2  3
    Voorwoord

    Rotterdam werkt aan een    Rotterdam Hoboken heeft grote economische waarde voor ...
4  5  Inleiding
          Inleiding

          U heeft een gebiedsvisie  Uitvoering door samenw...
6  7    Waarom deze visie
  Waarom deze visie?

  Rotterdam wil haar nationale en      Kansen voor econo...
2008>

8  9  Hoboken gepositioneerd                                        ...
10  11
     Deel I

     Gebiedsvisie
     Rotterdam
     Hoboken 2030
12  13   Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest
   Internationaal
   topmilieu
   met rui...
14  15  Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest
                         ...
16  17  Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest
                         ...
18  19    Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest
   De opgaven               ...
20  21   Excellente diversiteit
   Excellente
   diversiteit
   De aanwezigheid van de diverse topinstituten...
22  23   Excellente diversiteit
                                  Medische excel...
24     25  Excellente diversiteit
                                       C...
26    27   Excellente diversiteit
                                 Excellent wone...
28  29  Krachtige verbindingen
   Krachtige
   verbindingen
   Vanuit andere delen van de stad is Hoboken go...
30  31   Krachtige verbindingen
                                    Efficiënte...
32        33    Krachtige verbindingen
                                  ...
34  35  Aantrekkelijke verblijfplaatsen
   Aantrekkelijke
   verblijfplaatsen
   De kracht van Hoboken besta...
Visie Hoboken Convenantversie
Visie Hoboken Convenantversie
Visie Hoboken Convenantversie
Visie Hoboken Convenantversie
Visie Hoboken Convenantversie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visie Hoboken Convenantversie

1,301 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visie Hoboken Convenantversie

 1. 1. 2 3 Voorwoord Rotterdam werkt aan een Rotterdam Hoboken heeft grote economische waarde voor de stad. Dit deel van het stadscen- trum biedt een rijkdom aan mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Met deze gebiedsvisie aantrekkelijke binnenstad, Rotterdam Hoboken 2030 spelen wij hierop in. met uitstraling en sfeer. De vele topinstellingen in het gebied genereren niet alleen veel werkgelegenheid, maar bieden ook mogelijkheden voor verdere economische groei en hebben een positief effect op de ontwikkeling Het hart van de stad maakt van de omliggende wijken. Redenen genoeg om Hoboken in de Stadsvisie Rotterdam en het Binnenstadsplan 2009-2020 aan te wijzen als VIP-gebied. De gemeente investeert met voorrang de komende jaren een in de VIP-gebieden. Met investeringen in infrastructuur, openbare ruimte, nieuwe voorzieningen en aantrekkelijke woonmilieus stimuleren wij de economische sectoren in Rotterdam. complete verandering door, Het verheugt mij zeer dat de bereidheid tot investeren en samenwerken bij de partijen in Ho- naar een plek waar wonen, boken groot is. Het Erasmus MC investeert de komende tien jaar maar liefst een miljard euro in nieuwbouw en uitbreiding. De Hogeschool Rotterdam zoekt naar uitbreidingsmogelijkheden werken en vrije tijd samen in de Stadscampus Coolhaven. Ook blijkt er behoefte te zijn aan extra huisvesting voor medisch gerelateerde bedrijven. Tot slot zijn verschillende betrokken woningcorporaties en marktpartijen komen. De stad zet in op voornemens te investeren in de bestaande woningvoorraad en toevoeging van nieuwbouw, die Hoboken tot een aantrekkelijk woongebied maken. kwaliteit van de openbare De musea rond het Museumpark zetten zich in voor een samenhangende culturele program- ruimte, een aantrekkelijk mering. Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam werken samen aan de verbetering van het medisch onderwijs om zo de opleidingen beter te laten aansluiten bij de veranderende vraag in woonaanbod, het stimule- de gezondheidszorg. Bovendien zetten alle Hoboken-partners zich in voor het verder versterken van de wijken Oude Westen en Middelland. ren van ondernemerschap, De partijen in het gebied zijn zich ervan bewust dat door onderlinge afstemming van de plan- goede bereikbaarheid en nen meer bereikt kan worden. We hebben ons daarom gezamenlijk ingezet voor deze integrale gebiedsvisie, waarvan u het resultaat in handen heeft. Het proces dat tot deze visie heeft geleid een compleet aanbod van mag zeker bijzonder genoemd worden. Door de actieve bijdrage van alle partners is de visie in gezamenlijkheid tot stand gekomen tijdens een inspirerende en productieve periode. Voor ons winkels, horeca en culturele allen is deze visie geen blauwdruk, maar inspiratiebron en toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen in Hoboken. voorzieningen. Het eind- Hoewel de visie tot 2030 reikt, is de toekomst niet ver weg. Al dit jaar starten wij met het doel: een binnenstad die uitzetten van de eerste acties zodat in Hoboken een internationaal topmilieu kan ontstaan met ruimtevoor lichaam en geest. past bij een wereldstad als Het Rotterdamse gemeentebestuur is trots op wat bereikt is met de medewerking, het enthou- Rotterdam. siasme en de inzet van velen. Op basis van hetzelfde enthousiasme werken partijen de komende jaren samen verder aan de realisering van deze visie. Hamit Karakus Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening Rotterdam
