. ...takže, co rozhoduje o tom, že si vlastně něco nakupujeme?• Reklama už není uměleckým oborem. Jejím účelem je prodat více zboží většímu počtu lidí za více peněz.• Její úspěch je výsledkem systematického procesu, v němž absolutně každý jednotlivý výdaj musí přinášet zisk. Sergio Zyman
 12. 12. LIFE DESIGN• Je směr jenž představuje podněty sloužící k vzbuzení zájmu o výrobek pomocí barev a tvarů.• Uplatňuje při designu výrobku a designu balení, při tvorbě web stránek, při tvorbě propagačních a tiskových materiálů, návrhu loga, v médiích a reklamních kampaních, při merchandisingu a instore marketingu.
 13. 13. • Podle výzkumu organizace Institute for Color Research si člověk vytvoří první dojem o výrobku na základě informace, kterou zrakově přijmeme během prvních 90 vteřin pozorování (co učiníte racionálního za tento čas?)• 62% – 90% z tohoto dojmu je založeno na samotných barvách. Přímé rozhodnutí o nákupech, podle světové asociace POPAI, udělá zhruba 70% nakupujících.• Barva je významným nástrojem, schopným uvádět výrobky na trh BEZE SLOV, je nejrychlejší metodou předávání významů.• Umí přitáhnout pohled zákazníka a říct mu, co může od výrobku čekat. - Color Psychology & Marketing : Business, Sales and the World Wide Web Are In Color. Precision intermedia, 2009
 14. 14. Co s námi barvy mohou skutečně udělat ? obecně zažité omyly: • Barvy na sebe přejímají signální řeč, jsou vyjádřením vlastností a ovšem i kvality a typických vlastností značky…barvy jsou sami o sobě signální řečí, bez vlastností přiřazovaných jim námi lidmi, dalo byse říci, že si barvy polidšťujeme... • Obecně by se dalo říci, že na barvy reagují více lidé, kteří jsou citově založení…rychlost světla je stejná pro všechny, jiná je doba reakce na ně a vyjádření se • Vztah k barvám se věkem, postavením, vývojem osobnosti mění. A závisí v prvé řadě na kultuře, ve které žijeme…působení barev v naší osobnosti je kódováno jak nevědomě, tak vědomě (kultura + rodina) -vědomé reakce většinou vždy ustupují těm intuitivním
 15. 15. McDonald´s - obal, produkt i značkaObalová technika spojuje do jednotícího hlediska barvy a tvaryse slovním a materiálovým vyjádřením hodnoty produktu.
 16. 16. Zhodnocení• logotyp + produkt + obal používají stejné barvy• červená = energie (podporuje rychlé a intuitivní jednání, ovlivněné dalšími smysly) + spojeno se silou• žlutá = střed těla = solar plexus, centrum trávení a chuti obě barvy McDonald´s jsou v podtónu přítomny v té druhé
 17. 17. Zhodnocení II. • během vývoje dětí kolem 9-11 let věku dochází k zlepšení vnímání sytých a jasných barev • ideální nastavení pro vnímání barev dosahujeme v období výběru partnera; kolem 20 - 30 let věkuFirma McDonald´sdosáhla skvělého zacílenípoužitých barev na svojinejvětší cílovou skupinuPůsobí ve více než 119 zemíchna 6 kontinentech.Provozuje více než 31.000 restaurací.
 18. 18. LENTILKY M&M’s Složení sáčku s bonbóny: 30% hnědých 20% červených 20% žlutých 10% oranžových mezisoučet = 80% v teplých barvách 10% zelených 10% modrých
 19. 19. Coca-cola / stojany I.
 20. 20. Coca-cola / stojany II.
 21. 21. Shrnutí vlivu teplých a studených barev
 22. 22. Dotazníková práce Bc. A. Pitákové - Válka barev v marketingu• Výběrový soubor – 177 marketingových pracovníků a manažerů v ČR.• Do výzkumu byli na základě odborné úvahy zahrnuti i studenti ekonomických oborů starší osmnácti let.• Věková skupina byla tedy 18 – 60 let.• Anonymní písemné dotazníkové šetření.• Statistická procedura. • Bc. A. Pitáková, Válka barev v marketingu • Vysoká škola Karla Engliše a.s., Liberec, 2009
 23. 23. Dotazníková práce A. Pitákové - Válka barevv marketingu
 24. 24. Vybíráte si oblíbenou prodejnu, dle celkovéúpravnosti, barevně laděného interiéru a toho,jak na Vás působí?
 25. 25. Vybíráte si výrobek, podle barvy?
 26. 26. Pokud obchodujete (nebo byste měliobchodovat) se zahraničím, převážněs mimoevropskými zeměmi, obeznámíte se sjejich odlišnou barevnou symbolikou?
 27. 27. Zhodnocení dotazníkového šetření• oslovení lidé v dotazníku jsou ti, kteří připravují to, jaká bude další barevnost (prodejnost) produktů...• na jejich OSOBNÍM barevném pohledu záleží, oni rozhodují• víme aspoň z části, jaký je jejich barevný filtr, kterým se dívají na svět• víme, co se jim líbí a nelíbí a vůči čemu jsou lhostejní
 28. 28. Pozitivní (oblíbené) barvy
 29. 29. Lhostejné barvy
 30. 30. Negativní (neoblíbené) barvy
 31. 31. A co v nás tvoří za vjem třeba reklama napivo? tento půllitr čerstvě nalitého piva nabízí tyto vjemy: • bohatou míru i pěnu • orosenou vlhkou sklenici • studenost kapek na vnějším skle • žízeň, chuť si loknout
 32. 32. Podobnost ve vytvořeném zážitku? na tomto promítaném obrazu není: • ani pivo • ani pěna • ani sklenice • ani vlhký • a ani ledově studený povlakTo, co vnímám jako symbolický obraz - tvořím na základě předchozí vizuální vnímanézkušenosti...
 33. 33. Co znamenají tato slova ?perd - kalë - ‫ - حصان‬馬 - hest- hobune - kabayo - hevonen- cheval - cabalo - ‫ - סוס‬घोड़ा- paard - konj - kuda - capall- hestur - ‫ - פערד‬zirgs - ló- żiemel - cal - άλογο - farasi- häst - ม้า - at - ceffyl - ngựa
 34. 34. Neumíme dekodovat slova• pokud neznáme přesný význam slova• jsme při jeho použití mnohdy nepřesní a bezradní• a co se tím vlastně myslelo? hledané slovo je KŮŇ
 35. 35. V oblasti grafických kódů mohu užít nekonečně mnoho způsobů, jak vypodobnit koně...
 36. 36. Hledáme štěstí a úspěch a zapomínáme na to, že barvy a tvary nám pomáhají v tom hlavním - ODLIŠOVAT SE. Všichni jsme se sice narodili jako ORIGINÁLY, ale stejně často umíráme jako KOPIE.

×