Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taula programacio estrategies

Exemple distribució i sequènciació de les estratègies lectores al llarg d'Educació Primària.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Taula programacio estrategies

  1. 1. PROGRAMACIÓ D’ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA PER PRIMÀRIA CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR ESTRATEGIA Seqüenciació 1r 2n 3r 4t 5è 6è Formular Hipòtesis Dibuixos X Títol X Contraportada X Cercar informació literal Relació paraula/frase i dibuix X Mateixes paraules = paràgraf X Sinònims = paràgraf X paraules i sinònims en diferents paràgrafs X Inferir/ Interpretar De dibuixos X Lloc/temps/categoria X Acció/actitud X Paraules X Causa/ efecte X Visualitzar Dibuixar el text X Fer vinyetes X Cercar fotografies Google X Connectar Amb un mateix X Amb altres llibres X Amb el món X Resumir Tema X Paraules clau X Idea principal del paràgraf X
  2. 2. PROGRAMACIÓ D’ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA PER PRIMÀRIA Idea principal del text X Valorar / Distingir Fets X Opinions X Aquest exemple de programació d’estratègies de C.L. és per Educació Primària, cada centre la pot adaptar a les necessitats dels seus alumnes. Cada X pot estar enllaçada amb una carpeta amb el nom de l’estratègia i on tinguem recollides les lectures, Minilliçons, Organitzadors gràfics, Referents d’Aula, Pautes d’autoavaluació...

×