 2. 2. 4 5 Inleiding Inleiding U heeft een gebiedsvisie Uitvoering door samenwerking De gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030 combineert het benutten van kansen met het oplossen van knelpunten. De bij Hoboken betrok- in handen die het ken partijen hebben de overtuiging dat de economische kracht van Hoboken op (inter)nationaal niveau kan concurreren en een vergaande positieve spin-off heeft voor de omliggende buurten resultaat is van een en de rest van de stad. intensief en inspirerend Voor de gewenste ontwikkeling van Hoboken is een flinke investering nodig; materieel en im- materieel. Alleen door nauwe samenwerking tussen de publieke en private partijen en bewoners open planproces waarin zal Hoboken in de toekomst de rol van economische aanjager kunnen blijven vervullen en zich kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijk (hoog)stedelijk woongebied. Partijen hebben daarom ruim tweehonderd met elkaar afspraken over de uitvoering in een convenant vastgelegd. vertegenwoordigers van Geen blauwdruk, wel toetsingskader De gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 36 partijen met elkaar 2030 geeft een beeldende beschrijving van de ontwikkeling van Hoboken zoals alle betrokken partijen wensen. Het is nadrukkelijk geen blauwdruk voor de toekomst. Het geeft het streefbeeld de visie maakten. aan waar naartoe gewerkt wordt. Tussentijds zullen nieuwe inzichten ontstaan en zullen zich andere kansen en wellicht onverwachte tegenslagen voordoen. De ambities worden gevolgd door technische- en financiële haalbaarheidsstudies en RO-procedures. In werkelijkheid zal Hoboken er in 2030 dan ook op bepaalde punten anders uitzien. Deze gebiedsvisie werd op 12 februari 2009 vastgesteld door de convenantspartijen. In het in februari afgesloten convenant spraken alle betrokken partijen af dat de gebiedsvisie voor hen richtinggevend en kaderstellend is. Bij de verdere beleidsontwikkeling en -uitvoering zal iedereen de gebiedsvisie als uitgangspunt gebruiken. In deze gebiedsvisie worden locaties en gebieden benoemd die buiten het projectgebied Rotterdam Hoboken liggen. Benadrukt wordt dat de samenwerkende partijen Rotterdam Hoboken 2030 geen gezamenlijke verantwoordelijk- heid hebben voor activiteiten buiten het projectgebied. Leeswijzer De gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030 bestaat uit drie delen. In Deel 1 leest u de toekomstige ontwikkeling van Hoboken en de opgaven om het streefbeeld voor 2030 te kunnen bereiken. In Deel II worden de ontwikkelingen in de vijf deelgebieden van Hoboken uitgewerkt. Deel III ten slotte, geeft inzicht in de uitvoeringsstrategie en de gemeenschappe- lijke uitvoeringsagenda tot 2030 van alle betrokken partijen. Hier leest u ook op welke wijze de betrokkenen samenwerken bij de uitvoering van de gebiedsvisie. Deze visie is mede gebaseerd op verschillende onderzoeken, workshopresultaten en discussies. De documentatie vindt u op www.rotterdam-hoboken.nl
 3. 3. 6 7 Waarom deze visie Waarom deze visie? Rotterdam wil haar nationale en Kansen voor economie en stad Hoboken is één van de belangrijkste economische zelfs hele delen van het gebied is te weinig tastbaar. De sociaaleconomische structuur van de gebieden van Rotterdam. Rond het Museumpark liggen toonaangevende culturele instellingen omliggende wijken is kwetsbaar. Van een positieve spin-off van de aanwezige topinstituten lijkt internationale concurrentiepositie Rotterdam die een breed en gevarieerd publiek trekken uit het hele land en ver daarbuiten. Hogeschool nauwelijks sprake. Daarbij maakt de fysieke scheiding door verkeersbarrières die spin-off niet Rotterdam, de snelst groeiende hogeschool van Nederland, heeft twee vestigingen in Hoboken. gemakkelijker. versterken. Hoboken kan daaraan een In het Eramus MC, het internationaal gerenommeerd academisch ziekenhuis, worden regelma- als dé woon‑ tig nieuwe ontdekkingen gedaan waarvoor patent wordt aangevraagd. Voor het vermarkten van belangrijke bijdrage leveren. Daarvoor Zoeken naar synergie en samenwerking deze patenten starten met behulp van de Incubator nieuwe bedrijven. Daarnaast heeft het Hoboken kent een groot aantal uitdagin- Erasmus MC de potentie om nieuwe medische bedrijvigheid naar Rotterdam te trekken. gen en knelpunten die het niveau van de individuele plannen van stakeholders en in de afzonder- moeten de vestigings- en investerings- en werkplek Zorginnovatie en E-health zijn groeimarkten en kansrijk voor Rotterdam en Hoboken in het lijke deelgebieden overstijgt. Door het ontbreken van een toetsingskader en afstemming tussen de bijzonder, waar door de ontwikkeling van de Science Boulevard nieuwe bedrijvigheid volop de verschillende plannen dreigt veel potentiële synergie verloren te gaan. De gebiedsvisie Rotterdam condities in het gebied verbeteren. ruimte krijgt. Hoboken 2030 helpt de reeds beschreven kansen te koppelen aan het gezamenlijk oplossen van de knelpunten. Op basis van een gezamenlijk ontwikkelde missie en uitvoeringsstrategie willen de bij Bovendien zijn er maatregelen nodig die Met de unieke combinatie van deze topinstellingen is dit gebied een ongekende banenmotor het gebied betrokken partijen de ongekende potentie van Hoboken veel beter benutten. Met afstem- met betekenis voor Rotterdam en ver daarbuiten. De gemeentelijke VIP-status van het gebied ming en samenwerking kan Hoboken in economisch opzicht concurreren op nationaal en internati- het niveau van de individuele plannen illustreert dit bijzondere karakter. Deze status helpt de aanwezige economische sectoren te onaal niveau, met vergaande positieve spin-off voor de omliggende buurten en de rest van de stad. versterken en te ondersteunen met investeringen in infrastructuur, openbare ruimte, nieuwe van aanwezige instellingen in de voorzieningen en aantrekkelijke woonmilieus. De VIP-status krijgt extra betekenis en urgentie Hogeschool Rotterdam, Medische faculteit en Erasmus MC door een groot aantal voorgenomen investeringen door de aanwezige topinstellingen. Het verschillende deelgebieden overstijgen Erasmus MC investeert in de komende tien jaar een miljard euro in uitbreiding en (ver)nieuwbouw. 15% Studenten Medewerkers 17% 15% 5% 17% De Hogeschool Rotterdam groeit en wil uitbreiden in Hoboken. Ook is er behoefte aan extra huisves- 5% 6% 6% en de synergie hiertussen stimuleert. ting voor medisch gerelateerde bedrijven. Die behoefte aan extra ruimte is er ook bij cultuurinstellin- 33% 33% gen als het Museum Boijmans van Beuningen en het Nederlands Architectuur Instituut. Deze gebiedsvisie biedt hiervoor het 50% 50% 74% 74% Ook de gemeente Rotterdam en andere partijen erkennen met ambitieuze plannen de groeipo- kader. tentie van het gebied. Met het restauratieplan voor Het Park wordt ingezet op herstel van oude 2008 2008 glorie. Met de voltooiing van de Museumparkgarage ontstaat de mogelijkheid voor een nieuwe • Academieplein/Stadscampus HR • Academieplein/Stadscampus HR 590 programmering en inrichting van de openbare ruimte in het Museumpark. Verschillende ont- 5.750 • Museumpark HR • Museumpark HR wikkelaars en woningcorporaties hebben vergevorderde plannen voor R&D-bedrijfsgebouwen, 8.500 875 • Medische faculteit • Erasmus MC nieuwe woningen en voorzieningen voor diverse groepen bewoners en gebruikers. 2.870 Medische faculteit 2.200 • 10.700 Recreatieve voorzieningen en parken Noodzaak tot kwaliteitsslag Het ontbreekt Hoboken anno 2009 aan de uitstraling die past bij een binnenstedelijk gebied met zoveel topinstituten. Het gebied kent weinig samen- Locatie Bezoekers jaarlijks in de Locatie Bezoekers jaarlijks in hang en de verschillende identiteiten van de deelgebieden komen te weinig tot hun recht. De afgelopen jaren (inschat- de afgelopen jaren investeringscondities zijn daardoor niet optimaal. Enkele drukke verkeersaders domineren het ting) (inschatting) gebied, dragen bij aan een slechte luchtkwaliteit en vormen barrières in het gebied. Ze beper- Het Park 33% van de Rotterdammers Spiesenboot ca. 15.000 ken de toegankelijkheid van parels als Het Park vanuit de omliggende wijken en belemmeren Museumpark 18% van de Rotterdammers Chinaboot ca. 30.000 ontwikkelingslocaties. De kwaliteit van openbare ruimte is laag, mist samenhang en resulteert Kunsthal 219.750 Pannenkoekenboot 70.000 in onveilige en onaantrekkelijke locaties en routes voor voetgangers en fietsers. Exemplarisch Museum Boijmans Van Beuningen 181.450 Midgetgolfbaan ca. 20.000 voor de potentie van Hoboken zijn de verwaarloosde kades van de Schie en de Maas. Het voor- NAi 108.100 Euromast 350.000 zieningenniveau is ondermaats voor een binnenstadslocatie met meer dan 50.000 dagelijkse Natuurhistorisch Museum 49.050 Evenementen ca. 268.000 gebruikers. Metrostations in het gebied hebben niet die kwalitatieve uitstraling die je mag (Bron: COS en OBR, cijfers van 2005, 2006 en 2007) verwachten in een gebied als Hoboken. De grote cultuurhistorische waarde van gebouwen en
 4. 4. 2008> 8 9 Hoboken gepositioneerd 2008> Hoboken gepositioneerd 2008> 2008> Bioscience 1990 park Leiden 2008> → Randstad 1990 1990 (Inter)nationaal 1990 In Hoboken zijn verschillende instituten gevestigd die van MEDICAL DELTA (inter)nationaal belang zijn. Nu al zijn dat het Erasmus MC en culturele instellingen, zoals het Museum Boijmans Van Beuningen, het Nederlands Architectuurinstituut en de 1990 1960 Kunsthal. Bezoekers komen uit Nederland en ver daarbuiten. De Hogeschool Rotterdam 1960 TUDelft Campus is van nationale betekenis met studenten uit het hele land. In de toekomst wil de Hogeschool Rotterdam zich, net als de andere topinstituten, internationaal meer op de kaart zetten. 1960 Randstad Medical Delta is een gezamenlijk initiatief van het Erasmus MC, TU Delft, KENNIS-AS Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en Leiden Universitair Medisch Centrum. 1960 Voor projecten wordt er samengewerkt met bedrijven. Dit alles wordt gefinancierd door 1960 overheid, industrie en de academische instituten zelf. Belangrijke doelstelling is het realiseren van doorbraken in de gezondheidszorg en de medische wetenschap, het innoveren van 1935 technologieën en het stimuleren van de daarmee samenhangende economische kansen. 1960 Onderwijsaanvulling en -verbetering in de Medical Delta draagt bij aan een nieuwe generatie 1935 1935 zorgprofessionals, technologen en marktleiders. HOOGWAARDIG OV + KANTOREN FOCUSGEBIED → Binnenstad Rotterdam Historisch gezien lag Hoboken ten westen van de stad. Met de groei van Rotter- UITGAAN → Rotterdam 1935 dam in zuidwestelijke richting, heeft Hoboken een centrale positie gekregen binnen Rotterdam. FOCUSGEBIED 1935 WINKELEN Hoboken is een belangrijk onderdeel geworden van het stadscentrum en kan door het groene 1900 karakter gezien worden als hedendaagse buitenplaats van de binnenstad. Het is het enige grote groengebied in de binnenstad en het is tevens aan de Maas gelegen. 1935 1900 M Binnenstad In de stadsvisie is in het centrum van Rotterdam naast Hoboken een drietal andere VIP-gebieden aangewezen: Central District Rotterdam, Lijnbaankwartier/Coolsingel en 1900 CULTUREEL 1900 PODIUM het Laurenskwartier. Het Central District is een OV-knooppunt, waaronder station HSL-Zuid, 1900 1878 kantoren en appartementen. Het Coolsingel/Lijnbaan gebied is een podium voor cultuur, MEDISCH ONDERWIJS handel, ontmoeting en evenementen. De opgave is het creëren van een hogere dichtheid en CAMPUS 1878 meer functiemenging, meer diversiteit in winkelaanbod, meer levendigheid en aantrekkelijk- 1900 EXCELLENT WONEN heid. Het Laurenskwartier wordt een levendig en sfeervol binnenstadskwartier met stedelijk wonen, winkels, horeca en veel groen. Als onderdeel van de binnenstad is Hoboken de groene CREATIEVE ZONE CENTRUMSTEDELIJK buitenplaats met ruimte voor medisch gerelateerde bedrijvigheid en zorg, onderzoek, onderwijs, OASE WONEN 1878 KANTOREN + VAN RUST kunst, cultuur en excellent wonen in een stedelijk groene omgeving. CULTUUR 1878 1784 Hoboken lag ooit ten EXCELLENT WONEN Excellent wonen en werken westen van de stad. 1878 1784 Door de groei van 1878 Rotterdam ligt het in een groene omgeving nu centraal in de binnenstad. 1784 1784 1784
 5. 5. 10 11 Deel I Gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030
 6. 6. 12 13 Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest Met Rotterdam Hoboken 2030 benutten de partijen de excellente diversiteit om een internationaal gewaardeerd topmilieu te realiseren voor medisch onderzoek en bedrijvigheid, onderwijs en cultuur. Zij zorgen voor een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met goed ingepaste verbindingen en aantrekkelijke verblijfplaatsen. Zij creëren hiermee ruimte voor lichaam en geest met een positieve uitstraling naar de omgeving. Hiermee versterken zij de Rotterdamse economie en maken zij het wonen, werken en verblijven in Hoboken aantrekkelijk voor velen.
 7. 7. 14 15 Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest Streefbeeld 2030 Hoboken is in 2030 een internationaal topmilieu met een belangrijke economische betekenis voor de stad Rotterdam op de terreinen van medische zorg en kennisintensieve medisch gerela- teerde bedrijvigheid. Daarnaast hebben de culturele instellingen een grote aantrekkingskracht op een internationaal publiek. Medisch cluster De verschillende topinstellingen in Hoboken dragen met hun activiteiten en gebouwde omgeving ieder op eigen wijze bij aan het scheppen van ruimte voor lichaam en Medisch cluster geest. Het welbevinden van de mens staat voor hen centraal. In 2030 staat het Erasmus MC wereldwijd bekend om haar doorbraken op het gebied van medisch onderzoek, en nieuwe vormen van zorgaanbod. In de nieuwbouw stimuleren groene daken en atria en het gebruik van duurzaam materiaal het natuurlijke herstelvermogen van de patiënten. Het zicht op de parken en de korte looplijnen naar groene ruimte dragen ook bij. Er is aandacht voor rust rond de afde- lingen van het Erasmus MC waar kwetsbare patiënten verblijven. Patiënten voelen zich alleen al door de prettige omgeving een beetje beter. Medewerkers, studenten en bezoekers voelen zich uitgenodigd tot gezond gedrag en kunnen tussen de bedrijvigheid door rust en ontspanning vinden binnen het gebied. Voor Erasmus MC is healing environment een centraal thema bij de nieuwbouw en wordt ook bij de bebouwing in de omgeving op creatieve en zichtbare manieren toegepast. Voor Hoboken is healing environment inspiratiebron voor het thema ‘ruimte voor lichaam en geest.’ Slimme economie Slimme economie Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam werken vanuit de nieuwe Stadscampus nauw samen met ondernemers op het gebied van zorg en technologie. Veel spin- off bedrijven hebben zich gevestigd op de Science Boulevard. Door de samenwerking van de kennisinstellingen en de Rotterdamse Life and Health Sciences ondernemers is er voor de bedrij- ven een gunstig ondernemersklimaat ontstaan. De bedrijven op de Science Boulevard houden zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, vernieuwing van zorgprocessen voor ondersteuning van ICT en domotica en met innovatieve zelfzorgproducten. Hoboken is een internationaal innovatief topmilieu. De bedrijven zorgen voor honderden nieuwe arbeids- plaatsen voor (inter)nationale onderzoekstalenten die kennis omzetten in nieuwe producten. De nadruk op groei en werkgelegenheid in deze schone sectoren is bovendien slim, omdat dit goed is voor milieu en gezondheid in Hoboken. De cultuurinstellingen plukken de vruchten van hun investeringen in uitbreiding en verbreding van hun activiteiten. Duizenden extra bezoekers vanuit de hele wereld nemen jaarlijks kennis van nieuwe ontwikkelingen in de kunst en cultuur. Honderden nieuwe arbeidsplaatsen in de slimme economie
 8. 8. 16 17 Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest Culturele buitenplaats In 2030 is Hoboken dé buitenplaats van de Rotterdamse binnenstad. Inspirerender en populairder dan ooit tevoren. Het Museumpark kan zich als Internationaal Cultuurpark meten met het Millennium Park in Chicago. Met een creatieve en innovatieve programmering voor jong en oud is het Museumpark een van de trekpleisters van Rotterdam; een must-go voor Rotterdammers, bezoekers en gasten van de omliggende topinstellingen. Het Park is gerestaureerd en een integraal onderdeel geworden van Hoboken. Geliefd om zijn grandeur, rust en culinaire pleisterplaatsen. Het Park vormt een oase van rust in de stad en verbindt Hoboken met het water van de Maas. Bewoners, bezoekers, revaliderende patiënten en medewerkers van de gevestigde instellingen komen hier graag. Ze vinden er een plek voor bezinning, ontspanning en sportieve activiteiten. Internationale onderzoekers en investeerders, professoren, curatoren en ondernemers treffen elkaar in restaurant Parkheuvel, bij Parkzicht of op de Euromast. Op de aantrekkelijk ingerichte kades van de Schie ontmoet men elkaar om te genieten van het uitzicht over het water een koffie op het terras of een verkwikkende wandeling over de promenade. Topvoorzieningen Alle ondersteunende voorzieningen die men verwacht in een internati- onaal topmilieu zijn in 2030 aanwezig. In de directe omgeving van het Erasmus MC, zoals bij de Culturele buitenplaats Stadscampus Coolhaven en wellicht de Parkhavenstrook, vinden we kwalitatief hoogwaardige hotels, conferentiecentra en short stay voorzieningen. Hoboken staat in binnen- en buitenland bekend om haar hoogwaardige architectuur. Ook wat betreft duurzaam en gezond bouwen en Topvoorzieningen energiezuinigheid kunnen de voorzieningen zich internationaal meten. Diverse woonmilieus bieden aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor zowel topverdieners, starters als studenten. Uitstekend bereikbaar Hoboken is goed ontsloten met aantrekkelijke en veilige OV-knooppunten. De herintroductie van tram 9 langs de Coolhaven, de herontwikkelde me- trostations en de TramPlus-haltes hebben de OV-bereikbaarheid sterk verbeterd. Ingrijpende transformaties van de verkeers- en dijkinfrastructuur minimaliseren de negatieve effecten van het autoverkeer op de gezondheid, milieu en natuur, zonder de bereikbaarheid te verminderen. Integendeel, de verkeersdoorstroom is verbeterd. Doorgaand verkeer wordt geweerd van de heringerichte stadsstraten. Deze zijn nu veilig en gemakkelijk over te steken. Sterk afgenomen is ook de geluidshinder. Bestemmingsverkeer is overal te gast en parkeert in een van de onder- grondse parkeergarages. Hoboken is de Uitstekend bereikbaar culturele buitenplaats van de binnenstad
 9. 9. 18 19 Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest De opgaven Bebouwing met allure De architectuurhistorische rijkdommen en de hoogwaardige moderne architectuur dragen voor een belangrijk deel bij aan de aantrekkelijkheid van Hobo- → Economische potenties versterken ken. Geheel in de traditie van Rotterdam als architectuurstad nummer 1 in Nederland stralen de → Aantrekkelijke woonmilieus ontwikkelen nieuwe, energiezuinige gebouwen een internationale allure uit en gaan een perfecte symbiose → Krachtige verbindingen realiseren aan met de parkachtige en waterrijke omgeving. Het gebruik van duurzame materialen valt op, → Aantrekkelijke verblijfplaatsen maken evenals de wijze waarop de nieuwe gebouwen samen gaan met de bestaande bebouwing en Ontplooiing Oase van rust → Excellente diversiteit versterken omgeving. De menselijke maat is niet uit het oog verloren. Mensen voelen zich thuis tussen de → Opstellen toetsingskader ruimte voor bebouwing die overal in balans is met de vrije ruimte. lichaam en geest & duurzaamheid met Rotterdam Climate Initiative als uitgangspunt Ruimte voor lichaam en geest Een internationaal erkend topmilieu met ruimte voor → Marketingstrategie ontwikkelen en lichaam en geest: dat is Hoboken in de toekomst. Hoboken inspireert en verrijkt de mens door uitdragen van een herkenbare uitstraling kunst, cultuur, kennis en wetenschap, water en groen. Met haar prettige binnen- en buiten- ruimtes, haar prachtige parken en aantrekkelijke waterkanten midden in de drukte van de stad, is Hoboken een plek waar de mens zich wel bevindt. Wat goed is voor de mens is goed voor Hoboken. Het welzijn van de mens wordt centraal gesteld en duurzaamheid krijgt vorm in talloze innovatieve oplossingen voor bebouwing, openbare ruimte, infrastructuur, beheer en programma. Hierbij gelden onder meer de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative (RCI) als uitgangspunt. Duurzame ruimte In Hoboken is het thema ruimte voor lichaam en geest uitdrukkelijk Inspiratie verbonden met duurzaamheid, zodat er ook voor de lange termijn sprake kan blijven van een gezonde leefomgeving in relatie tot klimaat, natuur en milieu. Onder meer waterberging en groene daken zijn dan een must. De ontwikkelende en beherende partijen realiseren deze combinatie van gebruiks-, belevings- en toekomstkwaliteiten door integrale ontwerpen en innovatieve technieken, en niet op de laatste plaats door er samen aan te werken. De bijzondere en hoogwaardige gebruiks- en belevingskwaliteiten van de omgeving zijn het resultaat van het hanteren van het uitgangspunt ‘ruimte voor lichaam en geest’ voor alle ontwikkelingen in het gebied. In deze setting voelen mensen zich op hun best, zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal. Zo kunnen ze goed functioneren, persoonlijk en in hun werk, voor zichzelf en voor anderen. Ongunstige effecten van de omgeving op het welbevinden Helende omgeving van mensen, zoals onveiligheid en geluidshinder zijn geminimaliseerd. Duurzaamheid is veelzijdig en geldt als kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief toetsingskader voor alle plannen en ontwikkelingen in Hoboken. In Hoboken wordt het Ruimte voor lichaam en geest thema ruimte voor lichaam is het overkoepelende thema INSPIRATIE Handelsmerk Hoboken en geest breder toegepast. voor alle ontwikkelingen in Hoboken is inmiddels een bekende plek en een handelsmerk Hier is het gericht op de Hoboken. Inspiratiebron is geworden door de herkenbare uitstraling, een omgeving met aanvullende functies en verblijfs- HELENDE (inrichting van) gebouwen, healing environment uit de gebieden van topkwaliteit. De nabijheid van zo veel topinstituten en de synergie tussen de OMGEVING op een duurzame omgeving medische en zorgsector, waar instituten maakt dat Hoboken een plek is waar kenniswerkers zich graag laten zien. De betrok- ONTPLOOIING en op het welbevinden van healing environment wordt kenen dragen Hoboken uit als een herkenbaar geheel. Hierdoor wint Hoboken aan kwaliteit alle mensen die het gebied beschouwd als een optelsom waar alle topinstituten en Rotterdam profijt van hebben. bezoeken, er wonen, werken van verschillende aspecten of recreëren. die samen een gevoel van welbehagen en stressreductie OASE VAN RUST geven en het natuurlijk her- stelvermogen van patiënten → Ruimte voor lichaam stimuleren. en geest zie legenda op omslagflap
 10. 10. 20 21 Excellente diversiteit Excellente diversiteit De aanwezigheid van de diverse topinstituten en de synergie tussen de instellingen is de kracht van Hoboken. De gebiedsvisie zet in op het versterken van de excellente diversiteit in het gebied, waarbij wonen een nadrukkelijke plaats inneemt. → Oude Westen → Middenland → Binnenweg centrum → Coolhaven → Erasmus MC → Museumpark → Parkhaven → Het Park → Scheepvaartkwartier
 11. 11. 22 23 Excellente diversiteit Medische excellentie Educatieve excellentie De opgaven Erasmus MC en Science Boulevard Stadscampus Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC De opgaven → Erasmus MC verbinden met de omgeving Streefbeeld 2030 Centraal in Hoboken ligt het medisch cluster. De nieuwe gebouwen Streefbeeld 2030 Met de realisatie van de Stadscampus Coolhaven heeft Hoboken zich → Realiseren Stadscampus Coolhaven met door hoofdingangen aan noord- en zuid- diverse voorzieningen voor onderwijs, van het Erasmus MC zijn opgeleverd en de renovaties afgerond. Het Erasmus MC heeft de be- ontwikkeld tot de tweede onderwijslocatie van Rotterdam. De Stadscampus onderscheidt zich zijde en secundaire ingangen aan oost- en onderzoek, conferenties en wonen oogde groei gerealiseerd. Het complex staat bekend om het alom aanwezige groen, de duurzame door de grote mate van synergie en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en het westzijde. (ook voor gezinnen). materialen en de veelzijdige en creatieve manieren waarop het fysiek en functioneel aansluit bij bedrijfsleven, met een accent op het medisch-zorgcluster. → Ontwikkelen Science Boulevard → Investeren in topopleidingen. de omgeving. Zijn internationaal bekende onderzoeksinstituten leveren belangrijke bijdragen aan De Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC stimuleren studenten te participeren in met 25.000 m² medisch gerelateerde innovaties op het gebied van gezondheidspreventie, geneesmiddelen, behandelingen, therapieën onderzoek en innovatietrajecten bij bedrijven op de Science Boulevard. Hogeschool Rotterdam R&D-bedrijvigheid. en nieuwe zorgvormen. De spin-off van deze innovaties krijgt vorm door een ongekende groei in completeert het onderwijsaanbod van de Erasmus Universiteit Rotterdam door zich te richten → Oprichten Science Boulevard Partnership. nieuwe bedrijven op het gebied van Life and Health Sciences. Deze bedrijven vestigen zich aan de op de toepassing van technologie in de zorg. Op de Stadscampus wisselen organisaties kennis tot Science Boulevard getransformeerde ’s-Gravendijkwal, een partnership van onder meer het uit op internationale conferenties en seminars. Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam, marktpartijen en de gemeente Rotterdam. De boule- vard onderscheidt zich door een combinatie van prestigieuze medische en zorggerelateerde R&D bedrijven en instellingen, aantrekkelijke buitenruimte met aandacht voor de menselijke schaal en gezamenlijke voorzieningen zoals conferentieruimte en horeca. M M Erasmus SCI Medisch ENC Centrum Erasmus Stadscampus Medisch E Coolhaven BOU Centrum M T LEV parkenknoop ARD → Medische excellentie T+ zie legenda op omslagflap fast ferry → Educatieve excellentie zie legenda op omslagflap Schaal: aqua liner 0 50 100 150 200 250M Heijplaat 50M
 12. 12. 24 25 Excellente diversiteit Culturele excellentie Recreatieve excellentie De opgaven Internationaal Cultuurpark Het Park en nieuwe voorzieningen De opgaven → Uitwerken van het concept Internationaal Streefbeeld 2030 Het Internationaal Cultuurpark heeft het karakter van een levendig Streefbeeld 2030 Hoboken is groener, veiliger, sportiever en uitnodigender. Het Park is → Herstellen van Het Park, inclusief nieuwe Cultuurpark in een Masterplan. horeca in bestaande bebouwing. stadspark met internationale allure. De hoge concentratie van culturele instellingen, alle on- jaren geleden al teruggebracht in haar oude glorie, een oase van rust. Een plek waar het goed → Vanaf 2009 starten met een programma- → Herinrichten Schie en Maaskades derdeel van het internationale netwerk en gesitueerd rond het Museumpark, trekt jaarlijks een toeven is voor jong en oud. Het is een echt familiepark met speelruimte voor kinderen. Nieuwe manager om het park cultureel te met fiets- en wandelpaden, horeca en grote stroom bezoekers. Hierdoor maken zij het tot een internationaal adres. Door het pro- horeca in bestaande monumentale bebouwing vult de tophoreca in Het Park aan. programmeren. vrijetijdsfuncties. gramma is het park lokaal en (inter)nationaal geliefd. Het Internationaal Cultuurpark is zowel In Hoboken zijn op diverse locaties nieuwe recreatieve voorzieningen gerealiseerd, zoals sport- → Realiseren diverse sport- en recreatie- een ontmoetingspunt voor de omwonenden, alle Rotterdammers en (inter)nationale bezoekers, scholen en veilige speelplekken. Bewoners uit de omliggende wijken en werknemers van de voorzieningen in deelgebieden Hoboken. als een uitwisselingsplek voor culturele en maatschappelijke programma’s. Daarmee is het verschillende instellingen profiteren van het groen en de voorzieningen in Hoboken en maken → Opstellen Speelruimteplan. park het fysieke en programmatische scharnierpunt tussen wijk en wereld. Bezoekers weten de er dan ook gretig gebruik van. Nieuwe Binnenweg en de Witte de Withstraat vanuit het Cultuurpark makkelijk te vinden, de middenstand profiteert daarvan. Het groene karakter van het park heeft een grote aantrekkings- De ontwikkeling van de Parkhavenstrook heeft de veiligheid en bereikbaarheid van Het Park ver- kracht op bezoekers. De inrichting is van dezelfde excellente diversiteit als Hoboken in haar beterd, mede doordat de Maastunneltraverse is overdekt tot aan het Droogleever Fortuynplein. geheel. Daarbij zijn kunst en architectuur in het stedelijke groen de verbindende schakel. De Ook is de aansluiting met het Lloydkwartier gerealiseerd. De kades aan de Maas en de Schie zijn synergie tussen de topinstituten is zichtbaar en voelbaar, zowel ruimtelijk als met activiteiten omgevormd tot aantrekkelijke openbare verblijfplaatsen. en programma’s. M Museumpark Internationaal cultuurpodium Museumpark Internationaal cultuurpodium T parkenknoop Stadspark “Oase van rust” 1. aqua liner → Culturele excellentie →Recreatieve excellentie A REC HO zie legenda op omslagflap zie legenda op omslagflap aqua liner 2. Schaal: 0 50 100 150 200 250M Schaal: 50 100 150 200 250M
 13. 13. 26 27 Excellente diversiteit Excellent wonen De opgaven Coolhaven, Groot Scheepvaartkwartier en noordelijke woonbuurten → Ontwikkelen nieuwe woonmilieus aan Schiekades voor studenten, starters, Streefbeeld 2030 In Hoboken is een diversiteit aan woonmilieus te vinden, wat Hoboken professionals en gezinnen. tot een volwaardig internationaal woon- en werkmilieu maakt. Voor iedereen die in dit deel van → Beheerste gentrification omliggende de binnenstad wil wonen, is er keuze uit verschillende typen woningen in verschillende prijs- buurten. klassen. De noordelijke woonbuurten hebben geprofiteerd van de economische ontwikkelingen → Toevoegen luxe woonmilieus in van de topinstituten en zijn trendsettende wijken met een levendige, kleinschalige economie. Groot Scheepvaartkwartier. Ze zijn – zeker na de komst van de hogesnelheidslijn – populair geworden, ook onder het personeel van het Erasmus MC. De Stadscampus met een schitterend uitzicht op de Schie is een populaire wijk onder studenten en starters en professionals die in de buurt werken. Het luxe wonen is te vinden in het Groot Scheepvaartkwartier. Door haar grandeur en bijzondere architectuur is het historische Scheepvaartkwartier populair voor wonen en werken, en flaneren langs de Veerhaven met zijn vele restaurants. → Excellent wonen zie legenda op omslagflap Schaal: 0 50 100 150 200 250M
 14. 14. 28 29 Krachtige verbindingen Krachtige verbindingen Vanuit andere delen van de stad is Hoboken goed bereikbaar via doorgaande wegen als de Westzeedijk, ’s-Gravendijkwal en Rochussenstraat. De uitdaging voor Hoboken in 2030 ligt in het realiseren van aantrekkelijke fysieke en functionele verbindingen tussen de topinstituten en de omliggende parken en buurten.
 15. 15. 30 31 Krachtige verbindingen Efficiënte hoofdroutes Aantrekkelijke fiets- en voetgangersverbindingen De opgaven Streefbeeld 2030 In 2030 heeft herprofilering van de hoofdverkeersroutes door het ge- bied gezorgd voor logische onderlinge verbindingen. Voetgangers en fietsers profiteren van ver- De opgaven → Overkluizen ‘s-Gravendijkwal tussen Droog- Streefbeeld 2030 Er loopt een route van het Centraal Station via de Westersingel en scheidene nieuwe aantrekkelijke routes tussen de deelgebieden. Vanuit de stad en Delfshaven leever Fortuynplein en Rochussenstraat. zijn de instellingen in Hoboken gemakkelijk en veilig bereikbaar. De doorgaande hoofdroutes Eendrachtsplein naar de Maas door het Internationaal Cultuurpark over de Westzeedijk naar → Herstructureren Droogleever Fortuynplein. → Herstel groene stadszone van Centraal worden nog steeds intensief gebruikt. Maar de efficiëntie is sterk toegenomen doordat bestem- Het Park. Het is een historische route voor langzaam verkeer die gekenmerkt wordt door een → Herprofileren Rochussenstraat. Station via Museumpark naar de Maas. mingsverkeer waar mogelijk is gescheiden van doorgaand verkeer. hoogwaardige groene buitenruimte, die de vele historische gebouwen en plekken aan elkaar → Overkluizen Maastunneltraverse. → Wandel- en fietsroute langs de Schie en Het zuidelijke deel van de ‘s-Gravendijkwal (tussen Droogleever Fortuynplein en Rochussen- rijgt. De oversteek over de Westzeedijk tussen Museumpark en Het Park is daarin een belang- → Verbeteren oversteekbaarheid Westzeedijk. de Maas. straat) heeft de meest ingrijpende transformatie ondergaan. Het bestemmingsverkeer is door rijke schakel. Een andere aantrekkelijke route voor langzaam verkeer loopt van de noordelijke → Aantrekkelijke noord-zuidverbindingen het omkeren van het profiel aan de buitenkant komen te liggen en ontsluit nu de nieuwe bedrij- woongebieden langs het ontgonnen goud: de oevers van de Schie naar de Maas. De Westzeedijk voor langzaam verkeer. ven aan de Science Boulevard. Het Droogleever Fortuynplein, door herstructurering behoorlijk is een aangename route, aantrekkelijk ingericht met veel bomen. Op verschillende plaatsen zijn → Nieuwe oost-westverbindingen in het vereenvoudigd, is niet meer de onoverzichtelijke barrière van weleer. Behouden is de aanslui- de beide zijden van de ‘s-Gravendijkwal verbonden, onder andere met een aansluiting op de Groot Scheepvaartkwartier. ting Westzeedijk-Maastunnel, maar deze leidt niet meer tot files. Door een aantal strategische zogenaamde backbone van het Erasmus MC. Tevens is er een goede verbinding tussen de twee oversteekplaatsen op de Westzeedijk zijn Het Park en het Museumpark nu goed verbonden. De locaties van de Hogeschool Rotterdam. De Rochussenstraat heeft diverse oversteekplaatsen Rochussenstraat is een rustige stadsboulevard geworden met diverse nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers waardoor de Nieuwe Binnenweg en de rest van Middelland betere voor voetgangers. Om de autosnelheid te verminderen is het profiel versmald. De G.J. de Jongh- aansluiting hebben op het gebied. Ten slotte zijn het Scheepvaartkwartier, Het Park, de weg is vervangen door de Coolhavenkade en uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Parkhavenstrook en het Lloydkwartier door betere ruimtelijke verbindingen verworden tot centraal station het Groot Scheepvaartkwartier. Museumpark parkenknoop parkenknoop 1. → Efficiënte hoofdroutes → Aantrekkelijke fiets- en zie legenda op omslagflap voetgangersverbindingen zie legenda op omslagflap Het Park 2. Schaal: 0 50 100 150 200 250M aal:
 16. 16. 32 33 Krachtige verbindingen Verbeterde OV-knooppunten en bereikbaarheid De opgaven Streefbeeld 2030 In het hele gebied zijn er meer en betere haltes voor openbaar vervoer. De metrostations Eendrachtsplein, Dijkzigt en Coolhaven zijn aantrekkelijke en veilige OV- → Upgraden metrostations en tramhaltes. knooppunten. Bij het ontwerpen van de metrohaltes is aandacht besteed aan oriëntatie en het → Herintroduceren stadstram 9 aan welbevinden van passagiers en passanten. De ingangen krijgen een sterkere portaalfunctie met de Coolhaven. goed verlichte en aantrekkelijke verbindingsroutes naar de topinstituten in het gebied. Ook worden nieuwe voorzieningen rond de stations geclusterd. De TramPlus krijgt een halte op het scharnierpunt Museumpark en Het Park. Stadstram 9 wordt geherintroduceerd en krijgt onder andere een halte voor de hoofdingang van de Stadscampus aan de Coolhavenkade. OV-gebruik van en naar Hoboken wordt flink gestimuleerd. Parkeren gebeurt zo veel mogelijk ondergronds c.q. uit het zicht. BB B B B B B B B B B B B B TRAM + → OV-knooppunten fast ferry zie legenda op omslagflap watertaxi aqua liner aqua liner Schaal: aqua liner 0 50 100 150 200 250M
 17. 17. 34 35 Aantrekkelijke verblijfplaatsen Aantrekkelijke verblijfplaatsen De kracht van Hoboken bestaat uit de grote verscheidenheid aan instellingen, voorzieningen en evenementen die op diverse schaalniveaus functioneren. De uitdaging voor Hoboken ligt in het versterken van bestaande en het realiseren van nieuwe verblijfplaatsen. Een programma op meerdere tijdstippen van de dag en een goede bereikbaarheid zijn van belang voor deze plekken. Het gaat er om aantrekkelijke verblijfruimte te creëren, waar mensen zich veilig voelen, waar goede zitplekken zijn en waar rekening wordt gehouden met de menselijke schaal.

×